www lapinamk fi Men taiot ja porinat teemahanke

  • Slides: 13
Download presentation
www. lapinamk. fi

www. lapinamk. fi

Meän taiot ja porinat- teemahanke MAKEA (Markkinointiratkaisut Kehittyvät Avullamme) • MAKEA on Lapin AMKin

Meän taiot ja porinat- teemahanke MAKEA (Markkinointiratkaisut Kehittyvät Avullamme) • MAKEA on Lapin AMKin koordinoima toimenpidekokonaisuus Outokaira tuottamhan ry: n teemahankkeessa Meän taijot ja porinat • MAKEA koostuu 6 toimenpiteestä, joiden avulla Outokairan alueen matkailutoimija voi kehittää markkinointiratkaisujaan Lapin AMKin avulla www. lapinamk. fi

Meän taiot ja porinat- teemahanke MAKEA (Markkinointiratkaisut Kehittyvät Avullamme) • Toimenpiteet toteuttaa Lapin AMKin

Meän taiot ja porinat- teemahanke MAKEA (Markkinointiratkaisut Kehittyvät Avullamme) • Toimenpiteet toteuttaa Lapin AMKin Kaupan ja Kulttuurin osaamisalan opiskelijat (mukana myös kv-opiskelijat) • Ohjaajina ja kouluttajina toimivat asiantuntijat Lapin AMKin organisaatiosta (projektipäällikkö Juhamatti Konttaniemi sekä asiantuntijaopettajat) www. lapinamk. fi

Meän taiot ja porinat- teemahanke MAKEA (Markkinointiratkaisut Kehittyvät Avullamme) • Jokaiseen toimenpiteeseen kuuluu opiskelijoiden

Meän taiot ja porinat- teemahanke MAKEA (Markkinointiratkaisut Kehittyvät Avullamme) • Jokaiseen toimenpiteeseen kuuluu opiskelijoiden tekemä alkukartoitus toimijan nykytilanteesta sekä kehittämisehdotukset, jotka tullaan esitelemään toimijalle paikan päällä • Lisäksi myös paljon muuta, nämä eriteltynä tarkemmin toimenpiteiden omissa dioissa www. lapinamk. fi

Meän taiot ja porinat- teemahanke MAKEA (Markkinointiratkaisut Kehittyvät Avullamme) • Isompien lopputuotoksien oikeudet omistaa

Meän taiot ja porinat- teemahanke MAKEA (Markkinointiratkaisut Kehittyvät Avullamme) • Isompien lopputuotoksien oikeudet omistaa Outokaira tuottamhan ry, mutta heidän luvallaan niitä saa hyödyntää markkinoinnissa vapaasti • Outokaira tuottamhan ry: n tj ja AMK valitsevat yhdessä jokaiseen toimenpiteeseen 7 toimijaa hakijoiden joukosta • Toimenpiteiden omarahoitusosuus matkailutoimijoille on 60€+alv. per toimenpide www. lapinamk. fi

Toimenpide 1: Somenäkyvyys • Tarjoaa mahdollisuuden uudistaa oma sosiaalisen median ilme ja näkyvyys kädestä

Toimenpide 1: Somenäkyvyys • Tarjoaa mahdollisuuden uudistaa oma sosiaalisen median ilme ja näkyvyys kädestä pitäen- opastuksella • Monialainen opiskelijatiimi tekee alkukartoituksen matkailutoimijan nykytilasta • Kartoituksen jälkeen opiskelijatiimi tekee ehdotuksen kyseiselle toimijalle sopivista somekanavista • Toimija valitsee sopivimmat kanavat, opiskelijat auttavat sivujen luonnissa ja antavat ylläpito-opastuksen • Sähköisen myynnin ja markkinoinnin toteutusmahdollisuudet käydään kattavasti läpi toimijan kanssa • Lisäksi toimijalla mahdollisuus henkilökohtaiseen sparraustuokioon kouluttajan kanssa • Isona lopputuotoksena tässä toimenpiteessä syntyy opas sosiaalisen median hyödyntämisestä Outokairan alueen matkailutoimijoille • Hinta: 60€+alv. per toimija (max. 7 toimijaa mukaan) www. lapinamk. fi

Toimenpide 2: Tuotekortit • Tarjoaa toimijalle mahdollisuuden saada palvelumuotoilun avulla tuotetut visuaaliset tuotekortit käytettäväksi

Toimenpide 2: Tuotekortit • Tarjoaa toimijalle mahdollisuuden saada palvelumuotoilun avulla tuotetut visuaaliset tuotekortit käytettäväksi markkinoinnissa • Monialainen opiskelijatiimi tekee alkukartoituksen toimijoiden nykytilanteesta • Kartoituksen jälkeen toimija valitsee esimerkkipalvelun/tarinan ja sille luodaan visuaalinen palvelupolku • Palvelupolun keskeiset tuotteet/palvelut tuotteistetaan ja niille luonnostellaan visuaaliset tuotekortit opiskelijoiden toimesta • Tuotekorteille ja koko palvelupolulle suunnitellaan käyttöönotto somea ja perinteistä mediaa yhdistellen opiskelijoiden toimesta • Lopputuotoksena tässä toimenpiteessä syntyy jokaiselle mukana olevalle toimijalle oma tuotteistamiskäsikirja, joka summaa ratkaisun • Hinta: 60€+alv. per toimija (max. 7 toimijaa mukaan) www. lapinamk. fi

