www GSMLink sk Univerzlny a viacelov GSM komuniktor

  • Slides: 25
Download presentation
www. GSMLink. sk Univerzálny a viacúčelový GSM komunikátor GD-06 Allegro

www. GSMLink. sk Univerzálny a viacúčelový GSM komunikátor GD-06 Allegro

GD-06 Allegro • Môže slúžiť ako doplnok k zabezpečovaciemu systému, ktorý už bol nainštalovaný

GD-06 Allegro • Môže slúžiť ako doplnok k zabezpečovaciemu systému, ktorý už bol nainštalovaný a je potrebné doplniť o prenos poplachových informácií, prípadne systém aj ovládať. • Taktiež môže automaticky informovať o prerušení dodávky elektriny, o poruche zariadenia alebo o hodnote napätia na svojich šiestich svorkách. • Jednoduchým „prezvonením“ z predvoleného mobilu možno otvoriť napr. garážovú bránu, dvere alebo zapnúť závlahu. . . • Príkazová SMSka „ZOHREJ CHATU“ zabezpečí zapnutie kúrenia, pričom sa môže automaticky zapínať aj pri poklese teploty pod nastavenú úroveň (funkcia termostatu). • Diaľkovo sa môžu zapínať aj iné spotrebiče (napr. zaťahovanie žalúzií alebo čerpadlo pre polievanie).

GSMLink - popis • Server www. GSMLink. sk umožňuje plnohodnotné diaľkovú správu GSM a

GSMLink - popis • Server www. GSMLink. sk umožňuje plnohodnotné diaľkovú správu GSM a LAN zariadení Jablotron: - GSM komunikátory JA-80 Y, JA-60 GSM, GC-61, - univerzálne, viacúčelové GSM zariadenie GD-06 „Allegro“ , - kombinovaný komunikátor LAN/TEL JA-80 V, - autoalarmy CA-1803 BT „Athos“, CA-1802 a CA-1202. • Umožňuje nastavovanie, monitorovanie aj ovládanie systému. • Podľa toho, aký prístupový kód zadáte, systém automaticky určí, aký prístup Vám má povoliť (užívateľ, inštalačná / servis. firma). • Možnosť prístupu viacerých užívateľov na jedno zariadenie. • Vysoká bezpečnosť komunikácie. • Prehľadné a príjemné grafické užívateľské prostredie zjednodušuje prácu.

GSMLink - bezpečnosť • Na komunikáciu sa používa zabezpečený (šifrovaný) protokol (podobný protokol používajú

GSMLink - bezpečnosť • Na komunikáciu sa používa zabezpečený (šifrovaný) protokol (podobný protokol používajú aj bankové inštitúcie). • Prístup je chránený Vami zvoleným prístupovým menom a heslom. • Na nadviazanie autorizovaného spojenia je nevyhnutný platný prístupový kód. • Na zaregistrovanie zariadenia je nutné poznať registračný kód a telefónne číslo SIM karty v zariadení.

Úvodná obrazovka prihlásenie užívateľa voľba jazyka vytvorenie nového konta Demo = ukážka funkcií, ktoré

Úvodná obrazovka prihlásenie užívateľa voľba jazyka vytvorenie nového konta Demo = ukážka funkcií, ktoré GSMLink ponúka

Registrácia užívateľa - Pri registrácii si zvolíte prihlasovacie meno a heslo (tie budete zadávať

Registrácia užívateľa - Pri registrácii si zvolíte prihlasovacie meno a heslo (tie budete zadávať vždy prihlasovaní). - Zvoľte si typ prístupu (ako užívateľ zariadenia alebo servisný technik). - Zadajte svoje osobné údaje (voliteľné). osobné údaje prihlasovacie meno heslo potvrdenie hesla potvrdenie zadaných údajov Tip: Pokiaľ GSMLink vypíše „Registrácia neúspešná! Užívateľské meno sa už používa“ , tak ho treba zmeniť za nové.

Okno zaregistrovaných zariadení - V okne je zobrazený zoznam všetkých Vami registrovaných zariadení. zoznam

Okno zaregistrovaných zariadení - V okne je zobrazený zoznam všetkých Vami registrovaných zariadení. zoznam zaregistrovaných zariadení vymazať zariadenie zo zoznamu pripojiť zvolené zariadenie zaregistrovať nové zariadenie

Okno registrovaných zariadení Registrácia nového zariadenia: zaregistrovať nové zariadenie

Okno registrovaných zariadení Registrácia nového zariadenia: zaregistrovať nové zariadenie

Registrácia nového zariadenia 1. 2. Výber krajiny + správneho automatické mobilného operátora = nastavenie

Registrácia nového zariadenia 1. 2. Výber krajiny + správneho automatické mobilného operátora = nastavenie APN HXM 65 -GJ 4 KQ-65 E 8 Zadanie registračného kľúča 3. +421901234567 MASTER Zadanie prístupového kódu Telefónne číslo SIM karty v zariadení Pozn. Master kód pre prístup do zariadenia je nastavený z výroby MASTER. Odporúčame používať ovládanie s Master kódom! Odporúčame zmeniť kódy na vlastné!

