YILDIZ TEKNK NVERSTES ULUSLARARASI LKLER KOORDNATRL FARAB DEM

  • Slides: 31
Download presentation
* YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI «GELEN ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI»

* YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI «GELEN ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI» 06 EYLÜL 2019 Nurhayat ÖZKAN Farabi Değişim Programı Birim Sorumlusu 1

TOPLANTI BAŞLIKLARI: *Üniversitemizin Tanıtımı *Farabi Değişim Programı Nedir ? ve Program sürecinde yapılacaklar *İletişim

TOPLANTI BAŞLIKLARI: *Üniversitemizin Tanıtımı *Farabi Değişim Programı Nedir ? ve Program sürecinde yapılacaklar *İletişim 2

* ÜNİVERSİTEMİZ * Üniversitemiz iki kampüste yer almaktadır: * Beşiktaş: (Makine, Mimarlık ve Gemi

* ÜNİVERSİTEMİZ * Üniversitemiz iki kampüste yer almaktadır: * Beşiktaş: (Makine, Mimarlık ve Gemi İnş. ve Denizcilik Fakülteleri) * Davutpaşa: (Diğer Fakülte ve Birimler) *İmkanlar (Her iki kampüste); § § § Yemekhane Mediko Sosyal Merkezi; (Sağlık hizmetleri) Kütüphane *Sosyal İmkanlar; § § Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Fitness Salonu Tenis Kortu Halı Saha ve Basketbol Sahaları § Kapalı Spor Salonu 3

* * FARABİ KİMDİR? : Farabi 870 -950 yılları arasında Türkistan da yaşamış Türk

* * FARABİ KİMDİR? : Farabi 870 -950 yılları arasında Türkistan da yaşamış Türk Filozof ve Bilim Adamıdır. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında "Alpharabius" olarak tanınmaktadır. 4

* PROGRAM NEDİR ve KİMLER YARARLANABİLİR? : “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları

* PROGRAM NEDİR ve KİMLER YARARLANABİLİR? : “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri bünyesinde Ön Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan Yükseköğretim Kurumları Arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrencilerin bir ya da iki yarıyıl süresince kendi kurumları dışında bir Yükseköğretim Kurumunda eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programının temel amacı, Yükseköğretim Kurumları arasındaki etkileşimi artırmak öğrencilerimize bilgiyi arama, hayata aktarma ve paylaşma konusunda yardımcı olmayı hedeflemektedir. * Yıldız Teknik Üniversitesi olarak 84 Üniversite ile anlaşmamız mevcuttur. 5

* FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINA KATILIM ve İŞLEM SÜRECİ • Öğrenim Protokolü Hazırlama ve Ders

* FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINA KATILIM ve İŞLEM SÜRECİ • Öğrenim Protokolü Hazırlama ve Ders Seçimi • Ekle-Sil Formu • (Ders uyuşmazlığı, ders çakışması vb. durumlar için) • Mazeret Dilekçesi Hazırlama (USİS sistemi üzerinden Farabi Ofisinin düzeltmesi için) • Derslere Kayıt • Feragat ve İlişik Kesme 6

ÖĞRENİM PROTOKOLÜ: Bu belge öğrenci tarafından bilgisayar ortamında düzenlediği ve kayıtlı olduğu üniversitesindeki Bölüm

ÖĞRENİM PROTOKOLÜ: Bu belge öğrenci tarafından bilgisayar ortamında düzenlediği ve kayıtlı olduğu üniversitesindeki Bölüm Koordinatörünün onayını alarak, her iki üniversite yetkilileri (Bölüm Koordinatörleri ve Kurum Koordinatörleri) ve kendisi tarafından imzalanan, 4 imzanın tamamlanmasıyla minimum 3 orijinal kopya olarak hazırlanan bir taahhüt belgesidir. 7

* ÖĞRENİM PROTOKOLÜ HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR * Öğrenim protokolü tercihen her yarıyıl

