WELKOM Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2017 2018 Toelichting

  • Slides: 125
Download presentation
WELKOM

WELKOM

Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2017 - 2018

Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2017 - 2018

Toelichting bij de omkadering in het buitengewoon secundair onderwijs

Toelichting bij de omkadering in het buitengewoon secundair onderwijs

Schoolbeheerteam Bu. SO Coördinator Bu. SO: Tine Debruyne, tel. 02 -553. 87. 18, tine.

Schoolbeheerteam Bu. SO Coördinator Bu. SO: Tine Debruyne, tel. 02 -553. 87. 18, tine. debruyne@ond. vlaanderen. be Groepschef SBT Bu. SO: Mieke Van de Casteele, tel. 02 -553. 87. 40, annemarie. vandecasteele@ond. vlaanderen. be

Schoolbeheerteam Bu. SO Marion De Clercq, tel. 02 -553. 88. 86, marion. declercq@ond. vlaanderen.

Schoolbeheerteam Bu. SO Marion De Clercq, tel. 02 -553. 88. 86, marion. declercq@ond. vlaanderen. be Sanne Versmissen, tel. 02 -553. 88. 72, sanne. versmissen@ond. vlaanderen. be Nele Vanvaerenbergh, tel. 02 -553. 87. 23, Nele. Vanvaerenbergh@ond. vlaanderen. be

regelgeving Ø Codex van het secundair onderwijs Ø SO/2011/03(Bu. SO) van 15 08 2011

regelgeving Ø Codex van het secundair onderwijs Ø SO/2011/03(Bu. SO) van 15 08 2011 structuur en organisatie van het Bu. SO Ø SO/2011/01(Bu. SO) van 01 02 2011 omkadering van het Bu. SO Ø cursustekst schoolsecretariaten via www. agodi. be

ALGEMEEN

ALGEMEEN

wanneer tellen (algemeen)? ØOp 1 februari van het voorafgaand schooljaar (types BA, 1, 2,

wanneer tellen (algemeen)? ØOp 1 februari van het voorafgaand schooljaar (types BA, 1, 2, 3, 4, 6, 7 en 9) ØGemiddelde aanwezigheid gedurende de periode van 12 maanden vóór 1 februari van het voorafgaande schooljaar (type BO 5)

uitzonderingen teldatum Ø types BA, 1, 2, 3, 4, 6, 7 en 9: op

uitzonderingen teldatum Ø types BA, 1, 2, 3, 4, 6, 7 en 9: op 1 oktober van het lopende schooljaar Ø type 5: gemiddelde aanwezigheid gedurende de eerste 30 dagen vanaf de openstelling van het type opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

wanneer? ØNieuwe school door Ø 3 opeenvolgende Ø“oude school” door Øeenmalig programmatie of afsplitsing

wanneer? ØNieuwe school door Ø 3 opeenvolgende Ø“oude school” door Øeenmalig programmatie of afsplitsing schooljaren opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

wanneer? ØOprichting nieuwe Ø 3 opeenvolgende ØAfschaffing Øeenmalig schooljaar opleidingsvorm schooljaren OV volledig weg

wanneer? ØOprichting nieuwe Ø 3 opeenvolgende ØAfschaffing Øeenmalig schooljaar opleidingsvorm schooljaren OV volledig weg opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

wanneer? Øomvorming Ø 1 ste jaar en laatste Ønieuwe school Øeenmalig Ønieuw type Øeenmalig

wanneer? Øomvorming Ø 1 ste jaar en laatste Ønieuwe school Øeenmalig Ønieuw type Øeenmalig opleidingsvorm jaar omvorming tussenliggende jaren op 1 februari door fusie opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

OPGEPAST De teldatum wordt ALTIJD op het geheel van de school toegepast opleiding schoolsecretariaten

OPGEPAST De teldatum wordt ALTIJD op het geheel van de school toegepast opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

regelmatig ingeschreven leerling Ø ingeschreven in het type en de opleidingsvorm zoals vermeld in

regelmatig ingeschreven leerling Ø ingeschreven in het type en de opleidingsvorm zoals vermeld in het (inschrijvings)verslag (BO-attest) vanaf 1 september 2015: verslag (M-decreet) Ø beantwoordt aan de toelatingsvoorwaarden Ø beantwoordt aan de overgangsvoorwaarden opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

regelmatig ingeschreven leerling Ø volgt regelmatig de activiteiten in functie van de opvoedingsbehoeften Ø

regelmatig ingeschreven leerling Ø volgt regelmatig de activiteiten in functie van de opvoedingsbehoeften Ø voor type 5, ziekenhuisschool: Minimum vijf, al dan niet opeenvolgende dagen en per dag gemiddeld ten minste één lestijd gekregen opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

“GEMEENSCHAPPELLIJK”

“GEMEENSCHAPPELLIJK”

Mogelijke overdrachten Ø lesuren binnen het eigen schoolbestuur Ø lesuren binnen de scholengemeenschap Ø

