ZDRAVSTVENA NEGA ONKOLOKEGA BOLNIKA NA UROLOKEM ODDELKU SPLONE

  • Slides: 22
Download presentation
ZDRAVSTVENA NEGA ONKOLOŠKEGA BOLNIKA NA UROLOŠKEM ODDELKU SPLOŠNE BOLNIŠNICE MURSKA SOBOTA Avtor: Bojana Jerebic

ZDRAVSTVENA NEGA ONKOLOŠKEGA BOLNIKA NA UROLOŠKEM ODDELKU SPLOŠNE BOLNIŠNICE MURSKA SOBOTA Avtor: Bojana Jerebic Beltinci, 20. 04. 2009

Citostatiki so zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje malignih bolezni kot osnovno zdravilo ali

Citostatiki so zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje malignih bolezni kot osnovno zdravilo ali pa kot dopolnilno zdravilo po ustreznem kirurškem zdravljenju. V naši bolnišnici uporabljamo citostatik MITOMYCIN za zdravljenje površinskega raka sečnega mehurja. Rak sečnega mehurja je četrti najpogostejši vzrok smrti pri bolnikih starejših od 70. let ter drugi najpogostejši rak sečil pri moških, takoj za rakom prostate.

Rak sečnega mehurja je pogostejši pri: Ø kadilcih, Ø delavcih v kemični industriji, Ø

Rak sečnega mehurja je pogostejši pri: Ø kadilcih, Ø delavcih v kemični industriji, Ø industriji barvil, Ø naftni industriji, Ø industriji usnja in tiskarski industriji. Ob odkritju raka na sečnem mehurju je: Ø 85%površinskega raka in Ø 15% invazivnega raka.

Razmerje med moškimi in ženskami je 3: 1. Površinski rak se po sami operaciji

Razmerje med moškimi in ženskami je 3: 1. Površinski rak se po sami operaciji ponovi v 50 do 70%. Zato je aplikacija Mitomycina indicirana kot zgodnja profilaksa ponovitve bolezni. Bolnik dobi citostatik intravezikalno 40 mg v razmaku 6 ur po operaciji. Če bolnik krvavi lahko dobi Mitomycin v roku 24 ur. Po operaciji je obvezna cistoskopija čez tri mesece in na podlagi tega in histološkega izvida se zdravnik odloči o nadaljnji terapiji.

ZAŠČITA IN VARNO DELO MEDICINSKE SESTRE PRI ROKOVANJU S CITOSTATIKI Ko urolog določi aplikacijo

ZAŠČITA IN VARNO DELO MEDICINSKE SESTRE PRI ROKOVANJU S CITOSTATIKI Ko urolog določi aplikacijo Mitomycina ga medicinska sestra pripravi v posebnem prostoru opremljenem z zaščitno komoro ( digestorij ). Dokazane nevarnosti Mitomycina: n citotoksičnost( povzročanje programirane celične smrti), n mutagenost( povzročanje genetskih okvar), n teratogenost(povzročanje nepopravljivih okvar plodu), n kancerogenost(povzročanje preobrazbe zdrave celice v rakavo).

Zaradi tega mora biti zdravstveno osebje, ki prihaja v stik s citostatiki dobro poučeno

Zaradi tega mora biti zdravstveno osebje, ki prihaja v stik s citostatiki dobro poučeno o varnem delu z njimi in o osebnih zaščitnih sredstvih, ter ta navodila tudi dosledno upoštevati. Do kontakta s citostatikom lahko pride: Ø z inhalacijo prašnih delcev citostatika, Ø z absorpcijo citostatika preko kože in sluznice, Ø vnos v telo preko kontaminiranih rok.

Pred pripravo Mitomycina si medicinska sestra nadene osebna zaščitna sredstva: Ø Ø zaščitno masko,

Pred pripravo Mitomycina si medicinska sestra nadene osebna zaščitna sredstva: Ø Ø zaščitno masko, ki je namenjena zaščiti dihalnih poti, zaščitne rokavice, ki morajo biti netalkane in so namenjene samo aplikaciji citostatikov, zaščitno haljo ( le ta ni potrebna ko pripravljamo citostatik v komori, kjer je prednja steklena stena komore v celoti zaprta. Ima le dve okrogli odprtini kot inkubator sistem. neposredno delovno površino, na katero pri delu v zaščitni komori odlagamo citostatike, dodatno zavarujemo z neprepustno zaščitno podlogo.

Izbira sredstev za varno delo pri rokovanju s citostatikom Mitomycinom: Ø Eurospike chemo, Ø

Izbira sredstev za varno delo pri rokovanju s citostatikom Mitomycinom: Ø Eurospike chemo, Ø Securemix, Ø ter brizgalko z luer – lock nastavkom. Vsi ti pripomočki omogočajo varen spoj in pravilno rokovanje s citostaikom.

