YN 720 Giriimcilik Ders I Yrd Do Dr

  • Slides: 30
Download presentation
YÖN 720 Girişimcilik Ders - I Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN 720 Girişimcilik Ders - I Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ

Girişimciliğin Doğası ve Gelişimi Girişimci – Eyleme geçmek için riske ve belirsizliğe katlanmaya istekli,

Girişimciliğin Doğası ve Gelişimi Girişimci – Eyleme geçmek için riske ve belirsizliğe katlanmaya istekli, kaynakları inovatif (yenilikçi) biçimlerde bir araya getirerek teşebbüste bulunan kişidir. Günümüzde girişimcilik, ◦ ◦ Yaratım sürecini içerir. Süre ve gayret gerektirir. Fiziksel, psikolojik ve sosyal risk içerir. Maddi ve manevi tatmin doğurur.

Girişimciliğin Doğası ve Gelişimi Girişimci eylem – Olası bir kâr elde etme fırsatını içeren

Girişimciliğin Doğası ve Gelişimi Girişimci eylem – Olası bir kâr elde etme fırsatını içeren belirsizlik ortamında sezgisel bir karara yönelik davranıştır. Girişimci, bir başka deyişle, ◦ Un, yağ ve şekeri (kaynakları) tedarik ederek helvayı yapan (girişimci eylemde bulunan) kişidir.

Girişimciliğin Sonucu Ürün / Hizmet yeniliği, Kaynakların yeniden düzenlenmesi, Yeni ürün ve hizmetlerin yaratılması,

Girişimciliğin Sonucu Ürün / Hizmet yeniliği, Kaynakların yeniden düzenlenmesi, Yeni ürün ve hizmetlerin yaratılması, Refah yaratımı, Yeni bir işletme riskinin üstlenilmesi, Belirsizlikle baş etmeye hazırlık, İstihdam yaratma, Ulusal zenginlik yaratma ortaya çıkar.

Girişimcilik Sürecine Bakış Fırsatı Ayırt Et ve Değerlendir İş Planı Geliştir Gerekli Kaynaklar İşletmeyi

Girişimcilik Sürecine Bakış Fırsatı Ayırt Et ve Değerlendir İş Planı Geliştir Gerekli Kaynaklar İşletmeyi Yönet • Fırsat değerlendirme • Kapak sayfası • Gerekli belirle kaynakları • Yönetim geliştir • Fırsatın zamanını belirle ve yarat • İçindekiler • Var olan kaynakları belirle • Başarı için kilit faktörleri belirle • Fırsatın gerçek algısal değeri • Eksik kaynakları ve uygun tedarikçileri belirle • Mevcut ve olası problemleri belirle • Fırsata yönelik risk ve getiri • Gerekli kaynaklara erişimi sağla • Kontrol sistemlerini geliştir • Fırsat vs. kişisel yetenek, beceri ve amaçlar • Büyüme oluştur • Rekabet ortamı ve • Yönetici özeti • Ana hatlar • İşletme • • • açıklaması Sektör açıklaması Teknoloji planı Pazarlama planı Finansal plan Üretim planı Örgütsel plan Operasyonel plan Özet Ekler biçimini stratejisini

Girişimcilik Süreci Fırsatların ayırt edilmesi – Bir girişimcinin, yeni bir işletme kuruluşuna yönelik bir

Girişimcilik Süreci Fırsatların ayırt edilmesi – Bir girişimcinin, yeni bir işletme kuruluşuna yönelik bir fırsat düşüncesi ile ortaya çıkmasıdır. «Pazar büyüklüğü» ve «fırsat penceresi» riskin ve getirinin belirlenmesine temel oluşturur. Fırsat penceresi – Yeni bir işletme kurabilmek için «uygun sürenin uzunluğu» dur. İş planı – Bir işletmenin gelecekteki yönüne ilişkin açıklamadır.

