Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i

  • Slides: 24
Download presentation
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Ministarstvo hrvatskih branitelja

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Ministarstvo hrvatskih branitelja 23. lipanj 2017. godine 1

UVJETI USLIJED KOJIH JE NUŽNO DONIJETI NOVI ZAKON: Disperziranost statusnih i materijalnih prava braniteljsko-stradalničke

UVJETI USLIJED KOJIH JE NUŽNO DONIJETI NOVI ZAKON: Disperziranost statusnih i materijalnih prava braniteljsko-stradalničke populacije. Zatvoren rok za ostvarivanje statusa HB i statusa HRVI iz Domovinskog rata. Nedovoljna zdravstvena skrb za HB. Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja ukinuta su liječnička povjerenstva MHB (posljedica je dugotrajnost postupka). Nezaposlenost. Ukinuta opskrbnina, a pravo na besplatne udžbenike prešlo u nadležnost MZO. Dugotrajnost stambenog zbrinjavanja. Nepovoljni uvjeti za odlazak u mirovinu (osobito za HB koji nemaju status HRVI iz Domovinskog rata). Neprepoznatljivost područnih jedinica MHB. 2

VAŽEĆI ZAKON struktura korisnika Ukupno HB u Registru: 505. 694 HB bez statusa HRVI:

VAŽEĆI ZAKON struktura korisnika Ukupno HB u Registru: 505. 694 HB bez statusa HRVI: 386. 187 Živi HB 442. 749 ne ostvaruju nikakva trajna prava prema važećem Zakonu status HRVI: 56. 562 smrtno stradali članovi HB, obitelji 8 smrtno 172 stradalih HB, 10 560 umrli branitelji, 54 440 2017. – prosječna starost HB je 51 godina Prosječna dob u kojoj HB umiru je 52 godine nestali HB, 333 članovi obitelji nestalih HB, 248 ZAKLJUČAK SUSTAVNO REGULIRANJE PRAVA HB VIŠE SE NE MOŽE ODGAĐATI živi branitelji (status HRVI), 56 562 živi branitelji (bez statusa HRVI), 386 187 3

Živi branitelji (442. 749 (B: 426. 521, N: 16. 228)) 22 000 21 000

Živi branitelji (442. 749 (B: 426. 521, N: 16. 228)) 22 000 21 000 20 000 Radni odnos: 205. 653 (46, 45%) (B: 197. 727, N: 7. 926) 19 000 18 000 17 000 Nema mirovinu i ne radi: 82. 889 (18, 72%) ( B: 81. 015, N: 1. 874) 2 377 3 000 0 112 94 30 28 20 425 126 86 5 007 2 583 514 653 233 94 236 92 1 259 1 894 2 574 2 011 1 676 1 435 3 720 3 647 3 641 3 686 3 742 3 714 3 699 3 933 4 105 3 682 3 637 3 937 2 490 2 472 2 412 2 225 2 318 2 301 2 233 2 210 2 100 2 025 1 937 2 326 1 247 Mirovina prema općem propisu i povećanje prema ZOPHBDR: 26. 356 (5, 95%) 142 275 948 720 824 278 132 299 114 905 355 134 1 082 979 1 076 1 119 413 169 455 185 464 188 504 189 2 843 3 028 2 754 53 191 2 766 2 613 665 2 081 1 167 588 213 1 136 1 257 648 714 300 337 1 231 1 330 1 217 770 835 892 417 509 533 1 198 1 540 1 664 1 772 1 494 1 444 989 930 687 5 192 567 1 536 1 487 1 137 Ostale vrste mirovina: 24. 283 (5, 49%) 25 116 1 424 2 301 1 668 286 147 59 98 1 058 77 217 2 095 647 1 867 279 431 879 2 439 2 298 1 575 1 419 2 814 1 172 392 204 110 56 57 1 726 ZOMO mirovina u koju je uračunat staž u Dom. ratu: 44. 118 (9, 97%) 20 109 824 1 068 644 1 171 1 146 1 284 1 421 1 641 1 592 1 306 1 115 1 069 165 194 223 249 268 315 341 344 311 339 330 333 292 374 316 279 293 280 249 193 175 187 167 131 97 83 502 467 914 53 383 9 70 364 5 40 6 61 559 6 49 375 300 322 382 281 263 350 715 774 13 5 538 283 373 367 705 12 0 46 Radni odnos i mirovina: 7. 105 (1, 60%) 201 205 234 37 149 155 1 822 212 714 660 11 3 568 2 4 8 5. 982 9. 948 12. 724 14. 756 16. 119 17. 942 17. 946 18. 655 19. 111 19. 706 20. 210 19. 816 18. 710 18. 743 18. 718 18. 451 18. 174 17. 399 16. 334 15. 544 15. 108 13. 904 12. 364 10. 726 9. 594 7. 975 7. 365 5. 828 4. 609 3. 917 3. 031 2. 065 1. 804 1. 850 1. 674 1. 349 1. 127 3. 471 1 000 1 513 2 000 2 981 3 375 4 185 5 000 3 795 6 000 3 530 6 752 7 000 3 860 8 000 3 854 8 506 9 000 2 931 10 000 Mirovina prema ZOPHBDR: 52. 345 (11, 82%) ► Ukupno mirovine: 147. 102 (33, 22%) 3 675 6 779 8 662 7 747 9 876 9 486 10 286 10 428 10 689 11 573 11 377 9 407 11 000 4 000 10 995 9 886 12 000 10 632 10 848 13 000 <42 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 >77 Broj branitelja 14 000 11 103 15 000 11 389 16 000 Godina starosti - branitelja 4

