Zkladn kola Rosice okres Chrudim Rosice 97 538

  • Slides: 43
Download presentation
Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401; tel. :

Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401; tel. : 469 667 445; www. skola-rosice. net Registrační číslo: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2527 Název projektu: Každý je jedinečný Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název vzdělávacího materiálu: Plazi Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): 5, (III/2, sada B) Autor materiálu: Marek Odstrčil Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a příroda, Přírodopis, 7. ročník Klíčová slova: Strunatci, obratlovci, plazi Anotace: Žáci prostřednictvím Power. Pointové prezentace získají základní informace o třídě plazi a jejich vybraných řádech a procvičí si poznávání nejběžnějších zástupců podle fotografií. Materiál lze využít při výuce na interaktivní tabuli nebo s ním pracují žáci samostatně na PC. Materiál byl vytvořen (datum, období): 1. 10. 2012 Ověření ve výuce: Třída: 7. Datum: 10. 2012 Prohlášení Další strana Ověřil/a: Marek Odstrčil Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál byl ověřen ve výuce a proveden o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/200 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.

Třída: Plazi • Dělí se na řád želvy, šupinatí a krokodýli. • Plazi žijí

Třída: Plazi • Dělí se na řád želvy, šupinatí a krokodýli. • Plazi žijí po celém světě (hlavně v tropech a subtropech) s výjimkou chladných oblastí. • Mají proměnlivou tělesnou teplotu. • Jejich tělo je kryto suchou pokožkou s rohovitými šupinami, rohovitými štíty nebo kostěnými destičkami - krunýřem • Nohy jsou krátké nebo zcela chybí, prsty jsou zakončeny drápy. • Dýchají plícemi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

Třída: Plazi • Vylučování moči – v játrech se tvoří nerozpustná kys. močová, kt.

Třída: Plazi • Vylučování moči – v játrech se tvoří nerozpustná kys. močová, kt. vylučují jako tuhou bílou hmotu – opatření k zadržování vody v těle • Vnitřní oplození • Většina klade vejce - vejcorodí • vajíčka hadů a ještěrek mají měkkou kožovitou skořápku • Vajíčka želv a krokodýlů mají tvrdou skořápku • Čtyřdílné strdce • Vyvinuli se z obojživelníků – podobní mlokům • Největší rozvoj v druhohorách - všechny biotopy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

Řád: Želvy • Žijí na souši i ve vodě (suchozemské nebo vodní) • Mají

Řád: Želvy • Žijí na souši i ve vodě (suchozemské nebo vodní) • Mají krátké tělo kryté krunýřem (z kostěných destiček, na povrchu rohovité štítky) do kt. zatahují hlavu, končetiny a ocas • obratle a žebra přirostlé ke krunýři • Nemají zuby, pouze rohovité povlaky na čelistech. • Jsou dlouhověké. • snáší vajíčka s tvrdou skořápkou do jam v písku • nestarají se o snůšku ani o mláďata • Dlouhověké i víc jak 100 let • Zástupci: • želva bahenní, želva nádherná, želva sloní. Kareta obrovská, Kožatka velká Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

želva bahenní [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http:

želva bahenní [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Emys_orbicularis_P%C 3%A 9 teri-t%C 3%B 3. JPG>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

Řád: Šupinatí • Dělí se do dvou podřádů: ještěři a hadi. • tělo kryto

Řád: Šupinatí • Dělí se do dvou podřádů: ještěři a hadi. • tělo kryto šupinami • zrohovatělou část kůže svlékají, hadi vcelku, ještěři po částech • rozeklaný jazyk – čichové, hmatové a chuťové vjemy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

Řád: Šupinatí • Podřád: Ještěři – – – – většinou 2 páry končetin, na

Řád: Šupinatí • Podřád: Ještěři – – – – většinou 2 páry končetin, na prstech drápky Mají velmi dobrý sluch. v ústech zoubky, zuby – přidržení potravy 3 víčka, 2 pohyblivá, 1 průhledné – mžurka Mají pokožku krytou šupinami, která se svléká po částech. skořápka vajec měkká Někteří mají schopnost v případě nebezpečí odlomit ocas. (v ocasních obratlech chrupavčitou ploténku ) – Zástupci: ještěrka obecná, ještěrka zelená, slepýš křehký, chameleon obecný, gekon zední, leguán zelený, agama límcová. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

ještěrka obecná [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http:

ještěrka obecná [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: M_Zauneidechse 1_Edit 1. jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. ještěrka zelená Archiv autora.

slepýš křehký [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http:

slepýš křehký [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Anguidae. jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. chameleon obecný [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Cameleon_Tunisie. jpg>.

 • Podřád: Hadi Řád: Šupinatí – Mají tělo bez končetin, pohybují se plazením.

• Podřád: Hadi Řád: Šupinatí – Mají tělo bez končetin, pohybují se plazením. – Pokožku svlékají vcelku i oční rohovku – protáhlý tvar těla – párové orgány uloženy za sebou nebo jedna část chybí – průhledná, srostlá oční víčka, špatný zrak – Čelisti mají spojeny roztažitelnými vazy, díky čemuž mohou i velkou kořist polykat vcelku. – Špičaté a dozadu zahnuté zuby jsou u některých napojeny na jedové žlázy. – Nemají vyvinutý sluch, reagují však na chvění podkladu – vibrace – Jacobsonův orgán – čich – termoreceptory – Mají srostlá průhledná výčka – Zástupci: zmije obecná, užovka obojková, užovka stromová, krajta mřížkovaná, anakonda velká, hroznýš královský, kobra indická, chřestýš, mamba. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

zmije obecná užovka obojková [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na

zmije obecná užovka obojková [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Kreuzotter_%28 Skagen, _Denmark%29. jpg>. [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Grass_Snake_-_Natrix_natrix. jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

užovka stromová krajta mřížkovaná [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na

užovka stromová krajta mřížkovaná [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Zamenis_longissimus. jpg>. [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Reticulated_python_MP 1. JPG>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

kobra indická chřestýš rohatý [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na

kobra indická chřestýš rohatý [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Indian_cobra. jpg>. [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Crotalus_cerastes_mesquite_springs_CA. JPG>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

