XIII ESRN XTRAILARI CEYMS HARQRVSN XTRA ETDY CENN

  • Slides: 12
Download presentation
XIII ESRİN İXTİRAÇILARI

XIII ESRİN İXTİRAÇILARI

CEYMS HARQRİVSİN İXTİRA ETDİYİ CENNİ CEHRESİ

CEYMS HARQRİVSİN İXTİRA ETDİYİ CENNİ CEHRESİ

EDMUND KARTRAYT 24 APREL 1743 -CÜ İLDE ANADAN OLMUŞDUR. 1785 -Cİ İLDE CENNİ CEHRESİNDEKİ

EDMUND KARTRAYT 24 APREL 1743 -CÜ İLDE ANADAN OLMUŞDUR. 1785 -Cİ İLDE CENNİ CEHRESİNDEKİ MEHSULDARLIĞI İKİ DEFE ARTIRARAQ MEXANİKİ TİKİŞ MAŞININI İXTİRA EDİB. VETENİ BÖYÜK BRİTANİYA OLMUŞDUR. 30 OKTYABR 1823 -CÜ İLDE İSE VEFAT ETMİŞDİR.

EDMUND KARTRAYT

EDMUND KARTRAYT

EDMUND KARTRAYTIN İXTİRA ETDİYİ MEXANİKİ TİKİŞ MAŞINI

EDMUND KARTRAYTIN İXTİRA ETDİYİ MEXANİKİ TİKİŞ MAŞINI

RİÇARD ARKRAYT 23 DEKABR 1732 -Cİ İLDE ANADAN OLMUŞDUR. 1771 -Cİ İLDE “CENNİ”TİPLİ DEZGAHIN

RİÇARD ARKRAYT 23 DEKABR 1732 -Cİ İLDE ANADAN OLMUŞDUR. 1771 -Cİ İLDE “CENNİ”TİPLİ DEZGAHIN SU İLE HEREKETİNE NAİL OLDU. 3 AVQUST 1792 -Cİ İLDE-59 YAŞINDA VEFAT ETMİŞDİR.

RİÇARD ARKRAYT

RİÇARD ARKRAYT

RİÇARD ARKRAYTIN İXTİRA ETDİYİ SU DEZGAHI

RİÇARD ARKRAYTIN İXTİRA ETDİYİ SU DEZGAHI

CEYMS UATT İNGİLİS MÜHENDİSİ VE İXTİRAÇISI CEYMS UATT 1736 -CI İL YANVARIN 19 -DA

CEYMS UATT İNGİLİS MÜHENDİSİ VE İXTİRAÇISI CEYMS UATT 1736 -CI İL YANVARIN 19 -DA QRİNOKADA ANADAN OLUB. 1757 -Cİ İLDE QLAZQO UNİTİNDE MEXANİK İŞLEYİB. SU BUXARININ XÜSUSİYYETLERİNİ ÖYRENEN UATT, DOYMUŞ BUXAR TEMPRATURUNUN TEZYİQDEN ASILILIĞINI TESDİQ EDEN NYUKOMENİN BUXAR MAŞININI TEKMİLLEŞDİREREK İLK BÖYÜK ÖLÇÜLÜ UNİVERSAL BUXAR MAŞININI İXTİRA EDİB. 1782 -Cİ İLDE GENİŞLENME TESİRLİ BUXAR MÜHERRİKİNE PATENT ALIB VE İLK GÜC VAHİDİNİ-AT QÜVVESİNİ ELME DAXİL EDİB. ONUN BUXAR MAŞINLARI SEMERELİYİ SAYESİNDE BÜTÜN DÜNYADA GENİŞ YAYILIB VE MÜESSİSELERİN MEXANİKİ İSTEHSALA KEÇMESİ İŞİNE BÖYÜK TÖHFE VERİB. 1784 -CÜ İLDEN SONRA BUXAR MAŞINLARININ İSTEHSALININ TEKMİLLEŞDİRİLMESİ İLE MEŞĞUL OLUB.

CEYMS UATT

CEYMS UATT

CEYMS UATTIN İXTİRA ETDİYİ BUXAR MAŞINI

CEYMS UATTIN İXTİRA ETDİYİ BUXAR MAŞINI

TEQDİMATI HAZIRLADI: A. ASLANOV ADINA 2 SAYLI MƏKTƏBİN IX SİNİF ŞAGİRDİ ŞİRİNOVA İLAHƏ

TEQDİMATI HAZIRLADI: A. ASLANOV ADINA 2 SAYLI MƏKTƏBİN IX SİNİF ŞAGİRDİ ŞİRİNOVA İLAHƏ