Fırsat Kavramı En basit tanımıyla, bir fırsat, «kesin bir biçimde tanımlanmamış bir pazar gereksinimi

Fırsat Kavramı En basit tanımıyla, bir fırsat, «kesin bir biçimde tanımlanmamış bir pazar gereksinimi ya da kaynak ve yeteneklerin istihdam edilmemesi/eksik istidamı» olarak belirtilebilir. Öte yandan, fırsatın, (a) bir durum, (b) ekonomik dengesizlik (c) yeni bir iş/işletme kavramına yönelten düşünce ve (d) yeni bir üretim işlevi olarak tanımlandığı da görülür. Girişimci fırsatların, yeni ürün, hizmet, hammadde ve örgütleme yöntemlerinin piyasaya sunularak üretim maliyetlerinin üzerinde bir fiyata satılabildiği pazarlarda oluştuğu varsayılabilir.

Fırsatın Ayırt Edilmesi Bir fırsatın ayırt edilmesine yönelik «tesadüfî fırsat keşfi» ve «sistematik fırsat

Fırsatın Ayırt Edilmesi Bir fırsatın ayırt edilmesine yönelik «tesadüfî fırsat keşfi» ve «sistematik fırsat araştırması» olmak üzere iki farklı bakış açısı vardır. Girişimcilerin çoğunun, bir fırsat aramaktan çok, bir fırsatın farkına vardıkları karşıt görüşüne karşın, girişimcilerin «pasif araştırma» ile biçimsel ve sistematik bir araştırma süreci ile ilgilenmeseler de «alıcı» oldukları ileri sürülür. Girişimcilik bilgi asimetrisinden kaynaklanıyorsa, sistematik bir araştırma gerekir. Pazar gereksinimlerine duyarlılık ve dikkatli bir araştırma, girişimcinin, ortalamanın altında istihdam edilen kaynakları belirleyerek bir fırsat geliştirmesine yardımcı olabilir. Eş anlı olarak, girişimcinin, öncesinde elde ettikleri bilgiye ilişkin yeni bir bilgiyi ayırt ederek, sözü edilen yeni bilgi nedeniyle eyleme geçeceği de ileri sürülür. Bu anlamda, çalışmamız açısından, fırsatların ayırt edilmesine yönelik bakış açısı, bir fırsatın sistematik bir araştırma sonucu ayırt edilebileceği biçimindedir.

Fırsatın Ayırt Edilmesi Pazarın hangi ihtiyacı karşılanacak? Bu ihtiyaca yönelik ne gibi kişisel gözlem

Fırsatın Ayırt Edilmesi Pazarın hangi ihtiyacı karşılanacak? Bu ihtiyaca yönelik ne gibi kişisel gözlem ve deneyimlere sahipsiniz? Bu pazar ihtiyacına neden olan sosyal koşullar nelerdir? Bu pazar ihtiyacına hangi pazar araştırmaları destek veriyor? Bu pazar ihtiyacı için herhangi bir patent söz konusu mu? Rekabet var mı? Rekabetçi davranışlar nasıl? Uluslararası pazar nasıl? Uluslararası rekabet nasıl? Bu faaliyet nasıl para kazandıracak?

Girişimci Düşünce Biçimi Girişimci düşünce biçimi, bireyin, belirsizliğin sağladığı potansiyel yararları elde etmek, büyümek,

Girişimci Düşünce Biçimi Girişimci düşünce biçimi, bireyin, belirsizliğin sağladığı potansiyel yararları elde etmek, büyümek, olağanüstü kâr sağlamak ve değer yaratmak amacıyla, algıda seçici davranarak elde ettiği pazar sinyallerine yönelik bilgi arama, süzgeçleme, yorumlama, çerçeveleme, değerleme ve eyleme geçme biçimini etkileyen, girişimci bir eylemde bulunabilmek amacıyla değişim ve yenilikçiliğe, sözü edilen değişimi başarmak için gerekli yetenekleri oluşturma ve geliştirmeye yönelik inancı biçiminde tanımlanabilir.

