www pnec org pl Polska Sie Wykorzystanie energii

  • Slides: 19
Download presentation
www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – 06 11. 2007 URZĄD GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA Adam PIAŚNIK – Wójt Gminy Jerzmanowice - Przeginia Pompa cieplna o mocy 69, 8 k. W w Ośrodku Zdrowia w Jerzmanowicach

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – 06 11. 2007 Pochodząca od słońca energia cieplna zmagazynowana w ziemi w wodzie lub powietrzu ma zbyt niską temperaturę, aby mogła być bezpośrednio wykorzystywana do ogrzewania. Korzystanie odnawialnej urządzeń. z nieprzebranych zasobów energii wymaga zastosowania nowoczesnych Takie urządzenia, które są w stanie energię odnawialną pobrać i przekazać do budynku jednocześnie podnosząc jej temperaturę, nazywamy pompami ciepła.

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – 06 11. 2007 Pompy ciepła w przeciwieństwie do innych urządzeń grzewczych takich jak piec olejowy, elektryczny, czy gazowy nic nie wytwarzają. Jedynie przenoszą ciepło z miejsca o niższej temperaturze (np. około 2 st. C) do miejsca o temperaturze zdecydowanie wyższej (np. pomieszczeń mieszkalnych o temp. około 20 st. C ) Okazuje się przy tym, że są to wbrew opiniom sceptyków całkiem wydajnie urządzenia.

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – 06 11. 2007 W roku 2005 do ogrzewania budynku komunalnego w Jerzmanowicach, w którym mieszczą się Urząd Gminy Jerzmanowice– Przeginia i Ośrodek Zdrowia zastosowano pompę ciepła.

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – 06 11. 2007 Pompa ciepła jest to urządzenie techniczne działające na tej samej zasadzie, co lodówka. Ta sama technologia, ale odwrócona zasada działania. Lodówka odbiera ciepło z wnętrza oraz znajdujących się w niej produktów i emituje je przez metalowe żeberka umieszczone z tyłu lodówki.

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – 06 11. 2007 Pompa ciepła podobnie odbiera ciepło z , , zimnego otoczenia‘’ tak zwanego dolnego źródła ciepła. Odebrane ciepło zostaje podniesione do poziomu temperaturowego (50 -55 st. C ) czyli do poziomu temperatur w których pracują niskotemperaturowe systemy centralnego ogrzewania.

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – 06 11. 2007 Dolnym źródłem ciepła może być woda, powietrze, lub grunt. Temperatura gruntu poniżej strefy przemarzania, czyli na głębokości 1 -2 m jest relatywnie stała przez cały rok i utrzymuje się na poziomie 6 -12 st. C.

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – 06 11. 2007 Ciepło z gruntu jest odbierane za pomocą tzw. kolektora poziomego lub pionowego - sondy. W Jerzmanowicach ze względu na to, że budynek posadowiony jest na dość dużej działce zastosowano kolektor poziomy. Koszt wykonania takiego kolektora jest stosunkowo tani w porównaniu do kosztów budowy innych rodzajów urządzeń będących dolnym źródłem ciepła.

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – 06 11. 2007 Kolektor został wykonany w postaci zakopanych wokół budynku (na głębokości 1, 5 m) ośmiu pętli rur o długości 420 mb każda. Całkowita długość kolektora wynosi 3360 m. Do budowy pętli kolektora zastosowano wąż ciśnieniowy z polietyleny o średnicy 50 mm. Poszczególne elementy kolektora są zakopane w odległości od siebie o 1 -1. 25 m.

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – 06 11. 2007 Tak wykonany kolektor napełniony 30% roztworem glikolu etylowego z dodatkiem inhibitora korozji w czasie swojej pracy pobiera z gruntu ciepło wystarczające do ogrzania budynku o łącznej powierzchni ponad 1400 m 2 i kubaturze 4200 m 3

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – 06 11. 2007 Sercem całego systemu jest umieszczana w piwnicy maszynownia, której najważniejszym elementem jest pompa ciepła typu IVT Greenline D 70 szwedzkiej produkcji o mocy grzewczej 69, 8 k. W i chłodniczej 47, 5 k. W.

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – 06 11. 2007 W tak zbudowanym systemie istnieje ponadto możliwość schładzania pomieszczeń biurowych w okresie letnim. Co prawda nie uzyskuje się takiego efektu jak przy zastosowaniu typowych urządzeń klimatyzacyjnych, ale za to schładzanie odbywa się bardzo niskim kosztem, ponieważ w tym rodzaju pracy system pobiera minimalne ilości energii elektrycznej wykorzystywanej tylko do napędu pompy obiegowej, która przetłacza medium (roztwór glikolu) z kolektora ziemnego bezpośrednio do instalacji grzewczej budynku. Możliwość efektywnego schładzania dotyczy tylko tych pomieszczeń w których zainstalowano klimakonwektory. Parametry pracy instalacji są następujące: - instalacja ogrzewania grzejnikowego- 50/42 st. C; - instalacja chłodu - 15/7 st. C

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – 06 11. 2007

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – 06 11. 2007 Oszczędności kosztów wynikłe z tego typu zastosowań w stosunku do tradycyjnego ogrzewania wynoszą 65 -75 %. Zastosowanie pompy ciepła eliminuje emisje NOx, CO 2, CO i pyłów, ponadto nie powstają żadne odpady wymagające utylizacji. Nie trzeba budować kosztownych systemów kominowych, a maszynownia zajmuje małe pomieszczenie w piwnicy budynku o powierzchni kilkunastu m 2. Praca urządzeń jest w pełni automatyczna i nie wymaga żadnych czynności obsługowych.

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – 06 11. 2007 Temperatura czynnika grzewczego jest automatycznie regulowana w stosunku do temperatury zewnętrznej. Temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach ustawia się za pomocą termostatu klimakonwektora. Należy jednak zaznaczyć że nie można ustawić w pomieszczeniu biurowym temperatury wyższej niż obliczeniowa czyli niż 20 st C. co eliminuje straty energii na niepotrzebne przegrzewania pomieszczeń. System sterowania. Powoduje również obniżenie temperatury w godzinach popołudniowych i w dni wolne od pracy co pozwala również na znaczne oszczędności energii.

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – 06 11. 2007 Teren wokół budynku na którym zakopano kolektor gruntowy będzie wykorzystany w części jako parking a w części jako teren zielony.

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 25

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 25 – 26 09. 2007 Koszt budowy pompy ciepła został w części pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Spłata pożyczki może być częściowo umorzona. Należy zaznaczyć, że pomimo iż koszt budowy systemu ogrzewania z wykorzystaniem pompy ciepła jest wyższy od kosztów budowy tradycyjnego systemu jednak według naszych szacunków będzie się już spłacał po około 8 latach.

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – 06 11. 2007 Wszystko będzie zależeć od poziomu wzrostu cen energii elektrycznej, ponieważ jest to w praktyce jedyny koszt ponoszony przy eksploatacji tego systemu ogrzewania. Ponadto przy budowie tradycyjnego systemu grzewczego inwestor czyli Gmina musiałaby wyłożyć na ten cel 100% środków z własnego budżetu, a w tym przypadku duża część kosztów została pokryta długoletnią pożyczką zaciągniętą na bardzo korzystnych warunkach.

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05

www. pnec. org. pl Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – 06 11. 2007 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Adam PIAŚNIK – Wójt Gminy Jerzmanowice - Przeginia