Zastosowanie soli Sole i ich zastosowanie Sole znalazy

  • Slides: 17
Download presentation

Zastosowanie soli Sole i ich zastosowanie Sole znalazły liczne zastosowania, przede wszystkim jako nawozy

Zastosowanie soli Sole i ich zastosowanie Sole znalazły liczne zastosowania, przede wszystkim jako nawozy sztuczne. Najbardziej wykorzystywanymi solami w rolnictwie są sole azotanowe, chlorkowe oraz fosforowe.

Azotany Azotan sodowy, Na. NO 3, Nitratyn ( saletra sodowa, saletra chilijska ) nieco

Azotany Azotan sodowy, Na. NO 3, Nitratyn ( saletra sodowa, saletra chilijska ) nieco higroskopijne bezbarwne kryształy. Saletrę sodową otrzymuje się na skalę przemysłową w reakcji : 2 HNO 3 + Na 2 CO 3 ± 2 Na. NO 3 + H 2 O + CO 2 lub stosując roztwór sody do końcowej absorpcji w instalacjach wytwarzających kwas azotowy. Azotan sodowy stosowany jest w rolnictwie jako nawóz sztuczny.

Azotan potasu , KNO 3. Nitryt ( saletra potasowa, saletra indyjska ). Bezbarwny lub

Azotan potasu , KNO 3. Nitryt ( saletra potasowa, saletra indyjska ). Bezbarwny lub białawy, łatwo rozpuszczalny w wodzie, o słonym smaku. Saletrę potasową otrzymuje się z saletry sodowej w reakcji w roztworze : Na. NO 3 + KCl ± KNO 3 + Na. Cl. Wykorzystywana jest również jako nawóz sztuczny.

Azotan wapnia - Ca(NO 3)2 Saletra wapniowa. Bezbarwne kryształy bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie,

Azotan wapnia - Ca(NO 3)2 Saletra wapniowa. Bezbarwne kryształy bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie, higroskopijne, temperatura topnienia 561 C. Saletrę wapniową produkuje się w procesie : Ca. CO 3 + 2 HNO 3 ± Ca(NO 3)2 + H 2 O + CO 2. Stosowany głównie W rolnictwie: jako nawóz mineralny ( saletra, saletrzak ).

Azotan amonu, NH 4 NO 3, Saletra amonowa. Bezbarwna substancja krystaliczna, rozpuszczalna w wodzie.

Azotan amonu, NH 4 NO 3, Saletra amonowa. Bezbarwna substancja krystaliczna, rozpuszczalna w wodzie. Jest środkiem utleniającym. Ogrzewany rozkłada się gwałtownie ( wybucha ). Otrzymywany w wyniku działania amoniaku NH 3 na kwas azotowy HNO 3 : NH 3 + HNO 3 + NH 4 NO 3. Stosowany głównie W rolnictwie: jako nawóz sztuczny ( w mieszaninach, sam jest zbyt higroskopijny ),

FOSFORANY Sole tlenowych kwasów fosforowych. Najważniejszymi są ortofosforany np. ortofosforan trójsodowy Na 3 PO

FOSFORANY Sole tlenowych kwasów fosforowych. Najważniejszymi są ortofosforany np. ortofosforan trójsodowy Na 3 PO 4 wchodzi w skład występujących w przyrodzie fosforytów i apatytów, stosowanych do produkcji sztucznych nawozów fosforowych.