Mogelijke overdrachten Ø lesuren binnen het eigen schoolbestuur Ø lesuren binnen de scholengemeenschap Ø lesuren en uren binnen het net Ø lesuren en uren naar het volgend schooljaar opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

overdrachten “algemene” voorwaarden: - in overeenstemming met afspraken binnen de scholengemeenschap en, - onderhandeld

overdrachten “algemene” voorwaarden: - in overeenstemming met afspraken binnen de scholengemeenschap en, - onderhandeld in het lokaal comité - geen nieuwe of bijkomende TBSOB in de school die (les)uren afstaat (uitgezonderd LOC) opleiding schoolsecretariaten 2012 -2013 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

overdrachten - in de overgedragen (les)uren geen VB - in de zending “aanwending middelen”

overdrachten - in de overgedragen (les)uren geen VB - in de zending “aanwending middelen” van de afstaande school als overdracht - melding aan betrokken SG waartoe de begunstigde school behoort - uiterlijk op 1 november van het lopende schooljaar opleiding schoolsecretariaten 2012 -2013 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

overdrachten - Ook GOK-uren en GON-eenheden kunnen overgedragen worden tussen scholen bijkomende voorwaarde: de

overdrachten - Ook GOK-uren en GON-eenheden kunnen overgedragen worden tussen scholen bijkomende voorwaarde: de overgedragen (les)uren moeten als respectievelijk GOK en GON aangewend worden opleiding schoolsecretariaten 2012 -2013 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

overdrachten Ø binnen het schoolbestuur: maximum 2 % gewoon sec en 3 % BO

overdrachten Ø binnen het schoolbestuur: maximum 2 % gewoon sec en 3 % BO van de aanwendbare lesuren van het voorgaande schooljaar kunnen herverdeeld worden Ø lesuren binnen de scholengemeenschap Ø lesuren en/of uren binnen het net opleiding schoolsecretariaten 2012 -2013 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

overdrachten Ø lesuren en uren naar het volgend schooljaar max 2 % van het

overdrachten Ø lesuren en uren naar het volgend schooljaar max 2 % van het lopende schooljaar niet mogelijk indien toekenning van afwijkings(les)uren niet mogelijk voor GOK en GON opleiding schoolsecretariaten 2012 -2013 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

overdrachten Ø het aantal lesuren en uren naar het volgend schooljaar kan na 1

overdrachten Ø het aantal lesuren en uren naar het volgend schooljaar kan na 1 november niet vermeerderen maar, deze buffer kan na 1/11 nog altijd verminderen opleiding schoolsecretariaten 2012 -2013 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

overdrachten van de scholengemeenschap (SG) Extra uren leraar: Ø 20. 000 lesuren verdeeld over

overdrachten van de scholengemeenschap (SG) Extra uren leraar: Ø 20. 000 lesuren verdeeld over de verschillende SG Ø het aantal lesuren dat een SG krijgt is recht evenredig met het totaal “lesurenpakket” van de SG ten opzichte van het totaal “lesurenpakket” van alle SG samen Ø vermelden in de zending “aanwending middelen” als overdracht opleiding schoolsecretariaten 2012 -2013 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

overdracht van de scholengemeenschap (SG) andere “overdracht”: Ø vb. voorafname puntenenveloppe Ø in de

overdracht van de scholengemeenschap (SG) andere “overdracht”: Ø vb. voorafname puntenenveloppe Ø in de zending “aanwending middelen” als aanwending, NIET als overdracht opleiding schoolsecretariaten 2012 -2013 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

Plage -uren Ø Enkel als die om organisatorische redenen noodzakelijk zijn en op een

Plage -uren Ø Enkel als die om organisatorische redenen noodzakelijk zijn en op een billijke en transparante wijze georganiseerd worden Ø De algemene regels die het schoolbestuur hierbij zal hanteren wordt bij de voorbereiding van het schooljaar in elke school onderhandeld in de bevoegde organen Ø PV ter inzage verificatie

GON en ION Ø omzendbrief GD/2003/05 van 11 september 2003 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

GON en ION Ø omzendbrief GD/2003/05 van 11 september 2003 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

GON en ION Ø samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs: • • • voor

GON en ION Ø samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs: • • • voor leerlingen met handicap en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden volgen les in gewoon onderwijs met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

GON en ION (momenteel) Ø GON op welk niveau? - kleuter lager secundair hoger

GON en ION (momenteel) Ø GON op welk niveau? - kleuter lager secundair hoger niet universitair Ø GON op welk niveau? - lager secundair opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

GON en ION (momenteel) Ø begeleiding kan - niveau - overschrijdend net - overschrijdend

GON en ION (momenteel) Ø begeleiding kan - niveau - overschrijdend net - overschrijdend opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

GON en ION Ø Vanaf schooljaar 2017 -2018 nieuw ondersteuningsmodel dat op dit moment

GON en ION Ø Vanaf schooljaar 2017 -2018 nieuw ondersteuningsmodel dat op dit moment nog niet gekend is opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

Lesuren en uren waarborgregeling Ø Artikelen 314/6 van de Codex Secundair Onderwijs Ø Besluit

Lesuren en uren waarborgregeling Ø Artikelen 314/6 van de Codex Secundair Onderwijs Ø Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2016

Lesuren en uren waarborgregeling Ø Maatregel ter compensatie van de leerlingendaling ten gevolge van

Lesuren en uren waarborgregeling Ø Maatregel ter compensatie van de leerlingendaling ten gevolge van het Mdecreet Ø Om leraren(teams) gewoon secundair te ondersteunen in onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, vooral leerlingen met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag type 1, BA, 2 of 3 / B-stroom en in het BSO

afwijkingsuren Ø extra lesuren en uren Ø Omzendbrief NO/2006/02 van 15 juni 2006 opleiding

afwijkingsuren Ø extra lesuren en uren Ø Omzendbrief NO/2006/02 van 15 juni 2006 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

extra lesuren en uren Ø omvatten een pakket lesuren en uren 0, 475 %

extra lesuren en uren Ø omvatten een pakket lesuren en uren 0, 475 % van het totaal pakket lesuren en uren, per net, van het voorafgaande schooljaar Ø aanvraag uiterlijk 15 september betrokken schooljaar van het opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