* ÖĞRENİM PROTOKOLÜ HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR * Öğrenim protokolü tercihen her yarıyıl için ayrı hazırlanmalı, * Öğrenim Protokolü ve Ekle-Sil formu, geldiğiniz üniversitede katılmak zorunda olduğunuz sınav tarihlerinden sonra düzenlenmeli, * Protokol evrakı hazırlanırken ders kodları ve ders adları doğru yazılmalı, * İmzaları tam olmalı, * Bilgisayar ortamında hazırlanmalı, * Sayılacak dersler, alınacak derslerle birebir eşleştirilmeli, (Protokolde eşleşmemiş ders kalmamalıdır) * Öncelikle alttan alınması gereken dersler seçilmeli, * Seçtiğiniz dersler; geldiğiniz üniversitede takip edilen ve başarılı olduğunuz dersler olmamalı, * Alınacak derslerin toplam kredisi, sayılacak derslerin toplam kredisinden fazla veya eşit olmalı, * Krediler aynı cins olarak belirtilmeli, * Çakışan ders seçilmemeli, (Devam Zorunluğu) 8

* Öğrenim Protokolü Hangi Zorunlu Hallerde Yıllık Yapılabilir? : * Yıllık program uygulayan birimler,

* Öğrenim Protokolü Hangi Zorunlu Hallerde Yıllık Yapılabilir? : * Yıllık program uygulayan birimler, * Güz ve Bahar yarıyıllarının derslerinin karşılıklı örtüşmemesi, * Dersin iki döneme yayılmış olması, * Güz döneminde kredi eksiği veya bahar döneminde kredi fazlası, (veya tersi) 9

* § YANLIŞ HAZIRLANMIŞ PROTOKOL ÖRNEĞİ Öğrenim protokolünde hangi derslerin hangi derslerle eşleştirildiği açık

* § YANLIŞ HAZIRLANMIŞ PROTOKOL ÖRNEĞİ Öğrenim protokolünde hangi derslerin hangi derslerle eşleştirildiği açık olarak belirtilmeli ve açıkta ders kalmamalıdır. § Bu öğrenim protokolünde öğrencinin seçmeli derslerden birinden geçmesi ya da kalması durumunda hangi seçmeli dersten kalmış sayılacağı belli değildir. 10

* YANLIŞ HAZIRLANMIŞ PROTOKOL ÖRNEĞİ Bu örnekte alınan derslerin kredi toplamı, sayılacak derslerin kredi

* YANLIŞ HAZIRLANMIŞ PROTOKOL ÖRNEĞİ Bu örnekte alınan derslerin kredi toplamı, sayılacak derslerin kredi toplamından -7 kredi eksik ! Bu örnekte ders karşılığı boş bırakılmış ! 11

DOĞRU HAZIRLANMIŞ PROTOKOL ÖRNEĞİ: § Öğrenim protokolünde bir dersin bir derse eşleştirilmesi zorunlu değildir.

DOĞRU HAZIRLANMIŞ PROTOKOL ÖRNEĞİ: § Öğrenim protokolünde bir dersin bir derse eşleştirilmesi zorunlu değildir. Bir ders, birden fazla ders ile eşleştirilebilir (veya tersi). § Dikkat edilmesi gereken konu; alınacak dersin kredisi, sayılacak dersin kredisinden az olamaz ! 12

* ÖĞRENİM PROTOKOLÜNÜ İMZALAYAN ÖĞRENCİNİN SORUMLULUKLARI Öğrenim Protokolünü imzalayan öğrencinin yapmakla kabul ettiği sorumluluklar;

* ÖĞRENİM PROTOKOLÜNÜ İMZALAYAN ÖĞRENCİNİN SORUMLULUKLARI Öğrenim Protokolünü imzalayan öğrencinin yapmakla kabul ettiği sorumluluklar; * Öğrenci kaydı, ders kaydı ve ekle/sil uygulamasını, gidilen üniversitenin akademik takvimine göre yapacağını, * Ders geçme notunun, kabul eden üniversitenin ilgili Yönetmelik hükümlerine göre belirleneceğini, * Kaldığı derslerin karşılığı olan dersleri, üniversitesine döndüğünde yeniden almak zorunda olduğunu, * Tüm derslerden devamsızlıktan kalınması halinde, aldığı bursları iade edeceğini, * Disiplin suçları durumunda, kabul eden yükseköğretim kurumunun ilgili Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağını kabul etmiş sayılır. 13

