Zasady postpowania w neurochirurgii Katedra i Klinika Neurochirurgii

  • Slides: 34
Download presentation
Zasady postępowania w neurochirurgii Katedra i Klinika Neurochirurgii AM w Warszawie

Zasady postępowania w neurochirurgii Katedra i Klinika Neurochirurgii AM w Warszawie

Zasady postępowania w neurochirurgii Victor Horsley 1857 -1916 Harvey Cushing 1869 -1939 Walter Dandy

Zasady postępowania w neurochirurgii Victor Horsley 1857 -1916 Harvey Cushing 1869 -1939 Walter Dandy 1886 -1946

Zasady postępowania w neurochirurgii - wywiad - objawy - diagnostyka - operacja

Zasady postępowania w neurochirurgii - wywiad - objawy - diagnostyka - operacja

Zasady postępowania w neurochirurgii Ciśnienie wewnątrzczaszkowe mózg + krew + płyn m-rdz. = const

Zasady postępowania w neurochirurgii Ciśnienie wewnątrzczaszkowe mózg + krew + płyn m-rdz. = const 10 - 15 mm. Hg CPP = MABP - ICP

Zasady postępowania w neurochirurgii Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe Objawy: - bóle głowy - nudności, wymioty -

Zasady postępowania w neurochirurgii Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe Objawy: - bóle głowy - nudności, wymioty - obrzęk tarczy n. wzrokowego

Zasady postępowania w neurochirurgii Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe - przemieszczenie struktur -> wklinowanie - obniżenie mózgowego

Zasady postępowania w neurochirurgii Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe - przemieszczenie struktur -> wklinowanie - obniżenie mózgowego przepływu krwi Wklinowanie: - wcięcie namiotu - otwór potyliczny wielki - sierp mózgu

Zasady postępowania w neurochirurgii Wklinowanie - objawy: - utrata przytomności - zwolnienie częstości oddechów

Zasady postępowania w neurochirurgii Wklinowanie - objawy: - utrata przytomności - zwolnienie częstości oddechów - bradykardia - zaburzenia rytmu serca - poszerzenie źrenicy - wzrost ciśnienia tętniczego krwi

Zasady postępowania w neurochirurgii Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe Leczenie: - proces ekspansywny -> operacja - wodogłowie

Zasady postępowania w neurochirurgii Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe Leczenie: - proces ekspansywny -> operacja - wodogłowie -> drenaż komorowy - obrzęk mózgu: hyperwentylacja ( p. CO 2 - 28 -30 mm. Hg) mannitol Furosemid kortykosterydy

Zasady postępowania w neurochirurgii Nieprzytomność (śpiączka) Brak odpowiedniej reakcji na pobudzenie (bodziec). Glasgow Coma

Zasady postępowania w neurochirurgii Nieprzytomność (śpiączka) Brak odpowiedniej reakcji na pobudzenie (bodziec). Glasgow Coma Score - reakcja oczna (1 - 4 pkt) - najlepsza odpowiedź słowna ( 1 - 5 pkt) - najlepsza odpowiedź ruchowa (1 - 6 pkt)

Zasady postępowania w neurochirurgii Postępowanie u chorych nieprzytomnych: I. Zabezpieczenie oddychania ( intubacja, podaż

Zasady postępowania w neurochirurgii Postępowanie u chorych nieprzytomnych: I. Zabezpieczenie oddychania ( intubacja, podaż tlenu) II. Kontrola krążenia krwi ( tętno CA, akcja serca, ciśnienie krwi) III. Dostęp dożylny; podanie 25 ml 50% glukozy ! IV. Badanie neurologiczne: - częstość i tor oddychania - wielkość i reaktywność źrenic - położenie gałek ocznych i odruch oczno-przedsionkowy - reakcje ruchowe i napięcie mięśni I V. Objawy wklinowania i uszkodzenia pnia -> obniżanie ICP, CT VI. Zapalenie opon m-rdz. -> nakłucie lędźwiowe VII. Leczenie drgawek jeśli występują VIII. Leczenie zaburzeń metabolicznych: równowaga kwasowo-zasadowa, elektrolity, kontrola temperatury ciała. IX. Wdrożenie leczenia przyczynowego.

Zasady postępowania w neurochirurgii Guzy mózgu - bóle głowy - nudności wymioty - napady

Zasady postępowania w neurochirurgii Guzy mózgu - bóle głowy - nudności wymioty - napady padaczkowe - zaburzenia zachowania - objawy ogniskowe - zaburzenia widzenia - objawy endokrynne

Zasady postępowania w neurochirurgii Guzy mózgu: Diagnostyka - rtg czaszki (wyjątkowo) - rtg klatki

Zasady postępowania w neurochirurgii Guzy mózgu: Diagnostyka - rtg czaszki (wyjątkowo) - rtg klatki piersiowej - tomografia komputerowa - rezonans magnetyczny - angiografia mózgowa

Zasady postępowania w neurochirurgii Guzy mózgu - guzy glejopochodne - guzy przerzutowe - oponiaki

Zasady postępowania w neurochirurgii Guzy mózgu - guzy glejopochodne - guzy przerzutowe - oponiaki - nerwiaki - gruczolaki przysadki - inne

Zasady postępowania w neurochirurgii Guzy rdzenia kręgowego - bóle korzeniowe - zaburzenia czucia powierzchniowego

