www inqka uitm edu my TAKLIMAT AKNC 2018

  • Slides: 32
Download presentation
www. inqka. uitm. edu. my

www. inqka. uitm. edu. my

TAKLIMAT AKNC 2018 Tempat: Dewan Seminar Melati Perak, Kolej Melati, Ui. TM Shah Alam

TAKLIMAT AKNC 2018 Tempat: Dewan Seminar Melati Perak, Kolej Melati, Ui. TM Shah Alam

3 ATURCARA MASA AKTIVITI 0830 Pendaftaran dan Minum Pagi 0915 Ucapan Aluan Penolong Naib

3 ATURCARA MASA AKTIVITI 0830 Pendaftaran dan Minum Pagi 0915 Ucapan Aluan Penolong Naib Canselor (In. QKA) - Prof. Dr. Hajah Roziah Mohd Janor 0930 Proses dan Jadual Aktiviti AKNC 2018 1000 Kriteria AKNC 2018 1100 Garis Panduan Penyertaan AKNC 2018 1130 Pemarkahan AKNC 1200 Sesi soal jawab 1230 Makan tengahari

4 PROSES DAN JADUAL AKTIVITI AKNC 2018

4 PROSES DAN JADUAL AKTIVITI AKNC 2018

5 PROSES PENGANUGERAHAN

5 PROSES PENGANUGERAHAN

6 KALENDAR AKTIVITI AKNC 2018 AKTIVITI TARIKH Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan AKNC 20 Februari 2018

6 KALENDAR AKTIVITI AKNC 2018 AKTIVITI TARIKH Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan AKNC 20 Februari 2018 Taklimat & Latihan Penulisan Laporan AKNC 2018 (Ui. TM Cawangan) 4 April 2018 Taklimat & Latihan Penulisan Laporan AKNC 2018 (Fakulti) 9 April 2018 Taklimat & Latihan Penulisan Laporan AKNC 2018 (Jab. /Bhg. /Unit/Inst. ) 11 April 2018 Serahan Laporan AKNC 2018 28 Ogos 2018 Latihan Penilai & Sesi Penilaian AKNC 2018 24 – 27 September 2018 Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan AKNC 8 – 9 Oktober 2018 Pengumuman Senarai Finalis 24 Oktober 2018 Pembentangan Akhir AKNC 14 November 2018 Majlis Kemuncak Bulan Inovasi (Pengumuman Pemenang AKNC 2018) Akan diumumkan kemudian

7 KRITERIA AKNC 2018

7 KRITERIA AKNC 2018

8 KRITERIA PENDIDIKAN MALCOM BALDRIDGE 2011

8 KRITERIA PENDIDIKAN MALCOM BALDRIDGE 2011

PROFIL JABATAN 9 Gambaran ringkas yang menceritakan tentang pengaruh utama yang menentukan cara operasi

PROFIL JABATAN 9 Gambaran ringkas yang menceritakan tentang pengaruh utama yang menentukan cara operasi serta cabaran utama yang dihadapi oleh jabatan. 1. HURAIAN JABATAN – Apakah ciri-ciri utama jabatan anda? a) Persekitaran Jabatan i. iii. iv. v. Bidang tumpuan pilihan Nilai & Etika Jabatan Profil Sumber Manusia Aset Keperluan Perundangan b) Pertalian Hubungan Jabatan i. Struktur Jabatan ii. Pelanggan iii. Pembekal & Rakan Kongsi

10 PROFIL JABATAN 2. TAHAP KEDUDUKAN JABATAN – Tahap kedudukan strategik bidang tumpuan pilihan

10 PROFIL JABATAN 2. TAHAP KEDUDUKAN JABATAN – Tahap kedudukan strategik bidang tumpuan pilihan jabatan anda? Huraian mengenai persekitaran persaingan, cabaran-cabaran strategik utama dan kelebihan- kelebihan, serta sistem penambahbaikan prestasi bagi bidang tumpuan pilihan jabatan anda. . a) Persekitaran Persaingan i. Kedudukan Kompetitif ii. Perubahan yang Mempengaruhi Kedudukan Kompetitif Jabatan iii. Data Perbandingan b) Konteks Strategik c) Sistem Penambahbaikan Prestasi

