Zkladn kola a Matesk kola Liberec Barvsk 386

  • Slides: 8
Download presentation
Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Osvícenectví Název: VY_32_inovace_16 Vlastivěda-mladší

Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Osvícenectví Název: VY_32_inovace_16 Vlastivěda-mladší české dějiny Autor: Mgr. Martina Šímová Období: Září-leden 2012 Věková skupina: 5. ročník Tematická oblast: Vlastivěda Anotace: Seznámení se s obdobím 2. poloviny 18. století, vládou Marie Terezie a Josefa II.

Osvícenectví Druhá polovina 18. století

Osvícenectví Druhá polovina 18. století

Osvícenectví v. Moc stále v rukou panovníka, šlechty a církve v. Stále více se

Osvícenectví v. Moc stále v rukou panovníka, šlechty a církve v. Stále více se prosazuje měšťanstvo v. Rozvoj obchodu, řemesel, vědy v. Vynálezy pro ulehčení práce v. Nový způsob myšlení- nejdříve v Anglii a Francii v. Nové názory na děje v přírodě i ve společnosti

Osvícenci chtěli: vŠlechta se má starat o své poddané v. Stejná práva lidí v.

Osvícenci chtěli: vŠlechta se má starat o své poddané v. Stejná práva lidí v. Rovnost všech v. Pokrok ve vzdělání a osvětě v. Osvícenci i mezi panovníky v. Reformy

Marie Terezie v První žena na českém trůnu v Císař Karel VI. neměl mužského

Marie Terezie v První žena na českém trůnu v Císař Karel VI. neměl mužského potomka v Silná vládkyně v Řada reforem v 16 dětí

Reformy Marie Terezie v. Omezila moc šlechty v. Robota nejvíce 3 dny v týdnu

Reformy Marie Terezie v. Omezila moc šlechty v. Robota nejvíce 3 dny v týdnu v. Zákaz tělesných trestů v. Tresty jen soudy v. Povinná školní docházka- od roku 1774 v. Vzdělání i pro dívky, docházka pro děti 6 -12 let v. Stálé vojsko, výstavba pevností v. Daně platí i vrchnost, nejen poddaní

Josef II. v Nejstarší syn Marie Terezie v Pokračoval v rozumné vládě své matky

Josef II. v Nejstarší syn Marie Terezie v Pokračoval v rozumné vládě své matky v 1781 toleranční patent (náboženská svoboda) v Zrušil nevolnictví v Lidé svobodní- mohli se stěhovat, ženit se, studovat, nadále však museli robotovat v Zrušil některé kláštery a nechal je přebudovat v nemocnice a školy

Citace: • Marie Terezie. [online]. [cit. 2012 -09 -19]. Dostupné z: http: //cs. wikipedia.

Citace: • Marie Terezie. [online]. [cit. 2012 -09 -19]. Dostupné z: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Marie_Terezie • Učení online. [online]. [cit. 2012 -09 -19]. Dostupné z: http: //www. ucenionline. com/dejepis / • Text je v souladu s učebnicí Významné události nových českých dějin- doc. Ph. Dr. František Čapka, CSc. , Nová škola