Welkom op de startdag van de Groen Proeven

  • Slides: 15
Download presentation
Welkom op de startdag van de Groen Proeven – OGW pilots! WURKS-AOC Raad project

Welkom op de startdag van de Groen Proeven – OGW pilots! WURKS-AOC Raad project Judith Gulikers (ECS/WUR) en Wilma Bredewold (Groen Proeven, AOC Raad) Juliette Vermaas (OGW, AOC Raad)

Teach what you preach. . De doelen van dit pilotjaar.

Teach what you preach. . De doelen van dit pilotjaar.

OGW in de praktijk Reacties? ? Wat je mogelijk is opgevallen • • •

OGW in de praktijk Reacties? ? Wat je mogelijk is opgevallen • • • Wat kan ik van jou leren? Meer plezier in leren en in mijn vak Leerlingen willen harder werken Leerlingen uitdagen Bij elkaar kijken; zien we hetzelfde? Samenwerken in de vaksectie Leerlingen kunnen meer dan ik dacht Waarom scoort mijn klas zo? In de les de puntjes op de i Reflectie op mijn handelen als docent Etc.

Ik vind onze pilot GP - OGW inspirerend omdat….

Ik vind onze pilot GP - OGW inspirerend omdat….

Programma vandaag Ochtend: ‘actieve’ theoretische basis • Kennis maken • Wat willen we bereiken?

Programma vandaag Ochtend: ‘actieve’ theoretische basis • Kennis maken • Wat willen we bereiken? • We starten niet bij ‘ 0’: succesfactoren OGW voor de (praktijk)docent (Juliette Vermaas, projectleider OGW) • De rijkheid van een GP ervaring (GP i. r. t. toekomstperspectief leerling en OGW) Middag: aan de slag met de gereedschapskist • Toelichting van en oefenen met de analyse instrumenten • Bespreken thuiswerkopdrachten • Teamopdracht Aard van de dag, het materiaal, de pilot en het onderzoek • Presentaties zijn tevens naslagmateriaal • Instrumenten in de gereedschapskist naar keuze • Startdag = overview, verdieping op de instellingsdagen • In een pilot gaan we op ontdekking • Onderzoek

OGW = Inspectie: Het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de onderwijsprestaties

OGW = Inspectie: Het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de onderwijsprestaties waarbij alle betrokkenen – bestuurders, schoolleiding, leraren en leerlingen – op basis van resultaten gericht actie ondernemen om het onderwijs te verbeteren Vertaald naar de praktijk: Docenten/secties buigen zich regelmatig over de vraag wat de resultaten over de leerlingen en over het onderwijs zeggen en gebruiken de conclusies om hun aanpak gericht te verbeteren. (Juliette Vermaas)

GP in de praktijkvakken Er is al veel OGW onderzoek en ondersteuning, maar vooral

GP in de praktijkvakken Er is al veel OGW onderzoek en ondersteuning, maar vooral binnen PO en op het gebied van rekenen en taal. Hierbij zijn allerlei “Toetsdata” aanwezig en taal/rekenniveaus waarlangs je leerlingen kunt leggen. Wij gaan samen een nieuwe uitdaging aan: • • • OGW in het groene VMBO Binnen de praktijkvakken Voorbereidend op CSPE en MBO Met de GP Pv. B als “Data” Op basis hiervan gaan we meer doelgericht en resultaatgericht werken aan de ontwikkeling van iedere VMBO leerling

GP Pv. B binnen evenwichtig PTA • SE en CSPE laten samen zien of

GP Pv. B binnen evenwichtig PTA • SE en CSPE laten samen zien of een leerling ‘startbekwaam’ is voor het MBO • Alle SE toetsen samen (PTA) zijn complementair en werken toe naar een (eind)doel • Elke toets geeft informatie over waar de leerling staat • Welke informatie is dat? • Wat biedt deze informatie mij? Ø De Groen Proeven als uitgangspunt, maar werkwijze GP-OGW cyclus van toepassing op andere toetsvormen