Nadviazanie spojenia Pre spojenie so zariadením musíte zadať platný prístupový Master kód (rovnako pri

Nadviazanie spojenia Pre spojenie so zariadením musíte zadať platný prístupový Master kód (rovnako pri registrácii zariadenia). 1. Tip: Kódy si môžete uložiť, aby ste ich nemuseli pri každom prihlasovaní zadávať znova. MASTER Tip: Voľba spojenia - ak chcete spojenie formou GPRS, vyznačíte políčko, ak ho nechcete, tak spojenie prebieha formou SMS-iek Vzdialený server a GD-06 si vytvárajú cestu spojenia 2. • Rýchlosť spojenia závisí od záťaže GSM siete a od internetového pripojenia!

GSMLink JA-60 GSM – po prihlásení Voľba spojenia Ukončenie práce s GSMLinkom Aktuálny stav

GSMLink JA-60 GSM – po prihlásení Voľba spojenia Ukončenie práce s GSMLinkom Aktuálny stav spojenia GPRS Záložky na prepínanie medzi nastavovacími oknami Načítanie aktuálnych nastavení záložky Nastavenie prístupu, názvu a telefónneho čísla zariadenia Profil prihláseného užívateľa Sprievodca základných nastavení Typ: Ak používate SIM kartu operátora, na ktorej nie je aktivovaný GPRS prenos, tak nikdy nevyznačte políčko GPRS!!!

Nastavenie „Zariadenia“ Aktuálne telefónne číslo GSM zariadenia Editácia názvu a doplnková adresa Editácia telefónneho

Nastavenie „Zariadenia“ Aktuálne telefónne číslo GSM zariadenia Editácia názvu a doplnková adresa Editácia telefónneho čísla zariadenia Spravovanie podriadených užívateľov Upozornenie! Pokiaľ je vytvorený užívateľ pre toto zariadenie inou registráciou ako touto, nie je možné ho zmazať.

Nastavenie „Profil užívateľa“ Editácia identifikačných zaregistrovaných údajov užívateľa Užívateľove registrované zariadenia (správcu zariadenia) Spravovanie

Nastavenie „Profil užívateľa“ Editácia identifikačných zaregistrovaných údajov užívateľa Užívateľove registrované zariadenia (správcu zariadenia) Spravovanie registrovaných zariadení užívateľa (správcu zariadenia)

Sprievodca nastavením GPRS spojenia 1. Nastavenie GPRS spojenia 2. Voľba krajiny kde sa bude

Sprievodca nastavením GPRS spojenia 1. Nastavenie GPRS spojenia 2. Voľba krajiny kde sa bude zariadenie a GPRS používať 3. 4. Voľba operátora zvolenej krajiny Vytvorí sa nastavenie APN siete pre komunikáciu GPRS

Sprievodca nastavením telef. čísla a pravidelných prenosov 1. Výber pozície telefónneho čísla 1 -8

Sprievodca nastavením telef. čísla a pravidelných prenosov 1. Výber pozície telefónneho čísla 1 -8 Voľba prenosových typov, ako pomôcka slúži nižšie uvedený popis 2. Voľba telefónneho čísla Po dokončení sa uloží telefónne číslo na zvolenú pozíciu +421901234567 3. 4. Hodiny Minúty Časový interval určí, ako sa má opakovať periodické hlásenie na zvolené telefónne číslo

Sprievodca nastavením svoriek komunikátora 1. Voľba svorky 1 až 6 alebo relé, ktoré sa

Sprievodca nastavením svoriek komunikátora 1. Voľba svorky 1 až 6 alebo relé, ktoré sa bude nastavovať Natavenie typu svorky ako výstupná alebo vstupná 2. 4. Nastavenie ovládania výstupnej svorky 3. Dokončenie nastavenia 4. Nastavenie akcie vstupnej svorky Voľba telefónneho čísla (na pozícii 1 až 8) kam sa majú odosielať informácie o svorke

Záložka „Stav“ Pre aktuálne nastavenia zariadenia volíme vždy načítať stav Nastavené svorky ako výstupné

Záložka „Stav“ Pre aktuálne nastavenia zariadenia volíme vždy načítať stav Nastavené svorky ako výstupné a relé je možné ovládať pomocou tlačidiel Zobrazenie svoriek a relé zariadenia - ich aktuálny stav, smer a napätie Technické informácie o zariadení Povolenie alebo blokovanie prenosov na telefónne čísla Resetovanie zariadenia podľa výberu Tlačidlá pre zmenu hlavného Master kódu a User kódu

Záložka „Nastavenia“ Tvar odosielaných SMS na zvolené telefónne číslo Načítanie a odoslanie vykonaných zmien

