Wojewdzki Urzd Pracy w Szczecinie Stan wdraania Programu

  • Slides: 7
Download presentation
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w województwie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w województwie zachodniopomorskim Stan na 31. 08. 2017 r. www. wup. p l

Wdrażanie PO WER w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa I Alokacja 2014

Wdrażanie PO WER w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa I Alokacja 2014 -2020 308 959 158 zł Wartość oraz liczba złożonych liczba wniosków o podpisanych dofinansowanie umów 321 472 540 zł 147 410 029 zł 299 86 Wysokość wypłaconych środków 113 290 383 zł www. wup. p l

Wdrażanie PO WER w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa I Oś Priorytetowa/

Wdrażanie PO WER w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa I Oś Priorytetowa/ Działanie/ Poddziałanie Oś Priorytetowa I Działanie 1. 1 (pozakonkursowe) Poddziałanie 1. 1. 1 Poddziałanie 1. 1. 2 (YEI) (PUP) Działanie 1. 2 (konkursowe) Poddziałanie 1. 2. 1 Poddziałanie 1. 2. 2 (YEI) Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 321 472 540, 49 299 125 021 751, 33 60 0, 00 0 125 021 751, 33 60 196 450 789, 16 239 0, 00 0 196 450 789, 16 239 Wartość oraz liczba podpisanych umów 147 410 029, 19 86 124 860 818, 00 60 0, 00 0 124 860 818, 00 60 22 549 211, 19 26 0, 00 0 22 549 211, 19 26 Alokacja w PLN 2014 -2020 308 959 158 262 615 286 143 583 473 119 031 813 46 343 872 27 082 420 19 261 452 www. wup. p l

Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji: Oś Priorytetowa I

Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji: Oś Priorytetowa I 160 000, 00 140 000, 00 120 000, 00 100 000, 00 80 000, 00 60 000, 00 40 000, 00 20 000, 00 1. 1. 1 Alokacja (PLN) 1. 1. 2 Wartość podpisanych umów 1. 2. 1 1. 2. 2 Wypłacone środki www. wup. p l

Ocena wniosków od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa I Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba

Ocena wniosków od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa I Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba wniosków poprawnych formalnie Liczba podpisanych umów 299 251 86 Działanie 1. 1 (pozakonkursowe) 60 60 60 Poddziałanie 1. 1. 1 0 0 0 Poddziałanie 1. 1. 2 (YEI) (PUP) 60 60 60 Działanie 1. 2 (konkursowe) 239 191 26 0 0 0 239 191 26 Oś Priorytetowa/ Działanie/ Poddziałanie Oś Priorytetowa I Poddziałanie 1. 2. 1 Poddziałanie 1. 2. 2 (YEI) www. wup. p l

Dodatkowych informacji na temat Programu udzielają Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Biuro Informacji i

Dodatkowych informacji na temat Programu udzielają Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70 - 383 Szczecin e-mail: [email protected] pl tel. 9142 56 163/164 www. wup. pl Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie ul. Słowiańska 15 a 75 -846 Koszalin e-mail: [email protected] pl tel. 94 344 50 25/26 www. facebook. com/wupszczecin Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Kuśnierska 12 b 800 34 44 34 [email protected] pl www. wup. p l

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383 Szczecin tel. 91 42 56 100 fax. 91 42 56 103 e-mail: [email protected] pl www. wup. p l