ZEL RENME GL MEB zel renme Gl Eitim

  • Slides: 28
Download presentation
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ MEB Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitim Uygulamaları Kursu 18 -22 Eylül 2017

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ MEB Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitim Uygulamaları Kursu 18 -22 Eylül 2017 Ankara

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNE (ÖÖG) GİRİŞ ÖÖG son yıllarda ülkemiz eğitim sisteminde adından sıklıkla bahsedilmekte

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNE (ÖÖG) GİRİŞ ÖÖG son yıllarda ülkemiz eğitim sisteminde adından sıklıkla bahsedilmekte Fakat aileler ve öğretmenler çok fazla bilgiye sahip değil

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ sözlü veya yazılı dili anlama ya da kullanma matematiksel işlemleri yapma

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ sözlü veya yazılı dili anlama ya da kullanma matematiksel işlemleri yapma hareketleri koordine etme ya da dikkati yöneltme becerilerini olumsuz etkileyen bir yetersizlik

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ • • Normal ya da normalin üzerinde zekaya sahip Belirgin bir

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ • • Normal ya da normalin üzerinde zekaya sahip Belirgin bir beyin patolojisi olmayan Duygusal özrü olmayan Dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik becerilerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlükleri olan • Kendini idare etme, sosyal algılama ve etkileşim sorunları olan • Standart eğitime rağmen yaşına ve zekasına uygun başarı gösteremeyen bireylerdeki durum olarak tanımlayabiliriz.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ YAYGINLIK • Türkiye’de • 2013/2014 – 7429 öğrenci- %3 • 2014/2015

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ YAYGINLIK • Türkiye’de • 2013/2014 – 7429 öğrenci- %3 • 2014/2015 – 7971 öğrenci- %3 • 2015/2016 – 8621 öğrenci- %3 • 2016/2017 – 9253 öğrenci- %3

SINIFLANDIRMA 1)OKUMA BOZUKLUĞU(DİSLEKSİ) 2)MATEMATİK BOZUKLUK(DİSKALKULİ) 3)YAZILI ANLATIM BOZUKLUĞU(DİSGRAFİ) 4)BAŞKA TÜRDE ADLANDIRILMAYAN ÖĞRENME BOZUKLUĞU

SINIFLANDIRMA 1)OKUMA BOZUKLUĞU(DİSLEKSİ) 2)MATEMATİK BOZUKLUK(DİSKALKULİ) 3)YAZILI ANLATIM BOZUKLUĞU(DİSGRAFİ) 4)BAŞKA TÜRDE ADLANDIRILMAYAN ÖĞRENME BOZUKLUĞU

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ • OKUMA GÜÇLÜĞÜ DİSLEKSİ Okuma güçlüğü, bireyde yaşıtlarına göre okuma becerisinde

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ • OKUMA GÜÇLÜĞÜ DİSLEKSİ Okuma güçlüğü, bireyde yaşıtlarına göre okuma becerisinde yetersizlik olarak kendisini gösterir. Bu durum kelimelerin hatalı söylenmesi ve çarpıtılması, eklemeler yapma veya eksik söyleme olarak gözlenir. Şekilleri, yazılı harf karakterlerini, noktalama işaretlerini, çizgileri algılamakta ve ayırt etmekte zorluk yaşanır.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ • YAZILI ANLATIM GÜÇLÜĞÜ DİSGRAFİ Yazılı anlatım güçlüğü kişinin yazı yazarken

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ • YAZILI ANLATIM GÜÇLÜĞÜ DİSGRAFİ Yazılı anlatım güçlüğü kişinin yazı yazarken akranlarına göre düşük performans göstermesiyle fark edilir. Kişinin el yazısında, noktalama işaretlerinde, kelimeleri cümle içinde doğru yere yerleştirmede güçlükler yaşanır. Yazma performansı kişinin zeka kapasitesinin altındadır. Konuştukları ve yazdıkları cümlelerde çok sayıda dil bilgisi ve noktalama işaretleri yanlışları, cümle bozuklukları vardır.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ • MATEMATİK GÜÇLÜĞÜ(DİSKALKULİ) Öğrencinin matematikle ilgili etkinlik ve becerilerde yaşıtlarına göre

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ • MATEMATİK GÜÇLÜĞÜ(DİSKALKULİ) Öğrencinin matematikle ilgili etkinlik ve becerilerde yaşıtlarına göre düşük performans sergilediği görülür. İkinci veya üçüncü sınıfa geldiğinde artık bu güçlük öğretmen tarafından açıkça gözlenebilir.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ • Başka Türde Adlandırılamayan Öğrenme Bozukluğu Bu çocukların yaşadıkları güçlüklerin temelinde

