Wojewdzki Urzd Pracy w Szczecinie Stan wdraania Programu

  • Slides: 9
Download presentation
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w województwie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 29. 02. 2016 r. www. wup. p l

Wdrażanie PO WER w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa I Alokacja 2014

Wdrażanie PO WER w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa I Alokacja 2014 -2020 316 451 406 zł Wartość oraz liczba złożonych liczba wniosków o podpisanych dofinansowanie umów 216 350 310 zł 33 660 856 zł 241 20 Wysokość wypłaconych środków 38 755 770 zł www. wup. p l

Wdrażanie PO WER w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa I Oś Priorytetowa/

Wdrażanie PO WER w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa I Oś Priorytetowa/ Działanie/ Poddziałanie Oś Priorytetowa I Działanie 1. 1 (pozakonkursowe) Poddziałanie 1. 1. 1 Poddziałanie 1. 1. 2 (YEI) (PUP) Działanie 1. 2 (konkursowe) Poddziałanie 1. 2. 1 Poddziałanie 1. 2. 2 (YEI) Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 216 350 310, 48 241 33 909 328, 13 20 0, 00 0 33 909 328, 13 20 182 440 982, 35 221 0, 00 0 182 440 982, 35 221 Wartość oraz liczba podpisanych umów 33 660 855, 80 20 0, 00 0 0, 00 0 Alokacja w PLN 2014 -2020 316 451 406 268 983 697 147 065 367 121 918 330 47 467 709 27 739 167 19 728 542 www. wup. p l

Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji: Oś Priorytetowa I

Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji: Oś Priorytetowa I 160 000, 00 140 000, 00 120 000, 00 100 000, 00 80 000, 00 60 000, 00 40 000, 00 20 000, 00 1. 1. 1 Alokacja (PLN) 1. 1. 2 Wartość podpisanych umów 1. 2. 1 1. 2. 2 Wypłacone środki www. wup. p l

Ocena wniosków od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa I Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba

Ocena wniosków od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa I Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba wniosków poprawnych formalnie Liczba podpisanych umów 241 194 20 Działanie 1. 1 (pozakonkursowe) 20 20 20 Poddziałanie 1. 1. 1 0 0 0 Poddziałanie 1. 1. 2 (YEI) (PUP) 20 20 20 Działanie 1. 2 (konkursowe) 221 174 0 0 221 174 0 Oś Priorytetowa/ Działanie/ Poddziałanie Oś Priorytetowa I Poddziałanie 1. 2. 1 Poddziałanie 1. 2. 2 (YEI) www. wup. p l

Nabory wniosków w ramach PO WER w 2016 roku Numer naboru Alokacja (w PLN)

Nabory wniosków w ramach PO WER w 2016 roku Numer naboru Alokacja (w PLN) POWR. 01. 02 -IP. 22 -32 -001/16 36 720 008, 66 Data rozpoczęcia Data zakończenia naboru 2016 -03 -01 2016 -03 -22 Tryb naboru pozakonkursowy www. wup. p l

Planowane nabory wniosków w ramach PO WER w 2016 roku Numer Poddziałania Planowana alokacja

Planowane nabory wniosków w ramach PO WER w 2016 roku Numer Poddziałania Planowana alokacja (w PLN) Planowany kwartał rozpoczęcia naboru Tryb naboru 1. 2. 2 9 456 416 III - IV kwartał 2016 r. konkursowy www. wup. p l

Dodatkowych informacji na temat Programu udzielają Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Biuro Informacji i

Dodatkowych informacji na temat Programu udzielają Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70 - 383 Szczecin e-mail: [email protected] pl tel. 9142 56 163/164 www. wup. pl Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie ul. Słowiańska 15 a 75 -846 Koszalin e-mail: [email protected] pl tel. 94 344 50 25/26 www. facebook. com/wupszczecin Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Kuśnierska 12 b 800 34 44 34 [email protected] pl www. wup. p l

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383 Szczecin tel. 91 42 56 100 fax. 91 42 56 103 e-mail: [email protected] pl www. wup. p l