Wojewdzki Urzd Pracy w Szczecinie Stopie realizacji wskanikw

  • Slides: 10
Download presentation
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopień realizacji wskaźników Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopień realizacji wskaźników Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31. 08. 2016 r. www. wup. p l

Wskaźniki włączone do Ram wykonania w ramach Działania 1. 1 PO WER 10, 987

Wskaźniki włączone do Ram wykonania w ramach Działania 1. 1 PO WER 10, 987 Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (YEI) Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (EFS) 4, 951 1, 840 Cel pośredni (2018 r. ) Wartość osiągnięta www. wup. p l

Wskaźniki włączone do Ram wykonania w ramach Działania 1. 2 PO WER Liczba osób

Wskaźniki włączone do Ram wykonania w ramach Działania 1. 2 PO WER Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie (YEI) Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (YEI) Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie (EFS) Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (EFS) Cel pośredni (2018 r. ) 1, 037 60 220 17 157 33 Wartość osiągnięta www. wup. p l

1. 1. 1 Liczba osób długotrwale bezrobotnych objetych wsparciem w programie (EFS) 1. 1.

1. 1. 1 Liczba osób długotrwale bezrobotnych objetych wsparciem w programie (EFS) 1. 1. 2 Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (YEI) 1. 2. 1 Liczba osób długotrwale bezrobotnych objetych wsparciem w programie (EFS) 13 1. 2. 2 Wskaźniki produktu w ramach Osi Priorytetowej I Liczba osób długotrwale bezrobotnych objetych wsparciem w programie (YEI) 84 Cel pośredni (2018 r. ) 706 0 4, 214 0 Wartość wskaźnika www. wup. p l

1. 1. 1 Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu

1. 1. 1 Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (EFS) 1. 2. 1 Wskaźniki rezultatu w ramach EFS (Poddziałanie 1. 1. 1 oraz 1. 2. 1) Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (EFS) Cel pośredni (2018 r. ) 4. 00% Wartość wskaźnika www. wup. p l

Wskaźniki rezultatu w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Poddziałanie 1. 1. 2)

Wskaźniki rezultatu w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Poddziałanie 1. 1. 2) Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) Liczba osób długotrwale bezrobotnych, uczestniczących w kształceniu/ szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu (YEI) Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu (YEI) Liczba osób bezrobotnych, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) Liczba osób bezrobotnych, uczestniczących w kształceniu/ szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu (YEI) Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu (YEI) Cel pośredni (2018 r. ) 3, 961 1, 447 2, 486 1, 325 3, 244 1, 201 10, 108 3, 705 7, 581 3, 459 8, 240 2, 929 Wartość wskaźnika www. wup. p l

Wskaźniki rezultatu w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Poddziałanie 1. 2. 2)

Wskaźniki rezultatu w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Poddziałanie 1. 2. 2) Liczba osób długotrwale bezrobotnych, uczestniczących w kształceniu/szkoleniu lub uzyskujących kwalifikację lub pracujacych (łacznie z pracujacymi na własny rachunek), po opuszczeniu programu (YEI) Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu (YEI) 50 65 202 Liczba osób bezrobotnych, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) 152 Liczba osób bezrobotnych, uczestniczących w kształceniu/szkoleniu lub uzyskujących kwalifikację lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek), po opuszczeniu programu (YEI) 165 Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu (YEI) Cel pośredni (2018 r. ) Wartość wskaźnika www. wup. p l

Wskaźniki rezultatu w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Poddziałanie 1. 2. 2)

Wskaźniki rezultatu w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Poddziałanie 1. 2. 2) 996 Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, uczestniczących w kształceniu/szkoleniu lub uzyskujących kwalifikację lub pracujacych (łącznie z pracujacymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu (YEI) 809 601 Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu (YEI) Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) Cel pośredni (2018 r. ) 79 Wartość wskaźnika www. wup. p l

Dodatkowych informacji na temat Programu udzielają Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Biuro Informacji i

Dodatkowych informacji na temat Programu udzielają Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie w Koszalinie ul. A. Mickiewicza 41, ul. Słowiańska 15 a 70 - 383 Szczecin 75 -846 Koszalin e-mail: [email protected] pl e-mail: [email protected] pl tel. 9142 56 163/164 tel. 94 344 50 25/26 www. wup. pl www. facebook. com/wupszczecin Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Kuśnierska 12 b 800 34 44 34 [email protected] pl www. wup. p l

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383 Szczecin tel. 91 42 56 100 fax. 91 42 56 103 e-mail: [email protected] pl www. wup. p l