11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. KRITERIA PENILAIAN AKNC Kepimpinan Perancangan Strategik

11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. KRITERIA PENILAIAN AKNC Kepimpinan Perancangan Strategik Tumpuan Kepada Pelanggan Pengukuran, Analisis dan Pengurusan Pengetahuan Tumpuan Kepada Sumber Manusia Tumpuan Kepada Operasi Hasil

12 GARIS PANDUAN PENYERTAAN AKNC 2018

12 GARIS PANDUAN PENYERTAAN AKNC 2018

13 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BIDANG TUMPUAN Pengajaran &

13 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BIDANG TUMPUAN Pengajaran & Pembelajaran Penyelidikan, Penerbitan dan Pengkomersilan Jaringan Industri dan Keusahawanan Jaringan Alumni, Komuniti dan Kesukarelawanan. Jaringan Alumni Penyampaian Perkhidmatan Pembangunan Staf Pengurusan dan Pembangunan Pelajar Pengurusan Kewangan Pengurusan Fasiliti dan Teknologi

14 PEMILIHAN BIDANG TUMPUAN

14 PEMILIHAN BIDANG TUMPUAN

15 AGIHAN MASA 7. Penulisan akhir 10% 6. Semakan dalaman 10% 5. Penulisan kriteria

15 AGIHAN MASA 7. Penulisan akhir 10% 6. Semakan dalaman 10% 5. Penulisan kriteria 25% 1. Penetapan Skop 20% 2. Pengumpulan bukti 15% 3. Analisis 15% 4. Agihan kerja mengikut kriteria 5%

16 JUMLAH MUKASURAT & FORMAT PENULISAN Had maksima mukasurat : 70 ms bagi kandungan

16 JUMLAH MUKASURAT & FORMAT PENULISAN Had maksima mukasurat : 70 ms bagi kandungan 30 ms bagi lampiran KPENALTI : ms 71 – 80 : Tolak 5 Markah > 80 ms : Tolak 10 Markah Format Penulisan Rujuk Garis Panduan AKNC 2018

17 PENYERAHAN LAPORAN Mengikut tarikh yang ditetapkan 28 Ogos 2018 (Selasa) KPENALTI : <=

17 PENYERAHAN LAPORAN Mengikut tarikh yang ditetapkan 28 Ogos 2018 (Selasa) KPENALTI : <= 7 hari : Tolak 5 Markah > 7 hari : Tolak 10 Markah (Tarikh Akhir Penerimaan: 18 Septemper 2018) v Nota: Latihan Penilai & Sesi Penilaian AKNC (24 – 27 Sept 2018)

18 RUBRIK PEMARKAHAN AKNC 2018

18 RUBRIK PEMARKAHAN AKNC 2018

19 PENILAIAN AKNC MARKAH LAPORAN 65% MARKAH PEMBENTANGA N AKHIR 30% MAKLUM BALAS PELAJAR

19 PENILAIAN AKNC MARKAH LAPORAN 65% MARKAH PEMBENTANGA N AKHIR 30% MAKLUM BALAS PELAJAR & STAF 5% KESELURUHAN 100%

20 RUBRIK PEMARKAHAN KRITERIA PROSES

20 RUBRIK PEMARKAHAN KRITERIA PROSES

21 RUBRIK PEMARKAHAN KRITERIA HASIL

21 RUBRIK PEMARKAHAN KRITERIA HASIL

22 PEMARKAHAN KRITERIA AKNC KRITERIA Kepimpinan Perancangan Strategik Tumpuan Kepada Pelanggan Pengukuran, Analisis &

22 PEMARKAHAN KRITERIA AKNC KRITERIA Kepimpinan Perancangan Strategik Tumpuan Kepada Pelanggan Pengukuran, Analisis & Pengurusan Pengetahuan Tumpuan Kepada Sumber Manusia Tumpuan Kepada Operasi Hasil JUMLAH MARKAH 120 Markah 85 Markah 90 Markah 85 Markah 450 Markah 1000 Markah

