Zkladn kola a Matesk kola Bl Temen okres

  • Slides: 14
Download presentation
Základní škola a Mateřská škola Bílá Třemešná, okres Trutnov Škola pro 21. století Autor

Základní škola a Mateřská škola Bílá Třemešná, okres Trutnov Škola pro 21. století Autor : Mgr. Kateřina Poživilová Datum/období: listopad 2013 Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 3315 Téma sady: Dějiny uměni v Evropě Název: Helénistické umění

Anotace Materiál je určen k výuce výtvarné a estetické výchovy na 2. stupni základní

Anotace Materiál je určen k výuce výtvarné a estetické výchovy na 2. stupni základní školy. Jedná se o jednoduchý výklad s možnostmi rozšíření učiva přes hypertextový odkaz. Výklad je doplněn obrázky. Téma je průřezové, žáci se s ním setkávají v hodinách dějepisu, popřípadě v hodinách předmětu Člověk ve společnosti. V nich je možné materiál použít také. Závěrečný kvíz je alternativní, žáci vybírají správnou odpověď ze tří možností. Materiál je určen pro interaktivní výuku. Časová dotace 20 minut. 2

Řecké umění 4. století př. n. l. Mauzoleum v Halikarnassu (v dnešním Turecku) –

Řecké umění 4. století př. n. l. Mauzoleum v Halikarnassu (v dnešním Turecku) – jeden ze sedmi starověkých divů světa, stavba byla vysoká 45 metrů Divadlo v Epidauru pro 14 tisíc diváků bylo objeveno v 19. století Afrodité knidská sochaře Praxitela je prvním známým aktem v řeckém umění, zachovala se v římské kopii Hermes s malým Dionýsem je jediným zachovaným originálem Praxitela Bitva u Issu – mozaika, objevená v Pompejích 3

Divadlo v Epidauru Model mauzolea v Halikarnassu Afrodité Knidská 4

Divadlo v Epidauru Model mauzolea v Halikarnassu Afrodité Knidská 4

Alexandr Veliký v bitvě u Issu Hermes s malým Dionýsem 5

Alexandr Veliký v bitvě u Issu Hermes s malým Dionýsem 5

Mapa říše Alexandra Velikého 6

Mapa říše Alexandra Velikého 6

Alexandr Veliký (Makedonský) Ovládl většinu světa známého tehdejší Řekům Inspiroval mnohé umělce k dílům

Alexandr Veliký (Makedonský) Ovládl většinu světa známého tehdejší Řekům Inspiroval mnohé umělce k dílům oslavujícím jeho osobu a činy Epocha helénismu od 4. století do konce 1. století př. n. l. Šíření řecké kultury na východ 7

Výstavba měst, rozvoj kultury Alexandrie (Egypt) – centrum vzdělanosti, knihovna Města v Malé Asii

Výstavba měst, rozvoj kultury Alexandrie (Egypt) – centrum vzdělanosti, knihovna Města v Malé Asii – Efesos, Milétos, Pergamon Divadla ( Epidauros, Dionýsovo divadlo v Athénách) Gymnasia – vzdělávací centra, např. Syrakúsy (Itálie) 8

Socha Láokoóna 25 př. n. l. Práce rhodských sochařů 9

Socha Láokoóna 25 př. n. l. Práce rhodských sochařů 9

Láokoón byl Řecký bojovník Rhodský sochař Trójský kněz 10

Láokoón byl Řecký bojovník Rhodský sochař Trójský kněz 10

Mauzoleum v Halikarnassu bylo na území Itálie Řecka Turecka 11

Mauzoleum v Halikarnassu bylo na území Itálie Řecka Turecka 11

Počet sedadel divadla v Epidauru byl 5 tisíc 20 tisíc 14 tisíc 12

Počet sedadel divadla v Epidauru byl 5 tisíc 20 tisíc 14 tisíc 12

Alexandria se nacházela V Africe V Asii V Evropě 13

Alexandria se nacházela V Africe V Asii V Evropě 13

Použité zdroje Použitá literatura: Internetové odkazy: BACH PEDERSEN, Gunnach. wikimedia. org [online]. [cit. 3.

Použité zdroje Použitá literatura: Internetové odkazy: BACH PEDERSEN, Gunnach. wikimedia. org [online]. [cit. 3. 11. 2013]. Dostupný na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/f/f 2/Aleksander-d-store. jpg GENERIC MAPPING TOOLS. wikimedia. org [online]. [cit. 3. 11. 2013]. Dostupný na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/4/40/Macedon. Empire. jpg BGABEL. Wikipedia. cz [online]. [cit. 4. 11. 2013]. Dostupný na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/7/71/GR-epidaur-theater. jpg DILMEN, Nevit. wikimedia. org [online]. [cit. 4. 11. 2013]. Dostupný na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/d/d 2/The_maussolleion_model_dsc 02711 -miniaturk_nevit. jpg JASTROW. wikipedia. cz [online]. [cit. 4. 11. 2013]. Dostupný na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/1/1 e/Cnidus_Aphrodite_Altemps_Inv 8619_n 2. jpg TETRAKTYS. wikimeia. org [online]. [cit. 4. 11. 2013]. Dostupný na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/0/01/Hermes_di_Prassitele%2 C_at_Olimpia%2 C_front_2. jpg AUTOR NEUVEDEN. wikimedia. org [online]. [cit. 7. 11. 2013]. Dostupný na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/7/7 c/Laokoon-Gruppe-02. jpg Jiné zdroje: Galerie programu Microsoft Office, Klipart 14 14