Zasady postępowania w neurochirurgii Guzy rdzenia kręgowego - bóle korzeniowe - zaburzenia czucia powierzchniowego - niedowłady kończyn - zaburzenia zwieraczy - zaniki mięśni

Zasady postępowania w neurochirurgii Guzy rdzenia kręgowego Diagnostyka: - rezonans magnetyczny - angiografia rdzeniowa

Zasady postępowania w neurochirurgii Guzy rdzenia kręgowego Diagnostyka: - rezonans magnetyczny - angiografia rdzeniowa

Zasady postępowania w neurochirurgii Choroby naczyniowe: - nagłe zachorowanie: niewystępujące wcześniej bóle głowy nagła

Zasady postępowania w neurochirurgii Choroby naczyniowe: - nagłe zachorowanie: niewystępujące wcześniej bóle głowy nagła utrata przytomności nagłe pojawienie się deficytów ogniskowych - utrzymujące się dłużej lub krócej zaburzenia przytomności, objawy ogniskowe, objawy oponowe

Zasady postępowania w neurochirurgii Choroby naczyniowe: - krwotok z tętniaka wewnątrzczaszkowego - krwotok z

Zasady postępowania w neurochirurgii Choroby naczyniowe: - krwotok z tętniaka wewnątrzczaszkowego - krwotok z naczyniaka mózgu - udar krwotoczny mózgu nadciśnienie tętnicze angiopatia amyloidowa leczenie przeciwkrwotoczne / przeciwkrzepliwe

Zasady postępowania w neurochirurgii Choroby naczyniowe Diagnostyka: - tomografia komputerowa - nakłucie lędźwiowe -

Zasady postępowania w neurochirurgii Choroby naczyniowe Diagnostyka: - tomografia komputerowa - nakłucie lędźwiowe - angiografia mózgowa angio-CT angio-MR

Zasady postępowania w neurochirurgii Możliwości leczenia: Tętniaki: - operacja mikroneurochirurgiczna - w wybranych przypadkach

Zasady postępowania w neurochirurgii Możliwości leczenia: Tętniaki: - operacja mikroneurochirurgiczna - w wybranych przypadkach embolizacja wewnątrznaczyniowa chorzy w głębokiej śpiączce (IV-V gr) tętniaki „nieoperacyjne” obciążenia ogólne Naczyniaki mózgu (AVM) - operacja mikroneurochirurgiczna - embolizacja (przygotowanie do operacji) - radiochirurgia

Zasady postępowania w neurochirurgii Krwiaki śródmózgowe: - leczenie operacyjne - leczenie zachowawcze

Zasady postępowania w neurochirurgii Krwiaki śródmózgowe: - leczenie operacyjne - leczenie zachowawcze

Zasady postępowania w neurochirurgii Urazy czaszkowo-mózgowe - ocena zaburzeń przytomności głęboka śpiączka narastające zab.

Zasady postępowania w neurochirurgii Urazy czaszkowo-mózgowe - ocena zaburzeń przytomności głęboka śpiączka narastające zab. przytomności - obecność objawów ogniskowych

Zasady postępowania w neurochirurgii Diagnostyka krwiaków pourazowych - tomografia komputerowa - trepanacja zwiadowcza czaszki

Zasady postępowania w neurochirurgii Diagnostyka krwiaków pourazowych - tomografia komputerowa - trepanacja zwiadowcza czaszki

Zasady postępowania w neurochirurgii Urazy rdzenia kręgowego W każdym przypadku ciężkiego urazu należy podejrzewać

Zasady postępowania w neurochirurgii Urazy rdzenia kręgowego W każdym przypadku ciężkiego urazu należy podejrzewać uraz kręgosłupa z możliwością urazu rdzenia kręgowego ! - wczesna ocena objawów uszkodzenia rdzenia - unieruchomienie - Methylprednisolon (Solumedrol) iv. „okno” terapeutyczne - do 6 h po urazie: 30 mg/kg w bolusie iv przez 15 min 5, 4 kg/kg/godz przez następne 23 godz.

Zasady postępowania w neurochirurgii Diagnostyka urazów rdzenia -przegladowe rtg kręgosłupa - rezonans magnetyczny

Zasady postępowania w neurochirurgii Diagnostyka urazów rdzenia -przegladowe rtg kręgosłupa - rezonans magnetyczny

Zasady postępowania w neurochirurgii Leczenie operacyjne urazów rdzenia Jak najwcześniejsze odbarczenie struktur naczyniowonerwowych kanału

Zasady postępowania w neurochirurgii Leczenie operacyjne urazów rdzenia Jak najwcześniejsze odbarczenie struktur naczyniowonerwowych kanału kręgowego ze stabilizacją.

Zasady postępowania w neurochirurgii Neurochirurgia czynnościowa: - operacyjne leczenie padaczki lekoopornej klasyczne resekcje ogniska

Zasady postępowania w neurochirurgii Neurochirurgia czynnościowa: - operacyjne leczenie padaczki lekoopornej klasyczne resekcje ogniska selektywna amygdalo-hippokampektomia callosotomia stymulator n. błędnego - operacyjne leczenie choroby Parkinsona pallidotomia thalamotomia stymulacja śródmózgowa - operacyjne leczenie zespołów bólowych mikronaczyniowe odbarczenie korzeni n. V i n. IX DREZ lesions