Wypadki na drogach porozmawiajmy podsumowanie akcji Szkoa Podstawowa

  • Slides: 17
Download presentation
„Wypadki na drogach – porozmawiajmy” podsumowanie akcji Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Bolesława

„Wypadki na drogach – porozmawiajmy” podsumowanie akcji Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich

Organizatorem 3 -ciej edycji ogólnopolskiej akcji przeprowadzanej w szkoła podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych było

Organizatorem 3 -ciej edycji ogólnopolskiej akcji przeprowadzanej w szkoła podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych było Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo”

Akcja uzyskała patronaty: - Ministra Edukacji Narodowej, Pani Katarzyny Hall, - Rzecznika Praw Dziecka,

Akcja uzyskała patronaty: - Ministra Edukacji Narodowej, Pani Katarzyny Hall, - Rzecznika Praw Dziecka, Pana Marka Michalaka, - Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, oraz poparcie - Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych

Akcja była realizowana w 2 etapach: I. 12 października 2010 r. , w związku

Akcja była realizowana w 2 etapach: I. 12 października 2010 r. , w związku z Europejskim Dniem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, II. 19 listopada 2010 r. , w związku z Światowym Dniem Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych.

Etap 1 (12. 10. 2010) - EUROPEJSKI DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Działania zrealizowane w

Etap 1 (12. 10. 2010) - EUROPEJSKI DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Działania zrealizowane w szkole w tygodniu 11 -15. 10. 2010 r. : - lekcja techniki w klasach IV, V, VI „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, - przygotowanie przez uczniów plakatów o tematyce bezpieczeństwa na drodze, wypadków drogowych i nadmiernej prędkości oraz rozwieszenie ich w szkole, - kolorowanki (ze strony internetowej www. wychowaniekomunikacyjne. org. pl) wykonane przez uczniów i rozwieszone na wszystkich drzwiach w szkole, - przygotowanie gazetki na korytarzu szkoły mówiącej o uczestnictwie szkoły w akcji „Wypadki na drogach – porozmawiajmy”, - informacja na stronie internetowej szkoły o uczestnictwie szkoły w akcji.

Etap 1 (12. 10. 2010) - EUROPEJSKI DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Działania zrealizowane w

Etap 1 (12. 10. 2010) - EUROPEJSKI DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Działania zrealizowane w szkole w ten dzień: - godzina wychowawcza pt. „Wypadki na drogach – porozmawiajmy” według scenariusza przygotowanego przez p. Joannę Palińską, (wykład nauczyciela przedstawienie informacji z załączników, dyskusja wywołana pytaniami nauczyciela i wypowiedziami uczniów, spisanie przez przewodniczącego klasy wniosków z lekcji, samodzielne rozwiązanie karty pracy, omówienie rozwiązanych zadań. - wywieszenie wniosków klas na drzwiach sal lekcyjnych,

Etap 2 (19. 11. 2010) – ŚWIATOWY DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH WYPADKÓW DROGOWYCH Działania

Etap 2 (19. 11. 2010) – ŚWIATOWY DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH WYPADKÓW DROGOWYCH Działania zrealizowane w szkole w tygodniu 15 -19. 11. 2010 r. : - przygotowanie gazetki na korytarzu szkoły przedstawiającej dane o wypadkach drogowych z 2009 roku, - odwiedzenie grobów ofiar wypadków drogowych i zapalenie zniczy, - spisanie przez uczniów apeli do kierowców lub refleksji po przeprowadzonej w szkole akcji, - przekazanie rodzicom podczas zebrania informacji o przystąpieniu szkoły do ogólnopolskiej akcji, poinformowanie rodziców o przeprowadzonych dyskusjach i wnioskach z wypowiedzi uczniów, - przygotowanie wystroju sali na apel – napisy, plakaty, - umieszczenie informacji o apelu z policją na stronie internetowej szkoły.

Etap 2 (19. 11. 2010) – ŚWIATOWY DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH WYPADKÓW DROGOWYCH Działania

Etap 2 (19. 11. 2010) – ŚWIATOWY DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH WYPADKÓW DROGOWYCH Działania zrealizowane w szkole w ten dzień: - godzina wychowawcza pt. „Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych”, dyskusja uczniów, przyczyny wypadków, nadmierna prędkość. - apel z: uczczeniem minutą ciszy pamięci ofiar wypadków drogowych, prezentacją multimedialną, spotkaniem z osobą poszkodowaną w wypadku drogowym, spotkaniem z „panią Stopką” – szkolnym strażnikiem (przybliżenie tematu długości drogi zatrzymania pojazdu) oraz policją (pogadanka i prezentacja multimedialna mówiąca o bezpieczeństwie ruchu drogowego, wypadkach drogowych itd. )

Ogłoszenie wyników 29. 01. 2011 r. Do organizatorów wpłynęło kilkaset zgłoszeń zakwalifikowanych do oceny

Ogłoszenie wyników 29. 01. 2011 r. Do organizatorów wpłynęło kilkaset zgłoszeń zakwalifikowanych do oceny w konkursie. Poziom zgłoszeń, zarówno w zakresie relacji jak i prac twórczych okazał się bardzo wysoki i wyrównany.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich uzyskała III miejsce

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich uzyskała III miejsce w ogólnopolskim konkursie „Wpadki na drogach – porozmawiajmy”

Podsumowanie akcji i wręczenie nagród odbędzie się w Warszawie z udziałem zaproszonych gości, Minister

Podsumowanie akcji i wręczenie nagród odbędzie się w Warszawie z udziałem zaproszonych gości, Minister Katarzyny Hall, Marka Michalaka , Rzecznika Praw Dziecka oraz Radosława Stępnia, Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2 marca 2011 r.

Serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za uczestnictwo w akcji i zaangażowanie.

Serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za uczestnictwo w akcji i zaangażowanie.

Dziękuję za uwagę Prezentację przygotowała: koordynatorka akcji mgr Joanna Palińska

Dziękuję za uwagę Prezentację przygotowała: koordynatorka akcji mgr Joanna Palińska