Welkomstwoord Cas Smithuijsen directeur Boekmanstichting De Staat van

  • Slides: 36
Download presentation
Welkomstwoord Cas Smithuijsen directeur Boekmanstichting

Welkomstwoord Cas Smithuijsen directeur Boekmanstichting

De Staat van Cultuur: Lancering Cultuurindex 9 december 2013

De Staat van Cultuur: Lancering Cultuurindex 9 december 2013

Moderator Simon Reinink Directeur Het Concertgebouw 3

Moderator Simon Reinink Directeur Het Concertgebouw 3

Presentatie Cultuurindex 2013 Marielle Hendriks Boekmanstichting Andries van den Broek Sociaal en Cultureel Planbureau

Presentatie Cultuurindex 2013 Marielle Hendriks Boekmanstichting Andries van den Broek Sociaal en Cultureel Planbureau Henk Vinken Coördinator dataverzameling Ci. N 4

Lancering

Lancering

2009 2010 2011 2012 2013 Oktober 2009 Oktober 2010 December 2013 Grandmakers in the

2009 2010 2011 2012 2013 Oktober 2009 Oktober 2010 December 2013 Grandmakers in the Arts Conference Boekmancongres Boekman SCP conferentie 4 jaar geleden … Brooklyn, New York 3 jaar geleden … Cultuur rekent op draagvlak Een trans-Atlantische brainstorm over effectieve advocacy en strategische dataverzameling ten behoeve van het verbreden van het maatschappelijk draagvlak 6 Lancering … 2014

Robert Lynch President and CEO Americans for the Arts 7

Robert Lynch President and CEO Americans for the Arts 7

“What’s treasured, is measured” Randy Cohen Vice President of Local Arts Advancement at Americans

“What’s treasured, is measured” Randy Cohen Vice President of Local Arts Advancement at Americans for the Arts 8

www. artsusa. org 9

www. artsusa. org 9

www. artsusa. org 10

www. artsusa. org 10

Don’t invent, connect Americans for the Arts Boekmanstichting Cijferleveranciers National Arts Index Cultuurindex Nederland

Don’t invent, connect Americans for the Arts Boekmanstichting Cijferleveranciers National Arts Index Cultuurindex Nederland Private fondsen SCP Rapportage Cultuur Publicatie: De Staat van Cultuur 11 De Staat van Cultuur: Lancering Cultuurindex Nederland

Waarom zijn we het gaan doen? Langjarige barometer geeft hopelijk: Meer aandacht voor trends

Waarom zijn we het gaan doen? Langjarige barometer geeft hopelijk: Meer aandacht voor trends en ontwikkelingen in de cultuursector over langere termijn en zo breed mogelijk Extra informatie voor gefundeerd cultuurdebat Inzichtelijk gepresenteerd en op één adres te vinden bronmateriaal Impuls tot nieuwe cijfers én van bestaande verbetering cijfers i. s. m. de sector 12

Hoe hebben we het gedaan? Zoveel mogelijk cijfers bijeengebracht en die geïndexeerd – medio

Hoe hebben we het gedaan? Zoveel mogelijk cijfers bijeengebracht en die geïndexeerd – medio 2014 ook toegankelijk via www. cultuurindex. nl Duiding van de cijfers door clustering en analyse via de publicatie Staat van Cultuur 13

Voor wie is het bruikbaar? Wetenschap en journalistiek Individuele doelen makkelijk bruikbaar statistisch materiaal

Voor wie is het bruikbaar? Wetenschap en journalistiek Individuele doelen makkelijk bruikbaar statistisch materiaal advocacy achtergrondmateriaal voor en business beleidsnota’s plannen Cultuurinstellingen positiebepaling + versterking media-aandacht voor cultuursector 14

Eisen aan gegevens relevant periodiek verzameld betrouwbaar 15

Eisen aan gegevens relevant periodiek verzameld betrouwbaar 15

1 index met 4 pijlers INDEX Capaciteit Participatie Geldstromen Apart aandacht voor thema digitalisering

1 index met 4 pijlers INDEX Capaciteit Participatie Geldstromen Apart aandacht voor thema digitalisering 16 Concurrentiekracht

11 kernindicatoren en 79 cijferreeksen Capaciteit Ondernemingen /instellingen Infrastructuur Arbeidsmarkt Geldstromen Participatie Concurrentiekracht Inkomsten