PROJEKCIJA STAROSTI BRANITELJA OD 2017. do 2036. (rođeni od 1940. do 1976. ) SMRTNOST

PROJEKCIJA STAROSTI BRANITELJA OD 2017. do 2036. (rođeni od 1940. do 1976. ) SMRTNOST BRANITELJA 4 500 25000 2017 god 4 073 4 000 2020 god 3 942 3 500 3 288 3 000 2 814 2 785 2 500 2 931 3 543 3 437 20000 2026 god 2036 god 2 992 15000 2017. Većina HB ima 51 godinu 2036. većina HB će imati 70 godina 2 356 1 500 1 000 500 0 2 051 Svaki dan umire sve više HB Od 1996. g. do 30. 5. 2017. umrlo 54. 440 HB 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 10000 5000 0 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 80 82 84 86 88 90 92 94 96 2 000 Godina starosti 5

Odnos nezaposlenih hrvatskih branitelja prema općoj populaciji (ukupno nezaposlenih: 170. 000) 90 000 80

Odnos nezaposlenih hrvatskih branitelja prema općoj populaciji (ukupno nezaposlenih: 170. 000) 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 88 000 82 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Opća populacija: 51, 76% Hrvatski branitelji: 48, 24% 6

Odnos blokiranih hrvatskih branitelja prema općoj populaciji (ukupno blokiranih: 328. 000) 280 000 260

Odnos blokiranih hrvatskih branitelja prema općoj populaciji (ukupno blokiranih: 328. 000) 280 000 260 000 240 000 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 266 000 120 000 100 000 80 000 62 000 40 000 20 000 0 Opća populacija: 81, 10% Hrvatski branitelji: 18, 90% 7

REGULIRANJE STATUSA TRENUTNO STATUS HB 21. 11. 2009. zatvoren rok za priznavanje statusa HB

REGULIRANJE STATUSA TRENUTNO STATUS HB 21. 11. 2009. zatvoren rok za priznavanje statusa HB diskriminacija dijela populacije koja nije predala zahtjeve na vrijeme velik broj HB ostao bez zasluženog statusa NOVI ZAKON STATUS HB Otvaranje roka za nove statuse HB TRENUTNO STATUS HRVI NOVI ZAKON HRVATSKI BRANITELJ NOVI ZAKON DRAGOVOLJAC 01. 2006. zatvoren rok za priznavanja statusa HRVI po osnovi bolesti znanstvena istraživanja ne poznaju vremensko ograničenje nastupa bolesti kao posljedice proživljene ratne traume NOVI ZAKON STATUS HRVI NARODNA ZAŠTITA 1. Pripadnici naoružanih odreda, izravno angažiranih u borbenom sektoru min. 100 dana od 30. 07. 1991. do 31. 12. 1991. 2. Za smrtno stradale, zatočene ili nestale 100 dana nije uvjet za HB koji nisu imali obvezu sudjelovanja u DR uvedena mogućnost priznavanja statusa dragovoljca i za one s min. 100 dana borbenog sektora od 5. 8. 1990. do 31. 12. 1995. godine Otvaranje roka za nove statuse HRVI po osnovi bolesti Evidencija HB (Registar) nije javna uzročno-posljedičnu vezu bolesti i sudjelovanja u DR utvrđuju liječnička povjerenstva MHB 8

VJEŠTAČENJE TRENUTNO NOVI ZAKON Vještačenje za potrebe upravnih postupaka koje vodi MHB od 1.

