wietlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkacw wsi

  • Slides: 43
Download presentation
„Świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Nowy Kłopoczyn i okolicznych”

„Świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Nowy Kłopoczyn i okolicznych”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7. 3

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7. 3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instytucja pośrednicząca 2 stopnia - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Beneficjent (Projektodawca) - Gmina

Instytucja pośrednicząca 2 stopnia - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Beneficjent (Projektodawca) - Gmina Sadkowice Odbiorcy (Grupa docelowa) - Mieszkańcy wsi Nowy Kłopoczyn i okolicznych, z Gminy Sadkowice (70 osób)

Wartość projektu – 49. 800, 00 zł Okres realizacji – 01. I-31. XII. 2010

Wartość projektu – 49. 800, 00 zł Okres realizacji – 01. I-31. XII. 2010 r. Cel główny projektu – zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców wsi Nowy Kłopoczyn i okolicznych

Cele szczegółowe projektu: 1. Stworzenie miejsca spotkań 2. Zwiększenie ilości działań na rzecz aktywizacji

Cele szczegółowe projektu: 1. Stworzenie miejsca spotkań 2. Zwiększenie ilości działań na rzecz aktywizacji i integracji społecznej 3. Wzrost zadowolenia uczestników projektu

Dla osiągnięcia wyznaczonych celów przewidziane zostały następujące zadania: Zadanie 1. Działania promocyjno – informacyjne

Dla osiągnięcia wyznaczonych celów przewidziane zostały następujące zadania: Zadanie 1. Działania promocyjno – informacyjne Zadanie 2. Działalność świetlicy Zadanie 3. Zarządzanie projektem

Zadanie 1. Działania promocyjno – informacyjne

Zadanie 1. Działania promocyjno – informacyjne

Promocja projektu odbywa się poprzez ogłoszenia w lokalnej prasie (Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy),

Promocja projektu odbywa się poprzez ogłoszenia w lokalnej prasie (Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy), informacje w gazetce gminnej „Wieści z Gminy Sadkowice” oraz na stronie internetowej Gminy pod adresem www. pokl. gminasadkowice. pl

O realizowanym projekcie informują plakaty, ulotki oraz kalendarzyki kieszonkowe. Pomieszczenia w których realizowany jest

O realizowanym projekcie informują plakaty, ulotki oraz kalendarzyki kieszonkowe. Pomieszczenia w których realizowany jest projekt, zakupiony sprzęt, oznaczony jest logo EFS i UE oraz informacją słowną o realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE.

Zadanie 2. Działalność świetlicy

Zadanie 2. Działalność świetlicy

Działanie 1. Zajęcia fitness. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 1 godz.

Działanie 1. Zajęcia fitness. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 1 godz. , przez 7 miesięcy (III-VI i IXXI). Zakupione zostały maty, sztangielki, taśmy, piłki. Ćwiczenia miały charakter relaksujący, odprężający, zwiększający wydolność organizmu. Zajęcia były okazją do spotkania, wymiany doświadczeń i integracji kobiet.

Działanie 2. Zajęcia w siłowni. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1

Działanie 2. Zajęcia w siłowni. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1 godz. , przez 7 miesięcy (III-VI i IXXI). Zakupiony został sprzęt do siłowni. Ćwiczenia miały charakter zwiększający wydolność organizmu, odprężający i poprawiający samopoczucie. Zajęcia były okazją do spotkania, wymiany doświadczeń i integracji mężczyzn.

Działanie 3. Spotkanie z kosmetyczką. Zajęcia odbyły się 2 razy – 25. IV i

Działanie 3. Spotkanie z kosmetyczką. Zajęcia odbyły się 2 razy – 25. IV i 9. V. Na ćwiczeniach zostały przedstawione proste sposoby zadbania o swoją urodę, uczestniczki same mogły wykonać makijaż i manikiur korzystając z fachowej pomocy.

Działanie 4. Piknik integracyjny odbył się w dniu 6 czerwca 2010 r. na którym

Działanie 4. Piknik integracyjny odbył się w dniu 6 czerwca 2010 r. na którym zorganizowane zostały konkursy z nagrodami oraz poczęstunek. Wspólna zabawa zwiększyła integrację i aktywność społeczną mieszkańców

Działanie 5. Gra zespołowa paintball. Gra została zorganizowana na wyjeździe – w Spale, w

Działanie 5. Gra zespołowa paintball. Gra została zorganizowana na wyjeździe – w Spale, w dniu 27 czerwca 2010 r. Była doskonałą formą zabawy i integracji uczestników.

Działanie 6. Spływ kajakowy rz. Pilicą. W dniu 11 lipca 2010 r. odbył się

Działanie 6. Spływ kajakowy rz. Pilicą. W dniu 11 lipca 2010 r. odbył się jednodniowy spływ kajakowy rzeką Pilicą, na trasie Domaniewice – Tomczyce. Wyjazd był alternatywną formą aktywnego i zdrowego spędzania czasu.

