World Religions and Missions Robert D Patton Missionary

  • Slides: 82
Download presentation
World Religions and Missions Robert D. Patton Missionary to Suriname, South America

World Religions and Missions Robert D. Patton Missionary to Suriname, South America

Humanism, Evolution, Communism Robert D. Patton Missionary to Suriname, South America

Humanism, Evolution, Communism Robert D. Patton Missionary to Suriname, South America

Humanism, enz. n n Atheism – bribi dati no wan Gado de Agnosticism –

Humanism, enz. n n Atheism – bribi dati no wan Gado de Agnosticism – bribi dati no wan sabi efoe Gado no de efoe a de Deism – Gado de, ma a de farawe en a no abi niks te maken nanga wi libi dja Humanism – libisoema de gado n n n Evolutie Communisme Wantoe religie

Atheism n n n Onmogelijk filosofie, bikasi foe sabi zeker dati Gado no de,

Atheism n n n Onmogelijk filosofie, bikasi foe sabi zeker dati Gado no de, joe ben moesoe sabi alasani na ini da heelal. Anders kande Gado de na wan pisi dati joe no sabi Da Bijbel taki: da dom soema taki: No wan gado de: Ps. 14: 1 Romeini 1: 25 ff. Taki moro fara

Atheism n Foe taki troe, ala soema aanbegi wna sani n n n Som

Atheism n Foe taki troe, ala soema aanbegi wna sani n n n Som soema aanbegi Gado disi ben meki da heelal Som soema begi da schepping na presi foe da Schepper Som soema aanbegi ala sortoe gado disi komopo foe dem egi prakseri

Evolutie n n A no de wetenschap bikasi a proberi foe taki foe oorsprong

Evolutie n n A no de wetenschap bikasi a proberi foe taki foe oorsprong – dati de geschiedenis. Wetenschap moesoe abi observatie en kontrol experimentatie A de agensi dem toe basis wet foe wetenschap – entropy & conservatie foe energie

Wetenschap vs. religie n Ook toe som taki dati religie abi te maak soso

Wetenschap vs. religie n Ook toe som taki dati religie abi te maak soso nanga sani joe no man si, en a de wan sortoe cultuur bribi disi de helemaal aparti foe wetenschap. Dus wetenschap tolereer hem, en dem stoeka religie leki wan sortoe cultuur bribi. So dem poti Gado nanga dem engel na wan sei, en dem materiaal sani na wan tra sei, nanga prati so dati dem sani noiti miti

Evolutie bribi soso materialism n A bigin nanga da basis geloof dati materialism de

Evolutie bribi soso materialism n A bigin nanga da basis geloof dati materialism de ala sani disi de. Dus efoe joe gi dem dati, joe kan stree, ma dem ben wini dem punt kaba soso bikasi joe no ben stree abra da basis dati da moro fondamenteel sani de stof.

Deism n n Gado ben meki dem wet en a ben gowe. Som disi

Deism n n Gado ben meki dem wet en a ben gowe. Som disi bribi na ini evolutie no abi trobi nanga disi, bikasi so wan gado no doe noti nownow en wi kan frigiti hem

Da basis foe evolutie de naturalism n n Naturalism – da natuur de alasani

Da basis foe evolutie de naturalism n n Naturalism – da natuur de alasani disi bestaat Dus – natural selectie, kans, kenki environment, genetic modificatie No gids, no doel, en dem kenki sondro gado Evolutie de da Schepper, niet Gado

Problemen nanga evolutie n n n Dem gebruiki wan pisi nomo foe dem feit,

Problemen nanga evolutie n n n Dem gebruiki wan pisi nomo foe dem feit, ma no taki foe trawan – leki som bonjo loekoe leki transitie meti, ma da moro gran hipi go agensi evolutie – da “Cambrian ontploffing” Authoriteit – dem koniman taki so… alwasi da feiten de anders Ad hominem argument – argue agensi dem soema persoonlijk

Straw man argument n n Distortie foe wan soema bribi en dan naki da

Straw man argument n n Distortie foe wan soema bribi en dan naki da falsi bribi plata… Dem “begi da vraag” Wan bribi dati joe no man tesi foe si efoe a de troe Dem wani gebruiki woortoe na wan tra fasi Wi abi da neiging foe bribi san wi wani bribi. Dus joe moesoe abi da kans foe abi trawan check dem resultaat foe si efoe a de troe.

