Zkladn kola Frdlant nad Ostravic Komenskho 420 pspvkov

  • Slides: 16
Download presentation
Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Název projektu: Šablona: Název výstupu:

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Název projektu: Šablona: Název výstupu: Zpracoval: Učíme obrazem III/2 Třídění přírodnin – živočichové (EUPŠPřv 18), Přv 5. ročník Mgr. Drahomíra Žižková

 • Anotace: DUM slouží k seznámení se základním tříděním přírodnin do čtyř hlavních

• Anotace: DUM slouží k seznámení se základním tříděním přírodnin do čtyř hlavních skupin a zabývá se zejména živočichy. Žáci se seznámí se základním tříděním živočichů a poznají některé zástupce živočichů prostřednictvím fotografií. • DUM vytvořen: 10. 12. 2011

Třídění přírodnin • • viry, bakterie, sinice houby rostliny živočichové

Třídění přírodnin • • viry, bakterie, sinice houby rostliny živočichové

Živočichové • můžeme je rozdělit na dvě velké skupiny podle toho zda mají nebo

Živočichové • můžeme je rozdělit na dvě velké skupiny podle toho zda mají nebo nemají kostru, jejímž základem je páteř složená z obratlů • obratlovci a bezobratlí

Obratlovci • • • savci ptáci plazi obojživelníci ryby

Obratlovci • • • savci ptáci plazi obojživelníci ryby

Savci pes – border kolie delfín netopýr

Savci pes – border kolie delfín netopýr

Ptáci husa polní kolibřík rubínohrdlý arakanga

Ptáci husa polní kolibřík rubínohrdlý arakanga

Plazi anakonda velká želva paprsčitá krokodýl mořský

Plazi anakonda velká želva paprsčitá krokodýl mořský

Obojživelníci mlok skvrnitý čolek obecný ropucha obecná

Obojživelníci mlok skvrnitý čolek obecný ropucha obecná

Ryby klaun očkatý štika obecná úhoř říční

Ryby klaun očkatý štika obecná úhoř říční

Bezobratlí • motýli • blanokřídlí • brouci

Bezobratlí • motýli • blanokřídlí • brouci

Motýli babočka paví oko babočka admirál – největší český denní motýl lišaj smrtihlav

Motýli babočka paví oko babočka admirál – největší český denní motýl lišaj smrtihlav

Blanokřídlí moucha domácí včela medonosná mravenec lesní vosa obecná

Blanokřídlí moucha domácí včela medonosná mravenec lesní vosa obecná

Brouci mandelinka bramborová roháč obecný slunéčko sedmitečné

Brouci mandelinka bramborová roháč obecný slunéčko sedmitečné

Zdroje: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Bordercollie-ankc-agility. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Bottlenose_Dolphin_KSC 04 pd

Zdroje: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Bordercollie-ankc-agility. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Bottlenose_Dolphin_KSC 04 pd 0178. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Big-eared-townsend-fledermaus. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Rubythroathummer 65. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Scarlet_Macaw. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Green-anaconda. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Astrochelis_radiata 1. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Saltwater. Crocodile(%27 Maximo%27). jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Mlok. JPG http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Triturus_vulgaris. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Bufo_bufo_-_Erdkr%C 3%B 6 te. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Esox_lucius_Prague_Vltava_1. jpg

http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Amphiprion_ocellaris_(Clown_anemonefish)_Nemo. jp g http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Anguilla_anguilla. jpg http:

http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Amphiprion_ocellaris_(Clown_anemonefish)_Nemo. jp g http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Anguilla_anguilla. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Tagpfauenauge. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Acherontia_atropos 01. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Bienen_mit_Brut_2. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Musca_domestica_September_2007 -1. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Flying_Vespula_vulgaris. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Mrowka_rudnica_formica_rufa_small. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Lucanus_cervus. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Lady_beetle. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Colorado_potato_beetle. jpg prom. biol. Helena Kholová, CSc. , a kol. : Život na Zemi, Přírodověda pro 5. ročník ZŠ, Alter, 2009 (ISBN – 978 -80 -7245 -162 -3)