Wojewdzki Urzd Pracy w Toruniu 2015 Zatrudnianie cudzoziemcw

  • Slides: 24
Download presentation
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 2015 Zatrudnianie cudzoziemców według uproszczonych zasad na terenie województwa

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 2015 Zatrudnianie cudzoziemców według uproszczonych zasad na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Podstawa prawna w zakresie krótkookresowego i sezonowego zatrudnienia cudzoziemców § 1 pkt. 20 Rozporządzenie

Podstawa prawna w zakresie krótkookresowego i sezonowego zatrudnienia cudzoziemców § 1 pkt. 20 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (poz. 588).

Geneza i ewolucja przepisów o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi q Od września 2006

Geneza i ewolucja przepisów o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi q Od września 2006 r. możliwość wykonywania pracy rolnictwie do 3 miesięcy dla obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji; q od 20 lipca 2007 r. możliwość wykonywania pracy w każdym sektorze gospodarki do 3 miesięcy dla obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji; q od 1 lutego 2008 r. możliwość wykonywania pracy przez okres do 6 miesięcy dla obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji; q od lutego 2009 r. dostęp do polskiego rynku pracy uzyskali obywatele Mołdawii; q od 30 listopada 2009 r. katalog państw rozszerzono o Gruzję; q od 1 stycznia 2014 r. katalog państw rozszerzono o Armenię.

Demografia w kontekście zatrudnienia cudzoziemców Struktura populacji w Polsce – dane wg EUROSTAT i

Demografia w kontekście zatrudnienia cudzoziemców Struktura populacji w Polsce – dane wg EUROSTAT i GUS W poszczególnych latach, w tym prognozowane 0 -14 lat 15 -64 lat 65 lat i więcej 1990 r. 25, 3% 64, 8% 10% 2010 r. 15, 2% 71, 3% 13, 5% 2013 r. 15% 70, 3% 14, 7% 11, 3% - 14, 2% 54, 5% - 55, 6% 31, 3% - 33, 1% 2050 r. w zależności od przyjętych założeń prognostycznych

Statystyczny cudzoziemiec w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na 31. 10. 2015 r. (23 367

Statystyczny cudzoziemiec w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na 31. 10. 2015 r. (23 367 oświadczeń) q obywatel Ukrainy (22587) tj. 96, 7%, q mężczyzna (15965) tj. 68, 3%, q w przedziale wiekowym 26 -40 lat (11246) tj. 48, 1%, q zatrudniony przy pracach prostych (10214) tj. 43, 7%, q wykonujący pracę w formule umowa zlecenie (12198) tj. 52, 2%, q zatrudniany na maksymalny ustawowy okres pracy 3 -6 miesięcy (19982) tj. 85, 5%.

Województwo kujawsko-pomorskie w statystyce – zatrudnienie według państwa pochodzenia cudzoziemca według stanu na 31.

Województwo kujawsko-pomorskie w statystyce – zatrudnienie według państwa pochodzenia cudzoziemca według stanu na 31. 10. 2015 r.

Zatrudnienie według państwa pochodzenia cudzoziemca województwie kujawsko-pomorskim według stanu na 31. 10. 2015 r.

Zatrudnienie według państwa pochodzenia cudzoziemca województwie kujawsko-pomorskim według stanu na 31. 10. 2015 r.

Zatrudnienie kobiet w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na 31. 10. 2015 r. Kobiety według

Zatrudnienie kobiet w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na 31. 10. 2015 r. Kobiety według kraju pochodzenia stanowiły 29, 1% (6794 oświadczeń) w tym: q Białoruś: 9 osób tj. 0, 1% q Rosja: 13 osób tj. 0, 2% q Ukraina: 6622 osoby tj. 97, 5% q Mołdawia: 144 osoby tj. 2, 1% q Gruzja: 3 osoby tj. 0, 05% q Armenia: 3 osoby tj. 0, 05%

Liczba oświadczeń zarejestrowanych w województwie kujawsko pomorskim w 2014 r.

Liczba oświadczeń zarejestrowanych w województwie kujawsko pomorskim w 2014 r.

Liczba oświadczeń zarejestrowanych w województwo kujawskopomorskim według stanu na 31. 10. 2015 r.

Liczba oświadczeń zarejestrowanych w województwo kujawskopomorskim według stanu na 31. 10. 2015 r.

Rejestracja oświadczeń w województwie kujawsko-pomorskim według najpopularniejszych sekcji PKD wg stanu na 31. 10.

Rejestracja oświadczeń w województwie kujawsko-pomorskim według najpopularniejszych sekcji PKD wg stanu na 31. 10. 2015 r.

Rejestracja oświadczeń w najpopularniejszych grupach zawodów i specjalności w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na

Rejestracja oświadczeń w najpopularniejszych grupach zawodów i specjalności w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na 31. 10. 2015 r.