Fosforan wapnia, Ca 3(PO 4)2. Występujące w skałach osadowych skupienia fosforanu wapnia z domieszką

Fosforan wapnia, Ca 3(PO 4)2. Występujące w skałach osadowych skupienia fosforanu wapnia z domieszką kwarcu, glaukonitu, pirytu, kalcytu, substancji bitumicznych to fosforyty. Zawierają one od 15 do 40% P 2 O 5. Powstają w niezbyt głębokim morzu, przy czym źródło fosforu jest najczęściej organiczne. Stosowane są w rolnictwie jako surowiec do produkcji nawozów fosforowych

Fosforan wapnia, Ca 3[(PO 4)3 Apatyty to grupa minerałów, wymienionego wyżej fosforanu wapnia. Spotykane

Fosforan wapnia, Ca 3[(PO 4)3 Apatyty to grupa minerałów, wymienionego wyżej fosforanu wapnia. Spotykane są też apatyty, które zawierają m. in. CO 3, SO 4, Si. O 4. Apatyty krystalizują się w układzie heksagonalnym. Są szarawozielone, żółte lub niebieskawe, niekiedy brunatne lub fioletowe. W drobnych ilościach występują niemal we wszystkich skałach magmowych ( niekiedy jednak stają się ich głównym składnikiem ) i stanowią podstawowe źródło fosforu w przyrodzie. Stosowane w rolnictwie: jako surowiec do otrzymywania fosforowych nawozów sztucznych ( superfosforatu i precypitatu ),

Chlorki Są substancjami krystalicznymi, z wyjątkiem chlorków niektórych metali ciężkich ( np. Ag. Cl

Chlorki Są substancjami krystalicznymi, z wyjątkiem chlorków niektórych metali ciężkich ( np. Ag. Cl ) rozpuszczonych w wodzie. W stanie stopionym lub w roztworze przewodzą prąd elektryczny. Niektóre występują w przyrodzie tworząc złoża np. sodowy Na. Cl i potasowy KCl. Duże ilości rozpuszczone są w wodzie morskiej ( np. magnezowy i sodowy ).

Chlorek sodu, Na. Cl Sól kuchenna. Biała substancja krystaliczna, dobrze rozpuszczalna w wodzie, nasycony

Chlorek sodu, Na. Cl Sól kuchenna. Biała substancja krystaliczna, dobrze rozpuszczalna w wodzie, nasycony roztwór zawiera 40, 7 g Na. Cl na 100 g wody. Jako minerał halit jest głównym składnikiem soli kamiennej, a także w organizmach żywych. Zastosowanie w rolnictwie: dodawany do pasz

Chlorek rtęci II Chlorek rtęci ( II ), Hg. Cl 2 sublimat. Bezbarwna substancja

Chlorek rtęci II Chlorek rtęci ( II ), Hg. Cl 2 sublimat. Bezbarwna substancja krystaliczna, słabo rozpuszczalna w wodzie, silnie trujący. Wodny roztwór ma odczyn słabo kwaśny, prawie nie przewodzi prądu, gdyż jest jedną z niewielu soli, które nie ulegają dysocjacji elektrolitycznej. Otrzymywany przez ogrzewanie rtęci z nadmiarem chloru. Stosowany w rolnictwie. Dodawany do ziarna siewnego w celu ochrony przed gryzoniami, jako środek ochrony roślin.

Chlorek rtęci, Hg 2 Cl 2 ( rtęciawy ), kalomel. Biała substancja krystaliczna, bardzo

Chlorek rtęci, Hg 2 Cl 2 ( rtęciawy ), kalomel. Biała substancja krystaliczna, bardzo trudno rozpuszczalna w wodzie. Powyżej temperatury 400 C lub pod długotrwałym działaniem światła rozkłada się na chlorek rtęciowy ( II ) Hg. Cl 2 i rtęć. Otrzymywany bezpośrednio z chloru i rtęci lub przez ogrzewanie chlorku rtęciowego Hg. Cl 2 z rtęcią. Hg. Cl 2 + Hg = Hg 2 Cl 2 W odróżnieniu od chlorku rtęci ( II) - nietrujący. Stosowany W Rolnictwie: jako środek ochrony roślin,

Zużycie nawozów sztucznych

Zużycie nawozów sztucznych

Pestycydy i nawozy

Pestycydy i nawozy

Chemizacja rolnictwa

Chemizacja rolnictwa