XVII dravno preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ in

  • Slides: 17
Download presentation
XVII. državno preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ in RK – vključevanje šol Ig, 6.

XVII. državno preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ in RK – vključevanje šol Ig, 6. 12. 2011

ŠOLE 1/2 • približati delo in poslanstvo PP; • ogled preizkusa znanja v reševalnih

ŠOLE 1/2 • približati delo in poslanstvo PP; • ogled preizkusa znanja v reševalnih aktivnostih, kot bi dejansko potekale ob množični nesreči; • krepiti pripravljenost za osebno in vzajemno zaščito; • pomen humanosti, prostovoljstva;

ŠOLE 2/2 • tehnični dan, ogled delovnih in prikaznih točk; • predstavitev dejavnosti različnih

ŠOLE 2/2 • tehnični dan, ogled delovnih in prikaznih točk; • predstavitev dejavnosti različnih služb, ki se vključujejo v sistem VNDN; • predstavitev opreme in sredstev, ki se uporabljajo v različnih ZR akcijah.

Obveščanje šol 1/3 • regijski natečaj naravne in druge nesreče - podelitev nagrad, OŠ

Obveščanje šol 1/3 • regijski natečaj naravne in druge nesreče - podelitev nagrad, OŠ Raka, 10. maj; • regijsko preverjanje PP CZ in RK, OŠ Savo Kladnik, Sevnica, 14. maj – dobra izkušnja;

Obveščanje šol 2/3 • Zavodu RS za šolstvo, OE Novo mesto, 13. april ;

Obveščanje šol 2/3 • Zavodu RS za šolstvo, OE Novo mesto, 13. april ; • vsem OŠ in SŠ v Posavju, 21. maj; • Aktivu ravnateljev občine Brežice, 21. maj; • Občinam v Posavju, Oddelkom za DD, 23. maj; • Ministrstvu za šolstvo in šport, URSZR, 15. junij;

Obveščanje šol 3/3 • Aktiv ravnateljev občine Brežice, 8. junij (predstavitev regijskega in državnega

Obveščanje šol 3/3 • Aktiv ravnateljev občine Brežice, 8. junij (predstavitev regijskega in državnega preverjanja); • predstavitev posredovana vsem šolam občine Brežice, s slikovnim materialom; • OŠ Brežice; • Aktiv ravnateljev Posavja, Dol. in Bele krajine, Zavod za šolstvo NM, 19. avgust; • kontakti s sodelujočimi šolami, obisk šol, dogovori o vsebinah.

Predlagana področja vključevanja šol v spremljevalne aktivnosti 1/2 • evakuacija iz objektov osnovnih in

Predlagana področja vključevanja šol v spremljevalne aktivnosti 1/2 • evakuacija iz objektov osnovnih in srednje šole, • lutkovna igrica (Pikec Ježek in Gasilko Jež, predstava RKS), • knjigice Ježek Snežek, • didaktične igrice na temo naravnih in drugih nesreč,

Predlagana področja vključevanja šol v spremljevalne aktivnosti 2/2 • predavanja, delavnice (področje VNDN in

Predlagana področja vključevanja šol v spremljevalne aktivnosti 2/2 • predavanja, delavnice (področje VNDN in RKS), • računalniške igrice, • vsebine iz tematike meseca požarne varnosti, • ogled delovnih in predstavitvenih mest.

Število sodelujočih dne 8. 10. 2011 zavod učenci/dijaki spremljevalci skupaj OŠ Brežice 711 89

Število sodelujočih dne 8. 10. 2011 zavod učenci/dijaki spremljevalci skupaj OŠ Brežice 711 89 800 OŠ Velika Dolina 111 13 124 OŠ Raka 8 1 9 OŠ Cerklje/ Krki 32 4 36 220 in 167 20 407 OŠ Šmarjeta 28 2 30 Vrtec Mavrica Brežice 235 73 308 Gimnazija Brežice 550 42 592 2. 077 244 2. 321 OŠ Artiče SKUPAJ

Aktivnosti OŠ dne 8. 10. 2011 • evakuacija iz objekta šole za vse učence

Aktivnosti OŠ dne 8. 10. 2011 • evakuacija iz objekta šole za vse učence in strokovno osebje (OŠ Brežice, OŠ Artiče, OŠ Velika Dolina); • ogled delovnih in predstavitvenih mest – zaradi možnosti ogleda sistema ZRP so se sodelujoče šole odločile za ogled točk, razen na OŠ Brežice, kjer je poleg tega potekalo več različnih aktivnosti s področja ZRP.