23 MAKLUM BALAS PELAJAR 1. Kepimpinan Fakulti/Kampus/Bahagian/Un it i. Mengamalkan sikap dan carakerja yang

23 MAKLUM BALAS PELAJAR 1. Kepimpinan Fakulti/Kampus/Bahagian/Un it i. Mengamalkan sikap dan carakerja yang beretika & profesional ii. Mengalakkkan perbincangan dan komunikasi dua hala iii. Memfokuskan usaha terhadap peningkatan nilai pembelajaran 2. Perancangan Strategik i. Melibatkan pelajar dalam menyediakan perancangan strategik ii. Memaklumkan hasil perancangan strategik kepada pelajar iii. Mempunyai sistem penyampaian maklumat berkaitan dengan status perlaksanaan perancangan strategik 3. Penumpuan Terhadap Pasaran Dan Khidmat Pelanggan i. Mengenalpasti tahap kepuasan pelajar ii. Menggunapakai kaedah pemerhatian dari pelbagai pihak dalam menentukan keperluan utama pelajar iii. Mengambil kira maklumbalas dari alumni, pelajar, staf, stakeholder, dan pihak-pihak berkepentingan dalam menentukan keperluan utama perkhidmatan

24 MAKLUM BALAS PELAJAR 4. Pengukuran , Analisa & Pengurusan Maklumat i. Memudahkan penyampaian

24 MAKLUM BALAS PELAJAR 4. Pengukuran , Analisa & Pengurusan Maklumat i. Memudahkan penyampaian maklumat dari staf ke pelajar. ii. Menggunakan sistem penyebaran maklumat yang berkesan iii. Memastikan data dan maklumat yang tepat disampaikan kepada pelajar 5. Penumpuan Terhadap Staf i. Melaksanakan pengukuran keberkesanan program-program latihan pelajar ii. Mengenalpasti faktor yang memberi kepuasan dan motivasi pelajar iii. Sistem keperluan penilaian yang menyumbang kepada peningkatan prestasi pelajar 6. Pengurusan Proses i. Memaklumkan kepada pelajar proses-proses utama yang berkaitan dengan pembelajaran pelajar ii. Memastikan proses-proses utama memenuhi kehendak pelajar iii. Memastikan proses- proses pengurusan menjawab kepada keperluan pembangunan dan kesejahteraan pelajar

25 MAKLUM BALAS PELAJAR 7. Hasil Pencapaian Fakulti/Kampus i. Mengenalpasti tren kepuasan pelajar ii.

25 MAKLUM BALAS PELAJAR 7. Hasil Pencapaian Fakulti/Kampus i. Mengenalpasti tren kepuasan pelajar ii. Mengenalpasti tren pelbagai prestasi pelajar iii. Memantau keberkesanan program latihan dan pembangunan pelajar 8. Inovasi i. Menghasilkan inovasi yang berjaya meningkatkan perkhidmatan ii. Mengguna inisiatif tersendiri dalam penyampaian perkhidmatan kepada pelajar iii. Menggalakkan pelajar menghasilkan inovasi dan inisiatif baru dalam peningkatan pembelajaran