Bijzondere pedagogische taken in de alternerende beroepsopleiding BPT/AO - uren worden aangewend als lesuren

Bijzondere pedagogische taken in de alternerende beroepsopleiding BPT/AO - uren worden aangewend als lesuren en/of begeleidingsuren Uitsluitend voor leerlingen in de alternerende beroepsopleiding (integratiefase) opleiding schoolsecretariaten 2012 -2013 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

Bijzondere pedagogische taken Ø maximum 3 % BPT-uren geput uit het lesurenpakket en pakket

Bijzondere pedagogische taken Ø maximum 3 % BPT-uren geput uit het lesurenpakket en pakket “paramedici” Ø vallen buiten de 3 % - regel: - geput uit de klassendirectie - BPT/AO – uren - BPT modulair Ø mits akkoord van het lokaal comité kan de 3 % overschreden worden Omzendbrief PERS/2014/06 van 26 juni 2014 opleiding schoolsecretariaten 2012 -2013 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

globale puntenenveloppe Ø Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 Ø Omzendbrief

globale puntenenveloppe Ø Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 Ø Omzendbrief SO/2009/04(Bu. SO) van 3 juli 2009 - berekening opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

globale puntenenveloppe Ø Welke BGV/PV -uren (op 1 februari) worden gebruikt voor de berekening

globale puntenenveloppe Ø Welke BGV/PV -uren (op 1 februari) worden gebruikt voor de berekening TAC/TA? - lesuren BGV/PV (incl. afwijkingsuren) BPT -uren BGV/PV uit pakket (incl. afw. ) BPT/AO -uren BGV uit pakket (incl. afw. ) BPT -uren BGV/PV uit klassendirectie BPT/AO -uren BGV uit klassendirectie GON -uren BGV/PV opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

globale puntenenveloppe - GOK -uren BGV/PV lesuren POAH BGV/PV ICT -uren BGV/PV lesuren taak-

globale puntenenveloppe - GOK -uren BGV/PV lesuren POAH BGV/PV ICT -uren BGV/PV lesuren taak- en functiedifferentiatie (TFD) BGV/PV - lesuren voorafname ptnenv. BGV/PV de uren klassenraad en klassendirectie komen hiervoor NIET in aanmerking opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

berekening “paramedici” het paramedisch, orthopedagogisch, psychologisch en sociaal personeel in het buitengewoon secundair onderwijs

berekening “paramedici” het paramedisch, orthopedagogisch, psychologisch en sociaal personeel in het buitengewoon secundair onderwijs en van het personeel van het internaat van het gemeenschapsonderwijs drie verschillende berekeningswijzen opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

berekening “paramedici” ØBu. SO 7 bis-RI Øinstituten GO ØBu. SO RI Øtehuizen GO ØBu.

berekening “paramedici” ØBu. SO 7 bis-RI Øinstituten GO ØBu. SO RI Øtehuizen GO ØBu. SO 7 bis Øalle andere Bu. SO ’s (school + internaat) (autonoom internaat) opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

op welke basis gebeurt de berekening? Ø regelmatige lln. op geldende teldatum Ø verblijfsregeling

op welke basis gebeurt de berekening? Ø regelmatige lln. op geldende teldatum Ø verblijfsregeling van de leerlingen (bijlage 5 van de omzendbrief van 1 februari 2011) Ø elektronische zending internaten GO opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

op welke basis gebeurt de berekening? Ø totaal van de berekening wordt naar beneden

op welke basis gebeurt de berekening? Ø totaal van de berekening wordt naar beneden afgerond Ø aanwendingspercentage 100% Ø niet in type 5 -scholen Ø GON/ION-leerlingen tellen nooit mee opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

berekening “paramedici” Ø Bu. SO 7 bis-RI (instituten) en Bu. SO RI (tehuizen) het

berekening “paramedici” Ø Bu. SO 7 bis-RI (instituten) en Bu. SO RI (tehuizen) het urenpakket is de som van de producten bekomen door voor elk type en niveau van onderwijs het aantal interne/externe leerlingen te vermenigvuldigen met het overeenkomstig richtgetal (modelberekening Bu. SO 7 bis. RI en Bu. SO RI als bijlage 7 van de omzendbrief van 1 februari 2011) opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

berekening “paramedici” Ø Het urenpakket voor het internaat bedraagt altijd ten minste 140 uren,

berekening “paramedici” Ø Het urenpakket voor het internaat bedraagt altijd ten minste 140 uren, ongeacht het aantal internen Ø Het urenpakket “slapende waak” = het aantal organieke voltijdse betrekkingen studiemeester - opvoeder internaat op 1 oktober vermenigvuldigd met 3, 768 = (uren/36) x 3, 768 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

berekening “paramedici” Ø Bu. SO 7 bis Het urenpakket wordt berekend door de externe

berekening “paramedici” Ø Bu. SO 7 bis Het urenpakket wordt berekend door de externe of ermee gelijkgestelde leerlingen, per type, te vermenigvuldigen met het richtgetal (modelberekening Bu. SO 7 bis als bijlage 7 van de omzendbrief van 1 februari 2011) opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

“speciale” disciplines Opgepast bij aanwending van orthopedagoog psycholoog arts ðaantal uren uit pakket ≠