EKLE-SİL FORMU : Öğrenim protokolünde daha önce seçilmiş, ancak farklı sebeplerle ders değişikliği yapmak

EKLE-SİL FORMU : Öğrenim protokolünde daha önce seçilmiş, ancak farklı sebeplerle ders değişikliği yapmak için kullanılan formdur. § Ekle-sil formu ve öğrenim protokolü birlikte hazırlanmaz. NOT: Formu hazırladıktan sonra, imzaya sunmadan önce kendi üniversitenizin bölüm koordinatöründen onay almanız son derece önemlidir. 14

MAZERET DİLEKÇESİ: Farabi Akademik takviminde belirtilen süre içinde, USİS sistemine ders ekle-sil yapılamayan veya

MAZERET DİLEKÇESİ: Farabi Akademik takviminde belirtilen süre içinde, USİS sistemine ders ekle-sil yapılamayan veya herhangi bir nedenle sisteme eklenemeyen dersleriniz olması durumunda hazırlanan bir belgedir. § Bilgisayar ortamında 2 nüsha hazırlanarak 1 nüshası Farabi Ofisine teslim edilir. Ofis görevlisi tarafından sistem üzerinde değiştirilir. 15

DİKKAT: Öğrenci mazeret dilekçesini vermediği takdirde öğrenim protokolünde yer alan veya eklesil belgesinde revize

DİKKAT: Öğrenci mazeret dilekçesini vermediği takdirde öğrenim protokolünde yer alan veya eklesil belgesinde revize edilen dersler, USİS sisteminde revize edilmediğinden öğrencinin transkripti doğru olmayacaktır. ÖNEMLİ !!! 16

§ Öğrenim Protokolünde yer alan dersler + ekle/sil formundaki dersler + USİS sisteminde seçilen

§ Öğrenim Protokolünde yer alan dersler + ekle/sil formundaki dersler + USİS sisteminde seçilen dersler birbiriyle örtüşmeli farklı olmamalıdır. ÖĞRENİM PROTOKOLÜ ÖĞRENCİ NOT BELGESİ (TRANSKRİPT) EKLE/SİL FORMU USİS SİSTEMİNDE SEÇİLEN DERSLER Bu konu hakkındaki bildirim sorumluluğu tamamıyla öğrenciye aittir ! 17

* DERS KAYDI § Öğrenim Protokolleri hazırlandıktan sonra derslerin sisteme süresi içinde kayıt yapılması

* DERS KAYDI § Öğrenim Protokolleri hazırlandıktan sonra derslerin sisteme süresi içinde kayıt yapılması işlemidir. § Dersler sisteme kayıt yapılırken ders hakkındaki bilgileri BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ sayfasından veya bölüm sekreterliklerinden ders içerikleri, ders programı hakkında bilgi alabilirsiniz. http: //www. bologna. yildiz. edu. tr/ - Ders Tekrarı Farabi Yapılan üniversitede yapılamaz. 18

Ders Kaydı için öncelikle üniversitemiz web sayfasının üst sekmesinde yer alan UYGULAMALAR » menüsüne

Ders Kaydı için öncelikle üniversitemiz web sayfasının üst sekmesinde yer alan UYGULAMALAR » menüsüne tıklayınız… : www. yildiz. edu. tr « 19

Uygulamalar menüsünde açılacak olan alttaki sayfada lisans öğrencileri için USİS programı kullanılmaktadır… Tıklayınız 20

Uygulamalar menüsünde açılacak olan alttaki sayfada lisans öğrencileri için USİS programı kullanılmaktadır… Tıklayınız 20

Daha sonra açılan sayfada size bildirilmiş olan kullanıcı adı ve şifrenizi girip, Türkçe ve

Daha sonra açılan sayfada size bildirilmiş olan kullanıcı adı ve şifrenizi girip, Türkçe ve « Ben robot değilim» sekmesini tıklayıp giriniz 21

Özel öğrenci sekmesinden (sistemde Farabi öğrencilerinin tanımıdır) aşağıdaki şekilde takip edilerek, özel öğrenci Ders

Özel öğrenci sekmesinden (sistemde Farabi öğrencilerinin tanımıdır) aşağıdaki şekilde takip edilerek, özel öğrenci Ders Ekle-Sil kısmına geçilir. 22