VJEŠTAČENJE TRENUTNO NOVI ZAKON Vještačenje za potrebe upravnih postupaka koje vodi MHB od 1. 1. 2015. g. umjesto liječničkih povjerenstava MHB počinje obavljati Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (Jedinstveno tijelo vještačenja) Posebne organizacijske jedinice unutar Jedinstvenog tijela vještačenja specijalizirane samo za vještačenja statusa i prava braniteljske populacije Dugotrajnost postupka: Vještačenje u sustavu MHB trajalo je ukupno u prvom i drugom stupnju oko 60 dana. Danas vještačenje u prvom stupnju Jedinstvenog tijela vještačenja u pojedinim slučajevima traje i do godine dana. Trenutno na I. stupnju neriješeno oko 1000 predmeta iz nadležnosti MHB i oko 40. 000 ukupno Ovakav model vještačenja jamči okončanje postupka vještačenja u zakonskom roku (30, odnosno 60 dana) uz ispunjenje svih zahtjeva za stručno i kvalitetno medicinsko vještačenje koje će uvažiti specifičnosti HB 9

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TRENUTNO Ne postoji sustavna zdravstvena skrb prilagođena potrebama HB NOVI ZAKON Obvezno

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TRENUTNO Ne postoji sustavna zdravstvena skrb prilagođena potrebama HB NOVI ZAKON Obvezno zdravstveno osiguranje za članove obitelji smrtno stradalih i nestalih HB i nakon što im prestane pravo na obiteljsku invalidninu ako to pravo ne mogu ostvariti po drugoj osnovi oslobođenja dijela troška zdravstvene zaštite pod određenim uvjetima prošireno na djecu smrtno stradalog HB Pravo na medicinsku rehabilitaciju imaju samo HRVI Medicinska rehabilitacija za sve HB s oštećenjem organizma kao posljedice sudjelovanja u Domovinskom ratu Sistematski pregledi za sve HB u 2017. godini 33 000 korisnika za što je osigurano 26 mil. kn (prioritet imaju HB s najduljim sudjelovanjem u DR) Donošenje Nacionalne strategije za zaštitu i očuvanje zdravlja HB 10

MIROVINE struktura korisnika u RH Ukupno umirovljenika u RH: 1 232 466 Prema podacima

MIROVINE struktura korisnika u RH Ukupno umirovljenika u RH: 1 232 466 Prema podacima HZMO-a (isplata u svibnju 2017. ) korisnici mirovina prema mirovina korisnici mirovina premakorisnici Ugovoru izmeđuprema RH i Bi. H o Zakona o iz prava ZOPHBDR (56 831 korisnikasuradnji napravima području mirovinskog osiguranja invalidske, 14 123 korisnika stradalnika rata u Bi. H vojnih obiteljske i 792 korisnika djelatnih (HVO); 6 115 osoba, korisnika policijskih službenika i najniže mirovine); invalidske i 666 korisnika ovlaštenih službenih osoba UKUPNO: 71 746; 6% obiteljske, UKUPNO: 6 781; DVO; 14 545; 1% 1% ostalo; 1 139 394 korisnika ; 92% 11

MIROVINE TRENUTNO visoka dobna granica za odlazak u mirovinu HB s obzirom na podatke

MIROVINE TRENUTNO visoka dobna granica za odlazak u mirovinu HB s obzirom na podatke o pobolu i smrtnosti HB NOVI ZAKON POVOLJNIJI UVJETI za odlazak u starosnu mirovinu snižavanje dobne granice ovisno o sudjelovanju u DR u borbenom sektoru: za 4 mj. ako je HB u obrani RH sudjelovao od 100 dana do 5 mj. ili za po 1 mjesec za svaki mjesec sudjelovanja u obrani RH ako je HB u obrani VIŠI IZNOS najniže RH sudjelovao više mirovine od 5 mj. raste ovisno o broju dana provedenim u borbenom sektoru onemogućen rad uz mirovinu OMOGUĆEN RAD umirovljenih HB bez obustave mirovine Korisnici invalidske mirovine po početku ili prestanku zaposlenja ne podliježu kontrolnom pregledu Pravo na OBITELJSKU MIROVINU za udovice i djecu umrlih HB pod povoljnijim uvjetima Invalidska mirovina na temelju TRAJNO utvrđenog statusa HRVI 12

