ZKLADN KOLA SLOVAN KROM PSPVKOV ORGANIZACE ZEYEROVA 3354

  • Slides: 8
Download presentation
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ŠABLONA ČÍSLO: III/2 NÁZEV: INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: VI. TÉMA: Present simple tense AUTOR: Mgr. Hana Stavinohová DATUM VYTVOŘENÍ: 3. 3. 2012 VY_32_INOVACE_26_HS

Anotace: Prezentace vytvořena jako doplněk k učivu 6. ročníku Present simple tense. Slouží také

Anotace: Prezentace vytvořena jako doplněk k učivu 6. ročníku Present simple tense. Slouží také jako přehled pravopisných změn v kladných oznamovacích větách v tomto čase. Pilotáž: Prezentace pilotována v 6. D. Materiál byl použit k rychlému připomenutí již probraného učiva. Žáci ocenili přehlednost zápisu na tabuli.

Present simple tense (Přítomný čas prostý) Použití: Jděj, který se pravidelně opakuje nebo je

Present simple tense (Přítomný čas prostý) Použití: Jděj, který se pravidelně opakuje nebo je obvyklý. I get up at 7 o‘clock. (Vstávám v 7 hodin. ) They play tennis every day. (Hrají tenis každý den. )

Present simple tense (Přítomný čas prostý) Oznamovací věta I play You play She plays

Present simple tense (Přítomný čas prostý) Oznamovací věta I play You play She plays He plays It plays We play You play They play J Ve 3. osobě jednotného čísla přidáváme koncovku –s.

Pravopisné změny ve 3. os. jednotného čísla: v go – he goes v do

Pravopisné změny ve 3. os. jednotného čísla: v go – he goes v do – he does [daz] ü watch – he watches ü wash – he washes ü finish – he finishes ü brush – he brushes ü cross - crosses • koncovka –es se vyslovuje [iz] po s, š, č, ž, dž Ø u sloves, která končí na souhlásku a –y se toto –y mění na –i a připojí se –es: cry – he cries G ale play - plays

Translate: 1. Obědváme v kuchyni. 2. Každé večer se sprchuje. (on) 3. Vstávají v

Translate: 1. Obědváme v kuchyni. 2. Každé večer se sprchuje. (on) 3. Vstávají v 6 hodin ráno. 4. Často se dívá na televizi. (ona) 5. Vždy večeřím doma. 6. Každé léto hrají tenis.

Solution: 1. We have lunch in the kitchen. 2. He has a shower every

Solution: 1. We have lunch in the kitchen. 2. He has a shower every afternoon. 3. They get up at 6 o‘clock in the morning. 4. She often watches TV. 5. I always have dinner at home. 6. They play tennis every summer.

Zdroje: Fotografie a kliparty: http: //www. office. microsoft. com

Zdroje: Fotografie a kliparty: http: //www. office. microsoft. com