Soema joe kan vertrouw n n Dem troe expert sori o fara dem informatie

Soema joe kan vertrouw n n Dem troe expert sori o fara dem informatie de, en aksi joe foe check dem toe. Dem de eerlijk nanga demsrefi en dus eerlijk nanga trawan toe. Now dem man na autoriteit no gi pasi foe soema aksi vragen disi steun creation positie

Wantoe fasi foe stoeka evolutie n n n Verschil na mindri san evolutionist assume

Wantoe fasi foe stoeka evolutie n n n Verschil na mindri san evolutionist assume de troe, en san dem stoeka foe troe Wi kan taki dati evolutie de da beste systeem foe naturalism – ma disi no taki dati a de troe Gebruiki joe woortoe na wan precis fasi – “define your terms” – wan bigi verschil de na mindri micro-evolutie (variatie) nanga macro-evolutie (njoen species)

Loekoe boen na da mechanism foe evolutie n n n A no taki soso

Loekoe boen na da mechanism foe evolutie n n n A no taki soso dati bepaalde meti gersi demsrefi leki DNA patroon, enz. Foe Darwin – soso mutatie & natural selectie Tesi da theorie agensi da bewijs, no soso teki wantoe sani disi steun da theorie Wan verschil de na mindri intelligent & onintelligent reden… Verschil de na mindri foe macro & microevolutie

Evolutionary biologist n n n Dem taki dati genes nanga DNA disi ben feni

Evolutionary biologist n n n Dem taki dati genes nanga DNA disi ben feni fasi foe meki moro DNA doro natural selectie ben kom moro hipi George Williams ben si dati stof & informatie de toe difrenti sani Repetitive mechanical events no abi foeroe informatie content

San wi sabi n n Libi de stof + informatie Informatie de wan heri

San wi sabi n n Libi de stof + informatie Informatie de wan heri tra sani leki stof Informatie no komopo foe dem wet foe chemie, physics, enz. A moesoe komopo foe wan onafhangelijk oorsprong

Irreducable complexity n n Disi wani taki dati libi abi foeroe sani disi wroko

Irreducable complexity n n Disi wani taki dati libi abi foeroe sani disi wroko samen, en dem moesoe wroko samen na da srefi momenti. Joe no man bouw dem stap foe stap Bijv. Da bombadier beetle…

Da probleem gi da evolutionist n n Fosi, a ben taki dati a moesoe

Da probleem gi da evolutionist n n Fosi, a ben taki dati a moesoe de fri foe da Bijbel so dati a kan ondrosoekoe pe dem feit tjari hem Ma dan a taki dati soso materialistic filosofie de mogelijk. Ma san a sa doe efoe dem feit sori dati moro leki materialism de? ?

San wi sa taki abra wi prakseri n n n Wi sa taki dati

San wi sa taki abra wi prakseri n n n Wi sa taki dati da prakseri foe wi de soso DNA nanga chemie reactie dati pasa nanga kans nomo? Da hersen de materiaal – dat wel, ma fa foe da process foe denki? Troe materialists poti Gado leki wan sani disi no abi objectief realiteit

San troe Darwinism bribi n n Gado no de boiti na ini da denki

San troe Darwinism bribi n n Gado no de boiti na ini da denki – wan illusie Alasani de soso materiaal sondro doel Joe no abi foe span abra moraliteit bikasi troe waarheid no de – bikasi soso Gado kan gi troe waarheid Sondoe nanga konsensi no de toe

