Zeolitter Strste enkeltgruppe av silikatmineraler 40 naturlige varianter

  • Slides: 35
Download presentation
Zeolitter Største enkeltgruppe av silikatmineraler 40 naturlige varianter

Zeolitter Største enkeltgruppe av silikatmineraler 40 naturlige varianter

Zeolitter • Ofte finkornet – vanskelig å identifisere uten ved hjelp av røntgenmetoder •

Zeolitter • Ofte finkornet – vanskelig å identifisere uten ved hjelp av røntgenmetoder • Opptrer ofte som større krystaller i hulrom i magmatiske bergarter

Zeolitter • Hydratiserte nettverkssilikater med den generelle formel – Mx. Dy(Alx+2 y. Sin-x-2 y.

Zeolitter • Hydratiserte nettverkssilikater med den generelle formel – Mx. Dy(Alx+2 y. Sin-x-2 y. O 2 n)*m. H 2 O – – Si: Al varierer fra 1: 1 til 6: 1 M = monovalente kationer (Na+, K+) D = divalente kationer (Ca 2+, Mg 2+) Mengden av H 2 O er variabel

Zeolitter • Strukturen er en åpen nettverksstruktur med åpne kanaler • Vannmolekylene og de

Zeolitter • Strukturen er en åpen nettverksstruktur med åpne kanaler • Vannmolekylene og de store kationene går inn i hulrommene, og er der løst bundet

Zeolittstrukturen • Typisk zeolittstruktur • Heulanditt sett ned langs c-aksen • De åpne kanalene

Zeolittstrukturen • Typisk zeolittstruktur • Heulanditt sett ned langs c-aksen • De åpne kanalene gir plass til vannmolekyler og mono- og divalente store kationer

 • Zeolitter analcim Trapesoedriske krystaller

• Zeolitter analcim Trapesoedriske krystaller

Zeolitter - chabazitt • Romboedriske krystaller

Zeolitter - chabazitt • Romboedriske krystaller

Zeolitter heulanditt • Plateformete krystaller med god kløv • Ofte med kisteformete tverrsnitt

Zeolitter heulanditt • Plateformete krystaller med god kløv • Ofte med kisteformete tverrsnitt

Zeolitter - stilbitt • Plateformete krystaller med god kløv • Ofte i vifteformete aggregater

Zeolitter - stilbitt • Plateformete krystaller med god kløv • Ofte i vifteformete aggregater

Zeolitter - natrolitt • Tynne prismatiske eller nåleformete til fibrige krystaller • Ofte i

Zeolitter - natrolitt • Tynne prismatiske eller nåleformete til fibrige krystaller • Ofte i radiære aggregater

Zeolitter - thomsonitt • Nåleformete, prismatiske eller bladige krystaller • Ofte sfæriske eller søyleformige

Zeolitter - thomsonitt • Nåleformete, prismatiske eller bladige krystaller • Ofte sfæriske eller søyleformige aggregater • Kan vise fargesonering

Zeolitter - opptreden • Som regel dannet ved hydratisering av andre mineraler • Dannet

Zeolitter - opptreden • Som regel dannet ved hydratisering av andre mineraler • Dannet ved lave temperaturer • Analcim opptrer som et primært magmatisk mineral – seint utkrystallisert i mellomrom mellom andre mineraler

Zeolitter - opptreden og dannelse • Forvitring ved høy p. H • Sedimentær diagenese

Zeolitter - opptreden og dannelse • Forvitring ved høy p. H • Sedimentær diagenese Økende dyp – vulkansk aske i saline innsjøer eller visse marine miljøer • Omvandling assosiert med sirkulerende grunnvann • Hydrotermal omvandling assosiert med magmatisk aktivitet • Kontaktmetamorfose • Belastnings- og lav grads regionalmetamorfose

Zeolitter - opptreden og dannelse • Mest vanlig i omvandlete lyse vulkanske askestrømmer og

Zeolitter - opptreden og dannelse • Mest vanlig i omvandlete lyse vulkanske askestrømmer og relaterte vulkanske bergarter • Den kjemiske sammensetningen av zeolitt er i stor grad avhengig av kjemien av bergarten dannes i • Zeolitter som opptrer i hulrom i basaltiske vulkanitter er bl. a. – – heulanditt chabazitt natrolitt stilbitt

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de kan benyttes i mange industrielle prosesser

