Zemetrasenia vod n n Zemetrasenie je vonkaj prejav

  • Slides: 4
Download presentation
Zemetrasenia

Zemetrasenia

Úvod n n Zemetrasenie je vonkajší prejav náhleho uvoľnenia nahromadenej mechanickej energie v litosfére

Úvod n n Zemetrasenie je vonkajší prejav náhleho uvoľnenia nahromadenej mechanickej energie v litosfére (v kôre a vo vrchnom plášti). Vyše 90 % zemetrasení je spôsobených tektonickými pohybmi Zeme, zvyšok pripadá na vulkanizmus, zrútenie veľkých podzemných dutín (napr. stropov jaskýň) alebo skalných masívov, ako aj na činnosť človeka (banská činnosť, explózie, atď. . ). Zemetrasenia sa zaznamenávajú seizmometrami umiestnenými v tzv. . Ročne je takto zaznamenaných na Zemi niekoľko miliónov zemetrasení, no len nepatrná časť z nich (približne 30 000) má aj účinky, postrehnuteľné zmyslami človeka.

Rozdelenie n n n n n Podľa pôvodu. tektonické zemetrasenia - sú spôsobené nevratným

Rozdelenie n n n n n Podľa pôvodu. tektonické zemetrasenia - sú spôsobené nevratným posunom horninových blokov na tektonickom zlome a následným vyžiarením seizmických vĺn, pričom dochádza k odstráneniu (či už úplnému, alebo len čiastočnému) napätia a deformácie, ktoré bolo nahromadené na zlome a v jeho okolí vulkanické zemetrasenia - sú bezprostredne späté s vulkanizmom, konkrétne s hromadením a pohybom magmy v magmatickom rezervoári, ako aj pri jej výstupe sopečným komínom do krátera závalové zemetrasenia - sú spôsobené zrútením stropov jaskýň, masívnymi zosuvmi a pod. antropogénne zemetrasenia - sú spôsobené ľudskou činnosťou, patria sem zemetrasenia spôsobené explóziami (výbuchy jadrových zbraní), naplnením väčších priehradných nádrží a pod. Podľa hĺbky plytké (do 70 km) - takýchto zemetrasení je cez 85 % z celkového počtu stredne hlboké (70 až 300 km) - 12 % hlboké (300 až 700 km) - 9 %

Plytké zemetrasenie n n Takéto zemetrasenie je veľmi zvláštne na to že sa nazýva

Plytké zemetrasenie n n Takéto zemetrasenie je veľmi zvláštne na to že sa nazýva plytké. Tiež vytvára pohoria tak isto ako litosferické dosky. Poznáme tri typy okrajov litosférických platní divergentné, konvergentné a transformné. Každý z týchto troch typov okrajov má charakteristický obraz výskytu zemetrasení a pohybu hornín. Pohyb na každom type okraja je v súlade s pohybom platní.