Potencijalni korisnici prava na mirovinu prema vremenu provedenom u borbenom sektoru i dobnoj strukturi

Potencijalni korisnici prava na mirovinu prema vremenu provedenom u borbenom sektoru i dobnoj strukturi u periodu narednih 8 do 10 godina 16 000 15 000 988 1 169 14 000 13 000 291 334 414 547 12 000 288 354 382 563 848 249 310 388 701 271 312 385 593 817 224 290 352 228 276 312 493 433 486 813 737 709 1 878 1 803 1 826 191 254 313 682 497 226 248 325 399 706 1 715 1 712 1 617 1 598 428 181 193 284 355 665 1 484 1 407 9 000 8 000 od 3, 5 god. do 4 god. (2. 800) 586 444 10 000 od 3 god. do 3, 5 god. (3. 401) 320 158 227 262 353 336 146 169 235 300 552 3 619 7 000 3 436 3 413 3 415 3 310 3 160 1 157 2 980 2 819 2 597 6 000 od 2, 5 god. do 3 god. (4. 208) 483 1 236 3 656 3 699 5 000 852 4 000 3 000 od 2 god. do 2, 5 god. (5. 606) 233 113 130 171 231 343 1 864 5 912 2 000 od 1, 5 god. do 2 god. (8. 976) 163 82 117 130 161 259 672 1 519 6 353 6 154 5 789 5 849 5 946 5 820 5 727 5 518 5 171 4 816 116 63 74 107 122 194 481 1 149 3 837 od 1 god. do 1, 5 god. (20. 036) 83 54 64 88 113 167 347 830 2 990 1 000 2 265 50 35 49 60 66 118 251 od 6 mj. do 1 god. (42. 088) 622 1 808 1 462 do 6 mjeseci (75. 417) 12. 011 11. 098 10. 239 7. 774 6. 093 4. 571 3. 554 2. 713 59 60 61 62 63 64 65 13. 582 55 58 13. 711 54 12. 772 13. 991 53 57 14. 891 52 13. 198 15. 310 51 56 14. 972 0 50 Broj branitelja 777 540 883 11 000 više od 4 god. (7. 948) 908 Godina starosti - broj branitelja 13

Usporedba projekcija godišnjih troškova za mirovine HB po važećem Zakonu i po novom Zakonu

Usporedba projekcija godišnjih troškova za mirovine HB po važećem Zakonu i po novom Zakonu 14

4 000 000, 00 7 834 000, 00 8 595 000, 00 7 523

4 000 000, 00 7 834 000, 00 8 595 000, 00 7 523 000, 00 7 225 000, 00 7 731 000, 00 6 939 000, 00 6 666 000, 00 6 889 000, 00 6 404 000, 00 6 609 000, 00 6 183 000, 00 5 970 000, 00 5 000 000, 00 5 495 000, 00 3 000 000, 00 2 000 000, 00 1 000 000, 00 - - KUNA 6 000 000, 00 6 289 000, 00 7 000 000, 00 7 305 000, 00 8 000 000, 00 8 160 000, 00 9 000 000, 00 9 044 000, 00 10 000 000, 00 Usporedba projekcija godišnjih troškova za mirovine HB po važećem Zakonu i po novom Zakonu 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. VAŽEĆI ZAKON-Godišnji rashod za mirovine HB i članova njihovih obitelji (S uključenim efektom prestanka smanjenja mirovina većih od 5000 kn) NOVI ZAKON- godišnji rashodi za mirovine HB i članova njihovih obitelji(S uključenim efektom prestanka smanjenja mirovina većih od 5000 kn) 15

Projekcija efekata novog Zakona po pojedinim pravima iz mirovinskog osiguranja 16

Projekcija efekata novog Zakona po pojedinim pravima iz mirovinskog osiguranja 16

OSTALA PRAVA Stambeno zbrinjavanje • provedba: APN u suradnji s MHB • stambeno zbrinjavanje