Darwinism bribi na ini wetenschap = modernism n Ma postmodernism bribi tapoe relativism –

Darwinism bribi na ini wetenschap = modernism n Ma postmodernism bribi tapoe relativism – no wan waarheid de srefi, inclusief wetenschap

Problemen nanga Darwinian evolutie n n Dem libisani de so complex dati joe no

Problemen nanga Darwinian evolutie n n Dem libisani de so complex dati joe no man abi wan pikin sani verander, dan wan trawan, en so go moro fara. Wan heri systeem moesoe de compleet, efoe da sani no wroko – so soso variatie no jepi… En no wan basis de foe value, efoe lobi moi sani, efoe san de juisti, enz

Foe san’ede wi loekoe na evolutie n n n Efoe evolutie de troe, dan

Foe san’ede wi loekoe na evolutie n n n Efoe evolutie de troe, dan Gado no de, moraliteit no de, doel no de, toekomst de da grebi Geologic uniformism - dem taki dati da floedoe no ben pasa, en dati alasani ben tan so sinsi da bigin. Dem taki dati grontapoe de 5. 000 jari owroe. 2 Petrus 3: 3 -6 ben taki dati soema sa taki so na ini dem laasti dei

Geologic column n Wan fasi dem wetenschapper ben poti dem bonjo leki dem ben

Geologic column n Wan fasi dem wetenschapper ben poti dem bonjo leki dem ben denki dati dem moro owroe wan ben de na ondro, en jongoe wan na loktoe No wan presi na grontapoe joe feni hem precis so. A de circular reasoning – dem ston de owroe bikasi foe dem fossil. Dem fossil de owroe bikasi foe dem ston pe joe feni dem……

Geologists taki foe gi excuus n n n Overthrusting - wan bigi hipi ston

Geologists taki foe gi excuus n n n Overthrusting - wan bigi hipi ston kom moro hei leki a ben moesoe kom Radioactive dating – toemoesi foeroe fout Libisoema foetoestap ben feni nanga dinasaur, en prentje foe dinasaur tapoe bergi olo muur; dem feni trilobiet na ini foetoe prentje foe libisoema, en trilobiet ben dede 230. 000 jari volgens evolutionist

Radioactive dating uraniumlead n n n Voorwaarden: Da ston no ben abi dem product

Radioactive dating uraniumlead n n n Voorwaarden: Da ston no ben abi dem product na ini dem fosi No wan product ben kom na ini efoe gowe foe da ston Da snelheid foe radioactief decay tan da srefi Ma no wan voorwaarde ben de troe!

Problemen nanga C 14 dating Libi sani dem feni ben moesoe dede 2300 jari

Problemen nanga C 14 dating Libi sani dem feni ben moesoe dede 2300 jari kaba Bon disi gro ete dem taki de 10. 000 jari owroe Lava foe vulcaan foe 200 jari terug dem feni de 3. 000 jari owroe

Wantoe bewijs foe wan jongoe grontapoe n n Magnetic field drop nanga afoe ibri

Wantoe bewijs foe wan jongoe grontapoe n n Magnetic field drop nanga afoe ibri 1400 jari. Efoe joe go baka 10, 000 jari, dan grontapoe magnetic field sa de so tranga leki wan magnetic ster! Meteor stof: wi ben moesoe abi 182 ft dipi na da moen, ma 1/8 duim ben de nomo. Nickel % on grontapoe nanga zee – grontapoe wan paar duizend jari owroe Mississippi delta deposit – ongeveer 4000 jari owroe

Wantoe bewijs foe wan jongoe grontapoe n n n Hei drukte foe olie &

Wantoe bewijs foe wan jongoe grontapoe n n n Hei drukte foe olie & gas na ondro gron klop nanga wan paar duizend jari Te joe loekoe na coal, joe si bewijs foe watra disi drai, en joe kan meki coal snel nanga juisti drukte & temperatuur. Wi feni libisoema bonjo & metaal keti na ini coal, disi dem ben taki de omeni miljoen jari owroe

