Wspczesne kierunki polityki spoecznej 2 PODSTAWOWE WYZWANIA POLITYKI

  • Slides: 6
Download presentation
Współczesne kierunki polityki społecznej 2. PODSTAWOWE WYZWANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ

Współczesne kierunki polityki społecznej 2. PODSTAWOWE WYZWANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ

Obszary wyzwań polityki społecznej • Przezwyciężenie dysfunkcji społecznych • Aktywne wspieranie rozwoju • Umiędzynarodowienie

Obszary wyzwań polityki społecznej • Przezwyciężenie dysfunkcji społecznych • Aktywne wspieranie rozwoju • Umiędzynarodowienie problemów społecznych 2

Rodzaje dysfunkcji społecznych • Ubóstwo • Marginalizacja • Wykluczenie społeczne • • Dysfunkcje i

Rodzaje dysfunkcji społecznych • Ubóstwo • Marginalizacja • Wykluczenie społeczne • • Dysfunkcje i patologie w rodzinie Dysfunkcje zdrowotne Dysfunkcje demograficzne Dysfunkcje w sferze pracy Dysfunkcje w sferze wiedzy Przestępczość Dyskryminacja 3

Definicje podstawowych dysfunkcji Ubóstwo odnosi się do osób, których środki (materialne, socjalne) są ograniczone

Definicje podstawowych dysfunkcji Ubóstwo odnosi się do osób, których środki (materialne, socjalne) są ograniczone w takim stopniu, że poziom ich życia obniża się poza akceptowalne minimum w kraju zamieszkania. Marginalność to peryferyjny status grup społecznych. Wykluczenie społeczne jest życiem poza nawiasem praw i przywilejów społeczeństwa: niemożność uczestnictwa w życiu gospodarczym, politycznym, kulturowym itp. w wyniku braku dostępu do zasobów, dóbr i instytucji, ograniczenia praw społecznych oraz deprywacji potrzeb. 4

Aktywne wspieranie rozwoju • Likwidacja barier rozwojowych • Wspieranie społecznych czynników rozwoju • Wspieranie

Aktywne wspieranie rozwoju • Likwidacja barier rozwojowych • Wspieranie społecznych czynników rozwoju • Wspieranie rozwoju gospodarczego 5

Umiędzynarodowienie problemów społecznych • Intensyfikacja międzynarodowych przepływów kapitałowych, towarowych, informacyjnych i ludzkich • Narastanie

Umiędzynarodowienie problemów społecznych • Intensyfikacja międzynarodowych przepływów kapitałowych, towarowych, informacyjnych i ludzkich • Narastanie konkurencji światowej • Pojawienie się światowych kwestii społecznych • Unifikacja powstających wyzwań i problemów społecznych 6