1. analyse Pv. B(‘s) 2. diagnose 4. uitvoeren, monitoren en testen • klas •

1. analyse Pv. B(‘s) 2. diagnose 4. uitvoeren, monitoren en testen • klas • leerling • docent / onderwijs 3. doelen (irt CSPE/MBO) + concrete acties GP - OGW cyclus lijkt op PDCA cyclus, maar begint bij analyse van huidige situatie (Pv. B prestaties) om van daaruit te komen tot acties en doelen

Na afloop van dit jaar heeft iedere docent inzicht in. . . Dat OGW

Na afloop van dit jaar heeft iedere docent inzicht in. . . Dat OGW meer is dan hogere cijfers halen, maar te maken heeft met de doelgerichte/resultaatgerichte ontwikkeling van iedere leerling Hoe je een summatieve GP Pv. B formatief kunt inzetten en dat dit formatief gebruiken van een GP Pv. B als een slof past op de voet van OGW Wat feedup, feedback en feedforward is en hoe je dit kunt inzetten binnen Groen Proeven en OGW Dat OGW alleen werkt in samenwerking; als team en mét je leerlingen

Geen inzicht maar gedrag! Maar “INZICHT hebben in” is natuurlijk voor mietjes. Wij gaan

Geen inzicht maar gedrag! Maar “INZICHT hebben in” is natuurlijk voor mietjes. Wij gaan hier daadwerkelijk dingen DOEN! Het gaat niet om kennis: Wij willen COMPETENT GEDRAG ZIEN! Dus JE ZULT AAN DE BAK MOETEN! en werken aan JE EIGEN ONTWIKKELING binnen je team Dus we gaan: AMBITIEUZE DOELEN STELLEN en met jullie aan de slag! (vanmiddag dan. . . )

Na afloop van dit jaar kan iedere docent. . . • GP Pv. B’s

Na afloop van dit jaar kan iedere docent. . . • GP Pv. B’s doelgericht inzetten in de ontwikkeling van de leerling. o Ter voorbereiding op het CSPE; het MBO; en/of docent/school/maatschappelijke doelen o In afstemming met het praktijkteam én actieve betrokkenheid van de leerling én zijn medeleerlingen (medeverantwoordelijkheid) • Heldere, uitdagende en SMART doelen formuleren voor het eigen onderwijs gericht op de ontwikkeling van de leerlingen. o Directe koppeling GP Pv. B’s aan deze doelen • Een GP Pv. B kritisch analyseren en op basis hiervan tot concrete acties komen o voor zijn klas, individuele leerlingen, zijn lesinhoud en –vorm, zijn eigen handelen als docent • Collegadocenten ondersteunen en feedback geven

De TL-er stimuleert dit door. . . Richting docenten een heldere visie, inclusief heldere

De TL-er stimuleert dit door. . . Richting docenten een heldere visie, inclusief heldere en uitdagende verwachtingen, te formuleren over (1) hoe er binnen de praktijkvakken met behulp van de Pv. B’s meer opbrengst gericht gewerkt moet gaan worden en (2) wanneer dit succesvol is. Alle docenten aan te sturen om de Pv. B’s systematisch in te zetten in hun onderwijs. Docenten stimuleren om hierbij de OGW cyclus toe te passen. Hij maakt hier met docenten resultaatafspraken over. Gezamenlijke team activiteiten te organiseren voor (1) analyseren van Pv. B’s (2) consequenties hieraan verbinden op klas, docent, team niveau (3) doelen stellen en bijstellen (4) elkaar constructieve feedback geven op OGW praktijken Veel tips: Vermaas (2013) Opbrengst gericht sturen door de schoolleiding. Website: school aan zet

Hoe kijk jij als teamleider aan tegen jouw rol in dit pilotproces?

Hoe kijk jij als teamleider aan tegen jouw rol in dit pilotproces?

Opbrengst gericht werken en Groen Proeven Juliette Vermaas

Opbrengst gericht werken en Groen Proeven Juliette Vermaas