Jongoe grontapoe n n Da rotatie foe grontapoe bigin foe slow sori wan jongoe

Jongoe grontapoe n n Da rotatie foe grontapoe bigin foe slow sori wan jongoe leeftijd. Da moen dribi moro farawe saf’safri. Ma a de toemoesi krosibei foe de omeni miljard jari owroe % helium na atmosphere = jongoe grontapoe Polonium 218 halos klop nanga wan schepping ontmiddelijk

Jongoe grontapoe n Population statistiek: nanga groei slechts ½% /jaar, tokoe wi sa abi

Jongoe grontapoe n Population statistiek: nanga groei slechts ½% /jaar, tokoe wi sa abi wi bevolking na 4000 jari. Miljoenen jari de onmogelijk

Jongoe solar stelsel n n n Komeet – dem lasi pikinso ibri leisi dem

Jongoe solar stelsel n n n Komeet – dem lasi pikinso ibri leisi dem go lontoe da zon – jongoe tem Micrometeoriet aanwezig – jongoe Ster clusters & superster – jongoe

Fossils n n Dem sori ontmiddelijk wan hipi difrenti complex libisani – ma no

Fossils n n Dem sori ontmiddelijk wan hipi difrenti complex libisani – ma no moro primitive form na ini pre-Cambrian ston Sortoe (famiri – moro bradi leki species) – no kenki na sort over “omeni miljoen jari” – ma wel variatie na ini kind. Hybred species – sterile, no meki pikin No transition forms! Noti disi de hafoe-hafoe

Fossils steun schepping n n Fossilization na ini hipi klop nanga floedoe. Da volgorde

Fossils steun schepping n n Fossilization na ini hipi klop nanga floedoe. Da volgorde de foe da sorting foe watra. Som abi meti foe difrenti environment moksi na wan presi Mammoths – gevroren nanga njanjan na dem tongo. Joe kan njan dem meti ete. Kande collapse foe wan canopy foe watra lontoe grontapoe

Canopy theorie n Foeroe watra lontoe grontapoe kan doe da volgende n n Moi

Canopy theorie n Foeroe watra lontoe grontapoe kan doe da volgende n n Moi temperatuur – daarom tropische pransoen na ondro ice cap na polar gebied Watra foe da floedoe Bescherming foe cosmic ray so dati libisoema tan moro langa na libi Extinction foe dinasaur – cold broedoe no ben man moro

Moro bewijs foe floedoe n n Petrified bon – nanga boeba ete, ma taki

Moro bewijs foe floedoe n n Petrified bon – nanga boeba ete, ma taki ben hari komopo Polystratic bon – wan bon doro omeni strata foe ston disi evolutie taki de omeni miljoen jari Ephemeral marks – leki foet-printje, enz moesoe pasa snel Soft part – safoe pisi foe da dede meti de ete baka omeni jari – moesoe pasa snel

Grontapoe de speciaal gi libi n n n Afstand foe da zon de juist

Grontapoe de speciaal gi libi n n n Afstand foe da zon de juist Rotatie snelheid per dag de juist Temperature variatie bikasi foe da orbit lontoe da zon Watra en CO 2 meki greenhouse effect Moen juisti afstand so tijd no bigi toemoesi

Grontapoe n n n Tilt 23 ½ degree de juisti foe seizoen Ozone kibri

Grontapoe n n n Tilt 23 ½ degree de juisti foe seizoen Ozone kibri wi foe ultraviolet radiatie Atmosphere kibri wi foe meteors – 20. 000 per dei % nitrogen & zuurstof de juist Magnetic field de juist Watra de nofo

Da fosi wet foe thermodynamica n Da wet foe conservatie foe energie – a

Da fosi wet foe thermodynamica n Da wet foe conservatie foe energie – a kan kenki form, ma joe no man meki hem, en joe no man figi hem poeroe