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ • Başka Türde Adlandırılamayan Öğrenme Bozukluğu Bu çocukların yaşadıkları güçlüklerin temelinde yatan şey ayrıntıları birleştirip bütünü görememeleridir. Ayrıntılarla o kadar yoğun uğraşırlar ki resmin tamamını göremezler. Bu çocuklar için okudukları parçanın ana fikrini bulmaya çalışmak oldukça zor bir iştir.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN NEDENLERİ • Beyin Hasarı • Genetik, kalıtımsal etmenler • Nörolojik Fonksiyonlarda

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN NEDENLERİ • Beyin Hasarı • Genetik, kalıtımsal etmenler • Nörolojik Fonksiyonlarda Bozukluk: Bazı araştırmacılar Öğrenme Bozukluğunun birden çok alandaki işlevsel bozukluğa bağlı olduğunu ileri sürmektedir.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN EN SIK GÖZLEMLENEN ÖZELLİKLERİ • Zeka düzeyi normal ya

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN EN SIK GÖZLEMLENEN ÖZELLİKLERİ • Zeka düzeyi normal ya da normalin üzerindedir. • Dikkatleri kolayca dağılabilir. • Motor koordinasyonları zayıftır. Sakarlık ve beceriksizlik görülür. • El-göz koordinasyonlrı zayıftır. • Görsel algı sorunları vardır(b, p, d, karıştırırlar, ters yazarlar ‘çok’ yerine ‘koç’).

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN EN SIK GÖZLEMLENEN ÖZELLİKLERİ • Görsel figür-zemin ayırt etmede

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN EN SIK GÖZLEMLENEN ÖZELLİKLERİ • Görsel figür-zemin ayırt etmede güçlük çekerler. Harf atlama, satır atlama görülür. • Görsel hafızaları zayıftır. • Uzaklık, derinlik algıları bozuktur. • İşitsel ayırımlaştırmada güçlük çekerler, bazı harfleri karıştırırlar(f-v, b-m gibi) • Yönergeleri unutur, dinlemiyor görünürler.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN EN SIK ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ GÖZLEMLENEN ÖZELLİKLERİ • •

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN EN SIK ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ GÖZLEMLENEN ÖZELLİKLERİ • • Zamanı değerlendirmekte zorluk yaşarlar. Sağ-sol ayırt edemezler. Sosyal-duygusal davranış sorunları yaşar. Okumayı sökmede zorlanır, yavaş, hatalı okurlar. Yazı bozuklukları, ters ayna hayali yazı görülür. • Matematikte güçlükler, çarpım tablosunu öğrenememe, sembolleri karıştırma, toplamaya soldan başlama şeklinde görülür.

Öğrenme bozukluğu olan çocuk ve gençler bu özelliklerin tümünü taşımayabilirler. Her biri farklı sayıda

Öğrenme bozukluğu olan çocuk ve gençler bu özelliklerin tümünü taşımayabilirler. Her biri farklı sayıda farklı yoğunlukta bu belirtilerden bazılarını gösterirler.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR? • ÖÖG olan bireylere yönelik en yaygın iyileştirme

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR? • ÖÖG olan bireylere yönelik en yaygın iyileştirme yöntemi özel eğitim uygulamaları • Değerlendirme sonrası öncelikli yaklaşım, öğrencilerin mevcut yeteneklerini ve güçlü yanlarını temel alarak öğrenme becerileri kazandırmak ve bu öğrencilerin yetersizlikleri ve zayıf yönlerini düzeltmek

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR? • Beyin yapısındaki ve işleyişindeki farklılıklar ÖÖG olan

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR? • Beyin yapısındaki ve işleyişindeki farklılıklar ÖÖG olan bireylerin öğrenemeyeceği anlamına gelmemektedir. • Öğrenme süreci doğruluk oranı düşük veya daha yavaş şekilde olabilmekte ve öğrenme ilgili bir işi yaparken yeteneksizlikten veya yetersizlikten kaynaklanmayan bir şekilde yeterli olmayan performans sergileyebilmektedirler. • Bilgi işlemleme süreci daha yavaş bir hızda veya ÖÖG olmayan bireylere göre daha farklı yöntemlerle gerçekleşmektedir.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR? • Eğitimsel süreç, öğrenme stratejileri, telafi teknikleri ve

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR? • Eğitimsel süreç, öğrenme stratejileri, telafi teknikleri ve iyileştirici müdahaleler öğrenme sürecini anlamlı şekilde etkilemekte • Bu nedenle, ÖÖG olan bireylerin özel gereksinimlerini karşılayabilecek etkili ve verimli öğrenme ve öğretme yöntemleri belirlenmeli ve eğitim sürecinde