26 MAKLUM BALAS STAF 1. Kepimpinan Fakulti/Kampus/Bahagian/Un it i. Mengalakkkan komunikasi dua hala antara

26 MAKLUM BALAS STAF 1. Kepimpinan Fakulti/Kampus/Bahagian/Un it i. Mengalakkkan komunikasi dua hala antara pengurusan dan staf ii. Memfokuskan usaha terhadap peningkatan nilai kerja dalam pencapaian dan penghasilan perkhidmatan iii. Menjelaskan nilai-nilai pengurusan yang diamalkan di PTJ kepada anda 2. Perancangan Strategik i. Mengukur pencapaian setiap pelan tindakan yang dirancang ii. Mengambil tindakan sesuai bagi pelaksanaan perancangan strategik yang memerlukan perubahan iii. Sistem pengukuran mampu menilai status pelaksanaan perancangan strategik 3. Penumpuan Terhadap Pasaran dan Khidmat Pelanggan (PTJ) i. Mengambilkira maklumbalas dari pelajar, staf, alumni, stakeholder dan pihak-pihak berkepentingan dalam menentukan keperluan utama perkhidmatan ii. Menyediakan saluran penyampaian maklumbalas kepada pelanggan (pelajar, staf, stakeholder dan lain) iii. Membina hubungan yang mesra pelanggan (pelajar, staf dan stakeholder)

27 MAKLUM BALAS STAF 4. Pengukuran , Analisis Dan Pengurusan (PTJ) i. Memudahkan penyampaian

27 MAKLUM BALAS STAF 4. Pengukuran , Analisis Dan Pengurusan (PTJ) i. Memudahkan penyampaian maklumat kepada semua pihak ii. Menggunakan sistem penyebaran maklumat yang berkesan iii. Menggunakan maklumat dan data untuk menilai semula dan menambahbaik prestasi 5. Pembangunan Sumber Manusia (Staf) PTJ 6. Pengurusan Proses i. Membudayakan suasana kerja yang berasaskan perkongsian idea ii. Menekankan keberkesanan komunikasi dan perkongsian kemahiran antara unit iii. Mengenalpasti tahap kepuasan staf dan motivasi yang diperlukan i. Memastikan proses-proses memenuhi keperluan pembangunan dan ksejahteraan staf ii. Mendapatkan maklumbalas dari stakeholder untuk menentukan proses-proses berkaitan pengajaran dan pembelajaran iii. Mengoptimakan kos yang terlibat semasa mengukur pencapaian proses sokongan

28 MAKLUM BALAS STAF 7. Hasil Pencapaian (PTJ) i. Mengenalpasti tren prestasi staf ii.

28 MAKLUM BALAS STAF 7. Hasil Pencapaian (PTJ) i. Mengenalpasti tren prestasi staf ii. Mengenalpasti tahap dan tren proses-proses kerja utama iii. Menentukan hasil pencapaian perancangan strategik 8. Inovasi i. Menghasilkan inovasi utama di peringkat kebangsaan ii. Menghasilkan inovasi utama yang berjaya meningkatkan perkhidmatan di organisasi iii. Menggalakkan staf menghasilkan inovasi dan inisiatif baru

29 HADIAH AKNC 2018

29 HADIAH AKNC 2018

30 HADIAH AKNC 2016 2017 Juara Keseluruhan RM 20, 000. 00 Juara Keseluruhan RM

30 HADIAH AKNC 2016 2017 Juara Keseluruhan RM 20, 000. 00 Juara Keseluruhan RM 14, 000. 00 Setiap Kategori (Cawangan/Fakulti/Bahagian) Juara RM 7, 000. 00 Naib Juara RM 5, 000. 00 Tempat Ketiga RM 3, 000. 00 Bidang Tumpuan RM 1, 500. 00 Kriteria RM 1, 500. 00 Pembentangan RM 1, 500. 00 Terbaik RM 83, 000. 00 RM 84, 500. 00 Setiap Kategori (Cawangan/Fakulti/Bahagian) Juara RM 9, 000. 00 Naib Juara RM 7, 000. 00 Tempat Ketiga RM 5, 000. 00 2018

31 SOALAN

31 SOALAN

Terima Kasih Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (In. QKA) Universiti Teknologi MARA Blok A,

Terima Kasih Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (In. QKA) Universiti Teknologi MARA Blok A, Aras 5, Bangunan Akademik 2, 40450 Shah Alam, Selangor Tel: +603 5543 5702/5711/5703/5713/5732 Faks: +603 5543 5721/5722 Laman Web: http: //inqka. uitm. edu. my/ Emel: [email protected] uitm. edu. my Like and Follow us :