OSTALA PRAVA Stambeno zbrinjavanje • provedba: APN u suradnji s MHB • stambeno zbrinjavanje financijskom potporom prošireno na sve namjene stambenog zbrinjavanja • rokovi za stambeno zbrinjavanje • na račun MHB osim glavnice uplaćivat će se i kamate ostvarene otplatom kredita (dodatnih 15 mil. kn u 2017. godini) Prava u svezi zapošljavanja • proširena prednost pri zapošljavanju • poslodavac koji zaposli dijete smrtno stradalog ili nestalog HB plaća doprinose samo za mirovinsko • (olakšica po uzoru za zapošljavanje mladih) Naknada za nezaposlene Obrazovanje i srodna prava Pravna pomoć Udjeli i dionice • umjesto prijašnje opskrbnine-> naknada za nezaposlene pod uvjetima određenim zakonom (imovinski i dohodovni cenzus) • proširenje kruga korisnika • blaži kriteriji • pravo na besplatne udžbenike vraća se u nadležnost MHB i proširuje na djecu HB sa 100 i više dana borbenog sektora • pravo na topli obrok za djecu nezaposlenih HB koji primaju naknadu za nezaposlene ili zajamčenu minimalnu naknadu, za vrijeme redovitog školovanja • potpora za obrazovanje i prednost pri smještaju u učeničke i studentske domove prošireni na djecu HB sa 100 i više dana borbenog sektora • pravo na odvjetnika za HB protiv kojeg se vodi postupak za kazneno djelo ratnog zločina • ukoliko HB i članovi njihovih obitelji nisu ostvarili pravo na dodjelu udjela/ustup dionica za života, pravo se prenosi na njihove nasljednike • određivanje vrijednosti dionica prema tržišnoj vrijednosti • u slučaju nedostatka raspoloživih dionica Vlada RH, donijet će odluku da se HB umjesto dijela dionica čiji je imatelj Republika Hrvatska, ustupe državne obveznice 17

OSTALA PRAVA doplatak za djecu braniteljska priznanja grobno mjesto, trošak ukopa uz vojne počasti,

OSTALA PRAVA doplatak za djecu braniteljska priznanja grobno mjesto, trošak ukopa uz vojne počasti, održavanje grobnih mjesta doplatak za pripomoć u kući smještaj u ustanove socijalne skrbi • prošireno za djecu HRVI i nezaposlenih HB kojima dohodak ne prelazi 60% proračunske osnovice po članu kućanstva • dodjeljuje ministar hrvatskih branitelja • za poseban doprinos hrvatskim braniteljima, postrojbama, sudionicima Domovinskog rata i drugim osobama • MHB snosi troškove ukopa i prijevoza posmrtnih ostataka smrtno stradalog HB i izvan RH • grobno mjesto HB ne može se smatrati napuštenim • JLS su dužne osigurati dijelove groblja, odnosno aleje za pokop HB i uz naplatu polovine predviđenog iznosa dati na korištenje grobna mjesta za pokop umrlih HRVI i HB uz uvjete određene Zakonom • umjesto za ZMN, vezuje se uz naknadu za nezaposlene HB • prednost pri smještaju proširena na: djecu smrtno stradalog i nestalog HB, sve HRVI, HB u teškom zdravstvenom stanju, dragovoljce, HB iz Domovinskog rata redoslijedom ovisno o duljini vremena provedenog u DR, roditelji, bračni i izvanbračni drug te djeca umrlih HB prednost pri zakupu poslovnog prostora • proširuje se na sve HB redoslijedom ovisno o duljini vremena provedenog u DR i na braniteljsko socijalno-radne zadruge prenamjena poljoprivrednoga zemljišta • oslobođenje od plaćanja naknade za prenamjenu prošireno na sve HB bez obzira na broj dana sudjelovanja u obrani suvereniteta RH pravo na psihosocijalnu pomoć Institut Domovinskog rata • precizno propisano što obuhvaća i gdje se ostvaruje • nova javna ustanova čiji je cilj znanstveno istraživanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata 18

ZAŠTITA STEČENIH PRAVA PRIPADNIKA HVO-a VAŽEĆI UGOVOR IZMEĐU RH i Bi. H INVALIDSKA MIROVINA

ZAŠTITA STEČENIH PRAVA PRIPADNIKA HVO-a VAŽEĆI UGOVOR IZMEĐU RH i Bi. H INVALIDSKA MIROVINA OBITELJSKA MIROVINA Pripadnici HVO-a RVI, po osnovi ranjavanja ili zatočeništva ukoliko su državljani RH Članovi obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog pripadnika HVO-a ukoliko su državljani RH Pravo na mirovinu ne mogu ostvariti RVI po osnovi bolesti i ozljede Pravo na obiteljsku mirovinu ne mogu ostvariti članovi obitelji po osnovi samoubojstva i smrti od posljedica ranjavanja, ozljede ili bolesti Zatvoren rok za podnošenje zahtjeva (1. 8. 2006. g. ) Rok za podnošenje zahtjeva nije ograničen 6 115 korisnika 666 korisnik Prosječna mirovina: 2. 814, 43 kn Prosječna mirovina: 2. 905, 75 kn NOVI ZAKON pravo na invalidsku mirovinu za one pripadnike HVO- koji nisu podnijeli zahtjev u roku od 30 dana po važećem Ugovoru pravo na invalidsku mirovinu za RVI 100% I. skupine po osnovi bolesti ili ozljede pravo na obiteljsku mirovinu za članove obitelji pripadnika HVOa koji su počinili samoubojstvo ili su umrli od posljedica ozljede, ranjavanja ili bolesti Zaštita stečenih prava NOVI UGOVOR Reguliranje novih prava: jednokratna novčana pomoć pravo na troškove prijevoza i ukopa pravo na psihosocijalnu pomoć 19