Działanie 7. Turniej tenisa stołowego. 26 września 2010 r. w Świetlicy wiejskiej odbył się

Działanie 7. Turniej tenisa stołowego. 26 września 2010 r. w Świetlicy wiejskiej odbył się Turniej tenisa stołowego, na którym uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności. Turniej był formą rywalizacji i zarazem integracji uczestników. Zwycięzcy otrzymali nagrody.

Działanie 8. Turniej bilardowy został rozegrany 24 października 2010 r. w Świetlicy wiejskiej. W

Działanie 8. Turniej bilardowy został rozegrany 24 października 2010 r. w Świetlicy wiejskiej. W ramach projektu zakupiony został stół bilardowy. Turniej był sprawdzeniem umiejętności gry, a także dobrą zabawą i integracją uczestników. Zwycięzcy turnieju otrzymali nagrody.

Działanie 9. Impreza okolicznościowa 12. XII. 2010 r. Impreza podsumowująca projekt i roczną działalność

Działanie 9. Impreza okolicznościowa 12. XII. 2010 r. Impreza podsumowująca projekt i roczną działalność świetlicy. Uroczystość stanowi formę spotkania towarzyskiego. Przygotowana część artystyczna i poczęstunek.

Zadanie 3. Zarządzanie projektem

Zadanie 3. Zarządzanie projektem

Za realizację projektu odpowiedzialni są: koordynator projektu, asystent finansowy i lider świetlicy. Zarządzanie projektem

Za realizację projektu odpowiedzialni są: koordynator projektu, asystent finansowy i lider świetlicy. Zarządzanie projektem obejmuje zakupy w ramach cross-financingu, sprawozdawczość, prowadzenie biura, obsługę finansową projektu, monitoring i ewaluację.

Rezultaty i produkty projektu

Rezultaty i produkty projektu

Część rezultatów została już w pełni osiągnięta, pozostałe będą zbadane po zakończeniu wszystkich działań

Część rezultatów została już w pełni osiągnięta, pozostałe będą zbadane po zakończeniu wszystkich działań (w tym imprezy okolicznościowej).

Rezultaty twarde: 1. Wzrost ilości działań na rzecz integracji społecznej poprzez zorganizowanie zajęć sportowych:

Rezultaty twarde: 1. Wzrost ilości działań na rzecz integracji społecznej poprzez zorganizowanie zajęć sportowych: fitness dla 15 kobiet, siłowni dla 10 mężczyzn – 100% 2. Wzrost ilości działań na rzecz integracji społecznej poprzez zorganizowanie 2 wyjazdów dla co najmniej 15 osób (spływ kajakowy, gra paintball) – 100%. 3. 30 mężczyzn biorących udział w projekcie zwiększy swoją aktywność społeczną, poprzez udział w co najmniej 2 działaniach – 30%

4. 25 kobiet biorących udział w projekcie zwiększy swoją aktywność społeczną, poprzez udział w

4. 25 kobiet biorących udział w projekcie zwiększy swoją aktywność społeczną, poprzez udział w co najmniej 2 działaniach – 48% 5. Wzrost ilości działań na rzecz integracji społecznej poprzez zorganizowanie 1 spotkania z kosmetyczką dla 15 kobiet – 107% 6. Wzrost ilości działań na rzecz integracji społecznej poprzez zorganizowanie 4 imprez integracyjnych dla 70 osób – 50%

Rezultaty miękkie (w trakcie oceny): 1. Zwiększenie samooceny i pewności siebie u 15 kobiet,

Rezultaty miękkie (w trakcie oceny): 1. Zwiększenie samooceny i pewności siebie u 15 kobiet, które wezmą udział w zajęciach fitness i z kosmetyczką - ankiety 2. Zwiększenie samooceny i pewności siebie u 8 mężczyzn, którzy wzięli udział w zajęciach w siłowni - ankiety 3. Zwiększenie zadowolenia u 50 osób, w tym 22 kobiet, biorących udział w projekcie – ankieta, wywiad.

Produkty projektu: 1. Świetlica wiejska, jako miejsce spotkań. 2. Dostęp do wyposażenia świetlicy: np.

Produkty projektu: 1. Świetlica wiejska, jako miejsce spotkań. 2. Dostęp do wyposażenia świetlicy: np. sprzętu do ćwiczeń, stołu bilardowego. 3. 55 godz. zajęć fitness dla 15 kobiet. 4. 86 godz. zajęć w siłowni dla 10 mężczyzn. 5. Oferta aktywizująca mieszkańców, będąca efektem dalszej działalności świetlicy.