XVIII Sesji Sejmu Dzieci i Modziey w 2012

  • Slides: 12
Download presentation
XVIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w 2012 r. „Szkolna demokracja- system reprezentowania uczniów

XVIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w 2012 r. „Szkolna demokracja- system reprezentowania uczniów przez przedstawicieli- wady i zalety

Spis treści: q Wyniki: q W jaki sposób wybierani są q q przedstawiciele samorządu

Spis treści: q Wyniki: q W jaki sposób wybierani są q q przedstawiciele samorządu uczniowskiego w naszej szkole? ► Jakie cechy charakteru powinien posiadać dobry kandydat do reprezentowania samorządu? ► Jakie są zadania przedstawicieli samorządu uczniowskiego? ► W jaki sposób przedstawiciele samorządu powinni zdawać pozostałym uczniom relację ze swojej działalności? ► W jaki sposób uczniowie mogą rozliczać przedstawicieli samorządu z powierzonych im zadań? ► q W jakich sprawach samorząd może decydować samodzielnie ► q W jakich sprawach samorząd powinien konsultować się z uczniami? ► q W jaki sposób uczniowie mogą wpływać na decyzje przedstawicieli samorządu? ► q Czy przedstawiciele samorządu powinni być podzieleni na sekcje czy lepiej aby razem zajmowali się wszystkim? ►

W jaki sposób wybierani są przedstawiciele samorządu uczniowskiego w naszej szkole?

W jaki sposób wybierani są przedstawiciele samorządu uczniowskiego w naszej szkole?

Jakie cechy charakteru powinien posiadać dobry kandydat do reprezentowania samorządu?

Jakie cechy charakteru powinien posiadać dobry kandydat do reprezentowania samorządu?

Jakie są zadania przedstawicieli samorządu uczniowskiego?

Jakie są zadania przedstawicieli samorządu uczniowskiego?

W jaki sposób przedstawiciele samorządu powinni zdawać pozostałym uczniom relację ze swojej działalności?

W jaki sposób przedstawiciele samorządu powinni zdawać pozostałym uczniom relację ze swojej działalności?

W jaki sposób uczniowie mogą rozliczać przedstawicieli samorządu z powierzonych im zadań?

W jaki sposób uczniowie mogą rozliczać przedstawicieli samorządu z powierzonych im zadań?

W jakich sprawach samorząd może decydować samodzielnie?

W jakich sprawach samorząd może decydować samodzielnie?

W jakich sprawach samorząd powinien konsultować się z uczniami?

W jakich sprawach samorząd powinien konsultować się z uczniami?

W jaki sposób uczniowie mogą wpływać na decyzje przedstawicieli samorządu?

W jaki sposób uczniowie mogą wpływać na decyzje przedstawicieli samorządu?

Czy przedstawiciele samorządu powinni być podzieleni na sekcje czy lepiej aby razem zajmowali się

Czy przedstawiciele samorządu powinni być podzieleni na sekcje czy lepiej aby razem zajmowali się wszystkim?

Koniec Dziękujemy za zapoznanie się z wynikami ankiet.

Koniec Dziękujemy za zapoznanie się z wynikami ankiet.