Zkladn kola a matesk kola Star Msto Interaktivn

  • Slides: 9
Download presentation
Základní škola a mateřská škola Staré Město Interaktivní škola pro žáka 21. století Předmět:

Základní škola a mateřská škola Staré Město Interaktivní škola pro žáka 21. století Předmět: Dějepis Ročník: 6. Tématický celek: Řecká vzdělanost a věda Autor prezentace: Mgr. Barbora Mazurová EU do škol

STAROVĚKÉ ŘECKO 1.

STAROVĚKÉ ŘECKO 1.

Řecká vzdělanost a věda 2. VZDĚLANOST � v řeckých městských státech uměli počítat, číst

Řecká vzdělanost a věda 2. VZDĚLANOST � v řeckých městských státech uměli počítat, číst a psát téměř všichni svobodní občané � nutnost k podnikání a zastávání úřadů VĚDA � zkoumání přírody a života v ní → rozvoj přírodních věd ü geometrie Pythagoras 3. 4.

ü ü přírodopis fyzika Eureka! Archimedes Dejte mi pevný bod a pohnu vesmírem… 6.

ü ü přírodopis fyzika Eureka! Archimedes Dejte mi pevný bod a pohnu vesmírem… 6. 5. páka ü lékařství Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, rovnající se tíze kapaliny stejného objemu jako je ponořená část tělesa. Hippokrates 7. 9. 8. 10.

Asklepion 11. 13. 12. 14.

Asklepion 11. 13. 12. 14.

� zkoumání příčin a důsledků událostí → 15. vznik dějepisu (Herodotos z Halikarnasu) �

� zkoumání příčin a důsledků událostí → 15. vznik dějepisu (Herodotos z Halikarnasu) � zkoumání schopností lidského myšlení a moudrosti → filozofie Sokrates) 16. 17. vznik (Aristoteles, → „Vím, že nic nevím !“

18. Gnóthi Seautón neboli poznej sám sebe. Celý nápis, jenž se nacházel nad vchodem

18. Gnóthi Seautón neboli poznej sám sebe. Celý nápis, jenž se nacházel nad vchodem Apollónova chrámu a nejslavnější věštírny starověku – věštírny v Delfách, zněl: "Poznej sebe sama a poznáš vesmír a bohy. " V minulosti byl vodítkem všech, kteří se snažili hledat a následovat moudrost, protože nalezení hodnot v sobě samém je základním předpokladem k nalezení skutečné moudrosti. 19.

Přehled zdrojů a odkazů TEXT - Tato prezentace slouží jako osnova k výkladu vyučujícího

Přehled zdrojů a odkazů TEXT - Tato prezentace slouží jako osnova k výkladu vyučujícího a podklad pro zápis žáků. Není-li uvedeno jinak, je materiál dílem autorky podle učebních osnov odpovídajících ŠVP vyučovaných podle učebnic: UČEBNICE � Fraus – Dějepis pro 6. ročník � V. Michovský „Pravěk a starověk pro ZŠ“, SPN 1. a 2. díl � J. Rulf, V. Válková „Pravěk a starověk pro 6. ročník ZŠ“, SPN INTERNET – Youtube - viz odkazy v prezentaci OBRÁZKY 1. http: //atenaspalace. com/paquetes. htm 2. http: //www. gemini-praha. org/o-nas/idealy/ 3. http: //www. quido. cz/osobnosti/pythagoras. htm 4. http: //cheminfo. chemi. muni. cz/ktfch/kubacek/Symetrie/Pythagoras/index. htm 5. http: //www. csus. edu/indiv/g/gaskilld/intro/Epistemology 2. htm 6. http: //blip 3. blogspot. cz/2012/10/week-2 -down-to-business. html 7. http: //www. supremetravel. gr/kos/ 8. http: //historie-soucasnost. pise. cz/95936 -vyvoj-osetrovatelstvi-v-prubehu-veku. html 9. http: //drakkaria. cz/plastiky/evropa/antika/? vp-page=1 10. http: //jaroslaw. blog. cz/1004/skatulkovani-pro-pouceni-i-zabavu 8 EU do škol 25. 11. 2020

11. http: //web. media. mit. edu/~jwojcik/turkey 2006/day 7. html 12. http: //web. media. mit.

11. http: //web. media. mit. edu/~jwojcik/turkey 2006/day 7. html 12. http: //web. media. mit. edu/~jwojcik/turkey 2006/day 7. html 13. http: //www. naturista. cz/oplatil/forum/lefkada/index. htm 14. http: //www. greek-islands. us/kos/ 15. Foto z archivu autorky 16. http: //www. databazeknih. cz/autori/aristoteles-240 17. http: //rudolfkohoutek. blog. cz/1002 18. http: //drakkaria. cz/plastiky/evropa/antika/? vp-page=1 19. http: //www. esoterikweb. cz/clanky-nahled. php? id=1184 9 EU do škol 25. 11. 2020