Size ait çıkan bilgiler kontrol edildikten sonra hazırlamış olduğunuz onaylı protokolünüzde yer alan dersleri

Size ait çıkan bilgiler kontrol edildikten sonra hazırlamış olduğunuz onaylı protokolünüzde yer alan dersleri sırasıyla ekleyiniz. 23

*DİKKAT ! : *USİS sisteminde eklediğiniz derslerin, öğrenim protokolünüzdeki derslerle aynı olup olmadığını kontrol

*DİKKAT ! : *USİS sisteminde eklediğiniz derslerin, öğrenim protokolünüzdeki derslerle aynı olup olmadığını kontrol ediniz, *Sistemden «Ders Programınız» ın çıktısını alınız, * FARABİ öğrencileri farklı Fakülte ve Bölümlerden ders seçebildiği için derslerde ÇAKIŞMA olabilmekte, bunu önlemek için ders programınızı dikkatli kontrol ediniz. Ders programında seçmiş olduğunuz ders görünmüyor ise, mutlaka ders saatinde bir çakışma yaşanmış demektir. Bu durumda Bölümünüz web sayfasından ders saatleri ile seçmiş olduğunuz dersin saatlerini karşılaştırın. DERSLERE DEVAM ZORUNLULUĞU olduğundan çakışan dersi almanız durumunda sınavlarda çakışma yaşayabilir ve hatta devamsızlıktan kalma durumunuz ortaya çıkabilir. Bu durumun sorumluluğu tamamen öğrenciye aittir. *Ayrıca seçtiğiniz dersin birden fazla GRUP numarası var ise, lütfen USİSTE girdiğiniz dersin Grup numarasının doğru olup olmadığını ders programından kontrol ediniz. 24

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 -2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI ( LİSANS)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 -2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI ( LİSANS) GÜZ DÖNEMİ İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER! : (Akademik takvimin tamamını www. farabi. yildiz. edu. tr adresinden görebilirsiniz. ) 06 Eylül 2019 Cuma GELEN ÖĞRENCİLER İÇİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (öğrencilerin katılımı zorunludur!) 09 -15 Eylül 2019 Güz Yarıyılı Ders Kayıtları (USİS Sistemi üzerinden) 13 Eylül 2019 Cuma (12: 00'a kadar) Bölüm Başkanlıklarınca kapatılan derslerin tespit edilerek bölüm web sayfasında ilan edilmesi ve kuşak şekilnde açılan derslerin grup dağılımlarının yapılması Maksimum kredi sınırı içerisinde olmak kaydıyla tüm öğrencilere (kapatılan dersin yerine ders 13 Eylül (14. 00'dan sonra) - 15 Eylül eklemek de dahil olmak üzere) USIS üzerinden SADECE ders ekleme hakkının verilmesi (Bu 2019 işlem yapılırken alınan dersler kesinlikle silinemeyecektir) 16 Eylül 2019 Pazartesi GÜZ YARIYILI DERSLERİNİN BAŞLANGICI 27 Eylül 2019 Cuma MAZERET DİLEKÇELERİNİN SON TESLİM GÜNÜ ! (Mazereti uygun görülen öğrencilerin, kayıt yenilemelerinin Farabi Ofisinde gerçekleştirilebilmesi için mazeret dilekçelerinin son teslim tarihi) 21 Aralık 2019 Cumartesi GÜZ YARIYILI DERSLERİNİN SON GÜNÜ 23 Aralık 2019 -28 Aralık 2019 30 Aralık 2019 -04 Ocak 2020 23 Aralık 2019 -06 Ocak 2020 10 -19 Ocak 2020 22 Ocak 2020 Çarşamba Güz yarıyılı final sınavları Güz Yarıyılı Final Sınavları Not Girişleri Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları Not Girişleri İLİŞİK KESME BELGELERİNİN TESLİMİ İÇİN SON GÜN ! (SADECE GÜZ DÖNEMİ İÇİN GELEN ÖĞRENCİLERİN) 25

*FERAGAT * Farabi Değişim Programı çerçevesinde hak kazanan öğrenci bu hakkında vazgeçmek istediğinde her