11 kernindicatoren en 79 cijferreeksen Capaciteit Ondernemingen /instellingen Infrastructuur Arbeidsmarkt Geldstromen Participatie Concurrentiekracht Inkomsten (excl. Nationaal overheid) Internationaal Overheidsbijdragen Bezoek Beoefening Consumptie Omzet creatieve industrie 17

Cultuurindex Nederland 2005 -2011 Totaalindex 2005 2007 2009 2011 100 105 ? ? 106

Cultuurindex Nederland 2005 -2011 Totaalindex 2005 2007 2009 2011 100 105 ? ? 106 ? ? 105 ? ? 18

Cultuurindex Nederland 2005 -2011 19

Cultuurindex Nederland 2005 -2011 19

Capaciteit 20

Capaciteit 20

Onderliggende trends pijler Capaciteit Infrastructuur Arbeidsmarkt voorstellingen vrije theatersector + nieuwe boektitels afgestudeerden hbo

Onderliggende trends pijler Capaciteit Infrastructuur Arbeidsmarkt voorstellingen vrije theatersector + nieuwe boektitels afgestudeerden hbo + toename in vrijwilligers nieuwe films + invloed van digitalisering 21

Participatie 22

Participatie 22

Onderliggende trends pijler Participatie Bezoek Consumptie bij musea en bioscopen + boekverkopen (ook digitaal)

Onderliggende trends pijler Participatie Bezoek Consumptie bij musea en bioscopen + boekverkopen (ook digitaal) albumverkopen (ook digitaal) - Beoefening amateurkunstbeoefening ‘From ownership to access’: herstel muziekindustrie? - 23

Geldstromen 24

Geldstromen 24

Onderliggende trends pijler Geldstromen Inkomsten (ex subsidies) Overheidbijdragen belastingenuitgaven cultuur + baten musea en

Onderliggende trends pijler Geldstromen Inkomsten (ex subsidies) Overheidbijdragen belastingenuitgaven cultuur + baten musea en bioscopen exportwaarde Nederlandse muziekoptredens + omzet muziekmarkt (ook digitaal) - giften aan cultuur - subsidies Creatieve industrie omzet - (gecorrigeerd voor inflatie) 25

Concurrentiekracht 26

Concurrentiekracht 26

Onderliggende trends pijler Concurrentiekracht Nationaal Internationaal afgestudeerden kunstonderwijs/totaal + nieuwe Nederlandse films/totaal export muziek/totale

Onderliggende trends pijler Concurrentiekracht Nationaal Internationaal afgestudeerden kunstonderwijs/totaal + nieuwe Nederlandse films/totaal export muziek/totale export + nieuwe Nederlandse boektitels/totaal - Nederlandse galeries op + kunstbeurzen - vrijwilligerswerk cultuur/totaal 27

Cultuurindex Nederland Wij hopen dat de cultuurindex… inspireert tot reflectie op de index en

Cultuurindex Nederland Wij hopen dat de cultuurindex… inspireert tot reflectie op de index en tot reflectie op het culturele veld nieuwe gegevensstromen los maakt leidt tot beter geïnformeerde sector 28

Vragen? 29

Vragen? 29

Key-note speech Arnoud Boot Hoogleraar Corporate Finance en Financiële Markten, Uv. A 31

Key-note speech Arnoud Boot Hoogleraar Corporate Finance en Financiële Markten, Uv. A 31

Pauze tot 16. 00 uur 32

Pauze tot 16. 00 uur 32

Panelgesprek Tanja Mlaker – Federatie Cultuur Adriana Esmeijer - Prins Bernhard Cultuurfonds Bert Meerstadt

Panelgesprek Tanja Mlaker – Federatie Cultuur Adriana Esmeijer - Prins Bernhard Cultuurfonds Bert Meerstadt -Concertvrienden Jet de Ranitz – AHK/Kunsten ‘ 92 Paul Steenhuis - NRC 33

Wrap-up Cas Smithuijsen directeur Boekmanstichting 34

Wrap-up Cas Smithuijsen directeur Boekmanstichting 34

Toespraak Jet Bussemaker minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 35

Toespraak Jet Bussemaker minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 35

Met dank aan

Met dank aan