Zarzdzanie Wizualne Zarzdzanie wizualne odpowiednie zarzdzanie informacj Jak

  • Slides: 8
Download presentation
Zarządzanie Wizualne Zarządzanie wizualne – odpowiednie zarządzanie informacją. Jak i gdzie można je stosować?

Zarządzanie Wizualne Zarządzanie wizualne – odpowiednie zarządzanie informacją. Jak i gdzie można je stosować? Jakie wynikają z niego korzyści ?

Zarządzanie Wizualne Zarządzanie wizualne jest to element zarządzania, który polega na przekazywaniu pracownikom informacji

Zarządzanie Wizualne Zarządzanie wizualne jest to element zarządzania, który polega na przekazywaniu pracownikom informacji na temat wyników ich pracy. Wszystkie informacje są „pod ręką”

Zarządzanie Wizualne Wszystkie potrzebne informacje są łatwo dostępne dla pracowników.

Zarządzanie Wizualne Wszystkie potrzebne informacje są łatwo dostępne dla pracowników.

Zarządzanie Wizualne Jakie informacje mogą być przekazywane pracownikom firmy? bieżąca wielkość produkcji procent wykonania

Zarządzanie Wizualne Jakie informacje mogą być przekazywane pracownikom firmy? bieżąca wielkość produkcji procent wykonania normy ilości błędów i wad jakościowych informacje dotyczące zamówienia klienta informacje dotyczące stanu maszyn informacje dotyczące sytuacji firmy: - dział finansowy, - obszar BHP, - dział Human Resources,

Zarządzanie Wizualne W jakie sposób informacje mogą być przekazywane pracownikom firmy? Spotkania (kwartalne, miesięczne,

Zarządzanie Wizualne W jakie sposób informacje mogą być przekazywane pracownikom firmy? Spotkania (kwartalne, miesięczne, odbywające się każdego dnia) - Kierownictwa - Załogi - Grupy pracowników (jeden dział) Tablice Instrukcje stanowiskowe Wyświetlacze Monitory

Zarządzanie Wizualne Cel zarządzania wizualnego: wizualna fabryka Łatwa identyfikacja kroków procesu Ilość stanowisk roboczych

Zarządzanie Wizualne Cel zarządzania wizualnego: wizualna fabryka Łatwa identyfikacja kroków procesu Ilość stanowisk roboczych Ilość pracowników Wielkość zapasu

Zarządzanie Wizualne Zarządzanie wizualne ma zapobiegać takim stratom jak: Opisane procesy Instrukcje - nadprodukcja

Zarządzanie Wizualne Zarządzanie wizualne ma zapobiegać takim stratom jak: Opisane procesy Instrukcje - nadprodukcja - szukanie Jasne procedury Bieżące przekazywanie informacji - poprawki i naprawy - przestoje - za duże stany magazynowe

Zarządzanie Wizualne Warto zapamiętać: Zarządzanie wizualne to przeciwdziałanie błędom i pomyłkom oraz w przypadku

Zarządzanie Wizualne Warto zapamiętać: Zarządzanie wizualne to przeciwdziałanie błędom i pomyłkom oraz w przypadku ich wystąpienia szybka ich identyfikacja. Procesy kontrolne w środowisku gdzie działa VM są łatwe do przeprowadzania i nie zabierają dużo czasu. Wszystko to sprowadza się ostatecznie do tego że takie środowisko nazywa się ustandaryzowanym. Stanadryzacja to baza dla wszystkich bardziej zaawansowanych narzędzi odchudzonego zarządzania.