Zkladn kola lapanice okres Brnovenkov pspvkov organizace Masarykovo

  • Slides: 16
Download presentation
Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.

Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www. zsslapanice. cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č. : CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2389 Počátky řecké civilizace a velká kolonizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BK_03 -11_D-6 autor Markéta Bokorová vzdělávací oblast: předmět: ročník: Člověk a společnost Dějepis 6. ZŠ Šlapanice 2012 – 2013

Počátky řecké civilizace a velká kolonizace

Počátky řecké civilizace a velká kolonizace

Počátky řecké civilizace Slovem antika se označují dějiny starověkého Řecka a Říma. Toto období

Počátky řecké civilizace Slovem antika se označují dějiny starověkého Řecka a Říma. Toto období trvalo od 1000 př. n. l. do 500 n. l. Osidlování Řecka začalo asi 2000 př. n. l. Po vpádu Dórů kolem roku 1000 př. n. l. nastalo temné období (bez písemných zpráv). Řekové se živili především chovem dobytka, rybolovem a řemeslem.

Řecko – mapa Opiš si následující názvy a najdi je na mapě. Kréta, Knóssos,

Řecko – mapa Opiš si následující názvy a najdi je na mapě. Kréta, Knóssos, Sparta, Athény, Olympia, Makedonie, Delfy, Trója, Malá Asie Zkus k názvům přiřadit následující pojmy. věštírna, hora, hlavní město, olympijské hry, stát, trójská válka, vojenské město, ostrov, město s nestarší kulturou, poloostrov

Řecko – mapa

Řecko – mapa

Počátky řecké civilizace Řecko se rozkládá na dvou poloostrovech: Balkánský a Peloponéský. Patří k

Počátky řecké civilizace Řecko se rozkládá na dvou poloostrovech: Balkánský a Peloponéský. Patří k němu velký ostrov – Kréta, dále ostrovy v Jónském a Egejském moři. V antice k Řecku ještě patřilo pobřeží Malé Asie.

Počátky řecké civilizace Nejstarší řecká kultura vznikla na Krétě – minojská kultura. Centrum byl

Počátky řecké civilizace Nejstarší řecká kultura vznikla na Krétě – minojská kultura. Centrum byl Knóssos. První kultura na řecké pevnině vznikla v Mykénách – mykénská kultura. Obě kultury zničily nově příchozí národy.

Vznik městských států V hospodářsky vyspělejších oblastech se sjednocovaly obce ve větší celky –

Vznik městských států V hospodářsky vyspělejších oblastech se sjednocovaly obce ve větší celky – městské státy. V jejich centru bylo velké město. Nejznámějšími městskými státy v Řecku byly Athény a Sparta.

Velká řecká kolonizace Přelidněné Řecko → málo půdy pro všechny → rostlo napětí →

Velká řecká kolonizace Přelidněné Řecko → málo půdy pro všechny → rostlo napětí → velká řecká kolonizace (osidlování nového území). Na nových územích vznikaly osady (kolonie), které měly úzké vztahy se svými mateřskými městy (metropolemi). Obchodovaly spolu a navzájem se obohacovaly.

Velká řecká kolonizace – mapa

Velká řecká kolonizace – mapa

Velká řecká kolonizace Řekové osidlovali: • • Itálii Sicílii pobřeží Malé Asie pobřeží Černého

Velká řecká kolonizace Řekové osidlovali: • • Itálii Sicílii pobřeží Malé Asie pobřeží Černého moře

Test 1. Jak se nazývá období řeckých a římských dějin? a) attika b) antika

Test 1. Jak se nazývá období řeckých a římských dějin? a) attika b) antika c) apatyka 2. Který pojem nepatří do řeckých dějin? a) Delfy b) Olymp c) Vesuv 3. Jaký poloostrov nepatří k Řecku? a) Apeninský b) Peloponéský c) Balkánský

Test 4. Jak se jmenovala nejstarší kultura v Řecku? a) mykénská b) athénská c)

Test 4. Jak se jmenovala nejstarší kultura v Řecku? a) mykénská b) athénská c) minojská 5. Na kterém poloostrově ležela Trója? a) na Balkánském b) v Malé Asii c) na Peloponéském 6. Který pojem není městský stát? a) Athény b) Olymp c) Sparta

Test 7. Které moře neomývá Řecko? a) Baltské b) Egejské c) Jónské 8. Kde

Test 7. Které moře neomývá Řecko? a) Baltské b) Egejské c) Jónské 8. Kde se Řekové neusadili během velké kolonizace? a) kolem Černého moře b) ve Velké Británii c) v Itálii 9. Jakým jiným slovem nazveme nově vzniklé řecké osady? a) kolonie b) metropole c) městysy

Zdroj www. office. microsoft. com ilustrované obrázky Mandelová, H. a kol. Pravěk Starověk Dějepisné

Zdroj www. office. microsoft. com ilustrované obrázky Mandelová, H. a kol. Pravěk Starověk Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie Praha a. s. Praha. 1995. str. 23 Řecko – mapa Bednaříková, J. Kysučan, L. Fejfušová, M. Dějepis pro 6. ročník Pravěk, Starověk. Nová škola, 2007, str. 67 velká řecká kolonizace – mapa

Informace pro učitele • Prezentace slouží ke 2 vyučovacím hodinám o počátku řeckých dějin

Informace pro učitele • Prezentace slouží ke 2 vyučovacím hodinám o počátku řeckých dějin a velké kolonizaci. • Propiska dole vpravo je symbol pro zápis. Ostatní slouží jen jako doplňková informace. • Prezentace obsahuje test na ověření učiva.