Wojewdzki Urzd Pracy w Szczecinie Stan wdraania Regionalnego

  • Slides: 17
Download presentation
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 Stan na dzień 31. 12. 2015 r. www. wup. p l

Wdrażanie RPO WZ 2014 -2020 od uruchomienia programu Alokacja 2014 -2020 1 927 310

Wdrażanie RPO WZ 2014 -2020 od uruchomienia programu Alokacja 2014 -2020 1 927 310 930 zł Wartość oraz liczba złożonych wniosków podpisanych umów o dofinansowanie 104 624 994 zł 42 778 042 zł 73 20 Wysokość wypłaconych środków 39 984 100 zł www. wup. p l

Wdrażanie RPO WZ od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa VI Oś Priorytetowa/ Działanie Oś Priorytetowa

Wdrażanie RPO WZ od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa VI Oś Priorytetowa/ Działanie Oś Priorytetowa VI Działanie 6. 1 Działanie 6. 2 Działanie 6. 3 Działanie 6. 4 Działanie 6. 5 Działanie 6. 6 Działanie 6. 7 Działanie 6. 8 Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów 42 778 042, 32 20 0, 00 0 0, 00 0 42 778 042, 32 20 0, 00 0 0, 00 0 Alokacja w PLN 2014 -2020 823 058 824 139 620 706 17 957 647 17 508 706 89 788 235 433 976 471 64 348 235 24 941 176 34 917 647 www. wup. p l

Wdrażanie RPO WZ od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa VII Oś Priorytetowa/ Działanie Oś Priorytetowa

Wdrażanie RPO WZ od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa VII Oś Priorytetowa/ Działanie Oś Priorytetowa VII Działanie 7. 1 Działanie 7. 2 Działanie 7. 3 Działanie 7. 4 Działanie 7. 5 Działanie 7. 6 Działanie 7. 7 Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 61 846 951, 78 53 0, 00 0 0, 00 0 Wartość oraz liczba podpisanych umów 0, 00 0 0, 00 0 Alokacja w PLN 2014 -2020 654 356 706 409 933 176 49 882 353 65 247 519 27 435 294 7 081 892 56 865 882 37 910 588 www. wup. p l

Wdrażanie RPO WZ od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa VIII Oś Priorytetowa/ Działanie Oś Priorytetowa

Wdrażanie RPO WZ od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa VIII Oś Priorytetowa/ Działanie Oś Priorytetowa VIII Działanie 8. 1 Działanie 8. 2 Działanie 8. 3 Działanie 8. 4 Działanie 8. 5 Działanie 8. 6 Działanie 8. 7 Działanie 8. 8 Działanie 8. 9 Działanie 8. 10 Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 0, 00 0 0, 00 0 0, 00 0 Wartość oraz liczba podpisanych umów 0, 00 0 0, 00 0 0, 00 0 Alokacja w PLN 2014 -2020 449 895 401 52 292 818 15 547 182 38 908 235 19 952 941 27 435 294 169 057 754 16 960 000 9 976 471 49 882 353 www. wup. p l

Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji: Oś Priorytetowa VI

Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji: Oś Priorytetowa VI 450, 000. 00 400, 000. 00 350, 000. 00 300, 000. 00 250, 000. 00 200, 000. 00 150, 000. 00 100, 000. 00 50, 000. 00 6. 1 Alokacja (PLN) 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 Wartość podpisanych umów 6. 6 6. 7 6. 8 Wypłacone środki www. wup. p l

Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji: Oś Priorytetowa VII

Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji: Oś Priorytetowa VII 450, 000. 00 400, 000. 00 350, 000. 00 300, 000. 00 250, 000. 00 200, 000. 00 150, 000. 00 100, 000. 00 50, 000. 00 7. 1 Alokacja (PLN) 7. 2 7. 3 7. 4 Wartość podpisanych umów 7. 5 7. 6 7. 7 Wypłacone środki www. wup. p l

Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji: Oś Priorytetowa VIII

Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji: Oś Priorytetowa VIII 180, 000 zł 160, 000 zł 140, 000 zł 120, 000 zł 100, 000 zł 80, 000 zł 60, 000 zł 40, 000 zł 20, 000 zł 8. 1 8. 2 Alokacja (PLN) 8. 3 8. 4 8. 5 8. 6 Wartość podpisanych umów 8. 7 8. 8 8. 9 8. 10 Wypłacone środki www. wup. p l

Ocena wniosków od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa VI Oś Priorytetowa/ Działanie Oś Priorytetowa VI

Ocena wniosków od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa VI Oś Priorytetowa/ Działanie Oś Priorytetowa VI Działanie 6. 1 Działanie 6. 2 Działanie 6. 3 Działanie 6. 4 Działanie 6. 5 Działanie 6. 6 Działanie 6. 7 Działanie 6. 8 Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba wniosków poprawnych formalnie Liczba podpisanych umów 20 0 0 0 0 20 0 0 20 0 www. wup. p l

Ocena wniosków od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa VII Oś Priorytetowa/ Działanie Oś Priorytetowa VII