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de kan benyttes i mange industrielle prosesser – Strukturen kan avgi vann ved oppvarming uten at strukturen bryter sammen

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de kan benyttes i mange industrielle prosesser – Strukturen kan avgi vann ved oppvarming uten at strukturen bryter sammen – Ved lavere temperaturer kan den ta opp i seg vann igjen

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de kan benyttes i mange industrielle prosesser – Strukturen kan avgi vann ved oppvarming uten at strukturen bryter sammen – Ved lavere temperaturer kan den ta opp i seg vann igjen – Oppvarmede og uttørrede zeolitter er derfor gode dessikanter (fukt-opptakere)

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de kan benyttes i mange industrielle prosesser – Strukturen kan avgi vann ved oppvarming uten at strukturen bryter sammen – Ved lavere temperaturer kan den ta opp i seg vann igjen – Oppvarmede og uttørrede zeolitter er derfor gode dessikanter (fukt-opptakere) • fjerner vann fra CO 2, freon i kjøleskap og ulike typer organiske kjemikalier

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de kan benyttes i mange industrielle prosesser – Den åpne nettverksstrukturen gjør at de kan benyttes som molekylsiler

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de kan benyttes i mange industrielle prosesser – Den åpne nettverksstrukturen gjør at de kan benyttes som molekylsiler – Mindre molekyler som kan entre kanalene blir adsorbert - større molekyler stenges ute

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de kan benyttes i mange industrielle prosesser – Den åpne nettverksstrukturen gjør at de kan benyttes som molekylsiler – Mindre molekyler som kan entre kanalene blir adsorbert - større molekyler stenges ute – Zeolitten mordenitt kan for eksempel brukes for å skille ut nitrogen fra lufta slik at man får en gass som inneholder opptil 95% oksygen

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de kan benyttes i mange industrielle prosesser – De store kationene M og D sitter løst bundet i strukturen og kan lett byttes ut med andre kationer

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de kan benyttes i mange industrielle prosesser – De store kationene M og D sitter løst bundet i strukturen og kan lett byttes ut med andre kationer – Dette gjør zeolitter til gode ionebyttere

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de kan benyttes i mange industrielle prosesser – De store kationene M og D sitter løst bundet i strukturen og kan lett byttes ut med andre kationer – Dette gjør zeolitter til gode ionebyttere – Dette er den viktigste bruk av zeolitter i industrien

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de kan benyttes i mange industrielle prosesser – De store kationene M og D sitter løst bundet i strukturen og kan lett byttes ut med andre kationer – Dette gjør zeolitter til gode ionebyttere – Dette er den viktigste bruk av zeolitter i industrien • Rensing av utslipp og forurenset jordsmonn

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de kan benyttes i mange industrielle prosesser – De store kationene M og D sitter løst bundet i strukturen og kan lett byttes ut med andre kationer – Dette gjør zeolitter til gode ionebyttere – Dette er den viktigste bruk av zeolitter i industrien • Rensing av utslipp og forurenset jordsmonn • mykgjøring av ”hårdt” vann

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de kan benyttes i mange industrielle prosesser – I jordbruk som jordforbedringsmiddel

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de kan benyttes i mange industrielle prosesser – I jordbruk som jordforbedringsmiddel • holder bedre på fuktighet • øker ionebytterevnen • bufrer surt jordsmonn

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de

Zeolitter - anvendelse • Zeolitter har en del spesielle egenskaper som gjør at de kan benyttes i mange industrielle prosesser – Katalysatorer i kjemisk industri – Rensing av oljesøl

Skapolitt

Skapolitt

Skapolitt • Tetragonal • Fast løsning mellom – – Marialitt: Na 4 Al 3

Skapolitt • Tetragonal • Fast løsning mellom – – Marialitt: Na 4 Al 3 Si 9 O 24 Cl Meionitt Ca 4 Al 6 Si 6 O 24 CO 3

Skapolitt • Danner prismatiske krystaller • vanligvis med flate pyramidale termineringer

Skapolitt • Danner prismatiske krystaller • vanligvis med flate pyramidale termineringer

Skapolitt • Også vanlig som anhedrale korn og granulære klumper

Skapolitt • Også vanlig som anhedrale korn og granulære klumper

Skapolitt • Glassaktig glans • hvit, grønnlig, grå • Opptrer i både kontakt -

Skapolitt • Glassaktig glans • hvit, grønnlig, grå • Opptrer i både kontakt - og regionalmetamorfe bergarter