YAZILI SINAVLAR OKTAN SEMEL TESTLER Dr r ye

  • Slides: 16
Download presentation
YAZILI SINAVLAR ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER Dr. Öğr. Üye. Behire sançar

YAZILI SINAVLAR ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER Dr. Öğr. Üye. Behire sançar

n Çoktan seçmeli testler bir sorunun doğru cevabının, verilen seçeneklerden bulunmasını gerektiren bir test

n Çoktan seçmeli testler bir sorunun doğru cevabının, verilen seçeneklerden bulunmasını gerektiren bir test türüdür. n Büyük öğrenci gruplarına uygulanması gereken testlerin neredeyse tamamı çoktan seçmeli maddelerden oluşmaktadır.

Hangi Durumlarda Kullanılmaktadır? (Kullanıldığı Durumlar) n Bilgi, kavrama, uygulama ve analiz düzeyindeki davranışları ve

Hangi Durumlarda Kullanılmaktadır? (Kullanıldığı Durumlar) n Bilgi, kavrama, uygulama ve analiz düzeyindeki davranışları ve kısmen değerlendirme düzeyindeki davranışları ölçmede etkilidir. n Sınavla geniş öğrenme konuları ölçmek isteniyorsa kullanılır. (Çok sayıda sorularak, konuları temsil gücü sağlanır – kapsam geçerliliği sağlanır).

Çoktan Seçmeli Testlerin Özellikleri n Doğru cevap verilerek bulunması istenmektedir. n Çok sayıda soru

Çoktan Seçmeli Testlerin Özellikleri n Doğru cevap verilerek bulunması istenmektedir. n Çok sayıda soru kullanılarak ve farklı hedef alanlarına ilişkin ölçme yapılabilir (Kapsam geçerliliği yüksektir). n Değerlendirmede objektiflik yüksektir. n Geçerliği ve güvenirliği en yüksek sınav türüdür.

n Hazırlanması uzun zaman alır, puanlaması az zaman alır (kolaydır). n Hazırlanması ve test

n Hazırlanması uzun zaman alır, puanlaması az zaman alır (kolaydır). n Hazırlanması ve test maddelerinin ifadesi uzmanlık gerektirir. n Şans başarısı vardır. Konuyu hiç bilmeyen öğrenci sırf şansla cevabı bulabilir.

Seçenekler öğrenci seviyesine uygun olarak hazırlanır. n İlköğretim 1. 2. 3. 4. sınıflar için

Seçenekler öğrenci seviyesine uygun olarak hazırlanır. n İlköğretim 1. 2. 3. 4. sınıflar için 3 seçenek, n 5. 6. 7. 8. sınıflar için 4 seçenek, n daha üst seviyeler için 5 seçenekli sorular kullanılır.

Çeldiriciler n Çeldiriciler, bilmeyen öğrenciye ipucu vermemelidir. Çeldiriciler konuyu bilenleri değil bilmeyenleri yanıltmalıdır. n

Çeldiriciler n Çeldiriciler, bilmeyen öğrenciye ipucu vermemelidir. Çeldiriciler konuyu bilenleri değil bilmeyenleri yanıltmalıdır. n Çeldiriciler madde kökündeki konuya ilgisiz olmamalıdır. n Çeldiricilerin doğru cevaba yakınlığı arttıkça madde zor bir madde olur ve bilenle bilmeyeni ayırt etme gücü artar. n Olumsuz özellikler ile ilgili çeldirici bulmakta zorlanıldığında, madde kökü olumsuz cümle formatı kullanılmalıdır.

Çoktan Seçmeli Testlerin Dezavantajları Ø Kısmi bilgiyi değerlendirme imkanın olmaması, Ø Tahmin yüzdesinin yüksek

Çoktan Seçmeli Testlerin Dezavantajları Ø Kısmi bilgiyi değerlendirme imkanın olmaması, Ø Tahmin yüzdesinin yüksek olması, (4 seçenekli bir soruda bu oran minimum % 25’ dir. ) Ø Dil ve terminolojinin önemli bir etki yapması, Ø Düşünme stilinin etkili olabilmesi, Ø Soruda seçeneklerin yerlerinin önemli olabilmesi, Ø Cevabın nedenini bilmenin mümkün olmaması olarak sıralanabilir.