Girişimci Düşünce Biçimi Girişimciler, belirli durumlarda, değişik bir görevle ya da karar vermeleri gereken

Girişimci Düşünce Biçimi Girişimciler, belirli durumlarda, değişik bir görevle ya da karar vermeleri gereken bir ortam ile karşılaştıklarında, farklı biçimlerde düşünebilir. Karar ortamının doğası gereği, girişimciler, ◦ Yürütücü, ◦ Bilişsel açıdan uyumlu, ◦ Hatalardan ders alan biçimde davranan bireylerdir.

Girişimci Düşünce Biçimi Nedensel Süreç ◦ Arzu edilen çıktı ile başlar. ◦ Arzu edilen

Girişimci Düşünce Biçimi Nedensel Süreç ◦ Arzu edilen çıktı ile başlar. ◦ Arzu edilen çıktıyı gerçekleştirecek araçlara odaklanır. Sonuçsal Süreç ◦ (Kim, ne biliyor ve kimi tanıyor gibi) Mevcut kaynaklarla başlar. ◦ Olası çıktılar arasında seçim yapılır. Girişimci düşünce biçimi, belirsizlik dolu ortamlarda bile hızlı bir biçime hissetme, harekete geçme ve kaynakları seferber edebilme becerisini içerir.

Girişimci Düşünce Biçimi Bilişsel uyum, girişimcinin, ◦ Çevredeki değişimlere yönelik bilgi arama, süzgeçleme, yorumlama,

Girişimci Düşünce Biçimi Bilişsel uyum, girişimcinin, ◦ Çevredeki değişimlere yönelik bilgi arama, süzgeçleme, yorumlama, çerçeveleme, değerleme ve eyleme geçme sürecinde ne derece dinamik, esnek ve kendini düzenleyici biçimde hareket ettiği ile ilintilidir. Özetle bir girişimcinin, «uyanıklığını» yansıtır. ◦ Çevredeki nesne, olay ve davranış örüntülerine ilişkin bilgiye yönelik duyarlılık ve fark etme eğilimi uyanıklık olarak adlandırılabilir.

Girişimci Düşünce Biçimi Bilişsel uyum, ◦ Kavrayış – Herhangi bir girişimci meydan okuma öncesi,

Girişimci Düşünce Biçimi Bilişsel uyum, ◦ Kavrayış – Herhangi bir girişimci meydan okuma öncesi, çevrenin doğasını anlamaya, yardımcı olur. ◦ Bağlantı – Daha önce karşılan ve çözülen sorunlarla gösterdiği benzerlikler ve farklılıklar bağlamında, mevcut durumun, değerlendirilmesine yönelik düşünceyi tetikler. ◦ Strateji – Problemi çözmek ya da fırsatı izlemek için (neden ve nasıl soruları eşliğinde) uygun stratejiye yönelik düşünceyi uyarımlar. ◦ Yansıtma - Girişimcilik süreci içerisinde ilerlerken kavrayış ve hislerle ilgili düşünceyi yaratır. oluşturur.

Girişimci Düşünce Biçimi Bilişsel uyumunu arttırabilen girişimciler, ◦ Yeni durumlara daha kolay uyum sağlar.

Girişimci Düşünce Biçimi Bilişsel uyumunu arttırabilen girişimciler, ◦ Yeni durumlara daha kolay uyum sağlar. ◦ Yaratıcı olur. ◦ Belirgin bir tepkiye dayanak oluşturacak mantığı kolaylıkla iletebilir.

Girişimci Düşünce Biçimi Hatalardan ders almak ◦ Belirsizlik, değişken koşullar ve yetersiz deneyim, bir

Girişimci Düşünce Biçimi Hatalardan ders almak ◦ Belirsizlik, değişken koşullar ve yetersiz deneyim, bir girişimci işletmenin başarısızlığına katkıda bulunabilir. ◦ Bir girişimcinin motivasyonu, yalnızca kişisel kazançtan kaynaklanmayabilir: Ürün sadakati Pazar ve müşteri sadakati Kişisel büyüme Kendini kanıtlama

Girişimci Düşünce Biçimi Hatalardan ders almak ◦ Bir işletmenin kaybı, girişimcinin duygusal açıdan negatif

Girişimci Düşünce Biçimi Hatalardan ders almak ◦ Bir işletmenin kaybı, girişimcinin duygusal açıdan negatif bir tepkisi ile sonuçlanacaktır. ◦ Bu durum, Girişimcinin hatalarından öğrenme yeteneği ile, Yeniden denemeye yönelik motivasyonu ile ilişkilidir.