Záložka „Nastavenia“ Tvar odosielaných SMS na zvolené telefónne číslo Načítanie a odoslanie vykonaných zmien Nastavenie technických parametrov HF-03 hands-free súpravy Zadanie DTMF kódu pre HF-03 hands-free súpravu Aktuálne nastavenie APN s možnosťou jeho zmeny Typ: Tvar odosielaných SMS na zvolené tel. číslo je možné nastaviť len cez GSMLink

Záložka „Telefónne čísla“ Načítanie a odoslanie vykonaných zmien +421901234567 Nastavenie časového intervalu pre periodické

Záložka „Telefónne čísla“ Načítanie a odoslanie vykonaných zmien +421901234567 Nastavenie časového intervalu pre periodické hlásenie na zvolené telefónne číslo Voľba prenosových typov pre zvolené telefónne čísla Nastavenie 1 až 8 telefónnych čísiel v medzinárodnom formáte

Záložka „Funkcie“ Načítanie a odoslanie vykonaných zmien V kolonkách sa kliknutím myšky dá nastaviť

Záložka „Funkcie“ Načítanie a odoslanie vykonaných zmien V kolonkách sa kliknutím myšky dá nastaviť funkcia, ktorá sa vzťahuje ku tel. číslu Nastavenie svoriek a relé zariadenia Voľba parametra pre svorku zariadenia Nastavenie tel. čísiel pre hlásenia porúch zariadenia Pomocné informácie na nastavenie funkcií pre tel. čísla vstupných a výstupných svoriek

Záložka „Funkcie-parameter“ Vybraná svorka ktorá sa nastavuje Voľba napätia pre aktívny a neaktívny stav

Záložka „Funkcie-parameter“ Vybraná svorka ktorá sa nastavuje Voľba napätia pre aktívny a neaktívny stav svorky 0 -12 V Nastavenie vstupu Časové filtrácie pre aktiváciu a deaktiváciu svorky Pri hlásení formou SMS-ky oznamuje buď o stave svorky (zapnutá-vypnutá) alebo o nameranej hodnote napätia Zadanie DTMF kódu Nastavenie svorky pre ovládanie Nastavenie svorky pre kúrenie Návrat späť 1112 Nastavenie výstupu

Záložka „Funkcie-nastavenie vstupnej svorky“ Interval napätia kedy sa príslušná vstupná svorka deaktivuje Interval napätia

Záložka „Funkcie-nastavenie vstupnej svorky“ Interval napätia kedy sa príslušná vstupná svorka deaktivuje Interval napätia kedy príslušná vstupná svorka nereaguje Interval napätia kedy sa príslušná vstupná svorka aktivuje Typ: Nastavenie intervalu napätia pre aktiváciu a deaktiváciu svorky je možné len cez GSMLink

Záložka „Texty“ Pre zmenu textov je prvý krok načítať aktuálne texty Po zmene textov

Záložka „Texty“ Pre zmenu textov je prvý krok načítať aktuálne texty Po zmene textov je posledným krokom ich odoslať . . . Kolónky pre editovanie a zmeny textu Typ: Dĺžka textu môže byť vrátanie medzier 31 znakov. Typ: Texty je možné meniť iba vtedy ak je aktívy GPRS prenos!!! . . .

Záložka „Kredit “ Kolonka, do ktorej sa zadáva príkaz na zisťovanie kreditu: *111# T-mobile

Záložka „Kredit “ Kolonka, do ktorej sa zadáva príkaz na zisťovanie kreditu: *111# T-mobile Načítanie a odoslanie vykonaných zmien *100*# O 2 *111# Doplňujúce údaje: ako často má kontrolovať výšku kreditu, taktiež kontrolovať prekročenie nastavenej výšky minimálneho kreditu 24 Pozície zostatku: 24 T-Mobile +421901234567 25 O 2 Nastaví sa tel. číslo pre udržiavanie volania, volá 1 x za 3 mesiace Tlačidlo na zistenie aktuálneho kreditu na zariadení Typ: Informácie o nízkom kredite odošle GD-06 na telefónne čísla typu SMS alebo SMS+

Záver • GSMLink významným spôsobom uľahčí inštalačným a servisným firmám nastavovanie a správu zariadení.

Záver • GSMLink významným spôsobom uľahčí inštalačným a servisným firmám nastavovanie a správu zariadení. Zaregistrované zariadenia je možné spravovať na diaľku bez nutnosti vycestovať na miesto inštalácie, takže môžete zákazníkovi pomôcť hneď a na diaľku a nemusíte k nemu cestovať. • Okrem toho užívateľ získa možnosť kedykoľvek na diaľku zistiť stav, aká je aktuálna teplota rodinného domu, stav elektrického zariadenia, ovládať na diaľku spotrebiče. . . Cez dovolenku môže pohodlne „priamo z pláže“ pozrieť, či sa jeho trávnik zalieva, alebo pred cestou na zimné prázdniny zapnúť vykurovanie na svojej chatke v horách. • V súčasnej dobe je využívanie internetu stále sa dynamicky vyvíjajúcim trendom a spoločnosť Jablotron kráča s dobou. Január 2008