Çoktan Seçmeli Testlerin Cevaplandırılması: n Madde kökünü dikkatle okuyup kökte ne sorulduğunu iyice anlamak.

Çoktan Seçmeli Testlerin Cevaplandırılması: n Madde kökünü dikkatle okuyup kökte ne sorulduğunu iyice anlamak. n Kökte sorulan sorunun doğru ya da en doğru cevabını, verilen seçenekler arasından seçmek. n Seçtiği seçeneğin önündeki harfi, ya soru kağıdı üzerinde ya da en çok kullanıldığı şekliyle ayrı bir cevap kağıdı üzerinde işaretlemektir.

Çoktan Seçmeli Madde Türleri n 1)Madde kökü soru kipinde olan maddeler. a)Olumlu soru biçimindeki

Çoktan Seçmeli Madde Türleri n 1)Madde kökü soru kipinde olan maddeler. a)Olumlu soru biçimindeki maddeler. b)Olumsuz soru biçimindeki maddeler. n 2)Madde kökü eksik cümle olan maddeler. n 3)Tek bir doğru cevap isteyen maddeler. n 4)En doğru cevabı isteyen maddeler olarak sınıflandırılmaktadır.

Çoktan Seçmeli Madde Yazma İçin Kurallar 1. Her madde, öğrenme ürünü olan ve dersin

Çoktan Seçmeli Madde Yazma İçin Kurallar 1. Her madde, öğrenme ürünü olan ve dersin hedefleriyle doğrudan ilgili bulunan önemli bir davranışı ölçmelidir. 2. Madde kökünde, daha seçenekleri okumadan fark edilen tek ve temel bir fikir bulunmalıdır.

3. Madde kökünde, yoruma açık olan sözcükler ve doğru cevabı bilen bir cevaplayıcı bile

3. Madde kökünde, yoruma açık olan sözcükler ve doğru cevabı bilen bir cevaplayıcı bile madde yazarının aklından geçeni keşfe zorlayan belirsizlik bulunmamalıdır. Bilmece gibi, ne sorulduğu açık olmayan madde yazılmamalıdır.

4. Madde kökü, ilgisiz, iş görüsü olmayan gereksiz sözcüklerle şişirilmemelidir. 5. Eğer mümkün ise,

4. Madde kökü, ilgisiz, iş görüsü olmayan gereksiz sözcüklerle şişirilmemelidir. 5. Eğer mümkün ise, madde kökü, maddenin büyük kısmını oluşturmalıdır. Bunun tersi bir uygulama, aynı sözcük ya da sözcüklerin tekrarlanmasına neden olur. 6. Bir maddenin cevaplandırılması , sunulan bir materyale bağlı ise, ilgili materyal, madde kökünden açıkça ayırt edilebilecek biçimde ayrı yazılmalıdır.

7. Testteki her madde, başka maddelerin cevaplandırılmasında ipucu olmayacak bağımsız bir problemi içermelidir. 8.

7. Testteki her madde, başka maddelerin cevaplandırılmasında ipucu olmayacak bağımsız bir problemi içermelidir. 8. Seçenekler, hem onların okunmasını ve algılanmasını kolaylaştıracak hem de kağıttan tasarruf sağlayacak bir düzende sunulmalıdır. 9. Çoktan seçmeli maddelerde seçenek sayısı 4 ya da 5 olmalıdır.

10. Seçenekler arasında sadece tek bir doğru ya da en doğru cevap bulunmalıdır. 11.

10. Seçenekler arasında sadece tek bir doğru ya da en doğru cevap bulunmalıdır. 11. Seçeneklerin belirtilmesinde, büyük harfler (A, B, C, D, E) kullanılmalıdır. 12. Madde yazarken normal yazım ve noktalama kurallarına uyulmalıdır.

n. Teşekkür Ederim

n. Teşekkür Ederim