Udział Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy w ogólnej liczbie zarejestrowanych oświadczeń w województwie kujawsko-pomorskim

Udział Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy w ogólnej liczbie zarejestrowanych oświadczeń w województwie kujawsko-pomorskim Udział PUP Bydgoszcz w 2014 r. 7524 na 9524 zarejestrowane Udział PUP Bydgoszcz według stanu na 31. 10. 2015 r. 15157 oświadczeń na 23367 zarejestrowanych

Rejestracja oświadczeń w województwie kujawsko-pomorskim w Powiatowych Urzędach Pracy wg stanu na 31. 10.

Rejestracja oświadczeń w województwie kujawsko-pomorskim w Powiatowych Urzędach Pracy wg stanu na 31. 10. 2015 r.

Rejestracja oświadczeń w województwie kujawsko-pomorskim w wybranych powiatowych urzędach pracy w latach 2014 -

Rejestracja oświadczeń w województwie kujawsko-pomorskim w wybranych powiatowych urzędach pracy w latach 2014 - 2015

Rejestracja oświadczeń zarejestrowanych w województwie -pomorskim w okresie VIII 2007 r. – X 2015

Rejestracja oświadczeń zarejestrowanych w województwie -pomorskim w okresie VIII 2007 r. – X 2015 r. kujawsko

Rejestracja oświadczeń w kraju w okresie VIII 2007 r. – VI 2015 r.

Rejestracja oświadczeń w kraju w okresie VIII 2007 r. – VI 2015 r.

Rejestracja oświadczeń w województwie kujawsko-pomorskim według stanu od 31. 10. 2014 r. i do

Rejestracja oświadczeń w województwie kujawsko-pomorskim według stanu od 31. 10. 2014 r. i do 31. 10. 2015 r.

DANE KRAJOWE OŚWIADCZENIA W LATACH 2007 -2015 WOJEWÓDZTWO 2007 2008 2009 2010 2011 2012

DANE KRAJOWE OŚWIADCZENIA W LATACH 2007 -2015 WOJEWÓDZTWO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 STAN NA 30. 06. 2015 R. DOLNOŚLĄSKIE 10, 62% 8, 49% 6, 9% 8, 17% 9, 47% 11, 66% 9, 75% 9, 5% 34748 KUJAWSKO-POMORSKIE 1, 38% 1, 3% 0, 67% 1, 01% 0, 69% 0, 93% 1, 24% 2, 46% 11446 LUBELSKIE 3, 86% 11, 54% 11, 17% 10, 08% 8, 49% 7, 93% 7, 68% 6, 78% 35889 LUBUSKIE 8, 41% 3, 83% 2, 64% 3, 34% 3, 17% 3, 49% 2, 77% 2, 84% 14568 ŁÓDZKIE 3, 67% 2, 72% 3, 19% 6% 3, 44% 2, 48% 2, 28% 2, 94% 15058 MAŁOPOLSKIE 3, 30% 2, 61% 2, 2% 3, 07% 3, 5% 3, 92% 5, 17% 20385 MAZOWIECKIE 32, 83% 48, 29% 56, 44% 51, 02% 52, 66% 53, 34% 55, 58% 52, 38% 193758 OPOLSKIE 3, 11% 1, 89% 1, 81% 1, 85% 1, 63% 1, 44% 1, 66% 1, 59% 6396 PODKARPACKIE 2, 49% 2, 36% 1, 08% 0, 81% 0, 97% 0, 77% 1, 15% 2, 04% 6854 PODLASKIE 2, 27% 2, 07% 0, 87% 1, 29% 1% 0, 48% 0, 47% 4065 POMORSKIE 5, 75% 2, 93% 1, 7% 2, 09% 1, 74% 1, 39% 1, 5% 9460 4% 2, 13% 2, 28% 2, 56% 3, 68% 3, 07% 2, 81% 2, 91% 13741 3, 17% 1, 88% 2, 98% 3, 22% 2, 6% 2, 41% 2, 57% 1, 89% 10756 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 0, 65% 0, 31% 1, 13% 0, 17% 0, 28% 0, 37% 1426 WIELKOPOLSKIE 10, 07% 5, 7% 2, 94% 3, 95% 4, 55% 5, 04% 4, 97% 5, 68% 24344 4, 41% 1, 95% 1, 77% 1, 75% 1, 83% 1, 44% 1, 38% 1, 48% 7914 21 797 156 713 188 414 180 073 259 777 243 736 235 616 387 398 410 808 ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE RAZEM

TEMATYKA PORÓWNAWCZA KRAJ STAN NA 30. 06. 2015 R. WOJEWÓDZTWO STAN NA 30. 06.

TEMATYKA PORÓWNAWCZA KRAJ STAN NA 30. 06. 2015 R. WOJEWÓDZTWO STAN NA 30. 06. 2015 R. LICZBA OŚWIADCZEŃ 410 808 oświadczeń 11 446 tj. 2, 78% ogółem zarejestrowanych w skali kraju LICZBA OŚWIADCZEŃ DLA OSÓB, KTÓRE JUŻ POSIADAJĄ WIZĘ LUB ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE 87 351 oświadczeń tj. 21, 3% spośród ogółem zarejestrowanych 5 288 tj. 46, 2% spośród ogółem zarejestrowanych w województwie LICZBA KOBIET 141 326 tj. 34, 4% 3 297 tj. 28, 8% spośród ogółem zarejestrowanych w województwie PRZEDZIAŁ WIEKOWY Najwięcej cudzoziemców w wieku 26 -40 lat 187 991 oświadczeń tj. 45, 76% Najwięcej cudzoziemców w wieku 26 -40 lat 5 748 oświadczeń tj. 50, 2% NAJPOPULARNIEJSZE SEKCJE PKD • ROLNICTWO-181 411 tj. . 44, 2%, • BUDOWNICTWO – 58 226 tj. 14, 2%, • DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA – 43 698 tj. 10, 6% • PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – 41 422 tj. 10, 1%, • DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA-5 161 tj. 45, 1%, • PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – 2 970 tj. 25, 9% • HANDEL HURTOWY I DETALICZNY-975 tj. 8, 5% • BUDOWNICTWO-729 tj. 6, 4% OBYWATELSTWO BIAŁORUŚ – 2 311 tj. 0, 6% ROSJA - 918 tj. 0, 2% UKRAINA – 402 674 tj. 98% MOŁDAWIA – 3 609 tj. 0, 9% GRUZJA - 829 tj. 0, 2% ARMENIA - 467 tj. 0, 1% BIAŁORUŚ – 32 tj. 0, 3% ROSJA - 26 tj. 0, 2% UKRAINA – 11 016 tj. 96, 2% MOŁDAWIA - 352 tj. 3, 1% (udział naszych Mołdawian w skali kraju to aż 9, 8%) GRUZJA – 7 tj. 0, 06% ARMENIA - 13 tj. 0, 14% PREFEROWANA FORMA UMOWY UMOWA O DZIEŁO - 214 383 tj. 52, 2% UMOWA ZLECENIE 5 963 tj. 52, 1% PREFEROWANY OKRES ZATRUDNIENIA 3 -6 M - CY 376 145 tj. 91, 6% 3 -6 M - CY 10 348 tj. 90, 4%

Historyczne doświadczenie WUP w Toruniu w zatrudnieniu sezonowym FUNKCJONOWANIE PROCEDURY polegało na 1. zgłoszeniu

Historyczne doświadczenie WUP w Toruniu w zatrudnieniu sezonowym FUNKCJONOWANIE PROCEDURY polegało na 1. zgłoszeniu przez niemieckiego pracodawcę imiennego bądź anonimowego zapotrzebowania do niemieckiego Urzędu Pracy (Arbeitsamt), 2. przekazaniu zapewnienia przyjęcia-umowy o pracę (Einstellungszusage Arbeitsvertrag) do Centrali ds. Zatrudnienia w Niemczech, 3. przekazaniu umowy za pośrednictwem KUP / MP i PS do właściwego WUP w Polsce z uwagi na miejsce zamieszkania cudzoziemca w celu przekazania jej pracownikowi sezonowemu.

Historyczne doświadczenie WUP w Toruniu w zatrudnieniu sezonowym Liczba zapewnień zatrudnienia – Einstellungszusage w

Historyczne doświadczenie WUP w Toruniu w zatrudnieniu sezonowym Liczba zapewnień zatrudnienia – Einstellungszusage w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2001 -2005 Lata Liczba zapewnień zatrudnienia Liczba odebranych zapewnień zatrudnienia 2001 12 499 11449 2002 12 589 12083 2003 14 040 12849 2004 15 010 14283 2005 15 141 14230 RAZEM 69 279 64 894

PODSUMOWANIE q Znaczący wzrost ilości zarejestrowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy województwa kujawsko-pomorskiego oświadczeń podmiotów

PODSUMOWANIE q Znaczący wzrost ilości zarejestrowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy województwa kujawsko-pomorskiego oświadczeń podmiotów o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców w ramach uproszczonych procedur (2013 r. – 2 929 , 2014 r. – 9 524 , X 2015 – 23 367); q Wśród osób podejmujących pracę krótkookresową w oparciu o „procedurę oświadczeniową „, największą grupę stanowią obywatele Ukrainy (w br. 97, 5 %); q W związku ze wzrastającym wpływem migracji na lokalne rynki pracy konieczne będzie wzmocnienie kadrowe i podwyższanie kwalifikacji merytorycznych pracowników urzędów pracy, w tym językowych; q Potrzeba koordynacji i współpracy międzyinstytucjonalnej w wymianie doświadczeń oraz informacji z zakresu zatrudniania cudzoziemców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Dziękuję za uwagę magdalena. zboinska@wup. torun. pl

Dziękuję za uwagę magdalena. [email protected] torun. pl