INVALIDSKA I OBITELJSKA MIROVINA (HVO) NOVI ZAKON Povećanje korisnika invalidske i obiteljske mirovine i

INVALIDSKA I OBITELJSKA MIROVINA (HVO) NOVI ZAKON Povećanje korisnika invalidske i obiteljske mirovine i potrebnih sredstava TRENUTNO Broj korisnika invalidske i obiteljske mirovine INVALIDSKA MIROVINA broj korisnika po važećem Ugovoru OBITELJSKA MIROVINA broj korisnika po važećem Ugovoru 434 440 441 437 569 596 620 Razlika u ukupnom broju korisnika 653 razlika u rashodima mil. kn 1837 405 1930 1922 1914 1904 1542 6111 6348 6389 6372 1246 6321 6304 6232 6173 949 4134 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 14 30 46 64 71 73 75 77 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 20

UČINAK DONOŠENJA ZAKONA: Novi Zakon uvodi NAKNADU ZA NEZAPOSLENE hrvatske branitelje iz Domovinskog rata

UČINAK DONOŠENJA ZAKONA: Novi Zakon uvodi NAKNADU ZA NEZAPOSLENE hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji. Radi se o pravu koje zamjenjuje nekadašnju opskrbninu koja je 2014. godine ukinuta te je reformom socijalnih prava ušla u sustav prava na zajamčenu minimalnu naknadu. Novim Zakonom, a u odnosu na opskrbninu, proširen je krug korisnika prava, a njen iznos ovisi o broju dana u obrani suvereniteta Republike Hrvatske i u odnosu na iznos opskrbnine biti će viši za korisnike s najvećim brojem dana provedenim u obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Procjena financijskog učinka navedenog prava za 2017. godinu je oko 118 mil. kn što je povećanje za 34 mil. kn. Novi Zakon uvodi VIŠI IZNOS NAJNIŽE MIROVINE. Naime, iznos više neće biti fiksni, kao dosad, nego će se povećati ovisno o broju dana provedenom u borbenom sektoru u Domovinskom ratu. Za nove korisnike iznos najniže mirovine određivat će se u iznosu od prosječne neto plaće utvrđene za 2016. godinu. Procjena financijskog učinka navedenog prava je 86 mil. kn. Novim Zakonom SNIZIT ĆE SE DOBNA GRANICA za odlazak u starosnu mirovinu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, a u odnosu na dob propisanu općim propisom (ZOMO). Ovo znači da će se opća dobna granica za starosnu mirovinu snižavati analogno vremenu provedenom u Domovinskom ratu i to na način da se hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao u borbenom sektoru od 100 dana do pet mjeseci ona snižava za četiri mjeseca, a onom koji je obrani suvereniteta Republike Hrvatske u borbenom sektoru sudjelovao više od pet mjeseci, snižava po jedan mjesec za svaki mjesec sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u borbenom sektoru. Procjena financijskog učinka navedenog prava je 26 mil. kn. Pravo na OBITELJSKU MIROVINU novim Zakonom ostvaruje se pod povoljnijim uvjetima. Proširen je krug korisnika prava na obiteljsku mirovinu i na bračne i izvanbračne drugove te na djecu umrlih HRVI III. i IV. skupine koji su do smrti koristili pravo na dodatak za njegu i pomoć druge osobe s navršenih 40 godina starosti. Naime, prema sadašnjem stanju pravo na obiteljsku mirovinu imaju samo bračni ili izvanbračni drugovi umrlog HRVI iz Domovinskog rata I. i II. skupine koji je do smrti koristio pravo na dodatak za njegu i pomoć druge osobe i to samo ako su u trenutku smrti imali navršenih 40 godina života. Nadalje, novim Zakonom je omogućeno bračnom i izvanbračnom drugu umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ostvarivanje obiteljske mirovine s 50 godina života bez obzira koliko su godina imali u trenutku smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. Procjena financijskog učinka navedenog prava je 153 mil. kn. Novi Zakon uvodi SISTEMATSKE PREGLEDE za sve hrvatske branitelje svake tri godine. Radi se o mjeri propisanoj u svrhu preventivne zaštite i očuvanja zdravlja braniteljske populacije. Navedeno pravo ostvarivat će se prema dinamici i u opsegu utvrđenim Nacionalnom strategijom koja je također predviđena novim Zakonom, a donosi u svrhu očuvanja i zaštite zdravlja braniteljske i stradalničke populacije. Naime, sukladno istraživanjima, vodeći uzrok smrti hrvatskih branitelja su novotvorevine, gdje je smrtnost kod braniteljske populacije viša nego kod ostale populacije u Republici Hrvatskoj. Stoga su sistematski pregledi prošireni na sve hrvatske branitelje budući da rano otkrivanje malignih i ostalih oboljenja uvelike pospješuje šanse za izlječenje. Procjena financijskog učinka navedenog prava je 51 mil. kn, što je povećanje za 25 mil. kn. 21