Řád: Krokodýli • • • Největší plazi, žijí v řece, jezerech, teplá moře tělo

Řád: Krokodýli • • • Největší plazi, žijí v řece, jezerech, teplá moře tělo kryto rohovitými štítky, pod nimi kostěné desky na zadních končetinách mezi prsty plovací blány plavou pomocí zploštělého ocasu na souši pouze při slunění a při kladení vajec (tvrdá skořápka) samice hlídá snůšku i mláďata živí se rybami a suchozemskými obratlovci Srdce je rozdělené na 4 části. Jsou dlouhověcí. Vývojově jsou příbuzní s ptáky. Skupiny: krokodýli, aligátoři a kajmani, Gaviálové • Zástupci: krokodýl nilský. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

krokodýl nilský [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http:

krokodýl nilský [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Bazoule_sacred_crocodiles_MS_6709 cropped. JPG>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

Podle fotografie urči druh vyobrazeného živočicha Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno

Podle fotografie urči druh vyobrazeného živočicha Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

želva žlutohnědá želva bahenní želva nádherná [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative

želva žlutohnědá želva bahenní želva nádherná [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Emys_orbicularis_P%C 3%A 9 teri-t%C 3%B 3. JPG>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 Správná odpověď! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek

Správná odpověď! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

ještěrka zelená ještěrka obecná ještěrka živorodá [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative

ještěrka zelená ještěrka obecná ještěrka živorodá [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: M_Zauneidechse 1_Edit 1. jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 Správná odpověď! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek

Správná odpověď! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

ještěrka zelená ještěrka perlová ještěrka zední Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno

ještěrka zelená ještěrka perlová ještěrka zední Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 Správná odpověď! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek

Správná odpověď! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

užovka hladká krátkonožka evropská slepýš křehký [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative

užovka hladká krátkonožka evropská slepýš křehký [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Anguidae. jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 Správná odpověď! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek

Správná odpověď! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

varan pustinný gekon zední chameleon obecný [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative

varan pustinný gekon zední chameleon obecný [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Cameleon_Tunisie. jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 Správná odpověď! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek

Správná odpověď! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

zmije obecná užovka podplamatá zmije růžkatá [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative

zmije obecná užovka podplamatá zmije růžkatá [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Kreuzotter_%28 Skagen, _Denmark%29. jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 Správná odpověď! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek

Správná odpověď! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

užovka nádherná užovka proužkovaná užovka obojková [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative

užovka nádherná užovka proužkovaná užovka obojková [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Grass_Snake_-_Natrix_natrix. jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 Správná odpověď! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek

Správná odpověď! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

užovka obojková užovka stromová užovka levhartí [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative

užovka obojková užovka stromová užovka levhartí [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Zamenis_longissimus. jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 Správná odpověď! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek

Správná odpověď! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

krajta mřížkovaná hroznýš královský kobra královská [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative

krajta mřížkovaná hroznýš královský kobra královská [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Reticulated_python_MP 1. JPG>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 Správná odpověď! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek

Správná odpověď! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

krajta tygrovitá kobra indická mamba černá [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative

krajta tygrovitá kobra indická mamba černá [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Indian_cobra. jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 Správná odpověď! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek

Správná odpověď! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

chřestýš rohatý taipan velký zmije gabunská [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative

chřestýš rohatý taipan velký zmije gabunská [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Crotalus_cerastes_mesquite_springs_CA. JPG>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 Správná odpověď! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek

Správná odpověď! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

gaviál indický aligátor severoamerický krokodýl nilský [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative

gaviál indický aligátor severoamerický krokodýl nilský [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Bazoule_sacred_crocodiles_MS_6709 cropped. JPG>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 Správná odpověď! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek

Správná odpověď! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

Konec prezentace! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

Konec prezentace! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

Použité zdroje Zdroje tištěné: RYCHNOVSKÝ, Boris; ODSTRČIL, Marek; POPELKOVÁ-LAKOTOVÁ, Petra; KUBEŠOVÁ, Soňa. Přírodopis pro

Použité zdroje Zdroje tištěné: RYCHNOVSKÝ, Boris; ODSTRČIL, Marek; POPELKOVÁ-LAKOTOVÁ, Petra; KUBEŠOVÁ, Soňa. Přírodopis pro 7. ročník, 1. díl: Strunatci. Brno: Nová škola, s. r. o. , 2008, ISBN 80 -7289 -094 -8. Zdroje elektronické: Archiv autora – ještěrka zelená. [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Emys_orbicularis_P%C 3%A 9 teri-t%C 3%B 3. JPG>. [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: M_Zauneidechse 1_Edit 1. jpg>. [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Anguidae. jpg>. [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Kreuzotter_%28 Skagen, _Denmark%29. jpg>. [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Grass_Snake_-_Natrix_natrix. jpg>. [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Zamenis_longissimus. jpg>. [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Cameleon_Tunisie. jpg>. [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Reticulated_python_MP 1. JPG>. [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Indian_cobra. jpg>. [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Crotalus_cerastes_mesquite_springs_CA. JPG>. [cit. 2012 -10 -01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Bazoule_sacred_crocodiles_MS_6709 cropped. JPG>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

Toto není správná odpověď. Zkus to znovu! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li

Toto není správná odpověď. Zkus to znovu! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.