ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEJ PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ Wysokie Mazowieckie

  • Slides: 21
Download presentation
ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEJ PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ Wysokie Mazowieckie – wczoraj…, dziś…”

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEJ PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ Wysokie Mazowieckie – wczoraj…, dziś…”

Położenie geograficzne Miasto położone jest w woj. podlaskim na Wysoczyźnie Wysokomazowieckiej, nad rzeką Brok,

Położenie geograficzne Miasto położone jest w woj. podlaskim na Wysoczyźnie Wysokomazowieckiej, nad rzeką Brok, dopływem Bugu. Wysoczyzna stanowi węzeł wodny , którego wody rozchodzą się do Bugu i Narwi. Nazwa miasta związana jest z pagórkowatą topografią terenu. Miasto położone jest przy drodze Zambrów - Wysokie Mazowieckie - Białystok, w odległości 50 km od Białegostoku, 120 km od Warszawy i 100 km od granicy wschodniej. Powierzchnia miasta - 15, 2 km 2; Liczba ludności - 9. 611;

HERB MIASTA Herb Miasta wiąże się z faktem lokacji, nadaniem prawa magdeburskiego i wzrostem

HERB MIASTA Herb Miasta wiąże się z faktem lokacji, nadaniem prawa magdeburskiego i wzrostem znaczenia miasta XVI wieku. Herbem jest biały łabędź płynący po wodzie na niebieskim tle. Woda ma kolor zielony, zaś biały kolor w heraldyce oznacza kolor srebrny. Brak jest dokumentów pozwalających na ustalenie genezy powstania herbu jak i formy jego afirmacji. Według jednej z wersji powstanie herbu wywodzi się od stawów królewskich, na których gnieździły się łabędzie. Druga wersja powołuje się na wierność mieszkańców miasta księciu mazowieckiemu. Łabędź jest symbolem wierności i przywiązania. Dnia 10 października 2002 roku Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia flagi miasta, której wzór wywodzi się bezpośrednio z tarczy herbowej miasta. Flaga trójdzielna z pasem srebrnym błękitnym i zielonym z lewa w skos. W polu błękitnym z prawa -godło miasta - łabędź srebrny.

HISTORIA MIASTA Najstarszą wzmiankę dotyczącą miasta można znaleźć w "Dokumentach Konrada" z 1203 r.

HISTORIA MIASTA Najstarszą wzmiankę dotyczącą miasta można znaleźć w "Dokumentach Konrada" z 1203 r. , w których figuruje jako wieś „Vysoke”. Około 1239 r. miejscowość określono jako osiedle, należące do kasztelani święckiej. Od XV w. wchodziło w skład ziemi drohickiej woj. podlaskiego, należącego wówczas do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wysokie Mazowieckie przejęło funkcje pobliskiego starego grodu kaszteleńskiego Święcka, po którym do dziś pozostało grodzisko we wsi Święck Strumiany

Lokacja miasta Kazimierz Jagiellończyk W 1503 r. Aleksander - już jako król Polski, aktem

Lokacja miasta Kazimierz Jagiellończyk W 1503 r. Aleksander - już jako król Polski, aktem wystawionym w Wilnie nadał prawa magdeburskie, potwierdzając stare przywileje mieszkańców. Nadał także nowe, takie jak: korzystanie ze stawów królewskich, warzenie piwa i stanowienie sądownictwa miejskiego. W roku 1469 Wysokie Mazowieckie pojawia się jako nazwa osady królewskiej – „Wola Wysokie”, założonej przez Kazimierza Jagiellończyka. W 1494 r. wielki książę litewski Aleksander Jagiellończyk polecił Janowi Hińczy założyć miasto.