Tweede wet foe thermodynamica n n Entropy – da wet foe energy pori –

Tweede wet foe thermodynamica n n Entropy – da wet foe energy pori – ala systeem efoe joe libi hem na hemsrefi go foe order te disorder. Disi wani taki dati evolutie de onmogelijk n Mi bribi Gado ben poti disi na Genesis 3: 1719, en A sa poeroe disi na Rom. 8: 18 -23

Evolutionist stree n n n Open systeem nanga energie foe da zon. Ma soso

Evolutionist stree n n n Open systeem nanga energie foe da zon. Ma soso foe abi energie no de sari; joe moesoe abi wan mechanism foe directie foe energie toe Moro fara, ala systeem de opo Libi sani abi da informatie na ini da genes foe ontwikkel – so dati da informatie de kaba

Mathematica n n n Wi kan sori dati da kans foe ontwikkel iniwan libi

Mathematica n n n Wi kan sori dati da kans foe ontwikkel iniwan libi eiwit de onmogelijk. En foe loekoe na wan cell de omeni maal so moeilijk. Nofo tem nanga stof na ini da heelal no de foe disi pasa soso nanga kans.

Biologie sori da glori foe Gado n n Da eye – efoe da heri

Biologie sori da glori foe Gado n n Da eye – efoe da heri sani no wroko, dan a de waardeloos. Darwin srefi ben taki dati a no klop nanga hem theorie Sea slug njan aemone sondro foe kisi last foe stingi en gebruiki da stingi foe da anemone foe hem egi defense Stingi ants & acacia tree – coadaptation Cleaning symbiosis

Biologie n n n Bombadier kevel – moksi toe chemical samen foe explosie na

Biologie n n n Bombadier kevel – moksi toe chemical samen foe explosie na ini tube. Ma a abi wan inhibitor & anti-inhibitor ook toe, & communicatie mechanism Water beetle & detergent foe ontsnap Migration instinct – dem no abi waarti efoe dem no wroko 100%. En wi feni na ini fowroe, walvis, fremoesoe, fisi, enz.

Biologie n n n Omeni sani de moi sondro “reden” – leki moi fisi

Biologie n n n Omeni sani de moi sondro “reden” – leki moi fisi 1 ½ mijl na ondro watra na ini doengroe Mimicry ook toe de vaak perfect ma efoe a no de perfect a no abi wan zin Convergence – da srefi type structuur na ini difrenti sortoe meti disi no abi relatie wan na trawan – leki zee-asi en kamra-wendje disi kan lolo ai onafhangelijk en abi wan tere disi joe kan hori joe heri skin nanga hem

Problem with mutations n n n 99. 99% pori efoe kiri da organism Dem

Problem with mutations n n n 99. 99% pori efoe kiri da organism Dem kom zeldzaam 1: 10. 000 So natural selection (conservation mechanism) & mutation & time no de adekwaat foe sori ontwikkeling

DNA n n Disi moesoe abi da informatie foe da enzyme hemsrefi, en wan

DNA n n Disi moesoe abi da informatie foe da enzyme hemsrefi, en wan methode foe transmitting informatie na aminozuur moesoe de toe! Informatie eis energy + intelligentie

Ape-man n Nebraska man komopo foe wan tifi! Wan paar jari moro lati, dem

Ape-man n Nebraska man komopo foe wan tifi! Wan paar jari moro lati, dem feni dati da tifi ben komopo foe wan sortoe agoe disi ben dede langatem terug. So srefi “Colorado man” ben komopo foe da tifi foe wan asi

Ape-man: Java Man n Wan pisi schedel, wan pisi thigh bonjo, 3 tifi panja

Ape-man: Java Man n Wan pisi schedel, wan pisi thigh bonjo, 3 tifi panja 70 ft moksi nanga bonjo foe meti disi no libi moro. Dem taki dati Java Man = 750. 000 jari ago. Moro lati, “expert” taki: 10 a de wan aap, 7 wan libisoema, 7 na wan “missing link”. Moro lati ete wan ben feni – da knee bonjo foe wan dede type olifant!

Aap-man Piltdown man n n 1912 – 500 doctoral papier tapoe hem. A ben

Aap-man Piltdown man n n 1912 – 500 doctoral papier tapoe hem. A ben de da kaak bonjo foe wan aap disi ben dede 50 jari na fesi. Dem ben feili da tifi en kroroe da bonjo nanga wan chemie foe meki hem loekoe owroe. Neanderthal man – libisoema nanga arthritis & rickets

Wantoe “proef” foe evolutie n n Fossil asi – ala sortoe problemen. No wan

Wantoe “proef” foe evolutie n n Fossil asi – ala sortoe problemen. No wan kompleet series gevonden. Dem djompo foe wan kondre go na trawan, abi fo foetoe-finga, wan foetoe-finga, dan 3 foetoe-finga, no form na mindri foe wan sortoe en trawan. En dem ben feni normaal asi na ini da srefi presi leki eohippus

Vestigial organ n Fosi, dem abi functie dati wi begrijp now Moro fara, dem

Vestigial organ n Fosi, dem abi functie dati wi begrijp now Moro fara, dem no ben sori njoen sani, ma sani disi ben go pori Peppered moths – soso natural selectie, geen evolutie

Platypus – no transition n Ala gland de ontwikkeld kaba Dem feni fossil foe

Platypus – no transition n Ala gland de ontwikkeld kaba Dem feni fossil foe platypus nanga normaal mammal na moro lagi strata Platypus tan platypus

Archaeopteryx n n A de wan troe fowroe A abi karakter foe fowroe A

Archaeopteryx n n A de wan troe fowroe A abi karakter foe fowroe A mankeri karakter foe reptile Normaal fowroe dem feni na ini dem srefi ston foe archaeopteryx

Miller-Urey aminozuur productie n n n A ben de na ini laboratorium conditie nanga

Miller-Urey aminozuur productie n n n A ben de na ini laboratorium conditie nanga speciaal concentratie foe methane & ammonia – niet primitive atmosphere Earth atmosphere probably oxadyzing, ma disi reducing Concentratie sa kiri iniwan libi sani Spark & bliksem de difrenti na ini voltage Concentratie foe sani de na ini dede skin, ma dem tan dede

Homologeus structuur n n n Ma difrenti gene meki dem structuut disi gersi demsrefi

Homologeus structuur n n n Ma difrenti gene meki dem structuut disi gersi demsrefi So Gado wroko da srefi fasi, ma nanga difrenti gene control A no taki dati dem difrenti meti ben komopo foe trawan

Fa Kristen proberi foe compromis n n Dei-age theorie. Disi wani taki dati te

Fa Kristen proberi foe compromis n n Dei-age theorie. Disi wani taki dati te Genesis taki dei wan, enz. A no taki foe wan letterlijk 24 joeroe dei, ma foe wan stuk foe tijd. So dem “dei” sa de omeni miljoen jari langa. Ma disi no sa wroko; da volgorde foe da Bijbel nanga evolutie no klop sref’srefi

Dei-age theorie n n Moro fara, a taki dati pransoen ben komopo na di

Dei-age theorie n n Moro fara, a taki dati pransoen ben komopo na di foe drie dei, ma da zon ben komopo di foe fo dei. Fa dem pransoen sa tan na libi omeni miljoen jari sondro da zon. Moro fara, evolutie taki dati libi ben bigin na ini da zee; da Bijbel poti hem tapoe da gron… Dede de da paiman foe sondoe, ma nanga evolutie, omeni miljoen dede fosi Adam ben kom foe doe sondoe So foeroe verschil de

Gap theorie n n Dem proberi foe poti wan langa tem na mindri Gen.

Gap theorie n n Dem proberi foe poti wan langa tem na mindri Gen. 1: 1 & 1: 2. Dem taki dati Gado ben meki grontapoe, dan didibri ben fadon pori hem, en Gado ben meki hem baka Disi ook toe abi omeni problemen

San wi leki bribiwan moesoe doe? n n Wi moesoe trowe evolutie. Natural selectie

San wi leki bribiwan moesoe doe? n n Wi moesoe trowe evolutie. Natural selectie de troe. Variatie de troe. Ma no wan foe dem toe= evolutie. Evolutie de op basis foe materialism pe Gado no de en A no man kom. A de wan religie efoe filosofie. A no de wetenschap, en a no klop nanga wetenschap toe

Humanism n Moro foeroe, humanist no bribi tapoe Gado, ma som religious soema de

Humanism n Moro foeroe, humanist no bribi tapoe Gado, ma som religious soema de n n n Christian Buddhist Judaism Marxist Enz…

Humanism n n n Humanistic manifesto I (1933) taki abra wan njoen religie disi

Humanism n n n Humanistic manifesto I (1933) taki abra wan njoen religie disi sa teki da presi foe ala dem fosi religie disi taki foe boven-natuurlijk openbaring A de soso secualar in visie A de agensi wan society op basis foe winst en foe bai & kisi sani

Humanist Manifesto I n n Wani wan wereld-wide society pe ala soema sa wroko

Humanist Manifesto I n n Wani wan wereld-wide society pe ala soema sa wroko samen Da creed (bribi) de ontwikkel

Humanist Manifesto II 1973 n n n Skrifi doro Paul Kurtz & Edwin Wilson

Humanist Manifesto II 1973 n n n Skrifi doro Paul Kurtz & Edwin Wilson Dem ben abi hopoe ete, alwasi Nazism ben meki dem twijfel Dem ben wani si da kaba foe oorlog nanga potiman libi

Humanist Manifesto II n n n Agensi ras discriminatie Agensi wapen foe “mass destructie”

Humanist Manifesto II n n n Agensi ras discriminatie Agensi wapen foe “mass destructie” leki da atom bom Human leti Leti foe prati en abortie “No wan gado sa verloesoe wi; wi moesoe verloesoe wisrefi” “Wi abi frantwoortoe fa wi de en fa wi sa de na toekomst”

Humanist Manifesto III - 2003 n n n Sabi foe grontapoe komopo foe observatie,

Humanist Manifesto III - 2003 n n n Sabi foe grontapoe komopo foe observatie, experimentatie, en rationalism (empiricism) Libisoema de wan pisi foe da natuur disi ben ontwikkel nanga evolutie sondro wan intelligenti foe tiri hem Ethical value komopo foe libisoema nowtoe nanga belang te wi tesi hem nanga ervaring

Humanist Manifesto III- 2003 n n n Wan prisiri en waarti libi komopo te

Humanist Manifesto III- 2003 n n n Wan prisiri en waarti libi komopo te joe wroko samen foe meki libisoema ideel kom troe Libisoema de sociaal en feni waarti na ini relatie Te wi wroko foe society, dati meki wi egi prisiri kom moro bigi

Secular Humanist declaratie n n n Vrijheid foe ondrosoekoe vragen Prati kerki nanga staat

Secular Humanist declaratie n n n Vrijheid foe ondrosoekoe vragen Prati kerki nanga staat Ethics op basis foe “critical intelligentie” Vrijheid leki ideaal Moreel educatie Skeptic abra religie

Secular humanist declaratie n n Reason – op basis foe libisoema prakseri Wetenschap &

Secular humanist declaratie n n Reason – op basis foe libisoema prakseri Wetenschap & technologie Evolutie Educatie

Na ini da West (VS) n n Disi de da basis filosofie na ini

Na ini da West (VS) n n Disi de da basis filosofie na ini educatie na ini da VS Ma foeroe intollerentie de foe religie bribi alwasi dem taki abra vrijheid