Toimenpide 3: Valokuvat ja videot • Tarjoaa toimijalle mahdollisuuden uudistaa oma kuvapankki ja videoklippinäkyvyys

Toimenpide 3: Valokuvat ja videot • Tarjoaa toimijalle mahdollisuuden uudistaa oma kuvapankki ja videoklippinäkyvyys kädestä pitäenopastuksella • Kulttuurialan opiskelijatiimi tekee alkukartoituksen toimijoiden nykytilanteesta • Kartoituksen jälkeen toimijalle on tarjolla opiskelijoiden tuottamat visuaalisen ilmeen vaihtoehdot, joista toimija valitsee sopivimmat • Opiskelijat ottavat esimerkkivalokuvia ja –videoita toimijoille sekä opastavat niiden tuottamisessa toimijaa • Kirjallinen lopputuotos tässä toimenpiteessä summaa kehittämisehdotukset konkreettiseen muotoon • Hinta: 60€+alv. per toimija (max. 7 toimijaa mukaan) www. lapinamk. fi

Toimenpide 4: Kyltit ja opasteet • Tarjoaa toimijalle mahdollisuuden saada kuvituskuvin toteutetut infokyltit ja

Toimenpide 4: Kyltit ja opasteet • Tarjoaa toimijalle mahdollisuuden saada kuvituskuvin toteutetut infokyltit ja opastukset asiakkaita ajatellen • Kulttuurialan opiskelijatiimi tekee alkukartoituksen toimijoiden nykytilanteesta ja tarpeista • Kartoituksen jälkeen toimijalle esitellään opiskelijoiden tuottamat erilaiset universaalit opastekyltit ja niiden laadintaan liittyvät tekniikat, joista toimija valitsee sopivimmat • Opiskelijat luonnostelevat esimerkkikyltit ja –opasteet toimijan kanssa • Lisäksi opiskelijat laativat toimijoille lyhyen ja innostavan graafisen ohjeen ja lopuksi luovuttavat myös kylttiehdotukset toimijan käyttöön • Hinta: 60€+alv. per toimija (max. 7 toimijaa mukaan) www. lapinamk. fi

Toimenpide 5: Mystery shopping • Tarjoaa toimijalle mahdollisuuden nähdä oma palvelu autenttisen asiakkaan silmin

Toimenpide 5: Mystery shopping • Tarjoaa toimijalle mahdollisuuden nähdä oma palvelu autenttisen asiakkaan silmin • Pääasiassa kansainvälisistä opiskelijoista koottu tiimi tekee testiasiakas- arvioinnin toimijan palvelun/tuotteen nykytilasta • Arvioinneista opiskelijat tuottavat toimijakohtaiset yhteenvedot ja kehittämisehdotukset toimijalle • Opiskelijat räätälöivät toimijoiden tarpeisiin mystery shoppingtyökalut (palvelupolku, fiilismittari ja loppuraportti) • Palvelupolku avaa palvelun eri vaiheet, joita opiskelijat arvioivat toimijakohtaisesti. Fiilismittari kuvaa testiasiakkaan palvelukokemusta eri vaiheissa palvelupolkua ja loppuraportti summaa kehittämisehdotukset konkreettiseen muotoon. • Hinta: 60€+alv. per toimija (max. 7 toimijaa mukaan) www. lapinamk. fi

Toimenpide 6: Asiakaspalvelu englanniksi • Tarjoaa toimijalle valmiudet selvitä yleisimmistä asiakaspalvelutilanteista englannin kielellä •

Toimenpide 6: Asiakaspalvelu englanniksi • Tarjoaa toimijalle valmiudet selvitä yleisimmistä asiakaspalvelutilanteista englannin kielellä • Pääasiassa kansainvälisistä opiskelijoista koottu tiimi kartoittaa toimijan nykytilanteen • Toimijoille järjestetään koulutuspäivä, jossa harjoitellaan sanastoa ja käydään lävitse kirjallisia dokumentteja, joiden oikeakielisyys ja selväsanaisuus voidaan tarkistaa kouluttajan kanssa • Opiskelijat luovat palvelunkuvauksen englanniksi toimijan käytettäväksi • Lisäksi toimijalla on mahdollisuus saada apua tiettyyn, juuri toimijan toimintaan liittyvään käännöstyöhön • Hinta: 60€+alv. per toimija (max. 7 toimijaa mukaan) www. lapinamk. fi

Miten pääsen mukaan toimenpiteisiin? • Mukaan pääsee ilmoittamalla oma halukkuutesi Lapin AMKin projektipäällikölle, Juhamatti

Miten pääsen mukaan toimenpiteisiin? • Mukaan pääsee ilmoittamalla oma halukkuutesi Lapin AMKin projektipäällikölle, Juhamatti Konttaniemelle • Tärkeintä on tietää, mihin toimenpiteisiin haluaisit lähteä mukaan • Rajausta ei ole, voi valita vain yhden tai sitten vaikka kaikki (tai siltä väliltä) • Lopullisen valinnan toimenpiteisiin pääsijöistä tekee Outokaira tuottamhan ry: n tj ja AMK: n väki • Toimenpiteet pyritään toteuttamaan jo kevään 2017 aikana mutta viimeistään syyskuun 2017 loppuun mennessä • Juhamatin yhteystiedot: – Puh: 040 6526 155 – S-posti: juhamatti. [email protected] fi www. lapinamk. fi

www. lapinamk. fi

www. lapinamk. fi