XVI – XVIII wiek W drugiej połowie XVI wieku miasto przeszło w ręce Radziwiłłów,

XVI – XVIII wiek W drugiej połowie XVI wieku miasto przeszło w ręce Radziwiłłów, a następnie było własnością innych rodów. Częste zmiany właścicieli hamowały jego rozwój. W czasie najazdu szwedzkiego Wysokie Mazowieckie zostało całkowicie zniszczone i spalone. Z poniesionych strat nie mogło podźwignąć się do końca XVIII wieku. Ciągłe wojny, począwszy od najazdy szwedzkiego, przez wojnę północną, konfederację barską, a na powstaniu kościuszkowskim skończywszy, nie sprzyjały odbudowie miejscowości. Rozwój miasta powstrzymywały także przynależności do różnych zaborów. Za czynny udział mieszkańców w powstaniu styczniowym miasto zdegradowano do miana osady wiejskiej

XIX wiek W 1866 r. Wysokie Mazowieckie stało się siedzibą powiatu, pozostając jednak osadą

XIX wiek W 1866 r. Wysokie Mazowieckie stało się siedzibą powiatu, pozostając jednak osadą aż do wybuchu I wojny światowej. Rangę miasta przywróciły dopiero władze niemieckie w roku 1915. Rolniczy charakter miasta powodował spowolnienie rozwoju w okresie międzywojennym. Miasto ożywiało się tylko w poniedziałki i czwartki, kiedy na targ przybywali okoliczni rolnicy przywożący płody rolne.

XX wiek W czasie II wojny światowej Niemcy niemal całkowicie spalili miasto, ponadto wymordowali

XX wiek W czasie II wojny światowej Niemcy niemal całkowicie spalili miasto, ponadto wymordowali ludność pochodzenia żydowskiego. Równie tragiczny los spotkał wyróżniająca się część inteligencji polskiej. Mimo prześladowań i terroru, ludność prowadziła walkę z okupantem. Miasto było ośrodkiem ruchu oporu i siedzibą komendy Armii Krajowej. Niemcy wkraczają do miasta

Po wojnie nastąpił rozwój budownictwa mieszkaniowego. Miasto stało się ośrodkiem powiatowym , powstały zakłady

Po wojnie nastąpił rozwój budownictwa mieszkaniowego. Miasto stało się ośrodkiem powiatowym , powstały zakłady i instytucje związane głównie z rolnictwem. Zorganizowano także szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, placówki służby zdrowia.

Zabytki Wysokiego Mazowieckiego Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela. Został zbudowany w latach 1875

Zabytki Wysokiego Mazowieckiego Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela. Został zbudowany w latach 1875 - 1881, w stylu eklektycznym

Dawny kościół unicki zbudowany w 1798 r. w stylu bizantyjskim, pierwszy obiekt murowany w

Dawny kościół unicki zbudowany w 1798 r. w stylu bizantyjskim, pierwszy obiekt murowany w mieście. W pierwotnej wersji zbudowany jako cerkiew unicka. /W XIX w. usunięto z wież charakterystyczne kopuły/. W roku 1875 przejęty przez wyznawców prawosławia, którzy posiadali go do I wojny światowej. W czasie działań wojennych został zdewastowany i zaniedbany. W 1929 r. budynek poświęcił ówczesny proboszcz i w ten sposób cerkiew stała się kościołem katolickim obecnie nosi nazwę pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Jest najstarszym zabytkiem w architekturze miasta.

Plebania - zbudowana w 1898 r. Murowana z cegły, na planie prostokąta z dwoma

Plebania - zbudowana w 1898 r. Murowana z cegły, na planie prostokąta z dwoma gankami i drewnianą werandą.

Kapliczka murowana z drugiej połowy XIX w. przy ul. Jagiellońskiej. Wewnątrz rzeźba św. Jana

Kapliczka murowana z drugiej połowy XIX w. przy ul. Jagiellońskiej. Wewnątrz rzeźba św. Jana Nepomucena wykonana z drewna.

Cmentarz Żydowski (nieczynny)

Cmentarz Żydowski (nieczynny)

„Tych miejsc już nie ma na mapie” Synagogi z 1722 roku i 1879 znajdowały

„Tych miejsc już nie ma na mapie” Synagogi z 1722 roku i 1879 znajdowały się w rynku

Rynek – dwudziestolecie międzywojenne Wnętrze synagogi ok. 1939 r

Rynek – dwudziestolecie międzywojenne Wnętrze synagogi ok. 1939 r

RYNEK

RYNEK

Czasy współczesne

Czasy współczesne

Dziękujemy za uwagę Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem

Dziękujemy za uwagę Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem