Wojewdzki Urzd Pracy w Szczecinie Stan wdraania Regionalnego

  • Slides: 18
Download presentation
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 Stan na dzień 31. 01. 2016 r. www. wup. p l

Wdrażanie RPO WZ 2014 -2020 od uruchomienia programu Alokacja 2014 -2020 2 024 312

Wdrażanie RPO WZ 2014 -2020 od uruchomienia programu Alokacja 2014 -2020 2 024 312 853 zł Wartość oraz liczba złożonych wniosków podpisanych umów o dofinansowanie 104 850 182 zł 42 778 042 zł 74 20 Wysokość wypłaconych środków 42 378 188 zł www. wup. p l

Wdrażanie RPO WZ od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa VI Oś Priorytetowa/ Działanie Oś Priorytetowa

Wdrażanie RPO WZ od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa VI Oś Priorytetowa/ Działanie Oś Priorytetowa VI Działanie 6. 1 Działanie 6. 2 Działanie 6. 3 Działanie 6. 4 Działanie 6. 5 Działanie 6. 6 Działanie 6. 7 Działanie 6. 8 Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów 42 778 042, 32 20 0, 00 0 0, 00 0 42 778 042, 32 20 0, 00 0 0, 00 0 Alokacja w PLN 2014 -2020 864 483 529 146 647 842 18 861 459 18 389 922 94 307 294 455 818 588 67 586 894 26 196 471 36 675 059 www. wup. p l

Wdrażanie RPO WZ od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa VII Oś Priorytetowa/ Działanie Oś Priorytetowa

Wdrażanie RPO WZ od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa VII Oś Priorytetowa/ Działanie Oś Priorytetowa VII Działanie 7. 1 Działanie 7. 2 Działanie 7. 3 Działanie 7. 4 Działanie 7. 5 Działanie 7. 6 Działanie 7. 7 Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 61 846 951, 78 53 0, 00 0 0, 00 0 Wartość oraz liczba podpisanych umów 0, 00 0 0, 00 0 Alokacja w PLN 2014 -2020 687 290 602 430 565 191 52 392 941 68 531 439 28 816 118 7 438 325 59 727 953 39 818 635 www. wup. p l

Wdrażanie RPO WZ od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa VIII Oś Priorytetowa/ Działanie Oś Priorytetowa

Wdrażanie RPO WZ od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa VIII Oś Priorytetowa/ Działanie Oś Priorytetowa VIII Działanie 8. 1 Działanie 8. 2 Działanie 8. 3 Działanie 8. 4 Działanie 8. 5 Działanie 8. 6 Działanie 8. 7 Działanie 8. 8 Działanie 8. 9 Działanie 8. 10 Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 225 187, 50 1 0, 00 0 0, 00 0 0, 00 0 225 187, 50 1 Wartość oraz liczba podpisanych umów 0, 00 0 0, 00 0 0, 00 0 Alokacja w PLN 2014 -2020 472 538 721 54 924 725 16 329 675 40 866 494 20 957 176 28 816 118 177 566 463 17 813 600 10 478 588 52 392 941 www. wup. p l

Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji: Oś Priorytetowa VI

Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji: Oś Priorytetowa VI 500, 000. 00 450, 000. 00 400, 000. 00 350, 000. 00 300, 000. 00 250, 000. 00 200, 000. 00 150, 000. 00 100, 000. 00 50, 000. 00 6. 1 Alokacja (PLN) 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 Wartość podpisanych umów 6. 6 6. 7 6. 8 Wypłacone środki www. wup. p l

Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji: Oś Priorytetowa VII

Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji: Oś Priorytetowa VII 450, 000. 00 400, 000. 00 350, 000. 00 300, 000. 00 250, 000. 00 200, 000. 00 150, 000. 00 100, 000. 00 50, 000. 00 7. 1 Alokacja (PLN) 7. 2 7. 3 7. 4 Wartość podpisanych umów 7. 5 7. 6 7. 7 Wypłacone środki www. wup. p l

Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji: Oś Priorytetowa VIII

Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji: Oś Priorytetowa VIII 180, 000 zł 160, 000 zł 140, 000 zł 120, 000 zł 100, 000 zł 80, 000 zł 60, 000 zł 40, 000 zł 20, 000 zł 8. 1 8. 2 Alokacja (PLN) 8. 3 8. 4 8. 5 8. 6 Wartość podpisanych umów 8. 7 8. 8 8. 9 8. 10 Wypłacone środki www. wup. p l

Ocena wniosków od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa VI Oś Priorytetowa/ Działanie Oś Priorytetowa VI

Ocena wniosków od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa VI Oś Priorytetowa/ Działanie Oś Priorytetowa VI Działanie 6. 1 Działanie 6. 2 Działanie 6. 3 Działanie 6. 4 Działanie 6. 5 Działanie 6. 6 Działanie 6. 7 Działanie 6. 8 Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba wniosków poprawnych formalnie Liczba podpisanych umów 20 0 0 0 0 20 0 0 20 0 www. wup. p l

Ocena wniosków od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa VII Oś Priorytetowa/ Działanie Oś Priorytetowa VII

Ocena wniosków od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa VII Oś Priorytetowa/ Działanie Oś Priorytetowa VII Działanie 7. 1 Działanie 7. 2 Działanie 7. 3 Działanie 7. 4 Działanie 7. 5 Działanie 7. 6 Działanie 7. 7 Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 53 53 0 0 0 Liczba wniosków poprawnych formalnie Liczba podpisanych umów 0 0 0 0 www. wup. p l

Ocena wniosków od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa VIII Oś Priorytetowa/ Działanie Oś Priorytetowa VIII

Ocena wniosków od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa VIII Oś Priorytetowa/ Działanie Oś Priorytetowa VIII Działanie 8. 1 Działanie 8. 2 Działanie 8. 3 Działanie 8. 4 Działanie 8. 5 Działanie 8. 6 Działanie 8. 7 Działanie 8. 8 Działanie 8. 9 Działanie 8. 10 Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 1 0 0 0 0 0 1 Liczba wniosków poprawnych formalnie Liczba podpisanych umów 0 0 0 0 0 0 www. wup. p l

Trwające nabory wniosków w ramach RPO WZ w 2016 roku Numer naboru Alokacja (w

Trwające nabory wniosków w ramach RPO WZ w 2016 roku Numer naboru Alokacja (w PLN) Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru Tryb naboru RPZP. 06. 05. 00 -IP. 02 -32 -K 01/15 33 529 411, 76 2015 -12 -29 2016 -03 -11 konkursowy RPZP. 07. 01. 00 -IP. 02 -32 -K 02/15 16 764 705, 88 2015 -12 -15 2016 -02 -25 konkursowy RPZP. 08. 10. 00 -IP. 02 -32 -K 03/15 8 470 588, 24 2015 -12 -15 2016 -02 -22 konkursowy RPZP. 07. 03. 00 -IP. 02 -32 -K 01/16 22 352 941, 18 2016 -01 -20 2016 -02 -20 konkursowy www. wup. p l

Ogłoszone nabory wniosków w ramach RPO WZ w 2016 roku, w ramach których nie

Ogłoszone nabory wniosków w ramach RPO WZ w 2016 roku, w ramach których nie rozpoczął się jeszcze nabór Numer naboru Alokacja (w PLN) Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru Tryb naboru RPZP. 08. 06. 00 -IP. 02 -32 -K 02/16 30 000, 00 2016 -02 -26 2016 -03 -25 konkursowy RPZP. 06. 00 -IP. 02 -32 -K 03/16 22 352 941, 18 2016 -03 -02 2016 -03 -31 konkursowy www. wup. p l

Planowane nabory wniosków w ramach RPO WZ w 2016 roku: Oś Priorytetowa VI Numer

Planowane nabory wniosków w ramach RPO WZ w 2016 roku: Oś Priorytetowa VI Numer Działania 6. 1 Planowana alokacja Planowany miesiąc (w PLN) rozpoczęcia naboru 52 621 200, 00 zł 6. 4 35 000, 00 zł 6. 5 26 611 215, 76 zł Czerwiec 2016 r. Planowany miesiąc zakończenia naboru Lipiec 2016 r. Termin właściwy dla trybu wyboru instrumentów finansowych Marzec 2016 r. Kwiecień 2016 r. Tryb naboru pozakonkursowy www. wup. p l

Planowane nabory wniosków w ramach RPO WZ w 2016 roku: Oś Priorytetowa VII Numer

Planowane nabory wniosków w ramach RPO WZ w 2016 roku: Oś Priorytetowa VII Numer Działania Planowana alokacja Planowany miesiąc (w PLN) rozpoczęcia naboru Planowany miesiąc zakończenia naboru Tryb naboru 7. 1 4 500 000 zł Kwiecień 2016 r. konkursowy 7. 2 11 176 471, 59 zł Wrzesień 2016 r. Październik 2016 r. konkursowy 7. 4 4 470 588, 24 zł Lipiec 2016 r. Sierpień 2016 r. konkursowy 7. 6 22 352 941, 18 zł Lipiec 2016 r. Sierpień 2016 r. konkursowy www. wup. p l

Planowane nabory wniosków w ramach RPO WZ w 2016 roku: Oś Priorytetowa VIII 8.

Planowane nabory wniosków w ramach RPO WZ w 2016 roku: Oś Priorytetowa VIII 8. 1 15 000, 00 zł Kwiecień 2016 r. Planowany miesiąc zakończenia naboru Maj 2016 r. 8. 2 13 097 767, 58 zł Grudzień 2016 r. Styczeń 2017 r. konkursowy 8. 3 29 328 000, 00 zł Kwiecień 2016 r. konkursowy 8. 4 15 040 000, 00 zł Wrzesień 2016 r. Październik 2016 r. konkursowy 8. 7 12 784 000, 00 zł Kwiecień 2016 r. konkursowy 8. 8 7 520 000, 00 zł Wrzesień 2016 r. Październik 2016 r. konkursowy Numer Działania Planowana alokacja Planowany miesiąc (w PLN) rozpoczęcia naboru Tryb naboru konkursowy www. wup. p l

Dodatkowych informacji na temat Programu udzielają Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Kuśnierska 12

Dodatkowych informacji na temat Programu udzielają Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Kuśnierska 12 b 800 34 44 34 [email protected] pl www. wup. p l

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383 Szczecin tel. 91 42 56 100 fax. 91 42 56 103 e-mail: [email protected] pl www. wup. p l