“speciale” disciplines Opgepast bij aanwending van orthopedagoog psycholoog arts ðaantal uren uit pakket ≠ aantal uren in EPD (Omz. PERS/2002/12 van 10 juli 2002)

gelijkstellen van (les)uren ØWelke (les)uren? BPT – (les)uren BPT/AO – lesuren afwijkings(les)uren klassenraad klassendirectie

gelijkstellen van (les)uren ØWelke (les)uren? BPT – (les)uren BPT/AO – lesuren afwijkings(les)uren klassenraad klassendirectie bijscholing/begeleiding GON –(les)uren ION –lesuren

gelijkstellen van (les)uren GOK –lesuren permanent onderwijs aan huis lesuren tijdelijk onderwijs aan huis

gelijkstellen van (les)uren GOK –lesuren permanent onderwijs aan huis lesuren tijdelijk onderwijs aan huis ICT –lesuren (les)uren taak en functiedifferentiatie (les)uren voorafname puntenenveloppe

tijdelijk andere opdracht (TAO) Opgepast bij toewijzing aan vast benoemde personeelsleden voor: afwijkings(les)uren waarborgregeling

tijdelijk andere opdracht (TAO) Opgepast bij toewijzing aan vast benoemde personeelsleden voor: afwijkings(les)uren waarborgregeling POAH en TOAH ICT (les)uren voorafname puntenenveloppe ambten voorafname puntenenveloppe ð Tijdelijk andere opdracht (TAO)

tijdelijk andere opdracht (TAO) Opgepast ØPersoneelsleden die tijdelijk belast worden met een andere opdracht

tijdelijk andere opdracht (TAO) Opgepast ØPersoneelsleden die tijdelijk belast worden met een andere opdracht moeten die ook daadwerkelijk uitoefenen

ambt van directeur Ø altijd een voltijdse opdracht maar met of zonderwijsopdracht opleiding schoolsecretariaten

ambt van directeur Ø altijd een voltijdse opdracht maar met of zonderwijsopdracht opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

ambt van directeur zonderwijsopdracht Op de geldende teldatum: Ø ten minste 72 regelmatig ingeschreven

ambt van directeur zonderwijsopdracht Op de geldende teldatum: Ø ten minste 72 regelmatig ingeschreven leerlingen Ø leerlingen opleidingsvormen 1 en 2 vermenigvuldigen met 1, 33 Ø GON-leerlingen tellen mee vanaf begeleiding van 10 leerlingen opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

ambt van directeur met onderwijsopdracht Ø onderwijsopdracht pro rata van 2 lesuren per volledige

ambt van directeur met onderwijsopdracht Ø onderwijsopdracht pro rata van 2 lesuren per volledige reeks van 9 leerlingen die ontbreken opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

ambt van directeur met onderwijsopdracht Ø 2 lesuren Ø 4 lesuren Ø 6 lesuren

ambt van directeur met onderwijsopdracht Ø 2 lesuren Ø 4 lesuren Ø 6 lesuren Ø 8 lesuren Ø 10 lesuren Ø 12 lesuren Ø 14 lesuren Ø 55 tot 63 leerlingen Ø 46 tot 54 leerlingen Ø 37 tot 45 leerlingen Ø 28 tot 36 leerlingen Ø 19 tot 27 leerlingen Ø 10 tot 18 leerlingen Ø 1 tot 9 leerlingen opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

ambt van directeur Ø verplicht georganiseerd Ø steeds volledige betrekking Ø onderwijsopdracht in de

ambt van directeur Ø verplicht georganiseerd Ø steeds volledige betrekking Ø onderwijsopdracht in de eigen school - lesuren uit: lesurenpakket minderheidscursus GON/ION -lesuren - BPT- en BPT/AO geput uit: lesurenpakket klassendirectie opleiding schoolsecretariaten 2012 -2013 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

ambt van directeur Ø De onderwijsopdracht van de directeur wordt in de eigen school

ambt van directeur Ø De onderwijsopdracht van de directeur wordt in de eigen school uitgeoefend Ø De onderwijsopdracht van de directeur kan geen uren klassenraad en/of klassendirectie omvatten (maken integraal deel uit van de opdracht) opleiding schoolsecretariaten 2012 -2013 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

ambt van teeltleider Voorwaarden: ØOpleidingsvorm 3: 40 leerlingen in de opleidings -, kwalificatieen integratiefase

ambt van teeltleider Voorwaarden: ØOpleidingsvorm 3: 40 leerlingen in de opleidings -, kwalificatieen integratiefase van de opleiding tuinbouwarbeider opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

ambt van teeltleider ØOpleidingsvorm 4: 40 leerlingen in de 2 de en 3 de

ambt van teeltleider ØOpleidingsvorm 4: 40 leerlingen in de 2 de en 3 de graad van het technisch en beroepsonderwijs van ten minste één van de structuuronderdelen landbouw, tuinbouw, landbouwtechnieken, tuinbouwtechnieken en paardrijden en verzorgen, binnen het studiegebied land- en tuinbouw opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

ambt van teeltleider ØDe specifieke lesuren blijven toegekend gedurende twee opeenvolgende schooljaren waarin de

ambt van teeltleider ØDe specifieke lesuren blijven toegekend gedurende twee opeenvolgende schooljaren waarin de behoudsnorm niet wordt bereikt ØVanaf het daaropvolgende schooljaar wordt de toekenning stopgezet tot de oprichtingsnorm opnieuw wordt bereikt opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

ambt van teeltleider Ø 24 lesuren BGV in de opleidingsvorm 3 of Ø 29

ambt van teeltleider Ø 24 lesuren BGV in de opleidingsvorm 3 of Ø 29 lesuren PV in de opleidingsvorm 4 (2 de en 3 de graad) genereert GEEN extra uren klassenraad opleiding schoolsecretariaten 2012 -2013 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

ambt van beheerder internaat Ø één ambt per instituut en tehuis voor buitengewoon secundair

ambt van beheerder internaat Ø één ambt per instituut en tehuis voor buitengewoon secundair onderwijs van het gemeenschapsonderwijs opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

