Wetten extramurale zorg Tiske Boonstra 2016 Extramurale zorg

  • Slides: 11
Download presentation
Wetten extramurale zorg Tiske Boonstra 2016

Wetten extramurale zorg Tiske Boonstra 2016

Extramurale zorg; wet en meer Welke wetten zijn van toepassing? Welke zorg krijg je

Extramurale zorg; wet en meer Welke wetten zijn van toepassing? Welke zorg krijg je vanuit welke wet? Welke gelden zijn daarmee gemoeid en hoe besteed?

Wetten extramuraal • WLZ; wet langdurige zorg • ZVW; zorgverzekeringswet • WMO; wet maatschappelijke

Wetten extramuraal • WLZ; wet langdurige zorg • ZVW; zorgverzekeringswet • WMO; wet maatschappelijke ondersteuning 3

4

4

Wetgeving en WMCZ • WLZ zorg; intramurale zorg, 24 uurs zorg; ook thuis •

Wetgeving en WMCZ • WLZ zorg; intramurale zorg, 24 uurs zorg; ook thuis • cliëntenraad en zorgorganisatie • ZVW zorg; persoonlijke verzorging, wijkverpleging, extramurale zorg • cliëntenraad en zorgorganisatie • WMO zorg; huishoudelijk, wonen, zelfredzaamheid, cliënt ondersteuning • Cliëntenraad tz(? ) en zorgorganisatie én gemeente; A’dam participatieraad wmo adviesraad 5

Pakketten • Indicaties CIZ zijn leidend; ZP; zorgprofielen • samen met organisatie passende zorg

Pakketten • Indicaties CIZ zijn leidend; ZP; zorgprofielen • samen met organisatie passende zorg inrichten; zorgovereenkomst/zorg(leef)plan • Wel 40 zp; totaalbudget • wonen, zorg, diensten, behandeling en/of dagbesteding • zp intramuraal of thuis 6

Leveringsvormen • VPT; volledig pakket thuis • Zelf afspreken met 1 zorgaanbieder • MPT;

Leveringsvormen • VPT; volledig pakket thuis • Zelf afspreken met 1 zorgaanbieder • MPT; modulair pakket thuis • Zelf afspraken meerdere zorgaanbieders • PGB; persoonsgebonden budget • Zelf verantwoordelijk afspraken en gelden (via SVB bank) met zorgaanbieders 7

Verder • Eerstelijnsverblijf; wlz subsidieregeling: kortdurend verblijf. Bv revalidatie na ziekenhuis • Palliatieve terminale

Verder • Eerstelijnsverblijf; wlz subsidieregeling: kortdurend verblijf. Bv revalidatie na ziekenhuis • Palliatieve terminale zorg; PTZ • WLZ (eerstelijns, wlz) + ZVW (wijkverpleging/hospice) • Eigen bijdrage; CAK bepaalt WLZ bijdrage 8

 • Tarieven afhankelijk van zp; verantwoord en doelmatig • Wat valt er wel

• Tarieven afhankelijk van zp; verantwoord en doelmatig • Wat valt er wel en niet onder? • Geen individuele aanspraken; passend en integraal • Wlz/Zvw-kompassen zorginstituut NL bieden kaders • Wmo per gemeente verschillend 9

Contact en ondersteuning • Individuele cliënt ondersteuning Cliëntenbelang Amsterdam; • 020 -7525100 • info@clientenbelangamsterdam.

Contact en ondersteuning • Individuele cliënt ondersteuning Cliëntenbelang Amsterdam; • 020 -7525100 • [email protected] nl • Vraagbaak LOC zeggenschap in zorg; • 030 -2843200 • [email protected] nl 10

einde

einde