*FERAGAT * Farabi Değişim Programı çerçevesinde hak kazanan öğrenci bu hakkında vazgeçmek istediğinde her iki üniversiteye yazılı ve imzalı olarak feragat dilekçesi vermesi gerekir. * Feragat işlemi okulunuza başvuruda bulunduktan veya karşı üniversiteye gittiğiniz ders kayıtları sırasında 1. dönem başında veya 2. dönem eğitim öğretim başlamadan yapılmalıdır * Feragat dilekçesinde vazgeçme sebebi mutlaka belirtilir. (Feragat dilekçesi web sayfamızda gelen öğrenci başlığı altında http: //www. farabi. yildiz. edu. tr/ adresinden matbu olarak veya kendi üniversitenizin web sayfasından temin edebilirsiniz. ) 26

* FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMININ TAMAMLANMASI *Değişimi tamamlayan öğrenci öncelikle ilişik kesme işlemini yapmak zorundadır.

* FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMININ TAMAMLANMASI *Değişimi tamamlayan öğrenci öncelikle ilişik kesme işlemini yapmak zorundadır. *İLİŞİK KESME NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR? * Kütüphane ilişik kesme formu, * Öğrenci kimliği, * Anket, Yukarıdaki belgeler Farabi Ofisine teslim edildiğinde öğrenci ilişiğini kesmiş olur. İlişik kesme işlemi yapan öğrencinin (Transkript ve Katılım Belgesi), kendi üniversitesine Farabi Ofisi tarafından gönderilir. 27

HATIRLATMALAR ! * Öğrenci iletişim çoğunlukla web sayfamızdan (www. farabi. yildiz. edu. tr) ve

HATIRLATMALAR ! * Öğrenci iletişim çoğunlukla web sayfamızdan (www. farabi. yildiz. edu. tr) ve e-mail adreslerinden yapılmaktadır. Bu sebeple başvuru esnasında vermiş olduğunuz telefon ve e-mail adresi bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz. * Öğrenci Belgesine ihtiyaç duyduğunuz zaman, imza işlemlerini tamamlayabilmemiz için, iki iş günü öncesinden Farabi Birimine bilgi veriniz. Belgeler en geç 2 iş günü içerisinde hazır olacaktır. * Farabi Ofisi ile ilgili her tür bilgi web sayfası üzerinden siz öğrencilere duyurulmaktadır. Bu sebeple lütfen ofise gelmeden önce mutlaka web sayfasında yer alan duyuruları kontrol ediniz. * İşlemleri gerçekleştirirken www. farabi. edu. tr adresinde yayınlamış olduğumuz «Akademik Takvimi» takip ediniz. Bu tarihler dışında sistemsel olarak herhangi bir işlem yapmamız mümkün değildir. * Farabi Ofisinde tek çalışan olması sebebiyle gelmeden önce lütfen telefon ya da e-mail iletişimde bulununuz. (İzinli ya da raporlu olma durumları söz konusu olabilir. . . ) * YTÜ de görevli Bölüm Koordinatörlerinizin bilgisine www. farabi. edu. tr adresinde üst sekmede yer alan «Koordinatörler» listesinden ulaşabilirsiniz. Lütfen koordinatörlerinizle tanışın ve iletişim halinde olun. Onlarla görüşmek için e-mail adreslerinden ulaşıp randevu talep edebilirsiniz. 28

* İLETİŞİM BİLGİLERİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BİRİMİ * Kurum Koordinatörü *

* İLETİŞİM BİLGİLERİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BİRİMİ * Kurum Koordinatörü * Koordinatör Yardımcısı * Birim Sorumlusu : Prof. Dr. Bayram Ali ERSOY : Doç. Dr. Murat SARI : Şef Nurhayat ÖZKAN Telefon: 0 212 383 39 41 -42 e-posta: [email protected] com [email protected] edu. tr ADRES: Yıldız Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Farabi Değişim Programı Birimi, Davutpaşa Kampüsü Taş Kışla Binası A-1006, 34220 - Esenler, İSTANBUL 29

ÜNİVERSİTEMİZE TEKRAR HOŞGELDİNİZ VE DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER …

ÜNİVERSİTEMİZE TEKRAR HOŞGELDİNİZ VE DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER …

SORU : CEVAP : 31

SORU : CEVAP : 31