wie meent te staan 1 Korinthe 10 Daarom

  • Slides: 8
Download presentation
wie meent te staan. . .

wie meent te staan. . .

1 Korinthe 10 Daarom, wie meent te STAAN, zie toe, dat hij niet valle.

1 Korinthe 10 Daarom, wie meent te STAAN, zie toe, dat hij niet valle. 12 Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. 11 2

1 Korinthe 10 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En GOD IS GETROUW,

1 Korinthe 10 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En GOD IS GETROUW, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want HIJ zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. 13 3

Romeinen 5 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met *God door onze

Romeinen 5 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met *God door onze Here Jezus Christus, 2 door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade, waarin wij STAAN, en roemen op de hoop van de heerlijkheid *Gods. 1 4

Kolosse 1 . . om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor Zich te

Kolosse 1 . . om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor Zich te stellen. . . 22 5

Kolosse 1 . . . indien gij slechts wel gegrond en STANDVASTIG blijft in

Kolosse 1 . . . indien gij slechts wel gegrond en STANDVASTIG blijft in het geloof. . . 23 6

Kolosse 1 . . . en u niet laat afbrengen van DE HOOP VAN

Kolosse 1 . . . en u niet laat afbrengen van DE HOOP VAN HET EVANGELIE, dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. 23 7

1 Korinthe 15 Daarom, mijn geliefde broeders, weest wordt STANDVASTIG, onwankelbaar, te allen tijde

1 Korinthe 15 Daarom, mijn geliefde broeders, weest wordt STANDVASTIG, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here. 58 8