Pauze opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

Pauze opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

berekening lesurenpakket Ø leerlingen vermenigvuldigen met wekelijks georganiseerde lesuren en delen door een richtgetal

berekening lesurenpakket Ø leerlingen vermenigvuldigen met wekelijks georganiseerde lesuren en delen door een richtgetal per type en opleidingsvorm Ø berekenen tot 2 cijfers na de komma opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

berekening lesurenpakket Ølesurenpakket à 100% naar boven afronden Øaanwendingspercentages: opleidingsvormen 1, 2 en 3:

berekening lesurenpakket Ølesurenpakket à 100% naar boven afronden Øaanwendingspercentages: opleidingsvormen 1, 2 en 3: 93, 9 % opleidingsvorm 4 100 % Øeindtotaal na aanwendingspercentage naar beneden afronden (modelberekening Bu. SO 1 bis als bijlage 6 van de omzendbrief van 1 februari 2011)

minderheidscursussen godsdienst/zedenleer Ø voornamelijk in het officieel onderwijs Ø buiten het lesurenpakket Ø het

minderheidscursussen godsdienst/zedenleer Ø voornamelijk in het officieel onderwijs Ø buiten het lesurenpakket Ø het aantal lesuren van een minderheidscursus kan nooit hoger zijn dan aantal lesuren van de meerderheidscursus opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

minderheidscursussen godsdienst/zedenleer Wijziging in de loop van het schooljaar nav in- en uitschrijvingen: Ø

minderheidscursussen godsdienst/zedenleer Wijziging in de loop van het schooljaar nav in- en uitschrijvingen: Ø vermeerderen: nooit hoger dan de meerderheidscursus Ø verminderen, twee mogelijkheden: § vastbenoemde leerkracht, belast met pedagogische taken § niet -vastbenoemd, lesuren onmiddellijk in mindering opleiding schoolsecretariaten 2012 -2013 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

Schoolbank op de werkplek Ø = duaal leren 2016 -2017, 2017 -2018 en 2018

Schoolbank op de werkplek Ø = duaal leren 2016 -2017, 2017 -2018 en 2018 -2019 voor arbeidsrijpe en quasi arbeidsrijpe leerlingen opleiding schoolsecretariaten 2012 -2013 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

Schoolbank op de werkplek Ø groen- en tuinbeheer, in opleidingsvorm 3, kwalificatiefase opleiding Tuinbouwarbeider

Schoolbank op de werkplek Ø groen- en tuinbeheer, in opleidingsvorm 3, kwalificatiefase opleiding Tuinbouwarbeider Ø 2016 -2017: 12 forfaitaire lesuren + Ø 6 lesuren (min 1 en max 6 lln. op 1/10) of Ø 11 lesuren (min 7 lln. op 1/10) opleiding schoolsecretariaten 2012 -2013 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

Schoolbank op de werkplek Ø Uit het beschikbare pakket “duale” lesuren worden in elk

Schoolbank op de werkplek Ø Uit het beschikbare pakket “duale” lesuren worden in elk geval uren besteed aan trajectbegeleiding zijn uren die geen lesuren zijn (BPT) opleiding schoolsecretariaten 2012 -2013 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

GOK Ø Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2009 Ø Omzendbrief SO/2009/05(Bu.

GOK Ø Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2009 Ø Omzendbrief SO/2009/05(Bu. SO) van 7 juli 2009 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

GOK Ø altijd berekend op Ø voor de duur van 1 februari drie schooljaren

GOK Ø altijd berekend op Ø voor de duur van 1 februari drie schooljaren opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

GOK Ø voorwaarden: - minstens 40% externe en semi-interne leerlingen type 1 en 3

GOK Ø voorwaarden: - minstens 40% externe en semi-interne leerlingen type 1 en 3 die voldoen aan de gelijke kansenindicatoren - schooleigen visie uitschrijven rond gelijke onderwijskansen - positief inspectieverslag voorbije drie schooljaren opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

GOK Ø gelijke kansenindicatoren - opleidingsgraad moeder - thuistaal opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

GOK Ø gelijke kansenindicatoren - opleidingsgraad moeder - thuistaal opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

GOK Ø indicator “thuistaal” komt enkel in aanmerking in combinatie met indicator “opleidingsgraad moeder”

GOK Ø indicator “thuistaal” komt enkel in aanmerking in combinatie met indicator “opleidingsgraad moeder” Ø gewicht indicatoren: indicator “opleidingsgraad moeder” = 0, 8 indicator “thuistaal” = 0, 4 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

GOK Ø het aantal uren wordt berekend op basis van enkele formules Ø minimaal

GOK Ø het aantal uren wordt berekend op basis van enkele formules Ø minimaal 6 lesuren genereren om recht te hebben op GOK -lesuren Ø GOK - lesuren kunnen overgedragen worden naar een andere Bu. SO -school waar ze ook als GOK -lesuren moeten georganiseerd worden opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

punten ICT -coördinatie Ø Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 Ø

punten ICT -coördinatie Ø Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 Ø Omzendbrief GD/2003/04 van 18 juli 2003 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

ICT -coördinatie Ø Aantal “gewogen” leerlingen X coëfficiënt * op de geldende teldatum *

ICT -coördinatie Ø Aantal “gewogen” leerlingen X coëfficiënt * op de geldende teldatum * wegingsfactor Bu. SO- lln. = 1, 25 Bu. SO - leerlingen X 1, 25 = aantal “gewogen” Bu. SO - lln.