Donošenjem NACIONALNE STRATEGIJE za zaštitu i očuvanje zdravlja hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog

Donošenjem NACIONALNE STRATEGIJE za zaštitu i očuvanje zdravlja hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata, predviđene Zakonom, osigurava se pravno – institucionalni okvir ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu braniteljske i stradalničke populacije, u svrhu očuvanja i zaštite njihovog zdravlja. Naime, životni vijek pripadnika braniteljske populacije, zbog brojnih zdravstvenih problema koji su posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, skraćuje se, a kvaliteta života se pogoršava, što sve traži i dodatnu zdravstvenu skrb koja izlazi iz okvira standardnog zdravstvenog osiguranja. U svrhu zaštite i očuvanja zdravstvenog stanja pripadnika braniteljske populacije, novim Zakonom predviđena je MEDICINSKA REHABILITACIJA za sve hrvatske branitelje s oštećenjem organizma kao posljedice sudjelovanja u Domovinskom ratu, a ne samo za HRVI iz Domovinskog rata. Procjena financijskog učinka navedenog prava je 7, 3 mil. kn što je istovjetno kao i za 2017. g. Novim Zakonom OTVARA SE ROK za priznavanje statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i statusa HRVI iz Domovinskog rata po osnovi bolesti. Naime, rok za priznavanje statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata zatvoren je 2009. godine dok je rok za priznavanje statusa HRVI iz Domovinskog rata po osnovi bolesti zatvoren 2006. godine. Ponovnim otvaranjem rokova ispravit će se dugogodišnja nepravda i uspostaviti ravnopravnost svih hrvatskih branitelja odnosno HRV koji su dali svoj doprinos u Domovinskom ratu, neovisno o vremenu kada su zatražili pravnu regulaciju određenog statusa ili prava. Procjena financijskog učinka za invalidsku mirovinu je povećanje za 2 mil. kn, dok je u odnosu na osobnu invalidninu povećanje za 6 mil. kn. Novim zakonom uspostavit će se POSEBNE ORGANIZACIJSKE JEDINICE unutar Jedinstvenog tijela vještačenja (Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom) koji će jedini biti nadležni za vještačenja u postupcima ostvarivanja prava pripadnika braniteljske i stradalničke populacije. Cilj je institucionalno unaprjeđenje postupanja, a koje je nužno zbog postojeće problematike postupanja u postupcima vještačenja (specifičnost problematike, sporost postupanja). Zakonom je unaprijeđen institut STAMBENOG ZBRINJAVANJA na način da organiziranu stambenu izgradnju i dalje provodi APN, ali sada u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja. Osim toga, a u cilju ubrzanja postupaka stambenog zbrinjavanja propisano je da su tijela državne uprave stanove u vlasništvu Republike Hrvatske, koja imaju na upravljanju, a koje nitko ne koristi više od šest mjeseci, dužna ponuditi radi stambenog zbrinjavanja pripadnika braniteljske populacije. Proširen je i krug korisnika prava na financijsku potporu odnosno sada je financijska potpora omogućena za sve namjene stambenog zbrinjavanja te su uvedeni rokovi za stambeno zbrinjavanje i to po skupinama, što će doprinijeti ubrzanju postupka stambenog zbrinjavanja. Zakonom je prošireno i detaljnije uređeno pravo na PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU te su propisani mehanizmi radi lakšeg ostvarivanja prava i osiguranja dosljedne primjene Zakona odnosno poštivanja primjene Zakona od strane poslodavaca. Uvedena je POREZNA OLAKŠICA za poslodavce koji zaposle djecu smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na način da su u obvezi snositi samo doprinose za mirovinsko osiguranje. 22 Procjena neizravnog financijskog učinka je 2 mil. kn. .

