XI IZBORNA SKUPTINA UDRUGE CDP RIJEKA FINANCIJSKO IZVJEE

  • Slides: 6
Download presentation
XI. IZBORNA SKUPŠTINA UDRUGE CDP RIJEKA FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU dipl. oec. Martina

XI. IZBORNA SKUPŠTINA UDRUGE CDP RIJEKA FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU dipl. oec. Martina Banić Rijeka 13. 04. 2017.

PRIHODI U IZNOSU 4. 359. 820, 00 KN: 2016. • PROGRAMI DRŽ. PRORAČUNA •

PRIHODI U IZNOSU 4. 359. 820, 00 KN: 2016. • PROGRAMI DRŽ. PRORAČUNA • PRIHODI IZ PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE 3. 785. 166, 00 139. 305, 00 • DONACIJE TRG. DRUŠTAVA 78. 079, 00 • PRIHODI OD GRAĐANA I GRAĐANSTAVA 19. 850, 00 • PRIHODI REFUNDACIJA • ČLANARINE 7. 750, 00 • KAMATE 748, 00 • OSTALI PRIHODI 307. 701, 00 21. 221, 00

RASHODI U IZNOSU OD 4. 315. 515, 00 KN 2016. • RASHODI ZA ZAPOSLENE

RASHODI U IZNOSU OD 4. 315. 515, 00 KN 2016. • RASHODI ZA ZAPOSLENE 3. 271. 705, 00 • RASHODI ZA UGOVORE O DJELU 222. 750, 00 • RASHODI ZA USLUGE 277. 283, 00 • OSTALI MAT. RASHODI • DONACIJE 458. 194, 00 57. 062, 00 • FINANCIJSKI RASHODI 28. 021, 00 • OSTALI RASHODI 500, 00

 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA ZA 2016. GODINU 44. 305, 00 KN

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA ZA 2016. GODINU 44. 305, 00 KN

STANJE TEKUĆEG RAČUNA NA DAN 31. 12. 2016. 248. 760, 11 KN

STANJE TEKUĆEG RAČUNA NA DAN 31. 12. 2016. 248. 760, 11 KN

HVALA NA PAŽNJI!

HVALA NA PAŽNJI!