Humanism & Post-modernism n n Modernism – waarheid de na ini wetenschap nanga rational

Humanism & Post-modernism n n Modernism – waarheid de na ini wetenschap nanga rational denking liever leki bovennatuurlijk openbaring. Disi de humanistic filosofie Post-modernism – No objectief realteit. Subjectief – san de troe foe joe kande no de troe foe mi – a de irrational Logical denking – niet meer Existentialism

Resultaat foe humanism n n Abortie efoe joe wani Sex foe prisiri sondro commitment

Resultaat foe humanism n n Abortie efoe joe wani Sex foe prisiri sondro commitment Homosexuality & lesbianism leki “trow” Broko hede foe ala libi “Greenpeace” = kibri dem walvis, enz.

Humanism – resultaat Humans mankeri waarti n n Libisoema de wan sortoe meti nomo

Humanism – resultaat Humans mankeri waarti n n Libisoema de wan sortoe meti nomo Zelf-moord vaak Moord, mass soetoe kiri soema Experiment tapoe embryo, alwasi n n Joe kan feni stem cell foe da huid Moro mature cell abi minder complicatie nanga moro success

Communism n n Marx & Engel ben wani correctie foe economie pe da wrokoman

Communism n n Marx & Engel ben wani correctie foe economie pe da wrokoman ben kisi kwinsi foe dem basi Dem ben denki dati efoe joe kenki da economy, te foe kaba joe sa si wan society sondro wan klas

Communism – 10 basis bribi n n n No prive property efoe bezitting moro

Communism – 10 basis bribi n n n No prive property efoe bezitting moro Hebi progressief belasting tapoe inkomst No leti foe erfenis No leti foe abi gron foe joesrefi Centraal bangi

Communism – 10 basis bribi n Government control n n n Communicatie Transportatie Factories

Communism – 10 basis bribi n Government control n n n Communicatie Transportatie Factories & prani Wrokoman Regional ontwikkeling & bigi pranigron Educatie

Basis bribi disi de fout n n Dem bribi dati libisoema de boen. Te

Basis bribi disi de fout n n Dem bribi dati libisoema de boen. Te productie kren, ala soema sa wroko tranga nanga bigi prisiri Dem ontken da sondoe natuur foe libisoema; daarom libisoema no abi wan verloesoeman fanowdoe

Marx geschiedenis n n n Achtergron – Judaism Da famiri ben tron Luthers soso

Marx geschiedenis n n n Achtergron – Judaism Da famiri ben tron Luthers soso foe kisi goedoe A ben bribi dati religie de da “opium (verdoving middel) foe da pipel so dati dem no sa feti agensi da economy disi kwinsi dem

Communism n n A de atheistic, en helemaal agensi da Kristen geloof Normaal joe

Communism n n A de atheistic, en helemaal agensi da Kristen geloof Normaal joe kan verwakti vervolgoe na ini dem Communist kondre Wan pisi tem, 1/3 foe grontapoe ben de Communist Oost Europa en som kondre foe Afrika ben trowe Communism

Communism n n n Libisoema verloesoe hemsrefi Da staat kisi ala makti San ben

Communism n n n Libisoema verloesoe hemsrefi Da staat kisi ala makti San ben pasa troe de dati dem official foe da staat ben teki da presi foe dem goedoeman, en dem ben misbruiki dem positie foe kwinsi soema na dem ondro

Samenvatting n n Wi si dati communism fadon bikasi a loekoe na libisoema leki

Samenvatting n n Wi si dati communism fadon bikasi a loekoe na libisoema leki dem de boen. So dem egi leider de schuldig foe san dem tra leider na dem fesi ben doe, en som dictateur – moro ogri baka. Dem bribi dati Stalin ben kiri 50. 000 foe hem egi kondreman foe hori makti! Humanism aparti foe Gado no man meki soema kom moro boen, ma sori da sondoe natuur foe wi alamala