Zakonom je omogućen RAD UZ MIROVINU kao poticajna mjera vraćanja hrvatskih branitelja na tržište

Zakonom je omogućen RAD UZ MIROVINU kao poticajna mjera vraćanja hrvatskih branitelja na tržište rada i povećanja njihove konkurentnosti. Uz starosnu mirovinu omogućen je rad do polovine punog radnog vremena pri čemu se mirovina ne smanjuje ni ne obustavlja. Korisnicima invalidske mirovine zbog gubitka radne sposobnosti također je omogućen rad uz mirovinu, bez obustavljanja mirovine, a prije i nakon zaposlenja ne podliježu kontrolnom pregledu. Uz invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti rad je omogućen u punom radnom vremenu uz smanjenje trećine mirovine (prema mirovinskom faktoru 0, 6667). Uz invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti rad je omogućen manje od 3, 5 sata dnevno, a mirovina se ne smanjuje. Procjena financijskog učinka navedenog prava je 41 mil. kn. Zakon propisuje POTPORU ZA OBRAZOVANJE koje je prema važećem Zakonu regulirano kao pravo na stipendiju, međutim uz proširenje kruga korisnika i na djecu hrvatskih branitelja sa 100 dana borbenog sektora u Domovinskom ratu. Potpora se, kao i do sada stipendija, isplaćuje iz dobiti Fonda hrvatskih branitelja. Procjena financijskog učinka navedenog prava je 15. mil. kn. Pravo na BESPLATNE UDŽBENIKE vraća se u nadležnost Ministarstva hrvatskih branitelja s proširenim krugom korisnika i na djecu hrvatskih branitelja sa 100 dana borbenog sektora u Domovinskom ratu. Procjena financijskog učinka za 2018. godinu je oko 17, 5 mil. kn za 24 tisuće korisnika. Pravo prednosti pri SMJEŠTAJU U UČENIČKE I STUDENTSKE DOMOVE također je prošireno i to na djecu hrvatskih branitelja sa 100 dana borbenog sektora u Domovinskom ratu. Zakonom se uvodi PRAVO NA ODVJETNIKA na teret državnog proračuna za HB protiv kojeg se vodi postupak za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom. Procjena financijskog učinka je 10 mil. kn. EVIDENCIJA hrvatskih branitelja (nekadašnji Registar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata) više neće biti javna već se koristiti samo u službene potrebe, a radi zaštite digniteta i privatnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Zakonom će se osnažiti PODRUČNE JEDINICE Ministarstva hrvatskih branitelja koje su u izravnom kontaktu s hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, a na terenu provode aktivnosti s ciljem pružanja podrške i pomoći pripadnicima braniteljsko – stradalničke populacije. Procjena financijskog učinka je oko 8 mil. kn. Zakonom će se osigurati ZAŠTITA STEČENIH PRAVA pripadnika HVO i članova njihovih obitelji. Omogućava se pravo na invalidsku mirovinu za pripadnike HVO-a, RVI koji nisu podnijeli zahtjev u roku predviđenim važećim međudržavnim Ugovorom i pravo na obiteljsku mirovina za članove obitelji smrtno stradalih pripadnika HVO-a koji nisu obuhvaćeni važećim međudržavnim Ugovorom. Procjena financijskog učinka je 14 mil. kn. Zakonom je predviđeno donošenje UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA važećeg međudržavnog Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji s ciljem povećanja postojećih prava. 23

PROVEDBA ZAKONA Financijski plan MB za 2016. godinu: 938. 768. 307, 00 kn Financijski

PROVEDBA ZAKONA Financijski plan MB za 2016. godinu: 938. 768. 307, 00 kn Financijski plan MHB za 2017. godinu: 1. 138. 483. 430, 00 kn PROJEKCIJA za 2018. godinu UKUPNO POTREBNA DODATNA SREDSTVA ZA NOVI ZAKON ZA 2018. g. u odnosu na FP za 2017. g. na poziciji MHB na poziciji MRMS 198 mil. kn 327 mil. kn 24