WETENSCHAPSB EURSPROJECT Titel van project Uw naam Naam

  • Slides: 11
Download presentation
WETENSCHAPSB EURSPROJECT Titel van project Uw naam | Naam van uw docent | Uw

WETENSCHAPSB EURSPROJECT Titel van project Uw naam | Naam van uw docent | Uw school

PROBLEEMSTELLING • Typ hier uw vraag. (Dit is de vraag waarop uw experiment antwoord

PROBLEEMSTELLING • Typ hier uw vraag. (Dit is de vraag waarop uw experiment antwoord geeft. )

PROJECTOVERZICHT • Typ hier een kort overzicht of een korte samenvatting van uw project.

PROJECTOVERZICHT • Typ hier een kort overzicht of een korte samenvatting van uw project.

ONDERZOEK • Geef hier een samenvatting van uw onderzoek met drie tot vijf opsommingstekens:

ONDERZOEK • Geef hier een samenvatting van uw onderzoek met drie tot vijf opsommingstekens: – 1 e punt – 2 e punt – 3 e punt – 4 e punt – 5 e punt

VARIABELEN • Gecontroleerde variabelen: dit zijn de items die gedurende het hele experiment gelijk

VARIABELEN • Gecontroleerde variabelen: dit zijn de items die gedurende het hele experiment gelijk blijven. • Onafhankelijke variabele: de enige variabele die u bewust wijzigt en test. • Afhankelijke variabelen: de gemeten verandering die is opgetreden door de onafhankelijke variabele. Op welke manier u de verandering gaat meten is een belangrijke beslissing.

HYPOTHESE • Op basis van het onderzoek dat u hebt gedaan, schrijft u een

HYPOTHESE • Op basis van het onderzoek dat u hebt gedaan, schrijft u een antwoord of oplossing - een onderbouwde schatting - voor de vraag. Zorg ervoor dat u een hypothese opschrijft voordat u begint met het experiment.

MATERIALEN • Typ een gedetailleerde lijst van de items die u nodig had om

MATERIALEN • Typ een gedetailleerde lijst van de items die u nodig had om de experimenten uit te voeren. Geef de precieze hoeveelheden op die u hebt gebruikt.

PROCEDURE • Lijst van alle stappen die zijn gevolgd om het experiment uit te

PROCEDURE • Lijst van alle stappen die zijn gevolgd om het experiment uit te voeren. • Nummer de stappen. • Voeg foto's toe van de experimenten.

GEGEVENS/OBSERVATIES • De gegevens zijn eenvoudiger te begrijpen als u ze in een tabel

GEGEVENS/OBSERVATIES • De gegevens zijn eenvoudiger te begrijpen als u ze in een tabel of grafiek verwerkt. Maak een grafiek in Microsoft Excel en importeer deze hierheen. • Zorg ervoor dat alle gegevens duidelijk zijn gelabeld.

CONCLUSIE • Typ hier een samenvatting van wat u hebt ontdekt op basis van

CONCLUSIE • Typ hier een samenvatting van wat u hebt ontdekt op basis van de resultaten van uw experimenten. U moet aangeven of de gegevens de hypothese ondersteunen en uitleggen waarom wel of waarom niet.

BRONNEN • Vermeld zowel gedrukte als elektronische bronnen en zet ze in alfabetische volgorde.

BRONNEN • Vermeld zowel gedrukte als elektronische bronnen en zet ze in alfabetische volgorde.