ICT -coördinatie ØAantal “gewogen” leerlingen X coëfficiënt * coëfficiënt is 0, 03969 = “gewogen”

ICT -coördinatie ØAantal “gewogen” leerlingen X coëfficiënt * coëfficiënt is 0, 03969 = “gewogen” Bu. SO – lln. X 0, 03969 = ICT - puntenenveloppe opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

ICT -coördinatie de ICT -puntenenveloppe enkel aanwendbaar mits samenwerkingsplatform opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

ICT -coördinatie de ICT -puntenenveloppe enkel aanwendbaar mits samenwerkingsplatform opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

permanent en tijdelijk onderwijs aan huis Ø Besluit van de Vlaamse Regering van 13

permanent en tijdelijk onderwijs aan huis Ø Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2007 Ø Omzendbrief SO/2005/06(BUSO) van 22 juli 2005 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

permanent onderwijs aan huis • de inspectie brengt gunstig advies uit, voor één of

permanent onderwijs aan huis • de inspectie brengt gunstig advies uit, voor één of meer schooljaren, na schriftelijke aanvraag van de betrokken personen • de inspectie duidt de begeleidende BO school aan opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

permanent onderwijs aan huis • 4 lesuren per week • lesuren die niet kunnen

permanent onderwijs aan huis • 4 lesuren per week • lesuren die niet kunnen overgedragen worden opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

permanent onderwijs aan huis • de leerling komt in aanmerking voor de gewone financiering/subsidiëring

permanent onderwijs aan huis • de leerling komt in aanmerking voor de gewone financiering/subsidiëring • wordt ingeschreven in een specifieke administratieve groep (AG per opleidingsvorm) opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

tijdelijk onderwijs aan huis • informatie is verplicht onderdeel van het schoolreglement • aanbieden

tijdelijk onderwijs aan huis • informatie is verplicht onderdeel van het schoolreglement • aanbieden bij elke langdurige afwezigheid door ziekte, ongeval of moederschapsverlof opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

tijdelijk onderwijs aan huis • 4 lesuren per week • afdeling schriftelijk op de

tijdelijk onderwijs aan huis • 4 lesuren per week • afdeling schriftelijk op de hoogte brengen (per brief, of e-mail scholen. secundaironderwijs. agodi@vlaa nderen. be ) • elektronische gegevenszending opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

bijkomende uren Ø klassendirectie Ø klassenraad Ø bijscholing / begeleiding opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

bijkomende uren Ø klassendirectie Ø klassenraad Ø bijscholing / begeleiding opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

klassendirectie Ø Op de geldende teldatum, leerlingen gedeeld door 12 en afronden naar de

klassendirectie Ø Op de geldende teldatum, leerlingen gedeeld door 12 en afronden naar de dichtstbijzijnde eenheid (ook voorzien op de modelberekening Bu. SO 1 bis) Bu. SO 1 bis opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

klassendirectie Ø titularis zijn van minimum F. T. -opdracht Ø uitzondering bij gebrek aan

klassendirectie Ø titularis zijn van minimum F. T. -opdracht Ø uitzondering bij gebrek aan personeelsleden met een F. T. -opdracht aan personeelslid met een opdracht met ten minste één uur klassenraad (= H. T. -opdracht) opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

klassenraad Ø één uur per week: titularis van minimum H. T. -opdracht Ø twee

klassenraad Ø één uur per week: titularis van minimum H. T. -opdracht Ø twee uren per week: titularis van minimum F. T. -opdracht Ø nooit meer dan twee uren in de opdracht opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

klassenraad Ø interimuren worden NOOIT in aanmerking genomen Ø Opgepast indien leerkracht in meerdere

klassenraad Ø interimuren worden NOOIT in aanmerking genomen Ø Opgepast indien leerkracht in meerdere secundaire scholen staat opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

bijscholing / begeleiding Ø op 1 september titularis zijn van minimum F. T. -onderwijsopdracht

bijscholing / begeleiding Ø op 1 september titularis zijn van minimum F. T. -onderwijsopdracht Ø waarvan minimum 60% in Bu. SO Ø waarvan minimum 1 lesuur (BPT -uur of BPT/AO -uur) ASV/AV/TV in de opdracht opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

klassenraad, klassendirectie, bijscholing/begeleiding Ø bij het toewijzen van de klassenraad, klassendirectie en/of bijscholing /

klassenraad, klassendirectie, bijscholing/begeleiding Ø bij het toewijzen van de klassenraad, klassendirectie en/of bijscholing / begeleiding mag geen rekening gehouden worden met de opdrachten die het personeelslid ad interim uitoefent Ø Daarentegen mag ieder uur van een titularis bij afwezigheid vervangen worden opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

klassenraad, klassendirectie, bijscholing/begeleiding Ø voor het toewijzen van de uren klassenraad, klassendirectie en bijscholing/begeleiding