I. triada OŠ • ogled lutkovne predstave Pikec Ježek in gasilko Jež – OŠ

I. triada OŠ • ogled lutkovne predstave Pikec Ježek in gasilko Jež – OŠ Brežice. V okviru učnih procesov sodelujoče OŠ izvedejo: • branje knjigic Ježek Snežek in potres/požar/ suša/112/poplava; sledi razgovor na temo iz knjigice, reševanje učnega lista iz knjigice; • igranje didaktične igre Spomin in Na pomoč; • ustvarjalne delavnice – izdelovanje maskote ježek, gasilskega avtomobila, barvanje, . .

II. triada OŠ • ogled lutkovne predstave Pikec Ježek in gasilko Jež – OŠ

II. triada OŠ • ogled lutkovne predstave Pikec Ježek in gasilko Jež – OŠ Brežice; • igranje didaktičnih iger: Zemlja se je zatresla, Varno v gore, Poplava – OŠ Brežice; • seznanitev s tematiko v okviru meseca požarne varnosti. V okviru učnih procesov sodelujoče OŠ izvedejo: • ustvarjalne delavnice – izdelovanje maskote ježek, gasilskega avtomobila, barvanje, . . • igranje didaktičnih iger.

III. triada OŠ • računalniška didaktična igrica » Questcity « (testiranje) – OŠ Brežice;

III. triada OŠ • računalniška didaktična igrica » Questcity « (testiranje) – OŠ Brežice; • predavanja v izvedbi URSZR (Sistem VNDN in poplave ter Nevarnost najdbe NUS in nevarnost ob uporabi pirotehničnih sredstev) in RKS (Krvodajalstvo, Prva pomoč)– OŠ Brežice V okviru učnih procesov sodelujoče OŠ izvedejo: • igranje didaktičnih iger: Zemlja se je zatresla, Varno v gore, Poplava (tudi na računalniku); • reševanje kvizov na temo naravnih in drugih nesreč, • seznanitev s spletno stranjo URSZR.

Gimnazija Brežice • izvede se evakuacija iz objekta srednje šole za dijake in strokovno

Gimnazija Brežice • izvede se evakuacija iz objekta srednje šole za dijake in strokovno osebje, • ogledi delovnih in predstavitvenih mest enot in služb, ki sodelujejo v sistemu VNDN (predstavitev sistema VNDN in dejavnosti sil za ZRP ter njihove opreme); • imitatorji poškodb (MC, VDC).

Ostale aktivnosti po 8. 10. 2011 • otroci Vrtca Mavrica Brežice so si dne

Ostale aktivnosti po 8. 10. 2011 • otroci Vrtca Mavrica Brežice so si dne 13. 10. ogledali predstavo Čarodej Jani – otroci nasmejani na temo ekologije (RKS); • učenci I. in II. triade OŠ Artiče so si 9. 11. ogledali predstavo Pikec Ježek in Gasilko Jež (URSZR).

Zaključki • šole zadovoljne s sodelovanjem in pomočjo pri organizaciji aktivnosti; • zelo zadovoljni

Zaključki • šole zadovoljne s sodelovanjem in pomočjo pri organizaciji aktivnosti; • zelo zadovoljni z delom ekip na DM ter predstavitvijo enot in služb na PM; • navdušeni nad znanjem sodelujočih ekip PP; • predlog za pripravo vprašalnikov na posameznih točkah; • zadovoljni z razdeljenim promocijskim materialom; • s strani spremljevalcev je dan velik poudarek pomenu prostovoljstva med sodelujočimi.

HVALA ZA POZORNOST zdenka. mocnik@urszr. si XVII. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne

HVALA ZA POZORNOST zdenka. [email protected] si XVII. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa Brežice, 8. 10. 2011