Wojewdzki Urzd Pracy w Szczecinie Stopie realizacji wskanikw

  • Slides: 10
Download presentation
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopień realizacji wskaźników Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopień realizacji wskaźników Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w województwie zachodniopomorskim Stan na 31. 08. 2017 r. www. wup. p l

Wskaźniki produktu włączone do Ram wykonania w ramach Działania 1. 1 PO WER www.

Wskaźniki produktu włączone do Ram wykonania w ramach Działania 1. 1 PO WER www. wup. p l

Wskaźniki produktu włączone do Ram wykonania w ramach Działania 1. 2 PO WER www.

Wskaźniki produktu włączone do Ram wykonania w ramach Działania 1. 2 PO WER www. wup. p l

Wskaźniki produktu w ramach Osi Priorytetowej I www. wup. p l

Wskaźniki produktu w ramach Osi Priorytetowej I www. wup. p l

Wskaźniki rezultatu w ramach EFS (Poddziałanie 1. 1. 1 oraz 1. 2. 1) www.

Wskaźniki rezultatu w ramach EFS (Poddziałanie 1. 1. 1 oraz 1. 2. 1) www. wup. p l

Wskaźniki rezultatu w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Poddziałanie 1. 1. 2)

Wskaźniki rezultatu w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Poddziałanie 1. 1. 2) www. wup. p l

Wskaźniki rezultatu w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Poddziałanie 1. 2. 2)

Wskaźniki rezultatu w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Poddziałanie 1. 2. 2) www. wup. p l

Wskaźniki rezultatu w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Poddziałanie 1. 2. 2)

Wskaźniki rezultatu w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Poddziałanie 1. 2. 2) www. wup. p l

Dodatkowych informacji na temat Programu udzielają Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Biuro Informacji i

Dodatkowych informacji na temat Programu udzielają Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70 - 383 Szczecin e-mail: [email protected] pl tel. 9142 56 163/164 www. wup. pl Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie ul. Słowiańska 15 a 75 -846 Koszalin e-mail: [email protected] pl tel. 94 344 50 25/26 www. facebook. com/wupszczecin Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Kuśnierska 12 b 800 34 44 34 [email protected] pl www. wup. p l

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383 Szczecin tel. 91 42 56 100 fax. 91 42 56 103 e-mail: [email protected] pl www. wup. p l