Zapojen Pedagogick fakulty MU do innosti Evropsk agentury

  • Slides: 10
Download presentation
Zapojení Pedagogické fakulty MU do činnosti Evropské agentury pro podporu speciálního vzdělávání Transformační a

Zapojení Pedagogické fakulty MU do činnosti Evropské agentury pro podporu speciálního vzdělávání Transformační a rozvojové programy na rok 2005

Cíle projektu n n n Zapojit se do práce Evropské agentury Vytvořit systém pro

Cíle projektu n n n Zapojit se do práce Evropské agentury Vytvořit systém pro šíření informací o evropském inkluzivním vzdělávání Poskytnout prostor pro podporu osobních kontaktů pedagogů a studentů evropských zemí Vytvořit lehce dostupné informační databáze s informacemi z evropských škol Vytvořit síť škol se zájmem o mezinárodní spolupráci na úrovni základní, střední, vysokoškolské

Průběh realizace projektu n Aktivity se realizovaly na dvou úrovních Ø V rovině základních

Průběh realizace projektu n Aktivity se realizovaly na dvou úrovních Ø V rovině základních a středních škol Ø V rovině vysokých škol

Konkrétní výstupy projektu n Zapojení do práce Evropské agentury Ø Koordinátorka Agentury pro ČR

Konkrétní výstupy projektu n Zapojení do práce Evropské agentury Ø Koordinátorka Agentury pro ČR – Ph. Dr. Věra Vojtová, Ph. D. Účast na 3 zahraničních konferencích Překlad publikací do ČJ – 3 výtisky časopisu Euro. News, 2 publikace – „Raná péče – analýza situace v Evropě, klíčové aspekty a doporučení“ a „Individuální plán přechodu do zaměstnání – období přechodu ze školy do zaměstnání“ Vystoupení ředitele Agentury Cor Meijera na mezinárodní konferenci realizované na Pd. F MU v Brně (září 2005) Ø Ø Ø

Vytvořit systém pro šíření informací o evropském inkluzivním vzdělávání n n n Web stránky

Vytvořit systém pro šíření informací o evropském inkluzivním vzdělávání n n n Web stránky v českém prostředí pro využití širokou odbornou a rodičovskou veřejností: http: //www. ped. muni. cz/mu/EADSNE/index htm Na mezinárodní konferenci proběhla panelová diskuse na téma inkluzivní vzdělávání (13. 9. 2005, Pd. F MU Brno, CD ROM) Webové stránky poskytují možnost kontaktovat školy mezi s sebou při vytváření společných projektů na mezinárodní úrovni Časopis Agentury a odborné publikace jsou k dispozici v knihovně, katedrám Pd. F MU a dalším zájemcům Informace o činnosti Evropské agentury je prezentována na konferencích v ČR i v zahraničí (5 celostátních – Vojtová, 3 zahraniční – Vojtová, Vítková)

Poskytnout prostor pro podporu osobních kontaktů pedagogů a studentů evropských zemí n Projekt umožňuje

Poskytnout prostor pro podporu osobních kontaktů pedagogů a studentů evropských zemí n Projekt umožňuje aktivovat online Skype Chat a diskutovat na vybrané téma n V rámci mezinárodní konference (Pd. F MU, 13. 9. 2005) se konala pracovní sekce „Praxe inkluzivního vzdělávání ve třídách druhého stupně základní školy v Evropě“ n Panelovou diskuzi vedli: ředitel Evropské agentury Cor Meijer, Paed. Dr. Zuzana Kaprová, MŠMT ČR a Ph. Dr. Věra Vojtová, Ph. D.

Vytvořit lehce dostupné informační databáze s informacemi evropských škol n Na webových stránkách byly

Vytvořit lehce dostupné informační databáze s informacemi evropských škol n Na webových stránkách byly zveřejněny publikace Evropské agentury v českém a anglickém jazyce n Texty z projektů a z časopisů se zveřejňují průběžně n Uživatelům jsou k dispozici adresy organizací Evropské Komise, nevládních organizací, UNESCO ad. , které zveřejňují publikace a dokumenty o vzdělávání jedinců s postižením v evropském kontextu

Vytvořit síť škol se zájmem o mezinárodní spolupráci Webová stránka poskytuje prostor pro vytvoření

Vytvořit síť škol se zájmem o mezinárodní spolupráci Webová stránka poskytuje prostor pro vytvoření databáze škol, které mají zájem o mezinárodní spolupráci n Úroveň škol – základní, střední, vysoké n Úkol je dlouhodobý n

Výhled do dalších let Pokračovat v rozvoji systému pro předávání a šíření informací z

Výhled do dalších let Pokračovat v rozvoji systému pro předávání a šíření informací z evropského inkluzivního vzdělávání n Poskytnout prostor pro podporu osobních kontaktů učitelů i studentů evropských zemí n Vytvářet lehce dostupné informační databáze n Rozvíjet databázi škol se zájmem o mezinárodní spolupráci n

Závěr Stanovené cíle projektu byly splněny n Finanční prostředky byly čerpány rovnoměrně v souladu

Závěr Stanovené cíle projektu byly splněny n Finanční prostředky byly čerpány rovnoměrně v souladu se stanoveným plánem (400 000, - Kč) n Pro rok 2006 nebyly finanční prostředky potřebné na krytí nákladů poskytnuty z rozvojových projektů MŠMT ČR n