Ocena wniosków od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa VII Oś Priorytetowa/ Działanie Oś Priorytetowa VII Działanie 7. 1 Działanie 7. 2 Działanie 7. 3 Działanie 7. 4 Działanie 7. 5 Działanie 7. 6 Działanie 7. 7 Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 53 53 0 0 0 Liczba wniosków poprawnych formalnie Liczba podpisanych umów 0 0 0 0 www. wup. p l

Ocena wniosków od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa VIII Oś Priorytetowa/ Działanie Oś Priorytetowa VIII

Ocena wniosków od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa VIII Oś Priorytetowa/ Działanie Oś Priorytetowa VIII Działanie 8. 1 Działanie 8. 2 Działanie 8. 3 Działanie 8. 4 Działanie 8. 5 Działanie 8. 6 Działanie 8. 7 Działanie 8. 8 Działanie 8. 9 Działanie 8. 10 Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 0 0 0 Liczba wniosków poprawnych formalnie Liczba podpisanych umów 0 0 0 0 0 0 www. wup. p l

Nabory wniosków w ramach RPO WZ w 2015 roku Numer naboru Alokacja (w PLN)

Nabory wniosków w ramach RPO WZ w 2015 roku Numer naboru Alokacja (w PLN) Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru Tryb naboru RPZP. 06. 05. 00 -IP. 02 -32 -P 01/15 39 984 100 2015 -06 -15 2015 -07 -03 pozakonkursowy RPZP. 06. 05. 00 -IP. 02 -32 -K 01/15 33 529 412 2015 -12 -29 2016 -03 -11 konkursowy RPZP. 07. 01. 00 -IP. 02 -32 -P 02/15 75 000 2015 -10 -05 2015 -11 -16 pozakonkursowy RPZP. 07. 01. 00 -IP. 02 -32 -K 02/15 16 754 706 2015 -12 -15 2016 -02 -11 konkursowy RPZP. 08. 10. 00 -IP. 02 -32 -K 03/15 8 470 588, 24 2015 -12 -15 2016 -01 -25 konkursowy RPZP. 07. 03. 00 -IP. 02 -32 -K 04/15 22 352 941 2016 -01 -20 2016 -02 -05 konkursowy RPZP. 08. 06. 00 -IP. 02 -32 -K 05/15 30 000 2016 -02 -26 2016 -03 -25 konkursowy www. wup. p l

Planowane nabory wniosków w ramach RPO WZ w 2016 roku: Oś Priorytetowa VI Numer

Planowane nabory wniosków w ramach RPO WZ w 2016 roku: Oś Priorytetowa VI Numer Działania 6. 1 Planowana alokacja Planowany miesiąc (w PLN) rozpoczęcia naboru 52 621 200, 00 zł Czerwiec 2016 r. Planowany miesiąc zakończenia naboru Lipiec 2016 r. Termin właściwy dla trybu wyboru instrumentów finansowych Tryb naboru pozakonkursowy 6. 4 35 000, 00 zł konkursowy 6. 5 26 611 215, 76 zł Marzec 2016 r. Kwiecień 2016 r. pozakonkursowy 6. 6 22 352 941, 18 zł Marzec 2016 r. konkursowy www. wup. p l

Planowane nabory wniosków w ramach RPO WZ w 2016 roku: Oś Priorytetowa VII Numer

Planowane nabory wniosków w ramach RPO WZ w 2016 roku: Oś Priorytetowa VII Numer Działania Planowana alokacja Planowany miesiąc (w PLN) rozpoczęcia naboru Planowany miesiąc zakończenia naboru Tryb naboru 7. 1 11 176 470, 59 zł Kwiecień 2016 r. konkursowy 7. 2 11 176 471, 59 zł Wrzesień 2016 r. Październik 2016 r. konkursowy 7. 6 22 352 941, 18 zł Lipiec 2016 r. Sierpień 2016 r. konkursowy www. wup. p l

Planowane nabory wniosków w ramach RPO WZ w 2016 roku: Oś Priorytetowa VIII 8.

Planowane nabory wniosków w ramach RPO WZ w 2016 roku: Oś Priorytetowa VIII 8. 1 15 000, 00 zł Kwiecień 2016 r. Planowany miesiąc zakończenia naboru Maj 2016 r. 8. 2 14 399 477, 58 zł Grudzień 2016 r. Styczeń 2017 r. konkursowy 8. 3 29 328 000, 00 zł Kwiecień 2016 r. konkursowy 8. 4 15 040 000, 00 zł Wrzesień 2016 r. Październik 2016 r. konkursowy 8. 7 12 784 000, 00 zł Kwiecień 2016 r. konkursowy 8. 8 7 520 000, 00 zł Wrzesień 2016 r. Październik 2016 r. konkursowy Numer Działania Planowana alokacja Planowany miesiąc (w PLN) rozpoczęcia naboru Tryb naboru konkursowy www. wup. p l

Dodatkowych informacji na temat Programu udzielają Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Kuśnierska 12

Dodatkowych informacji na temat Programu udzielają Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Kuśnierska 12 b 800 34 44 34 [email protected] pl www. wup. p l

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383 Szczecin tel. 91 42 56 100 fax. 91 42 56 103 e-mail: [email protected] pl www. wup. p l