Zdravstveni pregled s svetovanjem pri osebnem zdravniku druinske

  • Slides: 24
Download presentation
Zdravstveni pregled s svetovanjem pri osebnem zdravniku družinske medicine v zvezi s pitjem alkohola

Zdravstveni pregled s svetovanjem pri osebnem zdravniku družinske medicine v zvezi s pitjem alkohola in ZVoz 22. november 2011 Izr. prof. . prim. dr. Marko Kolšek, dr. med. Katedra za družinsko medicino Medicinska fakulteta v Ljubljani

Učinki alkohola na sposobnost za vožnjo - moti ocenjevanje varnostne razdalje moti ocenjevanje hitrosti

Učinki alkohola na sposobnost za vožnjo - moti ocenjevanje varnostne razdalje moti ocenjevanje hitrosti nasproti vozečih vozil moti koordinacijo med zaznavanjem okolice in reagiranjem moti koncentracijo moti presojo zmanjša samokritičnost poveča pripravljenost za tveganje popači doživljanje lastnih sposobnosti - precenjevanje zmanjša zmožnost reševanja situacijskih problemov podaljša odzivni čas moti koordinacijo gibov zožuje vidno polje

ZAKON O VOZNIKIH in zdravnik družinske medicine 1) Zdravstveni pregled s svetovanjem (76. člen)

ZAKON O VOZNIKIH in zdravnik družinske medicine 1) Zdravstveni pregled s svetovanjem (76. člen) 2) Napotitev na MDPŠ ob dvomu o voznikovi telesni ali duševni zmožnosti za vožnjo (81. člen)

Zdravstveni pregled s svetovanjem v za voznike, ki so imeli v krvi nad 0,

Zdravstveni pregled s svetovanjem v za voznike, ki so imeli v krvi nad 0, 50 g do vključno 0, 80 g alkohola/kg krvi oz. nad 0, 24 mg do vključno 0, 38 mg alkohola/l izdihanega zraka v za voznike začetnike, poklicne voznike, voznike tovornjakov, vozil za prevoz oseb, inštruktorje vožnje, …, če so imeli v krvi do vključno 0, 50 g alkohola/kg krvi oz. do 0, 24 mg alkohola/l izdihanega zraka – za voznike v prostovoljno za izbris 4 kazenskih točk v možno le enkrat v 3. letih v Izdajo zdravniškega potrdila o opravljenem pregledu plača voznik

ZAKON O VOZNIKIH (ob višjih vrednostih alkohola v krvi) Če je imel voznik v

ZAKON O VOZNIKIH (ob višjih vrednostih alkohola v krvi) Če je imel voznik v krvi nad 0, 80 g do vključno 1, 1 g alkohola/kg krvi (oz. začetniki, poklicni … nad 0, 50 g do 0, 80 g) ali je imel drugič v 3. letih nižjo količino alkohola v krvi, lahko za izbris 4 kazenskih točk opravi kontrolni zdravstveni pregled v pooblaščeni organizaciji MDPŠ (tim: specialist MDPŠ, alkoholog, psiholog), kjer odločijo: - Edukacijska delavnica ali - Psihosocialna delavnica ali - Zdravljenje alkoholizma

POSTOPEK Z VOZNIKOM v ambulanti ZDM A) Pred zdravstvenim pregledom: 1. Ugotovljena vožnja pod

POSTOPEK Z VOZNIKOM v ambulanti ZDM A) Pred zdravstvenim pregledom: 1. Ugotovljena vožnja pod vplivom alkohola Izrečena kazen, hkrati tudi pravni pouk (možnost zmanjšanja števila kazenskih točk) 3. Odločitev posameznika za obisk osebnega zdravnika 2. B) Zdravstveni pregled s svetovanjem C) Po zdravstvenem pregledu 1. Izdaja in plačilo IN/ALI 2. Napotitev

ZDRAVSTVENI PREGLED S SVETOVANJEM 1. ocena pitja alkohola s pogovorom in vprašalnikom AUDIT, p.

ZDRAVSTVENI PREGLED S SVETOVANJEM 1. ocena pitja alkohola s pogovorom in vprašalnikom AUDIT, p. p. kliničnim pregledom ocena zavedanja tveganega oz. škodljivega pitja in nujnosti spremembe 3. ustrezne informacije o tveganju in možni škodi zaradi pitja alkohola s poudarkom na udeležbi v prometu 4. svetovanje za spremembo pitja in/ali napotitev 5. zapis v zdravstveni karton 2.

AUDIT - Alcohol Use Disorders Identification Test 1. del

AUDIT - Alcohol Use Disorders Identification Test 1. del

AUDIT - Alcohol Use Disorders Identification Test 2. del

AUDIT - Alcohol Use Disorders Identification Test 2. del

MEJNE VREDNOSTI ZA POSAMEZNE KATEGORIJE PITJA MOŠKI: 0– 7 manj tvegano pitje 8 –

MEJNE VREDNOSTI ZA POSAMEZNE KATEGORIJE PITJA MOŠKI: 0– 7 manj tvegano pitje 8 – 13 tvegano pitje 14 - 19 škodljivo pitje 20 in več zasvojenost z alkoholom ŽENSKE: 0– 6 manj tvegano pitje 7 – 12 tvegano pitje 13 - 18 škodljivo pitje 19 in več zasvojenost z alkoholom

Ustrezne informacije o tveganju in možni škodi pitja alkohola 1. Kaj in koliko o

Ustrezne informacije o tveganju in možni škodi pitja alkohola 1. Kaj in koliko o tem že sam ve ? Dopolnitev voznikovega znanja s podatki o kratkotrajnih učinkih in dolgotrajnih učinkih alkohola na človeka (+ zloženka) 3. Posebej o učinkih alkohola na sposobnost za vožnjo 4. Odgovornost - do sebe in do drugih 2.

ZDRAVSTVENI PREGLED S SVETOVANJEM Ocena kategorije pitja alkohola s pogovorom in vprašalnikom AUDIT 1.

ZDRAVSTVENI PREGLED S SVETOVANJEM Ocena kategorije pitja alkohola s pogovorom in vprašalnikom AUDIT 1. Manj tvegano pitje 2. Tvegano pitje 3. Škodljivo pitje 4. Zasvojenost z alkoholom

Ugotovljeno manj tvegano pitje 1. Po pogovoru ustrezne informacije o tveganju in možni škodi

Ugotovljeno manj tvegano pitje 1. Po pogovoru ustrezne informacije o tveganju in možni škodi zaradi pitja alkohola s poudarkom na udeležbi v prometu Nasvet za vožnjo brez alkohola 3. Izdaja zdravniškega potrdila, plačilo, zapis v karton 2.

Ugotovljeno tvegano pitje 1. Po pogovoru ocena zavedanja tveganega pitja in nujnosti spremembe 2.

Ugotovljeno tvegano pitje 1. Po pogovoru ocena zavedanja tveganega pitja in nujnosti spremembe 2. Ustrezne informacije o tveganju in možni škodi zaradi pitja alkohola s poudarkom na udeležbi v prometu 3. Kratek ukrep za manj tvegano pitje in vožnjo brez alkohola 4. Izdaja zdravniškega potrdila, plačilo, kontrola (? ), zapis v karton

Ugotovljeno škodljivo pitje 1. Po pogovoru ocena zavedanja škodljivega pitja in nujnosti spremembe 2.

Ugotovljeno škodljivo pitje 1. Po pogovoru ocena zavedanja škodljivega pitja in nujnosti spremembe 2. Ustrezne informacije o tveganju in možni dodatni škodi zaradi pitja alkohola s poudarkom na udeležbi v prometu 3. Svetovanje za manj tvegano pitje, plan za zmanjšanje škode in vožnjo brez alkohola 4. Izdaja zdravniškega potrdila, plačilo, kontrola za morebitno zdravljenje, zapis v karton

Ugotovljena zasvojenost z alkoholom 1. Po pogovoru ocena zavedanja zasvojenosti 2. Ustrezne informacije, da

Ugotovljena zasvojenost z alkoholom 1. Po pogovoru ocena zavedanja zasvojenosti 2. Ustrezne informacije, da je potrebno zdravljenje, o možnostih za zdravljenje in da je potrebna ocena sposobnosti za vožnjo pri spec. MDPŠ, do takrat odpoved vožnji 3. Voznik izbere pooblaščenega spec. MDPŠ iz seznama, komur zdravnik pošlje “napotnico” (pri njem se mora javiti v 30 dneh, sicer MDPŠ obvesti upravno enoto, ki odvzame vozniško dovoljenje) 4. Zdravniško potrdilo, zapis v karton, kontrola

Dvom o zmožnosti za vožnjo (telesni ali duševni zaradi simptomov ali posledic bolezni oz.

