Zjmena Zpracovala Mgr Martina Kadlkov nor 2013 Vukov

  • Slides: 10
Download presentation
Zájmena Zpracovala: Mgr. Martina Kadlčková Únor 2013 Výukový materiál je určen pro žáky 6.

Zájmena Zpracovala: Mgr. Martina Kadlčková Únor 2013 Výukový materiál je určen pro žáky 6. ročníku. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk – Mluvnice Výukový materiál lze použít k výkladu a procvičení učiva. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Kadlčková. Tvorba materiálu je financována z ESF a státního rozpočtu ČR.

Zájmena 1. osobní - já, ty, on, my, vy, oni + zvratné se 2.

Zájmena 1. osobní - já, ty, on, my, vy, oni + zvratné se 2. přivlastňovací - můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich + zvratné svůj 3. ukazovací - ten, tento, tenhle, tamten, onen, takový, týž, tentýž + sám

4. tázací - kdo, co, jaký, který, čí (v tázací větě) 5. vztažná -

4. tázací - kdo, co, jaký, který, čí (v tázací větě) 5. vztažná - kdo, co, jaký, který, čí, jenž 6. N 6. neurčitá • - někdo, něco, nějaký, kdosi, cosi, jakýsi, ledaskdo, ledaco, kdekdo + každý, všechen 7. záporná - nikdo, nic, nijaký, ničí

Cvičení: Urči druhy zájmen mě, naše, tímto, nic, leckdo, tato, vašich, tentýž, sám, kdo,

Cvičení: Urči druhy zájmen mě, naše, tímto, nic, leckdo, tato, vašich, tentýž, sám, kdo, nikdo, jenž, jaká, nic, cosi, ní, tebe, co

Ten náš - j. č. m. ž. 1. ten náš 2. toho našeho 3.

Ten náš - j. č. m. ž. 1. ten náš 2. toho našeho 3. tomu našemu 4. toho našeho(psa) /ten náš(strom) 6. o tom našem 7. tím naším s. ta naše té naší tu naši to naše toho našeho tomu našemu to naše o té naší tou naší o tom našem tím naším

Ten náš - mn. č. m. 1. ti naši(psi)/ ty naše(stromy) 2. 3. 4.

Ten náš - mn. č. m. 1. ti naši(psi)/ ty naše(stromy) 2. 3. 4. ty naše 6. 7. ž. ty naše s. ta naše těch našich těm našim ty naše o těch našich těmi našimi ta naše

Cvičení: Doplň správné tvary zájmen ten a náš. Vidím ________ psa. Jdu na procházku

Cvičení: Doplň správné tvary zájmen ten a náš. Vidím ________ psa. Jdu na procházku s _______ psem. O _____ psovi by se dal napsat román. _______ psovi nejde jen tak něco pod nos.

Já, ty, se 1. já 2. mě/mne 3. mně/mi 4. mě/mne 6. mně 7.

Já, ty, se 1. já 2. mě/mne 3. mně/mi 4. mě/mne 6. mně 7. mnou ty tebe/tě tobě, ti tebou x sebe sobě/si sebe/se sobě sebou

Cvičení: Doplň mě – mně. Nezapomeň na. . . . Proč jsi …. .

Cvičení: Doplň mě – mně. Nezapomeň na. . . . Proč jsi …. . to neřekl? Kde jste se o …. dozvěděli? ……se to netýká. Maminka se o …… bála. Vzpomeň si na…… Všechno se točilo kolem ……. Beze ……. tam nechoď. Zavoláš……. . ? Ve ……. . budete mít vždy oporu. Promiňte ……. moji smělost. Ta věc se …… netýká. Pro …. za …. . , dělej si, co chceš. Zastaň se …. ! U …. najdeš pochopení. Strýc pro …. přijede. Ukázal …. hospodářství. To …. nechutná. Svaly …. zesílily. Práce na poli …. těšila. Velmi …. chválil. Neboj se ….

Zdroje KRAUSOVÁ, Z. – TERŠOVÁ, R. : Český jazyk 6. 1 vyd. Plzeň: Nakladatelství

Zdroje KRAUSOVÁ, Z. – TERŠOVÁ, R. : Český jazyk 6. 1 vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus. 2003. ISBN 80 -7238 -206 -3. STYBLÍK, V. – ČECHOVÁ, M. – HAUSER, P. – HOŠNOVÁ, E. : Český jazyk pro 6. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletých gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN. 1997. ISBN 80 -85937 -54 -9