Zajedniki jezik svih Hrvata Hrvatski narodni preporod Nacionalni

  • Slides: 8
Download presentation
Zajednički jezik svih Hrvata

Zajednički jezik svih Hrvata

Hrvatski narodni preporod § Nacionalni, politički i kulturni pokret koji je nastupio u prvoj

Hrvatski narodni preporod § Nacionalni, politički i kulturni pokret koji je nastupio u prvoj polovici 19. st. zbog teških političkih, društvenih i kulturnih prilika u hrvatskim krajevima • Dio tih preporodnih gibanja naziva se ilirski pokret. Ilirci su vjerovali da je jezik isto što i narod, pa je njihova borba za jedinstveno pismo i jezik bila zapravo borba za narodno jedinstvo. Vođa hrvatskoga narodnoga preporoda bio je Ljudevit Gaj. - ostali sudionici: Dragutin Rakovac, Ljudevit Vukotinović, Dimitrije Demeter - grof Janko Drašković – zastupa ideje pokreta u Saboru

Zadaće koje su preporoditelji željeli ostvariti: 1. jezično sjedinjenje 2. ujednačavanje grafije 3. osigurati

Zadaće koje su preporoditelji željeli ostvariti: 1. jezično sjedinjenje 2. ujednačavanje grafije 3. osigurati hrvatskome jeziku položaj u javnim službama

Djela LJUDEVITA GAJA: 1. Kratka osnova horvatsko-slavenskog pravopisana (1830. ) - iznosi problem pisanja

Djela LJUDEVITA GAJA: 1. Kratka osnova horvatsko-slavenskog pravopisana (1830. ) - iznosi problem pisanja nekih glasova koji se različito bilježe (npr. ch, sh za glas š) 1. rasprava Pravopisz (1835. ) - odabrana konačna slovna rješenja: - č, ć, ž, š, lj, nj (slova koja i danas rabimo) - dvoslovi dj, gj i tzv. rogato ě (jat) – npr. cvět

Najznačajniji časopis toga doba Danica (punog naziva Danicza horvatska, slavonska y dalmatinska kasnije postaje

Najznačajniji časopis toga doba Danica (punog naziva Danicza horvatska, slavonska y dalmatinska kasnije postaje Danica ilirska) - počela izlaziti 1835. U početku se objavljuju štokavski i kajkavski tekstovi, kasnije samo štokavski, u skladu s idejom preporoditelja da je štokavsko narječje osnovica zajedničkog jezika na svim hrvatskim područjima.

Postignuća hrvatskog narodnog preporoda 1. ujedinjenje Hrvata u književnom jeziku 2. prihvaćanje jedinstvene latinične

Postignuća hrvatskog narodnog preporoda 1. ujedinjenje Hrvata u književnom jeziku 2. prihvaćanje jedinstvene latinične grafije (Gajeva reforma) 3. uzdignut položaj hrvatskog jezika

Uspjesi preporoditelja 1. Ivan Kukuljević Sakcinski održao je u Saboru prvi govor na hrvatskome

Uspjesi preporoditelja 1. Ivan Kukuljević Sakcinski održao je u Saboru prvi govor na hrvatskome jeziku 2. svibnja 1843. 2. 1848. na Zagrebačkoj akademiji otvorena je Katedra za hrvatski jezik (prvi profesor je bio Vjekoslav Babukić, najznačajniji slovničar toga vremena) 3. 1847. otvoren je Narodni dom – središnja ustanova hrvatske kulture onog vremena 4. 23. listopada 1847. Sabor je proglasio hrvatski jezik službenim u Trojedinoj kraljevini Dalmacije, Hrvatske i Slavonije

Podsjetimo se… Horvatov sloga i zjedinjenje najpoznatija je budnica iz vremena preporoda napisana kajkavskim

Podsjetimo se… Horvatov sloga i zjedinjenje najpoznatija je budnica iz vremena preporoda napisana kajkavskim narječjem. Napisao ju je Ljudevit Gaj, a uglazbio njegov prijatelj Ferdo Livadić. Pogledajte kratki video o Ljudevitu Gaju na sljedećoj poveznici: https: //www. youtube. com/watch? v=i. PHw 52 s. SWsc BUDNICE (od gl. ‘buditi’) – pjesme koje su poticale na iskazivanje domoljublja i isticanje važnosti hrvatskog jezika DAVORIJE (Davor – praslavenski bog rata) – borbenije pjesme, sadržajem slične budnicama