Girişimci Düşünce Biçimi İyileşme ve öğrenme süreci ◦ Başarısızlık sonrası duygusal iyileşme, başarısızlığı çevreleyen

Girişimci Düşünce Biçimi İyileşme ve öğrenme süreci ◦ Başarısızlık sonrası duygusal iyileşme, başarısızlığı çevreleyen olaylar, işletmenin kaybedilmesine neden olan eylemlere yönelik düşüncelerin ortadan kaybolması ile ortaya çıkar. ◦ İyileşme süreci Kayıp yönelimi İyileşme yönelimi ile açıklanabilir.

Girişimci Düşünce Biçimi İyileşme ve öğrenme süreci ◦ Kayıp yönelimi Kayıp deneyimini belirli boyutları

Girişimci Düşünce Biçimi İyileşme ve öğrenme süreci ◦ Kayıp yönelimi Kayıp deneyimini belirli boyutları ile işleme ve onlarla başa çıkmayı içerir. Sonuçta, kaybedilen obje ile kurulan duygusal bağın koparılması durumu ortaya çıkar. Aşamalı olarak anlamın kaybedilmesi ve değiştirilmiş bir bakış açısı ile devam eder. Fiziksel ve zihinsel olarak yorucu çatışmalar içerir. Zaman içerisinde azalacak ve iyileşecek acı ve ağrılarla karakterize edilebilir.

Girişimci Düşünce Biçimi İyileşme ve öğrenme süreci ◦ İyileşme yönelimi Büyük bir kayıptan kaynaklanan

Girişimci Düşünce Biçimi İyileşme ve öğrenme süreci ◦ İyileşme yönelimi Büyük bir kayıptan kaynaklanan ikincil stres kaynaklarına yönelik kaçınma ve proaktifliğe dayanır. Zihinsel bir çaba ve sağlık açısından potansiyel olumsuz sonuçlar doğurabilecek bastırmayı içerir. İkincil stres kaynaklarına fırsat oluşturur. Kaybın duygusal önemini düşürebilir.

Girişimci Düşünce Biçimi Hatalardan öğrenme ikili süreci ◦ Kayıp ve iyileşme yönelimleri arasında salınan

Girişimci Düşünce Biçimi Hatalardan öğrenme ikili süreci ◦ Kayıp ve iyileşme yönelimleri arasında salınan ikili süreç, bireyin, İkisinin de yararlarını elde etmesine, Bir tanesinin uzun sürme maliyetinin etmesine izin verir. ◦ Bu ikili süreç iyileşme sürecini hızlandırır. minimize

Girişimci Düşünce Biçimi Hatalardan öğrenme ikili süreci, ◦ Deneyimlenen duygu ve tepkilerinin normal olduğunu

Girişimci Düşünce Biçimi Hatalardan öğrenme ikili süreci, ◦ Deneyimlenen duygu ve tepkilerinin normal olduğunu gösterir. ◦ Kayıptan kaynaklanan psikolojik ve fizyolojik çıktıların semptomlar olduğunu fark ettirerek ikincil stres kaynaklarını düşürür. ◦ Mevcut kayıp duygusunun zaman içerisinde yok olacağına yönelik bir rahatlık sağlar. ◦ İyileşme, bir sonraki girişimcilik deneyimi için bilgiyi arttırma süreci olarak da görülebilir.