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR? • ÖÖG yaşam boyu devam eden bir bozukluktur.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR? • ÖÖG yaşam boyu devam eden bir bozukluktur. Özgül Öğrenme Güçlüğünün tedavisi psikoeğitimdir. Bu eğitim okulda verilen eğitimden farklıdır. Çocuk normal bir okulda eğitimine devam ederken yanısıra bireysel ya da grup halinde özel bir eğitime alınır.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR? • Bu uygulamalar içinde çocuğun gelişimini yetersiz kılan

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR? • Bu uygulamalar içinde çocuğun gelişimini yetersiz kılan psikolojik sürecin ya da süreçlerin belirlenmesi ve düzeltilmesi gerekmektedir. • Süreç öğretimi, görsel, işitsel, dokunma ve kinestetik algının geliştirilmesini, bu algılara ait ayrımlaştırma, dikkat ve bellek, ardışıklık yeteneklerinin arttırılmasını, motor koordinasyon becerilerinin geliştirilmesini içermektedir. • Ayrıca fonetik farkındalığın arttırılması, dinleme, konuşma, okuma, yazma (dil) becerilerinin geliştirilmesi, kavram ve düşünme süreçlerinin gelişiminin desteklenmesi bu süreç eğitimi içinde yer almaktadır. • Çeşitli algıları destekleyici ya da iyileştirici bu çalışmalar, akademik becerilerin eğitimi ile birlikte verilmektedir.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR? • Özgül öğrenme güçlüğünü ortadan kaldıracak bir ilaç

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR? • Özgül öğrenme güçlüğünü ortadan kaldıracak bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Ancak bu sorunun yanısıra dikkat eksikliği aşırı hareketlilik, depresyon, kaygı bozukluğu gibi başka psikiyatrik bozukluklar eşlik ediyorsa bunların ilaçla tedavisi düşünülebilir.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN ANNE BABALARI NELER YAPMALIDIR? Çocuğun güçlüğünü kabul edin. Bunun

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN ANNE BABALARI NELER YAPMALIDIR? Çocuğun güçlüğünü kabul edin. Bunun beyindeki yapısal, işlevsel bir sorundan kaynaklandığını çocuğun zekası ile ilgili bir problemden kaynalkanmadığını unutmayarak başarısızlığından dolayı çocuğu suçlamayın, yargılamayın. Öğrencinin öğrenmek için biraz daha fazla zaman ve çabaya ihtiyaç duyduğunu unutmayın. Bu güçlüğü yenmesine yardımcı olarak terapötik eğitim ve psikiyatrik desteği sağlayın.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN ANNE BABALARI NELER YAPMALIDIR? Eğitimde kazandığı becerileri evde çeşitli

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN ANNE BABALARI NELER YAPMALIDIR? Eğitimde kazandığı becerileri evde çeşitli oyunlar ve etkinliklerle pekiştirin. Bu çocukların bir şeyi yaparak ve yaşayarak çok daha iyi öğrendiğini unutmayın. Çocuğunuzun güçlüğü hakkında okulu ve öğretmenlerini bilgilendirin, işbirliği yapmaya çalışın.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN ANNE BABALARI NELER YAPMALIDIR? Yapacağı işler konusunda çocuğunuzu yüreklendirin,

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN ANNE BABALARI NELER YAPMALIDIR? Yapacağı işler konusunda çocuğunuzu yüreklendirin, destekleyin. Kendini değerli bulması ve kendine güvenebilmesi için sizin ona bunu hissettirmeniz gereklidir. Yapabileceği basit işlerden başlayarak onun zoru başarmada istekli olmasını sağlayabilirsiniz.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN ANNE BABALARI NELER YAPMALIDIR? Başlangıçta çocuğunuz ile birlikte ders

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN ANNE BABALARI NELER YAPMALIDIR? Başlangıçta çocuğunuz ile birlikte ders çalışmanız gerekebilir. Ona eşlik edin ama onun yerine ödevlerini yapmayın. Evde ders çalışmak ebeveyn- çocuk ilişkisini yıpratmaya başladıysa yardımcı olabilecek lise mezunu ya da üniversite öğrencisi abla/ ağabeyden günlük ödevler için destek alabilirsiniz.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN ANNE BABALARI NELER YAPMALIDIR? Okuması için ona örnek olun.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN ANNE BABALARI NELER YAPMALIDIR? Okuması için ona örnek olun. Yüksek sesle okumasını isteyin. okurken mutlaka siz de dinleyin. O Disiplin ve kurallar konusunda kararlı ve tutarlı olun. Çocuğun öğrenme güçlüğünün olması onun kuralları öğrenemeyeceği anlamına gelmez.