Dvom o zmožnosti za vožnjo (telesni ali duševni zaradi simptomov ali posledic bolezni oz. poškodb) 1. Ustrezna informacija, da je potrebna ocena sposobnosti za vožnjo pri spec. MDPŠ (kontrolni zdravstveni pregled), do takrat odpoved vožnji 2. Voznik izbere pooblaščenega spec. MDPŠ iz seznama, komur zdravnik pošlje “napotnico” 3. Zapis v zdravstveni karton

ABSTINENCA (nikoli ob nobeni priložnosti ne pije alkohola) MANJ TVEGANO PITJE (verjetno ne bo

ABSTINENCA (nikoli ob nobeni priložnosti ne pije alkohola) MANJ TVEGANO PITJE (verjetno ne bo privedlo do težav, okvar zdravja) TVEGANO PITJE (načini pitja in količina alkohola, ki bodo verjetno sčasoma privedli do težav = povečano tveganje) ŠKODLJIVO PITJE (F 10. 1) (že lahko ugotovimo posledice oz. težave zaradi pitja alkohola, vendar še ni izražena zasvojenost) SINDROM ODVISNOSTI OD ALKOHOLA = ALKOHOLIZEM (F 10. 2) (6 kriterijev - vsaj trije znaki v zadnjem letu) PIJANOST (F 10. 0) - akutna zastrupitev z alkoholom

MERICA OZ. ENOTA ZA ALKOHOL Ena enota alkohola vsebuje približno 10 gramov čistega alkohola:

MERICA OZ. ENOTA ZA ALKOHOL Ena enota alkohola vsebuje približno 10 gramov čistega alkohola: = 1 dcl vina ali = 2, 5 dcl piva ali = eno šilce 0, 3 dcl (“štamperl”) žgane pijače ali = 2 - 2, 5 dcl sadjevca (tolkovca, mošta)

MANJ TVEGANO PITJE MOŠKI: �do 14 enot tedensko (t. j. n. pr. do 2

MANJ TVEGANO PITJE MOŠKI: �do 14 enot tedensko (t. j. n. pr. do 2 dcl vina na dan) �ne več kot 5 enot ob eni pivski priložnosti �en ali dva dneva v tednu povsem brez alkohola ŽENSKE: • do 7 enot tedensko (t. j. do 1 dcl vina na dan) • ne več kot 3 enote ob eni pivski priložnosti • en ali dva dneva v tednu povsem brez alkohola

POSLEDICE DOLGOTRAJNEGA PITJA � živčevje (atrofija možganov, epilepsija, psihoze, polinevropatija, zasvojenost) � prebavila (alkoholna

POSLEDICE DOLGOTRAJNEGA PITJA � živčevje (atrofija možganov, epilepsija, psihoze, polinevropatija, zasvojenost) � prebavila (alkoholna okvara jeter, pankreatitis, gastritis) � obtočila (miokardiopatija, arterijska hipertenzija) � drugi organski sistemi � motnje v delovanju družine, delovnega okolja in družbe � nasilje (fizično, duševno, spolno) v družbi in v družini � samomor � nezgode doma, na delu, v prometu in drugod

Izgubljena leta (bolezen ali prezgodnja smrt) - Evropa Vir: Global Health Risks, WHO 2009

Izgubljena leta (bolezen ali prezgodnja smrt) - Evropa Vir: Global Health Risks, WHO 2009

STATISTIČNI PODATKI O ALKOHOLU � poraba alkohola: 11 l + 7 l = 18

STATISTIČNI PODATKI O ALKOHOLU � poraba alkohola: 11 l + 7 l = 18 l/leto/prebivalca nad 15 let • umrljivost zaradi ciroze jeter: 38, 9/100. 000 (3. v Evropi) • umrljivost zaradi samomorov: 33/100. 000 (med prvimi v EU) • več kot 1/3 hujših prometnih nezgod je zaradi alkohola • skoraj 1/2 moških in skoraj 1/3 žensk pije tvegano ali škodljivo • 5% otrok, starih 10 let in 27% 15 let pije alkohol nekajkrat na teden • le 40% otrok, starih 10 let in 25% 15 -letnikov ne pije alkohola • 14% otrok (10 let), 42% (15 let) in 73% (16 let) je že bilo pijanih • 25% dijakov prvih razredov srednjih šol se napije vsak teden • v povprečju ljudje izgubijo 12, 3 let življenja zaradi alkohola • več kot 25% smrti mladih med 15. in 29. letom je povezana z alkoholom – prometne nezgode in samomori

DIAGNOSTIČNA MERILA ZA ZASVOJENOST Z ALKOHOLOM 1. močna želja po alkoholu 2. težave pri

DIAGNOSTIČNA MERILA ZA ZASVOJENOST Z ALKOHOLOM 1. močna želja po alkoholu 2. težave pri obvladovanju pitja alkohola 3. vztrajanje v pitju kljub škodljivim posledicam 4. posvečanje pitju bolj kot drugim aktivnostim in obveznostim 5. povečana toleranca 6. telesne težave ob prenehanju pitja