ZESP WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA PRZY PRZEDSZKOLU LENE

  • Slides: 10
Download presentation
ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA PRZY PRZEDSZKOLU „LEŚNE SKRZATY” W PRZEŹMIEROWIE

ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA PRZY PRZEDSZKOLU „LEŚNE SKRZATY” W PRZEŹMIEROWIE

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – jest jednostką organizacyjną, powołaną przez Dyrektora Przedszkola „Leśne

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – jest jednostką organizacyjną, powołaną przez Dyrektora Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie w dniu 1 lutego 2012 roku, mieści się w salach nowego budynku Przedszkola przy ulicy Folwarcznej 85 c.

Zajęcia organizowane są w wymiarze od 4 -8 godzin w miesiącu dla każdego dziecka,

Zajęcia organizowane są w wymiarze od 4 -8 godzin w miesiącu dla każdego dziecka, zależnie od jego możliwości psychofizycznych. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zespół oraz rodziców / opiekunów - na początku terapii. Sala rehabilitacji ruchowej

Zespół realizuje zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, polegające na podejmowaniu działań stymulujących

Zespół realizuje zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, polegające na podejmowaniu działań stymulujących sferę fizyczną, poznawczą, emocjonalną i społeczną. Celem jest kształtowanie, rozwijanie umiejętności i komunikacji przygotowujących dziecko do podjęcia obowiązku szkolnego. Sala logopedyczna

Uczestnikami terapii prowadzonej przez Zespół są dzieci zamieszkałe na terenie gminy u których wykryto

Uczestnikami terapii prowadzonej przez Zespół są dzieci zamieszkałe na terenie gminy u których wykryto niepełnosprawność do chwili podjęcia nauki w szkole, posiadające opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Rehabilitacja ruchowa motoryki małej

Zespół zapewnia warunki do pełnej realizacji indywidualnego programu terapii prowadzonego przez następujących specjalistów: psychologa,

Zespół zapewnia warunki do pełnej realizacji indywidualnego programu terapii prowadzonego przez następujących specjalistów: psychologa, neurologopedę, oligofrenopedagoga, surdopedagoga, tyflopedagoga i rehabilitanta ruchowego. Na dzień dzisiejszy opieką jest objętych siedmioro dzieci. Tyflopedagog pracuje z dzieckiem niedowidzącym.

Surdopedagog - pracuje z dziećmi niedosłyszącymi.

Surdopedagog - pracuje z dziećmi niedosłyszącymi.

Neurologopeda – pracuje z dziećmi z nieprawidłową wymową.

Neurologopeda – pracuje z dziećmi z nieprawidłową wymową.

Rehabilitant ruchowy – pracuje nad usprawnianiem motoryki dużej.

Rehabilitant ruchowy – pracuje nad usprawnianiem motoryki dużej.

Najważniejsze etapy wczesnego wspomagania rozwoju; -wczesne wykrycie ryzyka nieprawidłowego rozwoju, -wczesna diagnoza, -wczesne podjęcie

Najważniejsze etapy wczesnego wspomagania rozwoju; -wczesne wykrycie ryzyka nieprawidłowego rozwoju, -wczesna diagnoza, -wczesne podjęcie odpowiednich form wspierania. Co powinni zrobić rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko zostało objęte wspomaganiem rozwoju ? -zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej, -zgłosić się do poradni z dzieckiem na badania w ustalonym terminie, -po otrzymaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgłosić się do naszego Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie, -złożyć wniosek w przedszkolu o przyjęcie dziecka na zajęcia wczesnego wspomaganiu rozwoju dziecka. Pomoc, jaką Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka świadczy dziecku i jego rodzinie jest bezpłatna. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