klassenraad, klassendirectie, bijscholing/begeleiding Ø voor het toewijzen van de uren klassenraad, klassendirectie en bijscholing/begeleiding worden de betrekkingen waarvan hij/zij vast benoemd titularis is en deze waarvan hij/zij tijdelijk titularis wordt (TAO), afzonderlijk beschouwd opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

klassenraad, klassendirectie, bijscholing/begeleiding Welke uren kunnen recht geven? Ø lesuren eigen lesurenpakket + minderheidscursus

klassenraad, klassendirectie, bijscholing/begeleiding Welke uren kunnen recht geven? Ø lesuren eigen lesurenpakket + minderheidscursus Ø BPT en BPT/AO - lesuren Ø lesuren overdracht van het vorige schooljaar Ø lesuren van het Schoolbestuur, binnen het net, van de scholengemeenschap Ø toegekende afwijkingslesuren opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

klassenraad, klassendirectie, bijscholing/begeleiding ØGON/ION –lesuren Ølesuren waarborgregeling ØGOK -lesuren ØICT -lesuren Ølesuren taak en

klassenraad, klassendirectie, bijscholing/begeleiding ØGON/ION –lesuren Ølesuren waarborgregeling ØGOK -lesuren ØICT -lesuren Ølesuren taak en functiedifferentiatie Ølesuren permanent onderwijs aan huis Ølesuren voorafname puntenenveloppe opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

aanwending bijkomende uren Opgepast ØBij toewijzing van klassenraad, klassendirectie en/of bijscholing/begeleiding ØGeen rekening houden

aanwending bijkomende uren Opgepast ØBij toewijzing van klassenraad, klassendirectie en/of bijscholing/begeleiding ØGeen rekening houden met de opdrachten die het personeelslid ad interim uitoefent

aanwending bijkomende uren Opgepast Øde opdracht waarvoor het personeelslid vastbenoemd titularis is en die

aanwending bijkomende uren Opgepast Øde opdracht waarvoor het personeelslid vastbenoemd titularis is en die waarvan hij/zij tijdelijk titularis wordt, worden afzonderlijk beschouwd (TAO afzonderlijk)

aanwending bijkomende uren Opgepast ØBij personeelsleden die in de loop van het schooljaar vastbenoemd

aanwending bijkomende uren Opgepast ØBij personeelsleden die in de loop van het schooljaar vastbenoemd worden ØBij personeelsleden die in de loop van het schooljaar met pensioen gaan

aanwending bijkomende uren Opgepast ØMaakt integraal deel uit van de opdracht van: directie ondersteunend

aanwending bijkomende uren Opgepast ØMaakt integraal deel uit van de opdracht van: directie ondersteunend personeel “paramedici”

voorbeelden Fulltime ASV = 22/22 Fulltime BGV = 24/24

voorbeelden Fulltime ASV = 22/22 Fulltime BGV = 24/24

Voorbeeld 1 titularis van 10 lesuren ASV de opdracht kan zijn: 10 ASV +

Voorbeeld 1 titularis van 10 lesuren ASV de opdracht kan zijn: 10 ASV + 1/22 klassenraad = 11/22 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

Voorbeeld 2 titularis van 14 lesuren BGV de opdracht kan zijn: 14 BGV +

Voorbeeld 2 titularis van 14 lesuren BGV de opdracht kan zijn: 14 BGV + 1/24 klassenraad = 15/24 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

Voorbeeld 3 titularis van 20 lesuren ASV de opdracht kan zijn: 20 ASV +

Voorbeeld 3 titularis van 20 lesuren ASV de opdracht kan zijn: 20 ASV + 2/22 klassenraad = 22/22 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

Voorbeeld 4 titularis van 11/22 + 12/24 de opdracht kan zijn: 10 ASV +

Voorbeeld 4 titularis van 11/22 + 12/24 de opdracht kan zijn: 10 ASV + 1/22 klassenraad + 11 BGV + 1/24 klassenraad = 11/22 + 12/24 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

Voorbeeld 5 titularis van 11/22 + 12/24 de opdracht kan zijn: 9 ASV +

Voorbeeld 5 titularis van 11/22 + 12/24 de opdracht kan zijn: 9 ASV + 2/22 klassenraad + 12 BGV = 11/22 + 12/24 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

Voorbeeld 6 titularis van 11/22 + 12/24 de opdracht kan zijn: 9 ASV +

Voorbeeld 6 titularis van 11/22 + 12/24 de opdracht kan zijn: 9 ASV + 1/22 klassenraad + 1/22 bijscholing/begeleiding + 11 BGV + 1/24 klassenraad = 11/22 + 12/24 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

Voorbeeld 7 titularis van 11/22 + 12/24 de opdracht kan zijn: 8 ASV +

Voorbeeld 7 titularis van 11/22 + 12/24 de opdracht kan zijn: 8 ASV + 2/22 klassenraad + 1/22 bijscholing/begeleiding + 12 BGV = 11/22 + 12/24 opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

Voorbeeld 8 titularis van 7/22 + interimaris van 4/22 de opdracht van 7/22 geeft

Voorbeeld 8 titularis van 7/22 + interimaris van 4/22 de opdracht van 7/22 geeft GEEN recht op een bijkomend uur klassenraad de 4/22 interimuren komen immers niet in aanmerking om recht te geven op bijkomende uren opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

Voorbeeld 9 betrokkene presteert vastbenoemd titularis effectief: voor 22/22 (toestand 4) opdracht van betrokkene

