Y Bac Cymreig Ysgol Brynhyfryd Strwythur Dysgu Bac

  • Slides: 7
Download presentation
Y Bac Cymreig Ysgol Brynhyfryd

Y Bac Cymreig Ysgol Brynhyfryd

Strwythur Dysgu • • Bac – gorfodol i bawb Amserlen 50 gwers 4 awr

Strwythur Dysgu • • Bac – gorfodol i bawb Amserlen 50 gwers 4 awr CEB bob pythefnos 2 awr ABCh – siaradwyr gwadd 1 awr TGCh – Lefel 2 Twitorial 1 awr bob pythefnos Cwblhau mwyafrif y Bac ym mlwyddyn 12

Staffio • • Cyd-lynydd Bac: Cyfarwyddwr Dysgu 14 -19 Rheolwr Cynnydd 12 -13 Rheolwr

Staffio • • Cyd-lynydd Bac: Cyfarwyddwr Dysgu 14 -19 Rheolwr Cynnydd 12 -13 Rheolwr Dysgu 12 -13 Tîm Medrau Allweddol Tîm CEB 8 Tiwtor Swyddog Gweinyddol

Medrau Allweddol Craidd • Cyfathrebu – Lefel 3 – ymchwiliad unigol yn cyfrannu i’r

Medrau Allweddol Craidd • Cyfathrebu – Lefel 3 – ymchwiliad unigol yn cyfrannu i’r darllen ac ysgrifennu, yn ogystal â gwaith pynciol a ffurflen UCAS • Rhifedd – Elfen 3 CEB – edrych ar faterion economaidd a thechnolegol trwy gymharu ystadegau ar lefel fyd eang • TGCh – gweithgareddau o raglen CEB

Medrau Allweddol Ehangach • Datrys Problemau – problemau pynciol, UCAS a threfnu profiad gwaith

Medrau Allweddol Ehangach • Datrys Problemau – problemau pynciol, UCAS a threfnu profiad gwaith • Gweithio Gydag Eraill – tystiolaeth o waith menter a gwaith cymunedol • Gwella Hunan Berfformiad – agweddau pynciol, dysgu sgil newydd e. e. gyrru

Tiwtoriaid • Cyfrifoldeb am fonitro cynnydd yn y Bac • Logio ABCh a’r medrau

Tiwtoriaid • Cyfrifoldeb am fonitro cynnydd yn y Bac • Logio ABCh a’r medrau allweddol ehangach i gyd • Defnyddio gwers diwtorial a chyfnod cofrestru i wneud y gwaith

Agweddau Eraill • Timau Menter – gwaith parhaus trwy’r flwyddyn o dan arweiniad aelod

Agweddau Eraill • Timau Menter – gwaith parhaus trwy’r flwyddyn o dan arweiniad aelod o staff i bob tîm • Gwaith Cymunedol – yn yr ysgol • Profiad Gwaith – un wythnos ffurfiol • Modiwl Iaith – hunan ddewisiad, bloc wythnos