Etik ve Girişimcinin Sosyal Sorumluluğu Girişimciler genellikle içsel bir etik kod geliştirir. Kişisel değer

Etik ve Girişimcinin Sosyal Sorumluluğu Girişimciler genellikle içsel bir etik kod geliştirir. Kişisel değer sistemleri, ◦ Meslektaş baskısından, ◦ Toplumdaki genel sosyal normlardan, ◦ Rakiplerin baskısından oldukça etkilenir. İş etiği – Bir iş ortamında ahlak ve davranış bilimidir.

Ekonomik Gelişimde Girişimciliğin Rolü İnovasyon, ekonomik kalkınmanın kökeni olarak görülür. ◦ Ürün – evrim

Ekonomik Gelişimde Girişimciliğin Rolü İnovasyon, ekonomik kalkınmanın kökeni olarak görülür. ◦ Ürün – evrim süreci – İnovasyonun geliştirildiği ve ticarileştirildiği süreçtir. ◦ Yinelemeli sentez – Ürün geliştirme sürecini başlatan bilgi ve sosyal ihtiyacın kesişim noktasıdır.

Ekonomik Gelişimde Girişimciliğin Rolü Üç tür inovasyon söz konusudur: ◦ Alışılagelmiş – Küçük teknolojik

Ekonomik Gelişimde Girişimciliğin Rolü Üç tür inovasyon söz konusudur: ◦ Alışılagelmiş – Küçük teknolojik gelişimler içeren yeni ürünler ◦ Teknolojik – Önemli teknolojik gelişim içeren yeni ürünler ◦ Buluş – Teknolojik değişimler içeren yeni ürünler

Girişimcinin Özellikleri

Girişimcinin Özellikleri

Girişimciliğin Yararları Kendi kaderini oluşturmak fırsatı Fark yaratma fırsatı Potansiyelini ortaya çıkarma fırsatı Olağanüstü

Girişimciliğin Yararları Kendi kaderini oluşturmak fırsatı Fark yaratma fırsatı Potansiyelini ortaya çıkarma fırsatı Olağanüstü kazanç fırsatı Sosyal sorumluluk ve tanınma fırsatı Seçtiği bir işte çalışma fırsatı

Girişimciliğin Sakıncaları Belirsiz gelir Tüm yatırımı kaybetme olasılığı Uzun ve yoğun çalışma temposu Uzun

Girişimciliğin Sakıncaları Belirsiz gelir Tüm yatırımı kaybetme olasılığı Uzun ve yoğun çalışma temposu Uzun sürebilecek düşük yaşam kalitesi Yüksek stres düzeyi Sınırsız sorumluluk Vazgeçme Özveri, disiplin, kendini adama gerektirmesi Zorluklar, cesaretsizlik ve hayal kırıklığı Aşılması güç engellerle baş etmek zorunluluğu

Girişimcilerin Sıklıkla Yaptığı Hatalar Yönetsel hatalar Deneyim eksikliği Zayıf finansal kontrol Zayıf pazarlama gayreti

Girişimcilerin Sıklıkla Yaptığı Hatalar Yönetsel hatalar Deneyim eksikliği Zayıf finansal kontrol Zayıf pazarlama gayreti Etkin bir stratejik plan eksikliği Kontrol edilemeyen büyüme Kötü yer seçimi Uygun olmayan stok kontrol sistemleri Hatalı ya da uygun olmayan fiyatlama Girişimci düşünce biçimi eksikliği

Girişimcilerin Sıklıkla Yaptığı Hatalardan Kaçınma İşinizi ayrıntılı olarak bilin. Bir iş planı geliştirin. Finansal

Girişimcilerin Sıklıkla Yaptığı Hatalardan Kaçınma İşinizi ayrıntılı olarak bilin. Bir iş planı geliştirin. Finansal kaynaklarınızı etkin biçimde yönetin. Ayrıntılı finansal tablolara bakın. İnsan çalıştırmayı ve yönetimi öğrenin. Fiziksel olarak sağlıklı, dengeli beslenen ve kötü alışkanlıklarını bırakmış biri olun.