Voorbeeld 9 betrokkene presteert vastbenoemd titularis effectief: voor 22/22 (toestand 4) opdracht van betrokkene is: 14 ASV (T 4) + 2/22 klassenraad (T 4) 18 ASV + 1/22 klassendirectie (T 4) + 2/22 klassenraad + 1/22 bijsch. /begeleiding + 1/22 klassendirectie (T 4) + 1/22 bijsch. /begeleiding + 4/22 ICT (T 2) Betrokkene wordt tijdelijk de interimaris presteert: belast met 4 ASV (T 1) 4/22 ICT (toestand 2) opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

Voorbeeld 10/1 vastbenoemd titularis voor 22/22 (toestand 4) opdracht van betrokkene is: 11/24 lesuren

Voorbeeld 10/1 vastbenoemd titularis voor 22/22 (toestand 4) opdracht van betrokkene is: 11/24 lesuren BGV geven recht op 1/24 klassenraad 18 ASV + 2/22 klassenraad + 1/22 klassendirectie + 1/22 bijsch. /begeleiding Dus niet TAO voor 11/24 BGV Betrokkene wordt tijdelijk belast met 11/24 BGV (toestand 2) 11/24 BGV + 1/24 klassenraad maar voor: opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

Voorbeeld 10/2 vastbenoemd titularis voor 22/22 (toestand 4) opdracht van betrokkene is: 18 ASV

Voorbeeld 10/2 vastbenoemd titularis voor 22/22 (toestand 4) opdracht van betrokkene is: 18 ASV + 2/22 klassenraad + 1/22 klassendirectie + 1/22 bijsch. /begeleiding Betrokkene wordt tijdelijk belast met 11/24 BGV + 1/24 klr (toestand 2) betrokkene presteert effectief: 8 lesuren ASV (T 4) + 1/22 klassenraad (T 4) + 1/22 klassendirectie (T 4) + 1/22 bijsch. /begeleiding (T 4) + 11/24 lesuren BGV (T 2) + 1/24 klassenraad (T 2) De interimaris presteert: 10 lesuren ASV (T 1) + 1/22 klassenraad (T 1) opleiding schoolsecretariaten 2015 -2016

Administratieve handelingen school

Administratieve handelingen school

in te sturen documenten en formulieren

in te sturen documenten en formulieren

formulier Bu. SO 1 Ø manueel in te vullen voor de ziekenhuisscholen op 1

formulier Bu. SO 1 Ø manueel in te vullen voor de ziekenhuisscholen op 1 februari en op 1 oktober 1 februari + gemiddelde (1/2 tot 1/2) 1 oktober + gemiddelde (1/10 tot 1/10)

formulier Bu. SO 4 Ø = lijst van niet -subsidieerbare of niet - financierbare

formulier Bu. SO 4 Ø = lijst van niet -subsidieerbare of niet - financierbare ambtsbezigheden personeelsleden met ambten en uren waarvoor geen weddetoelagen gevraagd worden Ø wordt altijd ingestuurd (vóór 8 november) Ø toestand 1 september en aanvulling bij elke wijziging

in te sturen bijlagen Ø proces-verbaal raadpleging afvaardiging personeel en ouders (LOC) (opgepast ivm

in te sturen bijlagen Ø proces-verbaal raadpleging afvaardiging personeel en ouders (LOC) (opgepast ivm BPT) Ø PV (´s) ivm overeenkomst(en) van overdracht(en) van lesuren en/of GOK -uren en/of GON-eenheden

elektronische zendingen Welke zijn belangrijk voor de omkadering? Ø zending “geïntegreerd onderwijs” uiterlijk 8

elektronische zendingen Welke zijn belangrijk voor de omkadering? Ø zending “geïntegreerd onderwijs” uiterlijk 8 oktober Ø zending “internen”(internaten GO) binnen de twee weken na de geldende teldatum Ø zending “aanwending middelen”

zending “aanwending middelen” Ø voor alle scholen Ø de aanwending van de ambten en

zending “aanwending middelen” Ø voor alle scholen Ø de aanwending van de ambten en uren Ø overdracht(en) van (les)uren naar een andere school

zending “aanwending middelen” Ø overdracht(en) van GOK -uren naar een andere Bu. SO -school

zending “aanwending middelen” Ø overdracht(en) van GOK -uren naar een andere Bu. SO -school Ø overdracht(en) van GON-eenheden naar een Bu. SO -school Ø Extra uren leraar van de scholengemeenschap

zending “aanwending middelen” Wanneer? Ø uiterlijk 8 november met de toestand vanaf 1 september

zending “aanwending middelen” Wanneer? Ø uiterlijk 8 november met de toestand vanaf 1 september Ø bij wijzigingen in de aanwending vóór 1 februari dossierbeheerder altijd, vóór de zending, verwittigen!

zending “aanwending middelen” Ø bij wijzigingen in de aanwending na 1 februari geen nieuwe

zending “aanwending middelen” Ø bij wijzigingen in de aanwending na 1 februari geen nieuwe zending dossierbeheerder altijd verwittigen!

zending “aanwending middelen” Opgepast, de nog aan te stellen uren zitten ook in de

zending “aanwending middelen” Opgepast, de nog aan te stellen uren zitten ook in de zending Ø codes in bijlage 9 van de omzendbrief van 1 februari 2011 Ø modelformulier Bu. SO 1 ter in bijlage 10 van de omzendbrief

zending “aanwending middelen” ØHet schoolbeheerteam legt de gegevens van deze zending naast het elektronisch

zending “aanwending middelen” ØHet schoolbeheerteam legt de gegevens van deze zending naast het elektronisch personeelsdossier (EPD)