APLIKACIJA CITOSTATIKA ( MYTOMICINA) V MEHUR

APLIKACIJA CITOSTATIKA ( MYTOMICINA) V MEHUR

V dve 50 ccm brizgalki raztopimo v vsako po 20 mg Mitomycina in pripravimo

V dve 50 ccm brizgalki raztopimo v vsako po 20 mg Mitomycina in pripravimo za aplikacijo. n Posteljo zaščitimo z nepropustno zaščitno podlogo in preko urinskega katetra apliciramo Mitomycin intravezikalno. n Nato bolniku zapremo kateter za eno uro. n Bolnik se mora obračati, da bo površina stika sluznice mehurja z raztopino Mitomycina kar največja. n Po eni uri odklemamo urinski kateter in raztopino iz mehurja spustimo v urinsko vrečko. n To urinsko vrečko ter ves material, ki smo ga uporabljali odvržemo v posebno rumeno vrečo in poskrbimo za takojšen transport iz oddelka. n

ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA, KI PREJEMA CITOSTATIK Zdravstvena nega bolnika, ki prejema citostatike, je osredotočena

ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA, KI PREJEMA CITOSTATIK Zdravstvena nega bolnika, ki prejema citostatike, je osredotočena predvsem na: v informiranje in edukacijo bolnika o poteku individualnega citostatskega zdravljenja, v skrb za njegovo varnost v času prejemanja citostatske terapije, v sledenje bolnikovega odziva na citostatsko zdravljenje in spremljanje njegovega telesnega in psihičnega zdravstvenega stanja,

v pomoč in motiviranje za samo pomoč pri opravljanju vseh življenjskih aktivnostih glede na

v pomoč in motiviranje za samo pomoč pri opravljanju vseh življenjskih aktivnostih glede na bolnikovo trenutno psihofizično pripravljenost, v pravočasno zaznavanje življenjsko ogrožajočih stranskih učinkov citostatikov( preobčutljivostih, alergičnih in anafilaktičnih reakcij, lokalnih in sistemskih sprememb na koži in sluznicah, nevropatije) in indikacij za odložitev ali prekinitev citostatskega zdravljenja, v preprečevanje dodatnih zapletov med citostatskim zdravljenjem(nekompatibilnost zdravil, nezadostna hidracija, aplikacija podporne terapije, antiemetikov),

v obvladovanje neželenih stranskih pojavov zdravljenja, prepoznavanje negovalnih problemov, načrtovanje in izvedba negovalnih intervencij,

v obvladovanje neželenih stranskih pojavov zdravljenja, prepoznavanje negovalnih problemov, načrtovanje in izvedba negovalnih intervencij, njihovo spremljanje in dokumentiranje( nadzor bolečine, alopecija, spremenjena bolnikova samopodoba), v zdravstvena nega bolnikov z napredovalo boleznijo, vključevanje svojcev v skrb za nego bolnika na domu, v izvajanje vseh ukrepov za varno distribucijo, shranjevanje in rokovanje s citostatskimi pripravki ter pravilno odstranjevanje odpadkov in bolnikovih telesnih izločkov, v smislu preprečevanja kontaminacije osebja in okolja.

POMANJKLJIVOSTI PRIPRAVI, APLIKACIJI IN RAVNANJU S CITOSTATIKI NA KIRURŠKEM ODDELKU nimamo zaščitne komore, Ø

POMANJKLJIVOSTI PRIPRAVI, APLIKACIJI IN RAVNANJU S CITOSTATIKI NA KIRURŠKEM ODDELKU nimamo zaščitne komore, Ø urinsko vrečko po izpustu citostatika ne zamenjamo, Ø sobivanje z drugimi bolniki, Ø nimamo organizirane centralne priprave citostatikov ( lekarna, farmacevti), Ø nimamo PACTO SAFE sistema za zavaritev rumene vreče, Ø izobraženost kadra. Ø

ZAKLJUČEK Zaradi zahtevnih postopkov s katerimi se srečujemo medicinske sestre pripravi in aplikaciji citostatikov

ZAKLJUČEK Zaradi zahtevnih postopkov s katerimi se srečujemo medicinske sestre pripravi in aplikaciji citostatikov se moramo zavedati, da je mogoče z uporabo zaščitnih sredstev ter pravilnim rokovanjem s citostatiki preprečiti tveganje pred izpostavljenostjo. Z visoko mero osveščenosti, z delovno disciplino in odgovornostjo bomo delali dobro za bolnika in zase.